Miķeļdienas_tirgus
Miķeļdienas_tirgus

 Mežā var doties dažādi – pēc sēnēm, pēc ogām, pēc smaržas un sajūtām, bet AS “Latvijas valsts meži” 6. klašu skolēniem dod iespēju doties mežā pēc zināšanām.
15.septembrī 6.a un 6.b klases skolēni devās iepazīt 2 km garo meža taku, iejutās mežinieku lomā, veica mērījumus jaunaudzēs, pēc sentēvu metodēm mērīja koku augstumu, pildīja praktiskus uzdevumus, iepazina tuvāk meža augus un dzīvniekus.
Nodarbības mežā palīdz skolēniem veidot izpratni par meža ekosistēmu un tās saglabāšanu.

“Skola 2030" jaunā mācību satura ietvaros AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru (SIIC) aicina 8. un 9. klases veikt pētījumus mežā, saistot mācības ar reālo dzīvi ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos. 
Meža pētījumi iespējami dažādās vidēs, kam atbilstoši izstrādāti uzdevumi. 9.b un 9.c klases skolēni izvēlējās koku pētīšanu pilsētvidē. Tāpat, kā mežaudzēm arī citās teritorijās augošiem kokiem ir nepieciešama inventarizācija, lai plānotu to kopšanu. Koku stāvokļa izpētei jāveic datu analīze, nosakot koku augstumu un vitalitāti, kā arī jāpārbauda šie dati dabā, papildus nosakot koku aptuveno vecumu, apkārtmēru, sugu, augšanas apstākļus, koksnes krāju, gaisa piesārņojumu un koka ekoloģisko, ekonomisko, sociālo un kultūrvēsturisko vērtību. Jāsalīdzina vismaz 4 dažādi koki.
Skolēni izvirzīja sasniedzamo rezultātu: Pētīt koku vērtību noteiktā teritorijā, aprakstot koku ekoloģisko, ekonomisko, sociālo un kultūrvēsturisko nozīmi.
Šis pētījums ļāva 9.b un 9.c klases skolēniem pielietot teorētiskās zināšanas praksē un novērtēt to, ka var mācīties ne tikai skolas solā, bet arī dabā.

9.b un 9.c kl. audzinātājas  Renāte Balode un Inese Vorza