ITN

ESF projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"
Projekta Nr.: 8.3.5.0/16/I/001

 

Informāciju par projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" pasākumiem Ludzas pilsētas ģimnāzijā
sagatavoja karjeras konsultante Rita Buceniece

KAA ekskursija “Uzņēmējdarbības iespējas lauku vidē”

2018. gada 28.augustā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un karjeras atbalsta pasākuma “Uzņēmējdarbības iespējas lauku vidē” ietvaros Ludzas pilsētas ģimnāzijas 7.– 8. klašu skolēni devās izzinošā mācību ekskursijā uz vīngliemežu audzētavu “Ošu mājas” un keramiķa darbnīcu “Jašas podi”. Ekskursijas mērķis bija iepazīties ar uzņēmēju veiksmes stāstiem, noskaidrot uzņēmējdarbības uzsākšanas posmus no biznesa idejas līdz realizācijai.

Skolēni iepazina gliemežu audzēšanas specifiku, darba vidi. Viņi uzzināja, kā tos var izmantot kosmētiskās procedūrās, kā pagatavot dažādus ēdienus, bet  gliemežu pārpalikumus izmantot putnu barošanai,  tukšās mājiņas - suvenīru pagatavošanai. Bērni uzdeva jautājumus par to,  kur var iegūt zināšanas un pieredzi, ko vēl var pagatavot no gliemežiem, cik tas izmaksā, vai tas ir interesants darbs, u.c.

Keramikas darbnīcā skolēni  iepazina keramiķa amatu: darba vidi, aprīkojumu – māla mīcāmo iekārtu, 3 veidu apdedzināšanas krāsniņas. Viņi uzzināja par ķīmiskajām vielām, kas nepieciešamas dizaina darbu glazūrām.  Interesantākais process, kad paši  pagatavoja kādu māla izstrādājumu,  lai novērtētu savas prasmes.    Foto

 

Mazās Brīnumzemes meistari

Meistari Šīs nedēļas 25.maijā 1.a un  5. klasēm Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēniem atšķīrās no ierastā ritma, viņi, kopā ar Mazās Brīnumzemes meistari, 2 stundas darbojās tehniskajā laboratorijā - pētīja miniatūrus auto, mājiņas un arī cilvēciņus, izpētīja to darbināšanas noslēpumus, kā arī paši strādāja 3D maketu būves darbnīcā.

Meistari iepazīstināja skolēnus ar profesijām un prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot vienīgo mini pasauli Baltijā, kurā viss ir 87 reizes mazāks nekā dzīvē. Skolēni uzzināja, ko savā ikdienas darbā dara inženieri, programmētāji, mākslinieki, mehatroniķi, arhitekti, kā arī uzzināja, kādēļ šodienas un nākotnes profesionāļiem ar vienu profesiju ir par maz. Nodarbību laikā puiši un meitenes iepazina gan tehnoloģijas, gan dažādos darba instrumentus, gan arī uzzināja kādas īpašības ir svarīgi attīstīt ikvienam, kas strādā tehnoloģiski un radoši augošā uzņēmumā.

Karjeras pasākuma otrajā daļā, katram skolēnam tika dota iespēja iejusties Mazās Brīnumzemes meistaru ikdienā - darbnīcā viņi apguva telpiskuma, mēroga un modelisma būves iemaņas un izveidoja paši savu 3D pasaules maketu. Bērniem tika dots uzdevums - atainot vietu, kur viņi plāno dzīvot un strādāt, kad izaugs lieli. Darboties ar dažādiem telpiskiem un taktīliem materiāliem patika visiem un izveidotie maketi bija ļoti dažādi, pārsteidzoši un radoši. Dodoties mājup, izveidotos darbus dalībnieki ņēma līdzi – sava pašvērtējuma celšanai un nākotnes sapņu, prasmju un zināšanu iedvesmai.

Priecāsimies, ja atradīsiet laiku, lai ar savu bērnu pārrunātu viņa izveidoto nākotnes pasauli un uzzinātu, kas viņu šajā nodarbībā aizrāva un iepriecināja. Esam pārliecināti, ka vismaz daži no skolēni noteikti izvēlēsies savu nākotni saistīt ar inženierzinātņu jomu. Mazās Brīnumzemes meistari prombraucot visiem novēlēja, lai piepildās vispārdrošākie sapņi un ieceres un aicināja ciemos uz miniatūrās pasaules centru Siguldā – uz tikšanos!

 

Otrklasnieki viesojas dolomīta ieguves uzņēmumā

dolomits 23.maijā 2.klases skolēni pabija  SIA Salenieku dolomīts, kas atrodas Kārsavas novada Malnavas pagastā. Salenieku dolomīts  ir SIA SALKALNES S grupas uzņēmums, kas dibināts 2006.gadā. Uzņēmums iegūst dolomītu un ražo dolomīta šķembas karjerā RĪTUPES Kārsavas novadā. Tieši šis uzņēmums nodrošina Latgales reģionu ar augstas kvalitātes produkciju.

Skolēni ar interesi noklausījās, vēstījumu par to, kā radies dolomīts, redzēja,  kā dolomīts tiek dalīts dažādās frakcijās un skalots.

Ļoti daudzi pirmoreiz dzirdēja, ka ir tāda profesija - spridzinātājs. Profesionāls spridzinātājs stāstīja, kā tiek spridzināts dolomīts, parādīja kādi ir sagatavošanas darbi pirms spridzināšanas. Šo profesiju var apgūt tikai tajā gadījumā, ja uzņēmumiem ir pieprasījums un līdz ar to nodrošināta darba vieta. Apmācības notiek Anglijā, Igaunijā, retos gadījumos grupa tiek komplektēta arī Latvijā.

Ekskursijas beigās neliels jautrības brīdis - skolēni tika nosvērti uz lielajiem svariem.  Abas klases  kopā svēra 1 tonnu un 200 kilogramus. "Salenieku Dolomīta"  darbinieks - mūsu skolas audzēkņa tēvs pārbaudīja, cik uzmanīgi klausītāji skolēni ir bijuši ekskursijas laikā - uzdeva jautājumus un dāvināja pildspalvas.

 Bērnus cienāja ar cepumiem un limonādi. Tas bija interesants brauciens arī tehnikas draugiem, jo karjerā varēja redzēt, kā strādā jaudīgā tehnika.

 

 

Pašu ceptā pica - garšīgāka

Dziles 22.–23.maijā otro klašu skolēni Malnavā tikās ar mājražotāju, maiznīcas "Dzīles" īpašnieci Ainu Barsukovu. Ainas kundze ir pazīstama visā Latvijā, jo pirms dažiem gadiem visu sezonu piedalījās populārajā TV raidījumā "Īstās latvju saimnieces". "Dzīļu" maize parasti tiek piedāvāta pircējiem arī amatnieku gadatirgos. Ceptuvē ir mūsdienīgs aprīkojums. Ir iespēja pašiem vērot, kā maizīte cepas.

Meistare pastāstīja par maiznieka profesiju:

 • kā tā radusies, kāds maiznieka darbs bija agrāk un tagad;
 • kur var apgūt šo amatu.

Skolēni iepazina graudu veidus, uzzināja, kā no graudiem rodas milti, kā gatavo mīklu maizei, picai, tortei. Bērni praktiski darbojās saimnieces virtuvē, redzēja  aprīkojumu, lielo cepeškrāsni, maizes mīcāmo aparātu un daudz sīku instrumentu. Skolēni paši sadalījās grupās, un katra grupā  grieza, rīvēja picas sastāvdaļas,  vēlāk rotāja picas. Rotāja tā, lai varētu to atpazīt, kad saimniece izņem no krāsns. Skolēni par viesošanās "Dzīlēs" bija gandarīti.

 

Sākumskolas skolēni ciemos pie ugunsdzēsējiem

uguns 17.maijā notika atvērto durvju dienas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Vēlmi tajā piedalīties izteica 1. un 4. klašu skolēni.

Ciemošanās glābšanas dienestā izvērtās interesanta. Bērni apskatīja dienesta tehniku un aprīkojumu. Tā ir mūsdienīga, jaudīga. Visi bērni bija dzirdējuši ugunsdzēsēju sirēnu un pa gabalu redzējuši ugunsdzēsēju mašīnas, bet tagad viņi varēja visu izpētīt. 

Bērni interesējās, kā kļūt par profesionālu ugunsdzēsēju – glābēju. Ļoti svarīga un aktuāla bija informācija par to, kā rīkoties ārkārtas situācijās. Skolēniem vēl bija dota iespēja  pašiem darboties ar  aprīkojumu, ieslēgt sirēnu. Ar lielu sajūsmu bērni pētīja un aptaustīja tehniku un ugunsdzēsēju darba piederumus un visi vienbalsīgi teica "es būšu ugunsdzēsējs".

 

Acis darba izbijās rokas darba nebijās

amati 8. un 9. maijā ar šo domu 3. un 4. klases skolēni soļoja uz mūsu Amatnieku centru.

Skolēni iepazinās ar amatu attīstības vēsturi un šo prasmju  nepieciešamību šodien. Viņi iepazina un izmēģināja audēja darbu. Bija interesanti tikties ar keramiķi  un iepazīt pinēja Saļimona Ķipļuka meistarību. Saļimons ir vienīgais Latvijā, kas vēl pin no auklām senos Latgales ziemas apavus – peternes.

Skolēni pamācījās, kā sukāt vilnu, saprata, ka tas nav tik vienkārši - pat pirkstus var saskrāpēt. Meitenes mācījās, kā top pavediens gan no vilnas, gan no lina. Skolēni uzzināja, ka 12 gadu vecumā meitenēm jāmāk sagatavot darbam materiālu, adīt, izšūt un  šūt. Puišiem šai vecumā bija jāmākvirves vīt, pīt grozus, medīt, koku apstrādāt. Skolēniem patika aust, un pamācība, kā izgatavot ganu svilpi. Patika, kā keramiķis izveicīgi 15 minūšu laikā izgatavoja māla vāzi, ar latgaļiem raksturīgo rotājumu.

Amatniecības prasmes ir noderīgas visos laikos – tāds ir secinājums.
 

Iepazīstam arhivāra profesiju

arhivs 26.aprīlī ar 6.b klasi viesojāmies Rēzeknes zonālajā Valsts arhīvā. Ekskursijas laikā skolēni iepazina dokumentu un arhīva pārvaldības profesijas: galvenais arhīvists, arhivārs, galvenā fondu glabātāja un vecākais eksperts.

Skolēni uzzināja, kā arhīvā nodrošina dokumentu un informācijas saglabāšanu,  kāda ir nepieciešama mitruma pakāpe, temperatūra un apgaismojums, lai saglabātu arhīva dokumentus kārtībā.

Skolēni aizrautību pētīja dokumentus, kuros atrada informāciju par mūsu skolas skolotājām Vandu, Valentīnu, Intu. Mums bija iespēja pētīt 1951.gada Ludzas laikrakstus. Skolēni saprata, ka arhīvistam ir jābūt vēsturnieka, ķīmiķa, valodnieka zināšanām. Skolēni iepazina dokumentu iesiešanas darbu. Kopumā skolēni guva priekštatu par arhīva nozīmi, darba specifiku.

Interneta adreses, kurās mēs vairāk varam papētīt mūsu pilsētu, radurakstus, ir:

Iepazīstam profesijas praksē

skil Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2018 notika Ķīpsalas izstāžu centrā. Tajā piedalās profesionālās skolas. Pasākumu rīkoja Valsts izglītības attīstības aģentūra. 

Konkurss  notika divas dienas 25.-26. aprīlī. Konkursā savu meistarību pierādīja 118 dalībnieki. Notika 18 profesionālo prasmju konkursi. Šogad izmēģinājuma kārtā šo pasākumu apmeklēja tikai 5 mūsu skolas skolēni.

Iepazinām vizāžista, šuvēja, ārsta, namdara, lauksaimnieka, mežstrādnieka, viesmīļa, robežsarga, policista un citas profesijas. 

 • Izmēģinājām prasmes profesiju parādē: špaktelējām, izgatavojām lūpu krāsu, zīmējām ar krāsas pūšamo aparātu, salikām reāli taustāmu ķīmijas formulu.
 • Vērojām konkursantu sniegumu.
 • Izpētījām karjeras iespējas, sarunājāmies ar skolu pasniedzējiem.
 • Apmeklējām izzinošo Karjeras kafejnīcu, klausījāmies AirBoltic darbinieku darba pieredzes stāstus. Satikāmies ar restorānu īpašnieku, IT speciālistu.
 • Skolēni guva plašu priekšstatu par daudzām profesijām.

Secinājums - nākamgad jābrauc vēl!
 

Bibliokuģis apceļo vietas, kur sākas Latvija

bk 27.05.2018.
Bibliokuģis "Krišjānis Valdemārs" simboliski nonācis vietās, kur sākas Latvija. Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajā projektā "Bibliokuģis Latgalē - 19 tikšanās ar jūru" mērķprogrammā "Latvijai – 100" bibliokuģa komanda uzrunāja Ludzas pilsētas  vidusskolas audzēkņus. Ludzā viņi viesojās 26.aprīlī.

Tikšanās programmā bija saruna  par jūrniecības profesijām, informācija par  mācību iespējām jūrniecības nozarē.  Skolēnus ieinteresēja fakts par ļoti vilinošo atalgojumu vairāku tūkstošu vērtībā.

Skola saņēma davīnājumu - fotomākslinieka Valda Brauna grāmatas "Sāļie vēji" un ielūgumus uz 3.Reņģēdāju festivālu. Jūrniecības arodizglītības braucienus sekmē un atbalsta Salacgrīvas novada dome.

 

Profesija – fotogrāfs

fotogr m 24.04.2018.
17.aprīlī jauniešiem bija iespēja apmeklēt lekciju, kuras mērķis bija skolēniem sniegt priekšstatu par fotogrāfa ikdienas pienākumiem, atbildību, nepieciešamajām zināšanām un izaugsmes iespējām. Fotogrāfs un pedagogs Leonīds Važnais pastāstīja savu karjeras ceļu, sākot no agronoma darba līdz pat pedagoga un fotomeistara amatam.

  Skaidrojām, ko nozīmē fotogrāfa profesija, nepieciešamās īpašības, kas vajadzīgas fotogrāfam. Kas jāzina, kas jāmācās? Praktiskajā darba daļā vajadzēja analizēt, kādam jābūt pareizajam apgaismojumam,  rakursam un fonam, kā iegūt kvalitatīvu pašbildi.

Skolēnu atsauksmes:

 • Man viss patika. Bija ļoti interesanti un pamācoši.
 • Lekcija man patika. Manuprāt, viss, ko teica fotogrāfs, ir jāzina katram, kurš kaut vienreiz ir turējis kameru rokās. Skaidri tika parādītas bieži pieļautās kļūdas un rādīta šo kļūdu labošana. Ļoti lietderīgi un interesanti pavadīts laiks.
 • Ļoti patika, interesanti, pamācoši!  Gaidīšu vairāk tādas lekcijas saistītas ar profesijām!

Pēc lekcijas vairāki skolēni pienāca pie Leonīda un lūdza komentēt viņu fotografētās bildes.

 

Militārā karjera – iespēja izaugsmei

milit m 24.04.2018.
Skolā 16.aprīlī 11. un 12. klašu skolēni tikās ar Aizsardzības ministrijas pārstāvi.

Jaunieši iepazina militārās karjeras plusus - tā ir stabilitāte, bezmaksas apmācība specialitātē, svešvalodās un citās dienestam nepieciešamās jomās, darbs komandā mācībās Latvijā un ārvalstīs, kā arī starptautisko operāciju rajonos, karjeras izaugsme, konkurētspējīgs atalgojums (sākot no 854 eiro pēc nodokļu nomaksas), un plašas sociālās garantijas, tostarp, valsts garantēta izdienas pensija, kas var sasniegt līdz pat 80%  no saņemtā atalgojuma.

Interese bija. Skolēni vēlējās noskaidrot arī šīs specialitātes nianses, uzdeva konkrētus jautājumus, kāds ir ceļš pēc vidusskolas, ja esi izvēlējies šo profesiju.

Informāciju par militāro karjeru var iegūt: www.MIL.lvhttp://www.profesijupasaule.lv/nacionalie-brunotie-speki u.c.

 

Veidojam mandalas un domājam par nākotni

Smr 04 12.04.2018.
9.aprīlī 10.a klasei notika seminārnodarbība, ko vadīja karjeras konsultante un izaugsmes trenere Dace Siliņa. Semināra mērķis - savas karjeras idejas modelēšana.

Darba metodes bija neierastas. Skolēni un pedagogi varēja izvēlēties vienu no piedāvātajiem mandalu variantiem. Kontūra jau bija uzzīmēta. Skanot relaksējošai mūzikai, skolēni no krāsainām smiltīm veidoja savas mandalas. Pirms tam semināra vadītāja rosināja katram atklāt savu nākotnes vīziju: nosaukt izvēlēto profesiju vai darbības jomu. Veidojot savu mandalu, domas varēja raisīties šajā virzienā. Jaunieši izanalizēja savu izveidoto mandalu, komentēja, cits savas izjūtas un domas skaļi neizpauda. Tomēr katrs varēja palūkoties uz saviem plāniem, iecerēm no pavisam neierasta aspekta. Aizpildot mērķu karti, atklājās arī nodarbības ieguvumi. Katrs sev izvirzīja mērķus, domāja, kas  ir jādara, jāmeklē, lai  spētu būt labs sportists, robežsargs, farmaceits. Cits saprata, ka nevar vienkārši plūst  pa straumi, ir jāsāk domāt, darīt, un ieguldīt savā nākotne. Gatavu recepti neviens neiedos!

Skolēni bija apmierināti ar semināru, jo patika smilšu terapijas  metode, arī klusums, mūzika, kas rosināja domāt nevis par ikdienu, bet ko dziļāku. Neparasta nodarbība.

 

Vizāžista profesijas iepazīšana

Viza 04 12.04.2018.
Meistarklase notika 21. un 26. martā. Tajā bija iespēja piedalīties 8.bc, 9.b, 10.b klases skolēniem.

 Kvalificēts vizāžists stāstīja par profesijas specifiku: cilvēku  tipa noteikšanu (pavasaris, vasara, rudens, ziema). Skolēni praktiski mēģināja grimēt savu klases biedru, mācījās novērtēt izmantojamos darba  piederumus un kosmētikas kvalitāti, ādas krāsai piemērotos toņus. Tika  mācīts izprast un izpildīt klienta vēlmes.

Interesi  par šo profesiju izrādīja ne tikai meitenes, bet arī daudzi stiprā dzimuma pārstāvji!

Skolēnu atsauksmes:

 • Man patika. Es uzzināju, kā pareizi uzklāt tonālo krēmu, kā zīmēt acu līnijas, un uzzināju, kā pareizi krāsot skropstas!
 • Man diezgan patika. Visvairāk man patika, ka mēs varējām arī pašas darboties. 
 • Man personīgi ļoti patika. Interesanti bija izjust sevi vizāžista lomā. Sapratu, ka tas nav mans, bet tomēr bija ļoti interesanti uzzināt, kā pareizi krāsoties, kas labāk piestāv manai sejas ādai un matu un acu  krāsai. Interesanti bija skatīties, kā strādā vizāžists, un uzzināt vairāk par šo profesiju. Paldies, ļoti patika! :)
 • Bija diezgan interesanti un forši, man patika!

Bija arī viena, otra negatīvas atsauksmes par darba materiālu kvalitāti.

 

Izstāde "Mana izaugsmes iespēja"

Zei 04 12.04.2018.
23.martā ARPC “Zeimuļs” 7.a un 8.c klases skolēni piedalījās vairākās interesantās aktivitātēs:

 • Mācību iestāžu prezentācijās;
 • Mācību centra meistarklasēs (florists, fotogrāfs, šuvējs, moderno tehnoloģiju darbnīca, keramiķis u.c.);
 • Tikšanās ar uzņēmējiem;
 • Mācību ekskursijā uz SIA Rēzeknes satiksme, SIA Rēzeknes ūdens, VUGU Rēzeknes nodaļa;
 • Kulinārijas meistarklasē un informatīvā pasākumā kopā ar Eiropas brīvprātīgā darba veicinātājiem.

Skolēni ieguva jaunu pieredzi. Kulinārijas meistarklasē viņi sacepa bumbierus. Varēja izspēlēt vārdu spēles ar francūzieti, itāli un baltkrievu meiteni. Bērni veidoja mākslas darbus no māla, izgatavoja taureņus no tekstila. Pie fotogrāfa varēja apgūt šī amata pamatus. Tas ieinteresēja tik ļoti,  ka bija grūti bērnus izvilināt no fotostudijas. Puiši šuva simboliskas suņu pēdiņas,  saprata to, ka tas viņiem nav nemaz tik neiespējams darbs. Izmēģināja, kā būt ugunsdzēsējam. Izstādē skolēni apskatīja dažādu skolu piedāvājumus.

Skolēni bija ļoti apmierināti,  diena bija  interesanta, ar pasākumiem piesātināta.

 

Izglītība – kāpnes ceļā uz panākumiem

Strods RA 26.03.2018.
7.martā mūsu skolas zālē 9.-12. klašu skolēni tika aicināti uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pasniedzēja Gunāra Stroda lekciju. Sarunas laikā skolēni ieguva zināšanas par karjeras veidošanas pamatnosacījumiem, jauniešu nodarbinātību, uzzināja, ka karjeras veidošana ir nepārtraukts pārmaiņu process mūža garumā.

Atsauksmes no klausītājiem  bija dažādas – gan patika, gan nepatika, bija iedvesmojoši. Varbūt 9.klases skolēni vēl nebija gatavi iedziļināties lekcijas saturā. Jebkurā gadījumā katrs sev kaut ko ir paņēmis. Pasniedzējs lika aizdomāties par to, ka jau skolas laikā jāiegulda liels darbs, lai vairāk labumus iegūtu nākotnē.

 

 

Kā atrast savas nākotnes aicinājumu

Ja kpp 14.03.2018.
28.februārī Ludzas pilsētas ģimnāzija 9. un 12. klases skolēniem notika 80 minūšu Jauniešu akadēmijas nodarbība "Kā pacelt pasauli".

Nodarbības pirmajā daļā tika stāstīts, kā vislabāk sevi noskaņot, lai sasniegtu mērķus un lai raisītos domas par nākotni. Sarunās skaidroja, kāpēc ir svarīgi plānot savu dzīvi un domāt labas domas. Viena no tēmām bija "Mērķu plānošanas pamatprincipi".

Nodarbības otrajā daļa notika radošs darbs pie savas mērķu kartes izstrādes. Skolēniem vajadzēja iejusties savā sapņu profesijā jau tagad, nevis uztvert kā nākotnes sapni. Bija jāuzraksta, kas jādara, lai savu sapni īstenotu, kas būs atbalsta komanda. Pēc tam uzrakstīto vajadzēja uzzīmēt lapas otrajā pusē.

Dažas no skolēnu atsauksmēm:
"Baigi labs radošais darbs, kurš liek  saprast, ka viss ir tavās rokās"; 
"Man patika, ka informācija bija viegli uztverama, maz teorijas un daudz praktisku darbību. Es gribētu vēlreiz apmeklēt šāda veida nodarbības. Paldies!",
"Bija  interesanti paklausīties cita cilvēka pieredzi. Vizualizējot savus mērķus, radās skaidrs priekšstats par to, ko es vēlos, kad es to vēlos un kāpēc es to vēlos. No visām nodarbībām, saistītām ar profesijas izvēli un nākotni, tieši šī man likās visnoderīgākā Paldies!"

 

 

LPĢ vidusskolēni apmeklē izstādi "Skola 2018"

Skola 2018 14.03.2018.
Izstāde "Skola" ir nozīmīgākais izglītības notikums Latvijā, kas  piedāvā plašu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām. Šogad tajā piedalījās vairāk nekā 140 dalībnieku no 15 valstīm. Tradicionāli izstādi apmeklē arī mūsu vidusskolēni. Šogad izstādes materiālus iepazina 50 LPĢ 11. un 12. klases skolēni. Viņiem bija iespēja

 • uzzināt par atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs;
 • tikties ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem;
 • uzzināt  visu par studiju kredītiem;
 • vērot prezentācijas;
 • piedalīties organizatoru piedāvātajās aktivitātēs un konkursos.

     Daudziem jau bija konkrēts mērķis iegūt informāciju par kādu konkrētu augstskolu. Liela interese bija par izglītības iespējām ārzemēs. Populāri izstādes objekti bija NBS kiosks, Jūras akadēmijas stends. 

 

"Ātrie randiņi"

AtrieRandini 13.11.2017.
9.novembrī Ludzas un Ciblas novadu 7.-12.klašu skolēniem tika dota iespēja piedalīties "Ātrajos randiņos" - karjeras attīstības atbalsta pasākumā, kurā skolēni tikās ar Ludzas uzņēmējiem - Pelnrušķītes sapnis, AAA, Ariols, Ludzas medicīnas centrs, O.Maļavkinas veterinārā klīnika.

Skolēnu atsauksmes par šo pasākumu ir ļoti pozitīvas: uzzināja daudz jaunas informācijas par vietējiem uzņēmumiem. Skolēni izteica vēlmi labprāt vēl līdzdarboties šāda veida pasākumos.

 

4.a un 4.b klases ekskursija uz Daugavpili

07.11.2017.
19.oktobrī projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros 4.a un 4.b klases skolēni apmeklēja Daugavpils Zinātkāres centra "ZINOO" Gaisa raķešu nodarbību. Skolēni uzmeistaroja paši savu raķeti, ar kuru varēja sacensties lidojumā un precizitātē. Pēc nodarbības bērni interaktīvā veidā iepazinās ar zinātnes sasniegumiem, jo centrā atrodas eksponāti, kas liek uz lietām paskatīties no cita, neierasta skatupunkta.

Pēc nodarbības audzēkņi apmeklēja Daugavpils Skrošu rūpnīcu. Tur viņi uzzināja, kā tiek ražota sporta un medību munīcija, apskatīja mūsdienās un senāk izmantotos piederumus un iekārtas, izmēģināja šeit ražoto pneimatisko munīciju rūpnīcas šautuvē. Rūpnīca ir vecākā munīcijas ražošanas rūpnīca Ziemeļeiropā un viens no vecākajiem industriālās vēstures objektiem Latvijā un iepazinās ar dažādiem eksotiskiem un vietējiem dzīvniekiem.

Ilga Taukača, 4.a klases audzinātāja

 

Karjeras projekts skolā

Karjera 2017 07.11.2017.
Kopš pagājušā gada mūsu skola iesaistījusies projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs" (NR. 8.3.5.0/16/I/001). Projekta norisei četru gadu laikā (līdz 2020. gada beigām) visā Latvijā atvēlēti lieli līdzekļi: 18 338 558 eiro no ES, 3 246 812 eiro – valsts līdzfinansējums. Katrai skolai nauda tiek piešķirta uz mācību gadu atkarībā no skolēnu skaita. Dažādiem karjeras izglītības pasākumiem – ekskursijām, ar profesiju iepazīšanu saistītām nodarbībām, radošajām darbnīcām u.c., kā arī sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai vienam skolēnam paredzēti 6, 53 eiro. LPĢ projekta darbu koordinē un vada skolotāja Rita Buceniece, karjeras konsultanta aizvietotāja.

Vairākas klases šogad ir jau izmantojušas projekta piedāvāto iespēju: 7.a klase apmeklēja Robežsardzes koledžu Rēzeknē, 6. un 4. klases – zinātkāres centru "ZINNO Daugavpils".   

Pēc koledžas apmeklējuma 7.a klases skolēni pārliecinājās, vai darbs robežsardzē viņus interesē. 3 skolēni no klases pašreiz uzskata, ka viņi izvēlēsies tieši robežsarga profesiju, lielai daļai ir pilnīgi skaidrs, ka viņi nedarbosies šai jomā, bet dažos apmeklējums izraisīja šaubas par profesijas izvēli. Visinteresantākie gandrīz visiem šķita kinologu trenēto suņu paraugdemonstrējumi. Līdz ar to viņi iepazina arī kinologa profesijas īpatnības.

4. un 6. klašu skolēni pabija ZINNO centrā. Visi piedalījās raķetes modeļa būvēšanā un modeļa palaišanā. Tieši raķetes modeļa pārbaudīšana praksē bērniem patika vislabāk. Zinātkāres centrā iespaidu bija daudz. Kā interesantākos eksponātus skolēni min nagloto, aso krēslu, alpīnisma sienu, balss stipruma mērīšanu, zīmējumus smiltīs, noslēpumaino istabu, kurā katrs var justies gan liels, gan mazs, modeli, kurā var apjaust, cik liels dzīvē ir viens kubikmetrs. Fizikas likumi šai centrā atdzīvojas un kļūst par "jautriem izgudrojumiem".

- Nezināju, ka tāds centrs pastāv. Tas man bija atklājums, - atzīst ne viens vien centra apmeklētājs.

Ekskursijās bija ieplānoti arī citi objekti, piemēram, senā Skrošu rūpnīca Daugavpilī, Boulinga centrs Rēzeknē, kur ieejas biļetes apmaksāja paši. Tomēr, izmantojot Karjeras projekta piedāvājumu, braucienu var plānot saturīgāku un lētāku, īpaši, ja izmanto pašvaldības transportu.

Projekts turpinās. Rita Buceniece palīdzēs ar ieteikumiem katrai klasei un klases audzinātājai, ja vēlēsieties iesaistīties projekta aktivitātēs.

 

Iepazīst celtnieku profesijas

24.10.2017.
Renovācijas projekts Ludzas pilsētas ģimnāzijā tuvojas noslēgumam. Ar nepacietību gaidām brīdi, kad ienāksim savā vecajā skolā, kas ieguvusi 21. gadsimta izglītības iestādes veidolu. Bet, kamēr vēl notika remontdarbi, 8. un 9. klašu skolēni izmantoja iespēju reālajā dzīvē iepazīt celtniecības profesijas. Skolotāja Jāņa Mikažānā vadībā skolēni atjaunojamajā skolas ēkā pētīja, kā strādā apmetēji, flīzētāji, krāsotāji,  kā ieklāj grīdu, kā tiek organizēti palīgdarbi. Daudzi celtniecības objektā bija pirmo reizi, un iespaidi par redzēto paliks uz mūžu. Skolēni atzina, ka celtnieku darbs ir fiziski smags, prasa pacietību, izturību un precizitāti.  Pozitīvi viņi novērtēja iespēju saņemt labu atalgojumu, kā arī to, ka labi padarīta darba rezultāts sagādā gandarījumu.

Vai izvēlēsies kādu no celtnieku profesijām, konkrēti pateikt pusaudži vēl nevarēja, tomēr apziņa, ka šis darbs būs vienmēr nepieciešams, radās.

Cerams, ka šīs īsās mācību ekskursijas mērķis ir sasniegts: redzējuši, cik daudz darba un līdzekļu ieguldīts skolas renovācijā, skolēni saudzīgi izturēsies pret inventāru, izremontētajām telpām, kā arī būs guvuši priekšstatu par celtnieku darbu. Mācību ekskursija notika karjeras izglītības nedēļā.

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja