”Pīci panti” – izlaušanās istabas pārbaudījumi un citas latgaliskās lustes
17.05.2022.

Latgalē un arī citos novados plaši izskanējis Upītes vārds. Šis mazais ciematiņš pie Latvijas un Krievijas robežas, šķiet, līdzinās daudziem citiem. Arī te slēgta skola, samazinās iedzīvotāju skaits. Tomēr Upīte savā ziņā Ziemeļlatgalē kļuvusi par kultūras centru. Šī vieta saistās ar dzejnieka Ontona Slišāna vārdu. Ontons jau mūžībā, bet viņa bērni turpina tēva iesākto – ir izveidots nemateriālās kultūras mantojuma centrs “Upīte”, tiek rīkoti festivāli “Upītes ābeļdārzs”, radošo darbu un zīmējumu konkurss , veltīts Ontonam Slišānam. Tagad izveidota arī pasaulē vienīgā izlaušanās spēle latgaliešu valodā “Pīci panti”.
16. maijā izlaušanās istabas uzdevumus un paslēptās atslēdziņas meklējām arī mēs - grupa 5. un 6. klases skolnieču, kas mācās latgaliešu valodu. Rezultāts – 1 stunda un 14 minūtes. Kā teica centra vadītājs Andris Slišāns, tas esot gluži pieņemami. Tomēr dažbrīd likās, ka izlaušanās nav iespējama. Uzdevumi- asprātīgi, bija jāpadomā, jāmeklē dažādas idejas, jābūt vērīgiem, jāstrādā kopā.
Visa diena pagāja, runājot tikai latgaliski, klausoties latgaliešu valodas Ziemeļlatgales izloksnes, satiekoties ar apmēram 100 bērniem no dažādām Latgales skolām, jo dienas sākumā notika radošo darbu konkursa laureātu apbalvošana pasākumā “Ontona dīnas ļustes”. Mūsu Samanta Savicka saņēma diplomu par II vietu, bet mēs baudījām latgaliešu dziesmas Arņa Slobožaņina izpildījumā.
Runuosim, laseisim i raksteisim latgaliski, saglobuosim izlūkšņu vuordus! Tei ir latvīšu volūdys boguteiba. Radzam, cik daudzi var padareit cylvāki kotrā vītā, ja ir sova nūvoda patrioti.

Vanda Žulina

Pēdējā zvana svētki 12.klasēm
13.05.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

Māmiņdienas koncerts
12.05.2022.

 

 

 

 

 

 

Konkurss “Cielavas gudrības”
16.05.2022.

Kas slēpjas aiz segvārda ‘’Nekoma’’?  Tā ir 7.b klases skolniece Agnese Vorza un viņas komanda – Ivis Mikāns un Evita Mikāne. Šo vārdu meitene izvēlējās, lai jau divus gadus piedalītos Latvijas Nacionālā dabas muzeja 5.-7. klašu konkursā “Cielavas gudrības”, kurš tiek organizēts kopš 2007. gada. Šogad, 15. sezonas laikā, bija četras atlases anketas. Konkursa jubilejas sezonā skolēni devās neklātienes ceļojumā uz daudziem zemes nostūriem, lai iepazītu dažādus biotopus. Viesojās, gan mežos, gan tuksnešos un kalnos, gan zālājos. Kopvērtējumā katrai komandai tika ņemtas vērā trīs labākās atlases anketas no četrām.
Šogad par tiesībām piedalīties finālā cīnījās 56 komandas no visas Latvijas. Ludzas pilsētas vidusskolas 7.b klases komanda “Nekoma” iekļuva 10 finālistu vidū un 14. maijā cīnījās par uzvaru. Skolēniem bija jāpilda dažādi uzdevumi - Salaspils Nacionālajā botāniskajā dārzā jāatpazīst augus, putnu balsis, dažādu biomu iemītniekus.
Mūsu jaunie dabas pētnieki ieguva atzinību! Tas ir mazo dabas pētnieku neliels solis, lai uzkāptu zinību kalnā un nākotnē parādītu vēl labākus rezultātus dabas zinību olimpiādēs. Lai veicas arī turpmāk!

Ģeogrāfijas skolotāja Renāte Balode

 

RTA erudīcijas spēle skolēniem
11.05.2022.

11.maijā skolā viesojās RTA studenti, kuri organizēja skolēniem erudīcijas spēli. Zināšanas dažādās jomās demonstrēja četru klašu komandas, bet viserudītākie bija 12.a klases skolēni. Apsveicam viktorīnas dalībniekus un uzvarētājus!

 

 

 

Zemessardzes 32.kājnieku bataljona pārstāvju vizīte skolā
11.05.2022.

10. maijā skolā viesojās LR Zemessardzes 32.kājnieku bataljona pārstāvji, lai informētu 12.a un 12.b klašu skolēnus par dienesta iespējām. Tikšanās laikā jaunieši uzzināja, kādas prasmes un zināšanas var apgūt, ar kādiem izaicinājumiem nākas saskarties un kādus ieguvumus var saņemt, iestājoties Zemessardzē. Ar neviltotu interesi skolēni pielaikoja zemessargu ekipējumu, apskatīja tehniku un ieročus. Paldies 32.kājnieku bataljona zemessargiem par interesanto stāstījumu un tehnikas demonstrējumiem.

 

33 nedēļas vidusskolēna statusā
11.05.2022.

Ik gadu skolā notiek 10.klases iesvētību nedēļa, kura neizpalika arī šogad. Tā notika aprīļa pēdējā nedēļā. Tās laikā desmitie veica dažādus pārbaudījumus, lai apliecinātu savu gatavību mācībām vidusskolā. Nedēļas garumā pārejie skolēni varēja vērot 10. klases pārvērtības, kurās skolēni pārvērtās par kādas sev tuvas profesijas pārstāvi, olimpisko spēļu sportistiem, slavenībām un cietumniekiem, kā arī noslēgumā iepazina 90-to gadu modi.
Skolēni aktīvi iesaistījās organizētajās aktivitātēs, kurās kopīgiem spēkiem organizēja 12.a un 12.b klases audzēkņi. Jau pirmajā dienā skolēniem nācās iepazīt un aprakstīt savu profesijas pārstāvi, kuru ir izvēlējušies. Olimpiešu dienā skolēni veica dažādas sporta aktivitātes skolas stadionā.  Zvaigžņu dienā skolēni priecēja ar oriģināliem tērpiem, taču grūtākais bija spēt aprakstīt savu izvēlēto slavenību, dziedot, dejojot vai atbildot uz jautājumiem, kurus bija sagatavojusi 12. klašu žūrija. Izlaušanās dienā skolēni pārbaudīja klases saliedētību un asprātību, jo tika veikti dažādi uzdevumi izlaušanās spēlē.
Piektdien, iepazīstot 90. gadus, skolēni  gan dziedāja, gan dejoja tā laika populārākos hītus. Šīs dienas noslēgumā norisinājās galvenā iesvētību aktivitāte - zvērests. Pirms tā mazāk aktīvākie skolēni tika ietērpti īpašajos tērpos. Pēc zvēresta nodošanas, klase tika iesvētīta ar miltiem un ūdeni, kā arī tika pasniegts iesvētību sertifikāts kā apliecinājums tam, ka skolēni ir gatavi mācībām vidusskolā.
Paldies 10. klašu skolēniem  un audzinātājai Intai Žeikarei par atsaucību un aktīvu piedalīšanos iesvētību nedēļā, kā arī 12. klasēm un to audzinātājām par oriģinalitāti un laiku, ko tie ieguldīja, lai šīs iesvētības tiktu izveidotas.

12.a klases audzēkne Katrīna Matvejeva

Eiropas diena
09.05.2022.

9. maijs – Eiropas diena. Šogad arī Ukrainā cietušo un bojā gājušo piemiņas diena. Lai aktualizētu Eiropas vienotības, sadarbības un cilvēktiesību ievērošanas principus civilizētā pasaulē, 9.klašu skolēni piedalījās interaktīvā viktorīnā par Eiropas Savienību, tās veidošanās vēsturi un pastāvēšanu. Īsu prezentāciju un viktorīnu sagatavoja Eiroparlamenta Vēstnieku skolas pārstāve, 10.klases audzēkne Kamila Makarova.

Skolotāja Ieva Eriņa

 

Latviešu valodas stunda skolas bibliotēkā
09.05.2022.

LPV 5.a un 5.b klases skolēniem, apgūstot leksikoloģijas pamatjautājumus, latviešu valodas stunda tika organizēta bibliotēkā. Stundas mērķis - gūt priekšstatu par vārdnīcu tipiem un uzbūvi. Skolēni pilnveidoja vārdu krājumu un ar interesi pētīja Latviešu literārās valodas vārdnīcu, Personvārdu vārdnīcu, Sinonīmu vārdnīcu u.c. Mācību stunda notika sadarbībā ar bibliotekāri Elitu.

 

 

 

Latviešu valodas skolotāja Līga Arcihoviča

Tikšanās "Iepazīsti Ameriku" (Meet America)
03.05.2022.

Ludzas pilsētas vidusskolas vecāko klašu skolēni virtuālās angļu valodas nodarbības “Iepazīsti Ameriku” (Meet America) laikā tikās ar ASV vēstniecības diplomāti Kelliju Pītersi (Kelly Peters) un Fulbright programmas angļu valodas mācīšanas asistenti Mahamu Gardezi (Maham Gardezi). Mūsu skolas jauniešiem bija iespēja pilnveidot savas angļu valodas zināšanas, uzzināt vairāk par Latvijas dalību NATO, izglītības iespējām ASV. Tikšanos organizēja angļu valodas skolotāja Inese Vorza.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jauno satiksmes dalībnieku forums
02.05.2022.

2. maijā Ludzas pilsētas vidusskolā notika CSDD jauno velosipēdistu sacensības “Jauno satiksmes dalībnieku forums”. Tā mērķis ir atbalstīt un iedrošināt skolēnus kļūt par zinošiem, tolerantiem un atbildīgiem jaunajiem satiksmes dalībniekiem. Foruma sacensības sastāvēja no teorētiskajiem un praktiskajiem pārbaudījumiem. Mūsu skolu pārstāvēja 27 jaunie ceļu satiksmes dalībnieki.

 

 

 

 

Lasīšanas kvests
02.05.2022.

2.b klase piedalījās  lasīšanas kvestā, ko organizēja Ludzas pilsētas bērnu bibliotēkas bibliotekāre Ilga Kaupuža. Kvests notika Ludzas parkā. 
Skolēni iepazinās ar vilku, kas bija izkritis no grāmatas un meklēja savu vietu starp daudzām grāmatām. Skolēniem bija dots uzdevums, atrast ļoti daudzus grāmatu varoņus. Grāmatu varoņi bija jāsadala pa pāriem. Kad šie uzdevumi bija izpildīti, bērni stāstīja par grāmatām, kas viņiem ļoti patīk. Lasīšanas stunda bija jauki un lietderīgi pavadīta.

2.b klases skolotāja Skaidrīte Pule

 

Mātes dienai veltīts glītrakstīšanas konkurss
29.04.2022.


Es savai māmiņai,
Kā sirsniņa azotē(i),
Kā sirsniņa azotē,
Kā puķīte dārziņā.
Sākumskolas skolēni piedalījās glītrakstīšanas konkursā, kas bija veltīts Mātes dienai. Skaistākie darbi tika izlikti izstādē. Darbiņi ir skatāmi 2. korpusa vestibilā.

Sākumskolas skolotāja Skaidrīte Pule

 

”Žiks” Ludzas novada deju kolektīvu sadancī “Lustīga būšana”
30.04.2022.

Ludzas novada BJC un Ludzas pilsētas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Žiks” 30. aprīlī piedalījās Ludzas novada deju kolektīvu sadancī „Lustīga būšana”. Deju kolektīvs gatavojas XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku deju lieluzvedumam “Mūžīgais dzinējs”. Lai dejotājiem  raits un saskanīgs deju solis!

Kolektīva vadītāja Elita Romanovska

 

 

 

 

Valsts prezidents apmeklēja Ludzas pilsētas vidusskolu
27.04.2022.

27. aprīlī Ludzas novadā viesojās Valsts prezidents Egils Levits. Vizītes laikā viņš apmeklēja arī mūsu skolu. Uz sarunu ar prezidentu tika aicināti visu Ludzas novada skolu 9. klašu skolēni. Prezidenta runas temats bija "Es, Tu un Satversme". Saruna izvērtās interesanta, skolēni uzdeva jautājumus par drošību, šī brīža ekonomisko situāciju, prezidenta darba pienākumiem.

 

 

 

Karjeras stunda
26.04.2022.

IMG-8989
IMG-8989
26.aprīlī plkst. 15.00 Ludzas pilsētas vidusskolas vecāko klašu skolēni tikās ar RTU Muitas un nodokļu katedras profesoru Māri Jurušu, docentu Aldi Čeveru un docentu Normundu Rudzīti, kā arī RTU Daugavpils studiju un zinātnes centra direktora vietnieku Gunti Spriņģi. 
Viesi sniedza ne tikai informatīvu prezentāciju par studiju virzieniem un rādīja saistošus video, bet arī  aktīvi iesaistīja skolēnus diskusijā. Jaunieši izrādīja interesi un izteica savu viedokli jautājumos, kas saistīti ar muitu un nodokļiem. Skolēni guva priekšstatu par jomas pieprasījumu un attīstības virzieniem.

Solvita Dzērkale
pedagogs karjeras konsultants

Skolā viesojās Augstākās tiesas senatore
25.04.2022.

 Februāra sākumā Tieslietu ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija atklāja Satversmes simtgadei veltīto izglītojošo kampaņu skolēniem “Es, Tu un Satversme”. Kampaņas ietvaros vairāk nekā 110 Satversmes vēstneši apmeklē skolas, lai iepazīstinātu skolēnus ar valsts pamatlikumu, tā vērtībām un nozīmi mūsu ikdienā. 
25.aprīlī mūsu skolā viesojās Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Diāna Makarova. Lektore interesantā un saistošā veidā stāstīja par Latvijas valsts dibināšanu, Latvijas Republikas Satversmi, tiesībām un Satversmes tiesu. Mudināja jauniešus kļūt par aktīviem pilsoņiem un iesaistīties valsts dzīvē.

 

 

Vislatvijas rīta vingrošana
22.04.2022.

Šogad tradicionālais Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētais Olimpiskais mēnesis sākās mēnesi pirms LOK 100.dzimšanas dienas un noslēdzās 22.aprīlī ar kopēju Vislatvijas rīta vingrošanu, kurā piedalījās vairāk kā 160 000 dalībnieki no 41 pašvaldībām. Arī Ludzas pilsētas vidusskolas 1.-4. klašu audzēkņi piedalījās Vislatvijas rīta vingrošanas aktivitātēs.

Sporta skolotāja Solvita Narnicka

 

 

Iepazīšanās nodarbības topošajiem pirmklasniekiem
21.04.2022.

 

 

 

 

 

 

Lieldienu jampadracis
20.04.2022.

Ludzas pilsētas vidusskolas bibliotēkā notika Lieldienu aktivitātes 1.-4. klašu skolēniem -  rotaļas, tautasdziesmas, ticējumi, viktorīna, kustību spēles, olu kaujas… Pasākumu organizēja skolotājas Rita un Elita

 

 

 

 

 

Top sienas avīze par Lieldienām
20.04.2022.

Lieldienas ir vieni no tiem svētkiem, ko pavada ģimenes lokā un skaisti ieskandina pavasara iestāšanos. Kā gan vēl labāk to izdarīt, ja ne ar kopīgām aktivitātēm? Un Lieldienās pavisam noteikti neiztikt bez tradicionālās olu krāsošanas, šūpošanās, ticējumiem, dziesmām un rotaļām. Bērni ir radoši un mīl paši daudz ko izmēģināt. Lieldienu nedēļā sākumskolas skolēni savās klasēs izdeva sienas avīzi par Lieldienām.

 

 

 

 

 

 

 

Misija - KRUPIS. Izglāb Princi!
13.04.2022.

Sabīne Zatlere 7_b
Sabīne Zatlere 7_b
Martā Ludzas pilsētas vidusskolas 7.a, b, c klašu skolēni piedalījās Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotajā radošo darbu konkursā “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!”. Kāpēc krupji ir jāglābj? Parastā krupja izdzīvošanu gadu no gada samazina ne vien piemērotu dzīvotņu izzušanu, bet arī cilvēku radītie šķēršļi - autoceļi, kurus krupji šķērso migrācijas laikā. Bioloģijas stundās skolēni paplašināja zināšanas par abiniekiem, to lomu ekosistēmā , un īpaši tika pievērsta uzmanība pavasara krupju migrācijai un aizsadzības pasākumiem. Bērni gan zīmēja, gan rakstīja, veidoja kolāžas, plakātus, animācijas un video. Sadarbībā ar latviešu valodas un literatūras skolotājām, skolēni veidoja piecrindes un īsus dzejolīšus par krupi.
Kopumā tika iesniegti divi tūkstoši darbu. Kaut arī neesam laureātu vidū, gandarījums par paveikto ir! Piedaloties konkursā, tika veicināta skolēnu izpratne par abinieku būtisko lomu dabas ciklā un aizsardzību.
7.a klases skolniecies Paula Silkāne un Laura Jupatova veidoja telpisku kolāžu ar nosaukumu “ Krupji migrē!”  - “Mūsu darba galvenā doma - jāuzliek brīdinājuma zīmes vietās, kur pāri ceļam iet krupji!”
7. a klases skolēni Kristers Ritiņš un Reinis Romanovskis iezveidoja video “Palīdzi krupjiem!” - “Video redzams, kā krupju aizstāvis Dino skaidro, kāpēc krupji ir svarīgi dabai, ekosistēmai.”
7. b klases skolniece Loreta Leščinska izveidoja īsu animētu video “Vēro ceļu! Nesabrauc krupi!” - “Tas ir īss reklāmas rullītis, kurā tiek pievērsta šoferu uzmanība pavasarī vērot ceļu un nesabraukt krupjus!”
7.b klases skolnieces Laines Kučānes un Annijas Jezupovas animācijas nosaukums ir “Apstājies, ja redzi mani!” - “Video attēlojām kā mašīnas riepa gandrīz uzbrauc virsū krupim. Riepa ir liela, bet krupis maziņš! Kā krupis var stāties pretī tai? Ceram ar šī īsā video palīdzību uzrunāt auto vadītājus! ”
Silkāne Paula Jupatova Laura  7_a
Silkāne Paula Jupatova Laura 7_a
7.c klases skolniece Annijas Streļčas darba nosaukums ir “Krupīši -mīlulīši” - “Zīmējot šo darbu, es uzzināju, ka krupji apdzīvo dažādus mitros biotopus kā, piemēram, purvu, ko es arī attēloju savā zīmējumā. Ikdienā krupji uzturas zem dažādiem augiem vai priekšmetiem. Attēlotajā zīmējumā zem akmeņiem, zariem. Uzzināju, ka krupjus apdraud ne tikai putni, čūskas un zīdītāji, bet arī cilvēki, īpaši pavasaros, kad krupji migrē uz pārošanās vietām.” Annija ir izdomājusi piecrindi par krupjiem!
Krupis
Mazs, kraupjains
Lec, rāpo, kurkst
Neaizstājams mūsu dabas ekosistēmā
Princis

7.c klases skolniece Elīza Ruciņa veidoja kolāžu no dabas materiāliem un uzrakstīja īsu dzejolīti!
Krupi, Strupi,
Neej ielās gozēties!
Nāc uz parku spēlēties,
Brūnās lapās paslēpies!
Jau maijā iesūtītie darbi būs skatāmi izstādē Nacionālais Botāniskais dārzs Salaspilī, bet no jūlija vidus līdz septembra vidum tie izdaiļos Latvijas Nacionālais dabas muzejs Rīgā.

Bioloģijas skolotāja Ineta Jezupova

Vides objekti
13.04.2022.

Vizuālās mākslas stundās skolēni iepazinās ar vides objektiem un apkārtnes skaistumu, mācījās veidot vides objektus. Skolēni tīmekļa vietnēs meklēja informāciju par vides objektiem, pētīja dažādus vides objektus, nosauca vides dizaina objektus savā pilsētā, un mācību ekskursijā iepazinās ar tiem Ludzas parkā. Vēlāk tapa skices un tika izstrādāts darbības plāns, lai veidotu savu objektu. 2.b klases skolēniem radās skaisti vides objekti, kurus nākotnē varētu realizēt Ludzā.

2.b klases skolotāja Skaidrīte Pule

12.b klases skolēnu performance par A.Čaka daiļradi
07.04.2022.

12.b klases audzēkņi, literatūras stundā apgūstot Čaka daiļradi, guva iedvesmu jaunradei - radīja savu performanci “Miglā asaro logs”.  Izvēlētos dzejoļus, liriskās dziesmas un pašradīto video īsfilmu jaunieši 8. aprīlī prezentēja saviem skolotājiem. Paldies par atbalstu mūzikas skolotājai Ainai Kairovai, klases audzinātājai Inetai Jezupovai un Aigaram Melnim par tehnisko nodrošinājumu.

Literatūras skolotāja I.Eriņa

Lieldienu gaisotne ienāk skolā
08.04.2022.

Nāc nākdama, Liela diena,
Visi bērni tevis gaida,
Visi bērni tevis gaida,
Aiz vārtiem sasēduši
(Latv.t.dz.)

Lieldienas
Lieldienas

Paldies skolēniem, skolotājām Inetai Zvonņikovai un Vijai Plenkovai par svētku gaisotnes uzburšanu!

 

 

Iejutāmies viduslaiku noskaņās
08.04.2022.

Beidzot varam brīvi doties ārpus skolas! Šīs nedēļas klases stundu 6. c klase aizvadīja Ludzas Novadpētniecības muzejā. Jau iepriekš pieteicāmies nodarbībai “Viduslaiki Ludzas novadā”.
Kā darbojāmies un ko jaunu uzzinājām? Vispirms iepazinām Ludzas pils vēsturi un bruņinieku dzīvesveidu, filmas kadros redzējām, kāda, iespējams, savulaik izskatījās iespaidīgā pils, cik stingrs dienas režīms bija Livonijas ordeņa bruņiniekiem. Muzeja ekspozīcijā apskatījām viduslaiku vēstures liecības: atradumus no arheoloģiskajiem izrakumiem. Visus pārsteidza biezā Bībele, kurai ir jau vairāk nekā 100 gadi.
Valentīns iejutās tirgotāja lomā un ar seniem rokas svariem iemācījās nosvērt maisu. Ar piepūli izdevās pacelt bruņukreklu: tas tikai izskatās kā no metāla mežģīnēm austs, bet sver veselus 15 kilogramus! 
Īpašs notikums - pārģērbšanās viduslaiku tērpos. Uz brīdi varēja iejusties galma dāmu, krustnešu, bruņinieku, audēju, kalēja lomās. Izdevās interesantas fotogrāfijas. Beigās lomu spēle – bruņinieku zvērests un piemiņas monētas izkalšana.
Paldies par interesanto stundu muzeja darbiniecēm Ainai Losevičai un Ritai Kučānei.  Pateicībā klase veltīja viņām skanīgu dziesmu.
Patīkami visiem kopā izbaudīt piedzīvojumu nevis ierastajā klases telpā, bet citā vidē.

6. c klases audzinātāja Vanda Žulina

Olimpiāžu sezona tuvojas noslēgumam
06.04.2022.

Mācību priekšmetu olimpiādes ir ļoti darbietilpīgs un vienlaicīgi aizraujošs veids, kādā skolēni var realizēt savu intelektuālo potenciālu. Šajā mācību gadā Ludzas pilsētas vidusskolas 54 skolēni ir 94 reizes startējuši dažādās Ludzas novada mācību priekšmetu olimpiādēs (Liāna Maškanceva (10.) pārstāvēja skolu sešās dažādās olimpiādēs, Germans Lapšovs (12.b) un Kristiāna Ziediņa (9.b) - 5 olimpiādēs, 4 skolēni (Sanda Augustova (11.a), Nika Fomina (11.b), Kristīne Kračus (9.b), Imants Vancāns (11.a)  - 4 olimpiādēs, 3 skolēni - 3 olimpiādēs, 11 skolēni - 2 olimpiādēs, un 33 skolēni piedalījās vienā mācību priekšmetu olimpiādē). Skolēni uzrādīja labus rezultātus, iegūtas:
6 - 1.vietas, 5 - 2.vietas, 18 - 3.vietas un 25 atzinības. Vairāk par novada mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātiem lasiet šeit. 
1
1
Arī 5.aprīlis bija rosīga diena skolā – astoņi skolēni pārraudzītā tiešsaistes režīmā piedalījās divās valsts olimpiādēs. Marta Batņa, Kristīne Kračus, Kristiāna Ziediņa veica ļoti nopietnu darbu ar tekstu poētikas, leksikas, vārddarināšanas, morfoloģijas, sintakses, stilistikas un frazeoloģijas aspektā, rakstīja pārspriedumu Latviešu valodas un literatūras valsts 48.olimpiādē.
Vanessa Vasiļevska, Daniela Paņkova, Paula Kamzole, Signija Kulačkovska, Raivis Tjaguns savu radošo izdomu un prasmi darināt funkcionālu dizaina objektu pierādīja 23.atklātajā tehnoloģiju un dizaina olimpiādē „K.Skalbes pasaka – Kaķīša dzirnaviņas”.
Patiess paldies par atbalstu skolēnu vecākiem un skolotājiem Dagmārai Boicovai, Lidijai Krokšai, Viktoram Kuprevičam, Vijai Plenkovai!
 

Deportācijas manā ģimenē

AF072CB6-16AF-47A4-84D6-A2A27DAB7A5F
AF072CB6-16AF-47A4-84D6-A2A27DAB7A5F
   

 

 

25.marts - komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Atceroties 1949.gada 25.marta traģiskos notikumus, 11.klases skolēni tika rosināti radošajiem darbiem par tēmu “Deportācijas manā ģimenē”.  
11.b klases audzēkne Elīna Točelovska ne tikai izpētīja dzimtes vēsturi un pastāstīja to klasesbiedriem, bet arī izveidoja savu videoredzējumu par tēmu. Elīna 10 gadu vecumā filmējās V.Kairiša kinolentē “Melānijas hronika” (kadri iekļauti video), bet tikai tagad saprata, par ko īsti bija stāsts. 
Savukārt Nika Fomina (11.b) secināja, ka viņas ģimenes vēsture ir saistīta ar Sibīriju, bet ne deportāciju dēļ. Nika izveidojusi zīmējumu, kurā pauž savu redzējumu, attieksmi pret šo tik traģisko mūsu tautas vēstures lappusi.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Ieva Eriņa

 

Pētniecisko darbu skate "Manas dzimtas stāsts"
01.04.2022.

Sadarbībā ar sociālo un vēstures, latviešu valodas un informātikas skolotājiem 1. aprīlī tika organizēta 6. klašu skolēnu pētniecisko darbu skate "Manas dzimtas stāsts." 
Jau piekto gadu pēc kārtas visi 6. klašu skolēni meklēja, pētīja interesantus stāstus savas dzimtas vēsturē - par vecvecāku dzīvi, relikvijām, dzimtas mājām, seniem darbarīkiem u.c. Pētījumi balstās uz pašu skolēnu savāktiem faktiem, novērojumiem, tuvinieku stāstiem. Veicot pētījumus, skolēni attīstīja pētnieciskās darbības prasmes, veidoja patstāvīgās izziņas un izglītošanās procesa iemaņas, attīstīja digitālās un prezentēšanas prasmes.
Skatē piedalījās divpadsmit 6. klašu skolēni. Visi dalībnieki saņēma atzinības, pateicības un jauniešu biedrības "LOGOS" sagādātās balvas. 
Skates rezultāti: 1. vieta - Ralfs Lipskis, 2. vieta - Justīne Oščenkova, 3. vieta - Kristians Kozlovskis, Signe Saukāne, Ričards Senkāns, Samanta Savicka, Kate Krukovska, pateicība - Daniels Circenis, Niks Matisāns, Raivis Kļaviņš, Raivo Kozlovskis, Intars Boldāns. 
Paldies skolēnu vecākiem, ģimenes locekļiem par cieņpilnu attieksmi pret vēsturi, ģimenes tradīcijām un atmiņām.

Sociālo zinību un vēstures skolotāja Inta Žeikare

 

Ačgārnā diena
01.04.2022.

Šodien, 1.aprīlī, 1.- 6.klašu skolēni svinēja "Ačgārno joku dienu" - bija aktīvi un pārsteidza citus ar atraktīviem ačgārniem tērpiem un frizūrām. Spilgtākie "pārvērtību" dalībnieki saņēma balvas. Notika jautra disenīte.

 

 

 

 

Volejbolistu panākumi
30.03.2022.

Lepojamies ar mūsu skolas volejbolistiem - gan meiteņu, gan zēnu komandai 2.vieta Ludzas novada skolu kausa izcīņā.
Apsveicam zēnu komandu!  Dairis Kristaps Kazinieks (12.a), Kristers Sviklāns (12.a), Mikijanskis Daniels (11.a), Roberts Rozenbergs (11.a), Adrians Vaškevičs (11.b) Ņikita Prikulis (10.), Ivo Ruško (9.a)
Apsveicam meiteņu komandu! Jekaterina Burdina (12.b), Ērika Savicka (12.b), Ieva Tuminska (12.a), Jana Bule (10.), Laura Mortuzāne (10.), Alise Alitkina (10.)

Sporta skolotājs Gunārs Avots

 

1.b klases skolēni muzicē
30.03.2022.

1.b klases skolēni dabaszinību stundā, mācoties tēmu "Skaņa", izgatavoja neparastus skaņu rīkus - paštaisītus mūzikas instrumentus. Darbā realizēja dažādas idejas. Tagad šos instrumentus izmanto mūzikas stundās ritma veidošanai.
Paldies vecākiem par atbalstu skanīgo instrumentu tapšanā.

Kl.audzinātāja Nelija Žuka

Lasīšana - prieks
29.03.2022.

Humānās pedagoģijas skolotājs Š. Amonašvili grāmatā "Tēva grēksūdze dēlam" apgalvo, ka lasīšana „cilvēkam ir acis, kas vērstas uz savas dvēseles, sava es izpratni. Lasīšana cilvēka dzīvē ir svarīgākais augšupejas, pašpilnveidošanās, pašizglītošanās veids”. 
Rodas jautājums – kā šo brīnišķīgo cilvēka dabas dāvanu izmantot, lai pasauli sev apkārt darītu arvien labāku un labāku? Nav noslēpums- mūsdienu pasaulē lasīšana nav populārākais brīvā laika pavadīšanas veids.
LPV 5.a un 5.b klases skolēniem tika organizēta lasītveicināšanas un lasītinteresi rosinoša aktivitāte. Tās mērķis -  pilnīgot skolēna lasīšanas interesi, vajadzības un pieredzi. Lai skolēnus motivētu lasīt (lasīšanas pratība  ir mācīšanās atslēga), radās ideja -  savā brīvajā laikā piektklasnieki lasa grāmatas, kuras ir saņēmuši kā dāvanas. Šoreiz tās viņi nav izvēlējušies paši , bet gan tās ir ieteikusi bibliotekāre. Lasot grāmatu, skolēns veic uzdevumus un aizpilda darba lapu. Tas ļauj skolēniem attīstīt arī spēju spriest un vērtēt izlasīto. Savukārt literatūras stundās skolēni analizēja lasīto un atzina, ka lasīšana ir dāvana, kura vairo zinātkāri, atraisa emocijas, vispusīgu domāšanu. 
Kā šo dāvanu pasniegt bērniem, lai tā sagādā prieku, pēc kuras tiekties vēl un vēl? 
Pasākums tika organizēts sadarbībā ar Ludzas novada Bērnu bibliotēku un klases audzinātājām. 

LPV skolotāja L. Arcihoviča

Agnijas Krušanovas gleznu izstāde
28.03.2022.

Ludzas pilsētas vidusskolas telpās skatāma mūsu skolas bijušās skolnieces Agnijas Krušanovas gleznu izstāde. Agnija uzskata, ka dabas tuvums mierina un iedvesmo cilvēku, sniedz elpu aizraujošas krāsu ainavas. Tā top viņas gleznas, kas veidotas Fluid Art jeb šķidrā akrila krāsošanas tehnikā, kas šobrīd ir ļoti populāra.

Paldies Agnijai par iespēju ieskatīties viņas radošajā pasaulē!

 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
25.03.2022.

1
1
25.marts - komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Atceroties 1949.gada 25.marta traģiskos notikumus, ik gadu piemiņas mītiņā pie Ludzas dzelzceļa stacijas godinām represēto piemiņu. Šogad Ludzas pilsētas vidusskolas saimi pasākumā pārstāvēja jaunsargi, 7.a un 10.klases skolēni.

 

 

 

 

Sanda - konkursa "Gudrs, vēl gudrāks" 11.klašu fināliste
23.03.2022.

 
  Sanda ir skolēnu pašpārvaldes prezidente, brīvajā laikā apmeklē dažādus kursus un interesējas par floristiku. Nākotnē Sanda vēlētos kļūt par konditori un uzņēmēju. Novēlam veiksmi finālā! 
 
 

1.a klasei savs saules pulkstenis
23.03.2022.

1
1
1.a klase dabaszinībās, apgūstot tematu par Visumu, izveido skolas pagalmā saules pulksteni un novēro Saules kustību.

 

 

 

Dizaina un tehnoloģiju stundās apgūst jaunu izšūšanas tehniku - izonēšanu
22.03.2022.

Dizaina un tehnoloģiju stundās 2.b klase apguva izonēšanas jeb izšūšanas ar diegiem tehniku. Skolēni nostiprināja savu prasmi darboties ar adatu un diegiem, mācījās veikt lokus un līnijas. Skolēniem, strādājot šajā tehnikā, attīstās abstraktā domāšana un koncentrēšanās spējas, acu, smalkās motorikas un roku koordinācija. Viņi trenē neatlaidību, precizitāti un pacietību.

Darbs rit uz priekšu un Lieldienās skolēni iepriecinās savus vecākus ar skaisti izšūtu darbu.

2.b klases skolotāja Skaidrīte Pule

Integrētā stunda "Ačgārnie nosaukumi"
22.03.2022.

Ludzas pilsētas bērnu bibliotēkas bibliotekāre Ilga Kaupuža aicināja 2.a un 2.b klašu skolēnus piedalīties konkursā “ Ačgārnie nosaukumi”. Skolēniem bija jāmeklē vārdi, uzvārdi un grāmatu nosaukumi ačgārni uzrakstītā tekstā. 
Pēc tikšanās ar bibliotekāri skolotājām Intai Nogdai un Skaidrītei Pulei radās ideja novadīt integrētu mācību dienu. Īstenojot kompetenču pieeju mācību procesā, skolēniem jāprot sagatavoties praktiskai dzīvei, jāattīsta savas individuālās spējas, tāpēc latviešu valodā, sociālās zinībās, vizuālā mākslā, mūzikā, datorikā skolēni atkārtoja un pilnveidoja savas prasmes alfabēta lietošanā dažādās dzīves situācijās, vārdu veidošanā no zilbēm. Izmantojot interneta resursus, skolēni meklēja grāmatu autorus un nosaukumus, lai noskaidrotu vai ačgārnie nosaukumi sameklēti pareizi. 
Skolēni pētīja, veidoja, meklēja, sprieda un analizēja iegūtos datus, zīmēja ilustrācijas pēc grāmatu nosaukuma, dziedāja dziesmiņas, lasīja dzejoļus, skatījās multfilmu par zaķīšu pirtiņu. Skolēni uzzināja, ka katrai grāmatai ir autors, nosaukums, kā arī ir ilustratori un izdevēji.
Kad darbs skolā bija padarīts, devāmies uz pilsētas bibliotēku. Skolēni mācījās izmantot alfabētu bibliotēkā, trenējās grāmatu plauktos atrast vajadzīgo grāmatu. 
Bērni saprata, ka grāmatas ir lielas glabātuves, kurās var atrast dažādas gudrības.

Skolotājas Inta Nogda un Skaidrīte Pule

2.b klases mandalas
22.03.2022.

“Kas ir mandalas?”, tāds jautājums izskanēja, kad 2.b klases skolēni tika aicināti piedalīties konkursā “ Mandalas sniegā”. Izpētījuši mandalu veidošanas pamatus, skolēni sāka vākt dažādus izejmateriālus, lai kādā saulainā un skaistā dienā dotos pie Mazā Ludzas ezera. Te skolēni varēja izpausties un radīt savus mākslas darbus. Uz sniega veidojās neparasti raksti no čiekuriem, kastaņiem, zariņiem, niedrēm un vilkvālītēm.

2.b klases skolotāja Skaidrīte Pule

 

"Kaķīša dzirnavas" latgaliskā versija
10.03.2022.

Ludzys piļsātys vydškolys 4.b klase i školuotuoja I.Misāne sadarbeibā ar Ludzys nūvoda biblioteku izveiduoja animacejis filmu par K.Skalbes puosokys "Kaķīša dzirnavas" latgaliskū verseji KAČEIŠA PATMALIS.

 

 

 

 

 

Animācijas filma "Kačeiša patmalis"
10.03.2022.

Ludzas novada sākumskolas skolēnu radošie darbi
03.2022.

Līdz ar pavasara sauli, kas izkausēja ziemas sniegu, ir noslēgusies arī Ludzas novada sākumskolas skolēnu radošo darbu skate  Mandalas sniegā. Šajā skatē ir skatāmi 20 Ludzas pilsētas vidusskolas skolēnu gan individuālie, gan pāru darbi, gan klašu kopdarbi. 
Liels paldies sākumskolas klašu audzinātājām, kas rosināja skolēnus radoši darboties sniegā, veidojot neparastas mandalas.

Ludzas novada sākumskolas mācību jomas koordinatore Ineta Misāne

Mācāmies žonglēt
11.03.2022.

Marta sākumā klases stunda 6. c klasē notika neparasti. Pulcējāmies zālē uz žonglēšanas nodarbību, ko vadīja teātra mākslas skolotāja Marika Čerņavska.  Bija interesanti uzzināt, kā apgūt vienkāršākos žonglēšanas paņēmienus, pārbaudīt savas spējas, žonglējot ar divām, trim bumbiņām, ar riņķiem. Uzzinājām, kā šīs iemaņas noder kustību teātrī . Atklājās, ka daudzi paši ir  mēģinājuši to darīt. Izkustējāmies, mācījāmies sadarboties, uzmanīgi ieklausīties un uztvert jaunu informāciju. Noslēguma aplī secinājām – patika! Katram bija savi ieguvumi, bet divi mūsu klases skolēni pieteicās žonglēšanas pulciņā. Paldies Marikai Čerņavskai par jauko nodarbību!

Klases audzinātāja Vanda Žulina

Ierindas skate
11.03.2022.

 11. martā Ludzas pilsētas vidusskolā notika tradicionālā ierindas skate. Gatavošanās skatei veicina skolēnu nacionālo un valstisko identitāti, pilnveido fiziskās attīstības iemaņas un prasmes, stiprina klases kolektīva garu.
Ierindas skatē vērtēja ne tikai pašu soļošanu, bet arī dažādu komandu izpildījuma precizitāti un sinhronitāti. Skolēni izpildīja pavēles: “Līdzināties” “Mierā!”, “Brīvi”, sasveicināšanos ierindā, pagriezienus un c. 
Skolēnu sniegumu novērtēja kompetenta žūrija: zemessardzes 32. kājnieku bataljona leitnants Aldis Tihovskis, seržants Valdis Stucers, Ludzas novada jaunsargu vienības instruktors Ivars Novožilovs, skolas direktora vietnieki Vija Zavadska (izglītības jomā) un Valdis Senkāns (saimnieciskajā darbā).
Skolēni ļoti centās un uzrādīja labus rezultātus:
1.vieta – 12.a klasei
2.vieta – 10. un 12.b klasei
3.vieta 11.a un 11.b klasei
Paldies klašu audzinātājiem par ieguldīto laiku, mēģinot un saliedējot savas klases skolēnus!

Ludzas novada jaunsargu vienības instruktors Ivars Novožilovs

Mandalas sniegā
10.03.2022.

3.b klases skolēni veidoja brīvā stila mandalas sniegā. Darba procesā viņi izmantoja dažādus dabas materiālus: čiekurus, kastaņus, niedres, egļu un priežu zarus, sausās puķes. Oriģinālas mandalas tapa no augļiem un dārzeņiem, makaroniem un pistāciju čaumalām. Mandalu veidošanas procesā bērni fantazēja, parādīja savu radošo iztēli, pilnveidoja precizitāti un iepazina dažādu materiālu daudzveidīgas izmantošanas iespējas. Rezultātā tapa fantastiski krāšņas, pārsteidzoši skaistas mandalas sniegā.

Sākumskolas skolotāja Aija Šarapova

Pētnieciskais darbs
09.03.2022.

Kad gaitenis un kabinets kļūst par autodromu... Realizējot kompetenču pieeju mācību satura apguvē, 2. a klases skolēni veic pētniecisko darbu dabaszinībās "Automašīnu ripošana pa slīpo plakni".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizuālās mākslas stunda
09.03.2022.

Rakstu raksti sniegā - 2. a kl. vizuālās mākslas stundas tēma. Jaunie mākslinieki uzbur mandalas sniegā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raivis Tjaguns - radošākais jaunietis
25.02.2022.

25. februārī Ludzas Tautas namā norisinājās “Ludzas novada jauniešu balvas 2021” apbalvošanas ceremonija. Nominācijā GADA RADOŠĀKAIS JAUNIETIS vienu no galvenajām balvām ieguva mūsu skolas 9.c klases skolnieks Raivis Tjaguns.
Apsveicam un lepojamies!
Liels paldies skolotājai Dainai par zēna pieteikumu konkursam.

Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
Viktors Kuprevičs

 

Sporta diena
02.2022.

 

 

 

 

 

 

Šalle Latvijai
24.02.2022.

24. februārī Ludzas bibliotēkā noslēdzās projekta “Šalle Latvijai” aktivitātes Ludzas novadā. Projekta mērķis ir rokadīšanas un mašīnas adīšanas tehnikā radīt unikālu adījumu – šalli - , kas savā neatkārtojamā veidā atspoguļotu visas Latvijas adītāju prasmes, katra novada individuālo krāsu un rakstu izpratni. Ludzas pilsētas vidusskolas 6.c, 7.b, 7.c, 9.a, 9.b, 9.c klašu skolnieces apmeklēja bibliotēku, lai apskatītu un ieaustu savu rakstu Latvijas lielajā šallē!

Dizaina un tehnoloģiju skolotāja Vija Plenkova

 

Dzimtās valodas diena
21.02.2022.

 “Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture. Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks.” (J. Klīdzējs.) Kopš 1999. gada pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē 21. februārī tiek svinēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Sadarbojoties Rēzeknes 1. Valsts ģimnāzijas un Ludzas pilsētas vidusskolas skolotājām, tika organizēta Dzimtās valodas dienai veltīta tiešsaistes viktorīna, kurā piedalījās 21 komanda no Rēzeknes pilsētas un Ludzas novada skolām.
Viktorīnas mērķis: pievērst skolēnu uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam, padziļināt zināšanas par dzimto valodu, aktualizēt latgaliešu valodas lietojumu, pārbaudīt skolēnu erudīciju un uzlabot informācijpratību.
Ludzas novadu pārstāvēja trīspadsmit 8.-9.kl. skolēnu komandas no Pušmucovas pamatskolas, Kārsavas vidusskolas, Pildas pamatskolas, Mērdzenes pamatskolas, Ludzas 2. vidusskolas un Ludzas pilsētas vidusskolas. Uzvarētāju laurus plūca komanda “Volūdneicys”, arī pārējām komandām ir augsti rezultāti.
Viktorīnā piedalījās 4 mūsu skolas komandas  "AK2!" (Agnese Puncule, Kristīne Kračus, Kristiāna Ziediņa), "Palāda" (Ksenija Jekimenko, Armīns Garbars, Madara Narnicka),   "Aspazija" (Elvita Budreviča,  Einārs Gagarins, Agris Grigs), "Asprāši" (Laura Daņiļeviča,Tomass Kalniņš, Einārs Kozačkovs). 
Paldies par skolēnu motivēšanu latviešu valodas skolotājām  Lidijai Krokšai,  Vandai Žulinai,  Dainai Naruševičai,  Dagmārai Boicovai.

Ludzas novada latviešu valodas mācību priekšmetu jomas koordinatore
Laila Budreviča

Gruomotu nūsaukumi veidoj dzejūli
21.02.2022.

Ludzys piļsātys vydškolys bibliotekā ir lela latgalīšu gruomotu izviele. Te ir atrūdami arī ļūti vierteigi trimdys izdavumi nu myusu nūvadnīka Heronima Tihovska bibliotekys, kū jis sovulaik nūvielieja sovai školai. Latgalīšu rokstu volūdys puļceņa daleibneicys Samanta un Agnese vīnā nūdarbeibā mieginuoja salikt gruomotys taidā seceibā, lai viersroksti izveiduotu sakareigu tekstu. Izadevies interesants dzejūļs. Ideja ir nu Vītejuos avīzis,i tū jau 10. i 11. klase beja izmieginuojusi literaturys stuņdī.
Losit, kas saguoja myusim i pamieginajit poši!

Latgaliešu valodas fakultatīva skolotāja
Vanda Žulina

Florbola diena
18.02.2022.

18. februārī Ludzas novada Sporta skolā notika Ludzas novada izglītības iestāžu komandu sacensības florbolā. Mūsu skolas 8. – 9. klašu apvienotā komanda ieguva 2.vietu. Priecājamies par mūsu veiklajiem un ātrajiem sportistiem - Sandi Pudānu, Niku Vaškeviču, Kristeru Miškānu, Eināru Kozačkovu, Alvi Zbitkovki, Vladislavu Seņkovu, Elgaru Kušneru, Gintaru Ūzulnieku. 

 

 

 

 

Staptautiskā PALDIES diena
11.01.2022.

 Pateicība ir sirds atmiņa 

(Franču sakāmvārds.)

Vai bieži mēs pamanām un novērtējam skolas tehnisko darbinieku pūles? Ko zinām par pavāru un ēdnīcas strādnieku darba specifiku un grūtībām? Tā ir iegājies, ka šo cilvēku darbs tiek uztverts pašsaprotami un ikdienas steigā reizēm netiek pat pamanīts un pietiekami novērtēts. Varbūt Pateicības diena būtu īstā reize teikt paldies cilvēkiem, bez kuru darba skolas dzīve nav nemaz iedomājama? Domāts - darīts! 
11. janvārī, Starptautiskajā PALDIES dienā, Ludzas pilsētas vidusskolas 8.a klases audzēkņi teica savu PALDIES skolas darbiniekiem, kuri rūpējas par lielā kolektīva labsajūtu mācību gada garumā. Sirds paldies par gādību un gardajām pusdienām izskanēja pavārēm un ēdnīcas darbiniecēm. Par labestību, atsaucību un sirds siltumu paldies tika teikts dežurantēm. Par sapratni un tīrības uzturēšanu skolas telpās skolēni pateicās apkopējām. Rūpes par veselību, telpu labiekārtošanu  atalgojās ar paldies skolas medmāsai un remontstrādniekiem.
Jaukus, emocionāli piesātinātus mirkļus šajā Pateicības dienā piedzīvoja gan paldies teicēji, gan saņēmēji. Un kā gan citādi? “Pateicība ir vienīgais veids, kā justies patiesi laimīgam.”

8.a klases audzinātāja Lidija Krokša

Tikšanās ar SK jauniešiem
05.01.2022.

 Ikdienā mēs bieži dzirdam par brīvprātīgo darbu ziņās, radio, podkastos, lasām sociālajos tīklos. Brīžiem šķiet, ka tas mūs mazpilsētā neskar un viss tas notiek kaut kur citur Eiropā vai Rīgā, bet, palūkojoties sev apkārt, aptveram, ka tepat, mūsu pilsētā, ir iespēja piedalīties brīvprātīgo kustībā.
KAS IR BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS? Lai atbildētu uz šo jautājumu, aicinājām uz 8.b un 8.c klases audzināšanas stundu Sarkanā krusta aktīvistus – Ludzas pilsētas vidusskolas 12.klases audzēkni Poļinu Čeļadko un Ciblas vidusskolas audzēkni Ati Austri Kalvīti.
Brīvprātība ir viens no biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” pamatprincipiem. Tas ir veids, kādā ikvienam ir iespēja palīdzēt tiem, kuriem palīdzība ir visvairāk nepieciešama, ziedojot savu laiku un prasmes. Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”, esot Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības sastāvā, darbojas, ievērojot šo principu.
Skolēni iepazinās ar Sarkanā Krusta darbības jomām – pasākumu un semināru organizēšanu, apmācībām, vasaras nometņu organizēšanu u.c. Brīvprātīgie darbojas programmās: pirmā palīdzība, veselības veicināšana un atbildība par ilgtspējīgu vidi, sociālā integrācija, vardarbības un diskriminācijas mazināšana, LSK ideju popularizēšana un reģionālā un starptautiskā sadarbība.
No stāstījuma mēs sapratām, ka brīvprātīgā darba mērķis ir sniegt ieguldījumu kāda cita vai visas sabiedrības kopējā labumā, vienlaicīgi, iegūstot labumu arī sev – gūt nozīmīgu ieguvumu un pieredzi savā izaugsmē, karjerā un, protams, gandarījumu par paveikto.
Skolēnu atziņa - brīvprātīgais darbs tas ir mūsdienīgi un moderni!
Turpinot sadarbību ar LSK jauniešiem, aicināsim Poļinu un Ati Austri audzināšanas stundās stāstīt  par HIV izplatību pasaulē, Latvijā un to, kā sevi var pasargāt.

Skolotājas – R.Balode un I.Vorza