Panākumi CSDD konkursā
02.06.2023.

1.jūnijā Rīgā, Biķernieku trasē notika Jauno satiksmes dalībnieku foruma fināls, kurā no Ludzas pilsētas vidusskolas un Ludzas novada BJC pulciņa piedalījās 10 jaunie velosipēdisti:

1. Daniels Kondrāts 5.a
2. Kristers Senkāns 5.b
3. Sandis Narnickis 5.a
4. Artis Aļošins 4.b
5. Raiens Vasiļjevs 4.a
6. Dagnija Paurāne 4.b
7. Dana Duncāne 4.a
8. Evelīna Savicka  4.b
9. Raivo Poikāns 5.b
10. Lorenss Tabūns 4.b

Skolēni ļoti veiksmīgi startēja un skolai tika pasniegts DIPLOMS kā AKTĪVĀKĀ UN ZINOŠĀKĀ SKOLA Latvijā. 
Raivo Poikāns izcīnīja 1.vietu starp 2011.gadā dzimušajiem zēniem un iekļuva 16 labāko velobraucēju vidū jeb 3.kārtā – kur skolēni sacenšas par vietu Latvijas Jauno velosipēdistu izlasē un iespēju savu valsti pārstāvēt Starptautiskās Automobiļu federācijas (Fédération Internationale de l'Automobile, FIA) Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās (The European Traffic Education Contest), kas šogad norisināsies Barā, Melnkalnē.

Skolotāja Ineta Misāne

Noslēdzies 2022./2023.mācību gads
31.05.2023.

Mācību gads paskrējis vēja ātrumā, un šodien pēdējā skolas diena ir klāt. Visa skolas saime pulcējās tradicionālajā mācību gada noslēguma pasākumā 2.korpusa pagalmā, lai ieskandinātu skolēnu vasaras brīvdienas.

Pēc nopietna darba cēliena apkopoti sekmju rezultāti, piešķirta Pūces balva, pasniegtas mācību gada balvas četrās nominācijās.

 • Gada skolotājs - Dagmāra Boicova, latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • Atbalsts skolotājiem - Jekaterina Bogomola, datorikas un programmēšanas skolotāja
 • Gada skolēns vidusskolā - Laura Mortuzāne (11.klase)
 • Gada saimnieciskais darbinieks - Ingrīda Maklere, 2.korpusa dežurante

Pūces balva par visaugstāko klases vidējo vērtējumu mācībās piešķirta:
 - 4.b klasei 4.-6.klašu grupā
 - 7.c klasei 7.-8.klašu grupā
 - 10.klasei vidusskolas grupā
Par sportiskāko klasi skolā atzīta 4.b klase.

Mācību gada izskaņā, kad apkopoti arī visu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību rezultāti, olimpiešu godināšanas pasākumā esam teikuši paldies 138 skolēniem, kuru darbs šajā mācību gadā vainagojies ar apliecinājumu iegūtajām zināšanām, spējām un radošajām izpausmēm.

Ludzas pilsētas vidusskolas skolēni 2022./2023.mācību gadā 114 reizes startējuši Ludzas novada un valsts mēroga olimpiādēs, kopumā ieguvuši 46 godalgotas vietas un atzinības. Īpašs gandarījums par Ludzas novada pārstāvēšanu valsts mērogā:

 • Ralfs Lipskis (7.a) 24.atklātajā tehnoloģiju un dizaina olimpiādē „Piena ceļš” ieguva 2.vietu, skolotājs Viktors Kuprevičs
 • Vidusskolas komanda – Sanda Augustova, Alise Alitkina, Kamila Makarova, Laura Mortuzāne, Rasma Vonda skolotājas Lailas Budrevičas vadībā izcīnīja 3.vietu 22.atklātajā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiādē
 • Emīlija Krone (6.b) piedalījās atklātajā matemātikas olimpiādē un valstī ieguva 3.vietu, skolotāja Velta Pentjuša
 • Einārs Kozačkovs (9.c) piedalījās matemātikas valsts 73.olimpiādē, skolotāja Ilmāra Kricka
 • Marta Batņa (9.b) un Kristiāna Ziediņa (10.klase) piedalījās latviešu valodas un literatūras 49.valsts olimpiādē, skolotāja Dagmāra Boicova
 • Sanda Augustova (12.klase) piedalījās ekonomikas valsts 24.olimpiādē, skolotāja Inese Gorbunova
 • Vanessa Vasiļevska (7.b) ekselences līmeni sasniedza 24.atklātajā tehnoloģiju un dizaina olimpiādē „Piena ceļš”, skolotāja Vija Plenkova

Esam gandarīti un sakām paldies skolēniem par dalību 32 dažādos novada un valsts mēroga konkursos, 10 sporta sacensībās. Daudzas no tām vainagojušās ar uzvarām.
Mācību gada noslēgumā patiesu paldies sakām klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, skolēnu vecākiem par ikdienas atbalstu, sniegto uzmundrinājumu, iedrošināšanu.
Lai saulains, emocijām bagāts vasaras brīvlaiks mums visiem! Lai veiksmīgs eksāmenu laiks 9., 11. un 12. klašu skolēniem!

Vija Zavadska, direktora vietniece izglītības jomā

Ludzas novada robotikas kauss
31.05.2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Darīt kopā. Mācīties darot.
30.05.2023.

30.maijā 1.- 8. un 10.klašu skolēni prezentēja  projektus, kas tika realizēti šajā mācību gadā. Projektu darba mērķis:  Attīstīt skolēnu  jaunrades, radošuma un  savstarpējās sadarbības prasmes. 
Skolēniem tika piedāvāta iespēja darīt  to, kas viņus interesē, apgūt pētniecības darba prasmes interesantā veidā, izpausties radoši, nostiprināt  IT, uzstāšanās un plānošanas  prasmes, mācīties sadarbību. 
Prezentāciju laikā skolēni  pārliecinājās, ka viņu veikums ir nozīmīgs, iedvesmojās no citu skolēnu paveiktā. Paši skolēni atzina, ka,  izstrādājot savus  projektus,  viņi  apguva un nostiprināja  dažādas sociālas un  sabiedriskas iemaņas, kā arī uzzināja vairāk par savu apkārtējo vidi, drošību.
Paldies skolēniem par idejām un aizrautību, skolotājiem par atbalstu!
Projekti:
1.a        Mūsu svētku kalendārs
1.b        Klases pasākums kopā ar vecākiem “Ceļā uz 2.klasi.”
2.a        Koši, droši, radoši par veselību.
2.b        Klases pasākums Lieldienām.
3.a        Klases pasākums kopā ar vecākiem “Radošs un zinošs sākumskolā - esmu ceļā uz pamatskolu!”
3.b        Klases pasākums” Uz redzēšanos, sākumskola” kopā ar vecākiem.
4.b        Uzglabāšanas skapīšu izmantošana. 
5.a        Lieldienu dekorāciju izgatavoša skolai.
5.b        Klases vides labiekārtošana.
6.a        Valentīndienas pasākums  1.-3. klasēm.
6.b        Erudīcijas spēle ,,Zini vai mini’’  3.a un 3.b klasei.
7.a        Pasākuma “Māksla mūsu dzīvē”  scenārija izstrāde un pasākuma realizēšana. Ģimenēm veltīts pasākums.
7.b        Kafejnīca skolas 1. korpusā.
7.c        Pērļošanas stellīšu izgatavošana.
8.a        Vai esi gatavs beigt pamatskolu?  (Zvaniņa svētku izskaņa 9.klasei)
8.b        Matemātisko spēļu veidošana 5.klasēm.
8.c        Video un intereraktīva spēle par skolu  ''Laiks ir smiltis''.
10.        Loģikas maratons 7. - 8. klasēm. Droša interneta diena 4. - 6. klasēm

Zibakcija
30.05.2023.

24.maijā LPV 1.- 4.klašu posmā notika jauka zibakcija "Es skaļi lasu". Skolēni skaļi lasīja grāmatas visdažādākajās vietās - sporta laukumos, skolas parkā, pagalmā... 

2.a klases skolēni apmeklē stikla pūšanas darbnīcu Līvānos
29.05.2023.

25.maijā 2.a klases skolēni  projekta “Latvijas skolas somas” ietvaros apmeklēja stikla pūšanas darbnīcu Līvānu stikla un amatniecības centrā. Ar interesi skolēni apskatīja  "Līvānu stikla muzeja"  izstāžu zāles vēsturiskās  ekspozīcijas un darbojās radošajā darbnīcā  "Stikls tavās delnās",  apgleznojot “SAVU” stikliņu.  Otrklasnieki klātienē skatījās  kā top stikla izstrādājumi, uzzināja  stikla izstrādes tehnoloģijas noslēpumus.

Skolēniem bija iespēja arī klausīties latgaliešu mūziku, stāvot Daugavas krastā, priecāties par dabas skaistumu.

2.a klases audzinātāja Ineta Misāne

Skolēni veido animācijas filmu latgaliešu valodā
28.05.2023.

Latgaliesu projekts

Šajā mācību gadā Ludzas pilsētas vidusskolas  2.a klases skolēni piedalījās pilotprojektā “Latgaliešu rakstu valodas apguve skolā”. Nodarbībās daudz laika tika veltīts, lai saprastu un izprastu latgaliešu valodu, iemācītos lasīt,  veiktu Kahoot testus, spertu pirmos soļus rakstīšanā, pilnveidotu prasmi sarunāties latgaliski.
Lauris Lipovskis un Rinalds Zeļčs piedalījās 23. skotuvis runys konkursā "Vuolyudzāni",  un abi zēni ieguva 3.vietu.
Nodarbību laikā kopīgiem spēkiem tika izveidota animācijas filma par Ontona Slišāna pasaku “Posaka par Uko”. Tekstu ierunāja otrklasnieks Lauris Lipovskis.


Skolotāja Ineta Misāne

31.maijs skolā
28.05.2023.

31_maijs
31_maijs

 

 

 

 

 

 

Olimpiešu godināšanas pasākums
28.05.2023.

26. maijā mūsu skolā notika mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību uzvarētāju godināšanas pasākums. Lepojamies ar mūsu skolēniem un pedagogiem!

 

 

 

 

 

 

5.a klase apmeklē Raiņa bērnības mājas
28.05.2023.

Foto retrospekcija no 5. a klases ekskursijas uz Raiņa bērnības mājām “Tadenavā”, kur caur spēlēm un rotaļām, saredzēt, saklausīt un ar rokām sajust var to, kas veidoja Raiņa dzīves pirmos bērnības gadus. Paldies foršajām muzeja darbiniecēm  Agnesei un Kristīnei un Latvijas skolas soma par iespēju iepazīt šo fantastisko vietu un cilvēkus. Muzejpedagoģiskā nodarbība bija interesanta, atmiņā paliekoša, aktivitātes muzeja telpā aizraujošas un izglītojošas, pārgājiens pamācošs un piknika vieta kā pasakā. Un vēl mums bija iespēja apskatīt uz to brīdi Tadenavā esošu Jāņa Bites  rotaļlietu kolekcijas izstādi “Rotaļlietu stāsts”. Kolekcijā ir bērnu rotaļlietas, kas ražotas no 1890. gada līdz 20. gadsimta beigām, tur bija ko redzēt! Mēs iesakām apmeklēt Raiņa bērnības māju un Latvijas skolas somā iekļauto muzejpedagoģisko nodarbību “Dabas novērojumi Raiņa dzejā” ar pārgājienu.

5. a klases skolēni un klases audzinātāja Ineta Zvonņikova

 

 

 

Skaļās lasīšanas sacensības
25.05.2023.

25. maijā Ludzas bērnu bibliotēkā notika Skaļās lasīšanas sacensības. Konkurss notiek trīs posmos – sacensības skolā vai vietējā bibliotēkā, reģionālais fināls un valsts fināls Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 30. septembrī. Sacensību mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.
Mūsu skolas 5.a klases skolnieks Raitis Banga sacensībās ieguva čempiona titulu un izcīnīja vietu finālā. 2.vietu un 3.vietu ieguva 5.a klases skolniece Rebeka Škavronska un 5.b klases skolnieks Jorens Losevičs. Apsveicam skolēnus un skolotāju Lidiju Krokšu ar gūtajiem panākumiem! Novēlam Raitim pārliecinošu sniegumu konkursa finālā Rīgā.

Projekta darbs
25.05.2023.

22.maijs. Skolas zālē virmo neliels satraukums un gandarījums par paveikto darbu mācību gada garumā - 12.klases skolēni prezentē kursa “Projekta darbs” ietvaros izstrādātos projekta darbus. Gan individuāli, gan grupās realizēti 18 dažādi projekti. Pārsvarā visi atbilst kategorijai “sabiedriskais darbs” - ir tapis daudzfunkcionāls kalendārs un domino spēle sākumskolas skolēniem, noderīgi mācību materiāli vidusskolēniem, organizēti izglītojoši pasākumi un labdarības akcijas. 
Prezentējot projektus, skolēni stāsta par savu darbu, novērtē veikumu, iepazīstina ar galvenajiem secinājumiem. Paldies skolotājiem – projekta darbu vadītājiem, paldies darbu vērtēšanas komisijai – skolas direktoram Gunāram Strodam, skolotājām Lailai Budrevičai, Jekaterinai Bogomolai, Intai Žeikarei. Pirmā pieredze ir gūta, stafete jaunu projektu izstrādei nākamajā mācību gadā nodota 10. un 11.klašu skolēniem.

Direktora  vietniece izglītības jomā Vija Zavadska

7.c klases skolēni apmeklēja Siguldu
24.05.2023.

 Mēs, 7.c klases skolēni, "Latvijas skolas somas" ietvaros apmeklējām Turaides muzejrezervātu. Ekskursijas laikā iepazināmies ar Dainu parku, uzzinājām skaisto leģendu par Turaidas Rozi un Gūtmaņa alu. Apmeklējām Mīnataura labirintu, no kura izeju atrast bija pagrūti. Visas ekskursijas laikā baudijām silto laiku un Latvijas dabas skatus. Iepazinām gan skaistās Vidzemes krāšņumu, gan viens otru.

7.c klases skolnieces Agnese un Justīne

 

 

 

Pasākums bibliotēkā veltīts Muzeju dienai
22.05.2023.

LPV 3.b klases skolēniem 18. maijā Ludzas pilsētas bibliotēkā notika pasākums, kas bija veltīts Muzeju dienai. Iepazināmies ar dažādiem muzejiem. Lasījām, reklamējām, skatījāmies un novērtējām muzeju nepieciešamību mūsdienās.

Sākumskolas skolotāja Skaidrīte Pule

 

 

 

Interaktīvā nodarbība "Senā skola"
21.05.2023.

16. maijā 5.b klases skolēni projekta “Latvijas skolas somas” ietvaros apmeklēja Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja interaktīvo nodarbību “Senā skola”. Nodarbības laikā skolēni iepazinās ar XIX gadsimta skolām, pētot dažādu gadsimtu izglītības dokumentus (liecības, atestātus, dienasgrāmatas, uzslavas rakstus), kā arī iepazinās ar mācību grāmatu vēsturi, īpašu uzmanību veltot vienai no pirmajām latviešu ābecēm – Vecā Stendera sastādītajai „Bildu ābicei” (Bilžu ābecei).
Skolēniem tika piedāvātas dažādiem vēstures periodiem raksturīgas aktivitātes: lasīšana vecajā drukā, glītrakstīšana ar spalvaskātu un tinti, skaitīšana ar  skaitīkļiem, zīmēšana ar ogli.
Par piedzīvotām sajūtām un iegūtajām zināšanām skolēni reflektēja sociālo zinību stundā un klases stundā. 

5. b klases audzinātāja Ineta Jezupova

 

 

 

Orientēšanās spēle "Iepazīsti Ludzu!"
21.05.2023.

20. maijā 7. klasēm notika orientēšanās spēle "Iepazīsti Ludzu". Skolēnu komandas apmeklēja 11 kultūrvēsturiskos objektus. Pie katra objekta skolēnus sagaidīja izzinošie uzdevumi par Ludzu.
Pasākuma noslēgums bija Ludzas novadpētniecības muzejā, kur tā darbinieki sagatavoja izzinošu nodarbību par Ludzu senāk un tagad, un skolēniem deva iespēju viduslaiku tērpos izspēlēt leģendu par Lūciju. 
No sešām komandām spēles erudītākie skolēni un vislielāko punktu skaitu ieguva 7. a klases komanda: Kristians Kozlovskis, Niks Matisāns, Adrians Timoškins, Daniels Circenis, Ralfs Lipskis, Laine Kušnere un Justīne Zavadska. Paldies visiem dalībniekiem! 

Vēstures skolotāja Inta Žeikare

 

Ludzas depo apmeklēšana
18.05.2023.

17. maijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Latvijā svinēja savu 158. dzimšanas dienu. Ik gadu šajā dienā 90 ugunsdzēsības depo visā Latvijā organizē Atvērto durvju dienu. Ludzas pilsētas vidusskolas 1.ab, 2.ab, 6.a klašu skolēni apmeklēja uzgunsdzēsēju depo un iepazinās ar ugunsdzēsēja glābēja profesiju, atkārtoja drošības noteikumus. Īpašas emocijas izraisīja transportlīdzekļu apskate, darba tērpu pielaikošana, ūdens šļūtenes izmēģināšana darbībā. Paldies Ludzas nodaļas ugunsdzēsēju depo profesionāļiem par interesantu un atraktīvu pasākumu.

Karjeras speciāliste Rita Buceniece

 

 

II Ludzas novada mākslu festivāls ŠEKU REKU
17.05.2023.

Tautas deju kolektīvs "Žiks" (vad.Ļuba Šantare) piedalījās II Ludzas novada mākslu festivālā "Šeku Reku". Paldies festivāla organizētājiem, kolektīvu vadītājiem un skolotājiem pavadītājiem! Paldies dejotājiem!

 

 

 

 

 

Zvaniņa svētki
17.05.2023.

12. maijā Ludzas pilsētas vidusskolā noskanēja pēdējais zvans 12. klašu audzēkņiem. Skolas tradicionālo pasākumu organizēja un vadīja 10. klases audzēkņi. Pasākuma laikā notika daudzveidīgas aktivitātes, kurās Zvaniņa svētku dalībnieki pierādīja, ka skolā iegūtās zināšanas var izmantot jebkurā situācijā. Svētku rīkotāji guva pieredzi pasākumu organizēšanā un vadīšanā, kuru turpmāk izmantos skolas gaitās. 
“Konkursi bija ne kā ierastajos Zvaniņa svētkos, patika kahoots skolotājiem. Labi pavadījām laiku. Meitenes, kas rīkoja svētkus, bija labi visu pārdomājušas, runāja pārliecinoši un iesaistīja mūs visus, tapēc neviens nepalika malā.” Alise Čepule, 12.b audzēkne.
“Skaisti noorganizēti Zvaniņa svētki! Ļoti daudzpusīgi un interesanti svētki, kuros bija iespēja gan sadarboties konkursos, gan atklāt kaut ko jaunu par saviem klasesbiedriem un klases audzinātājām, gan baudīt svētkus. Paldies 10-tajiem, kuri radīja svētkus!” Sanda Augustova, 12.a audzēkne.
“Pasākums bija ļoti izzinošs, radīja noskaņojumu visai dienai un atgādināja, ka skolā varam justies kā otrās mājās. Organizatori, 10. klase, cienīgi attiecās pret mums, piedāvāja interesantas aktivitātes un pats pasākums nebija ilgs. Mēs, 12-tie, esam pateicīgi par šī brīnišķīgā pasākuma sarīkošanu un par mājīgu sajūtu pasākumā. Novēlam veiksmīgus panākumus arī turpmāk!” Elīna Točelovska, 12.b audzēkne.

10.klase un klases audzinātāja Anastasija Jermaļonoka

Stāstnieka 2023 vizīte
16.05.2023.

87360a25-5f9d-49fa-aa68-893b61d63bb6 (1)
87360a25-5f9d-49fa-aa68-893b61d63bb6 (1)
2023. gadu visā Eiropā atzīmē kā Eiropas Prasmju gadu, tāpēc īpaša uzmanība pievērsta iedvesmošanai un motivācijai apgūt jaunas prasmes, iedvesmojošiem stāstiem par uzņēmējdarbības uzsākšanu. Stāstnieka vizītē Ludzas pilsētas vidusskolā viesojās Radošās sētas "Leiceiši", biedrības "LOBS" pārstāve, uzņēmēja un projektu vadītāja Ingūna Semule. Ingūna stāstīja par uzņēmējdarbību laukos, videi draudzīgu dzīvesveidu, nevalstiskajām organizācijām un to lomu.

Karjeras speciāliste Rita Buceniece

 

 

Eiropas valodu daudzveidība
16.05.2023.

Anglu_valoda_Lukins
Anglu_valoda_Lukins
09.05. un 10.05. Eiropas dienas ietvaros, 12. klases skolēni vadīja ekskursiju Ludzā. Ekskursijas laikā bija iespējams noklausīties faktus un stāstus par Ludzas pilsētas baznīcām, pieminekļiem un citiem vēsturiskiem objektiem. Ekskursija tika vadīta vairākās Eiropas valodās: angļu, spāņu, vācu, ukraiņu, krievu, kā arī latviešu un latgaliešu valodā. Ekskursijai pievienojās arī 12. klases skolēni no Ludzas 2. vidusskolas.

Angļu valodas skolotājs Andrejs Lūkins

 

 

 

 

 

 

O.Slišāna radošais konkurss
16.05.2023.

Ludzas pilsētas vidusskolas 3.b klases skolēni piedalījās radošo darbu konkursā, kas veltīts Latgales patriotam un dzejniekam O.Slišānam. Ieva Andrejeva ar pasaku "Rudens vēstule" ieguva 3. vietu, Deniss Kulakovskis ar pasaku "Labsirdīgais Baltumiņš" ieguva Atzinības rakstu, bet Amanda Kaziniece saņēma Pateicības rakstu par zīmējumu "Sauleitis mekleišona". 16. maijā audzēkņi Šilbēnu kultūras centrā "Rekova" saņēma balvas. Paldies skolēniem par darbu!

Sākumskolas skolotāja Skaidrīte Pule

 

 

 

 

 

 

Mācību ekskursija uz Daugavpili
15.05.2023.

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 7.a klase apmeklēja Daugavpils cietoksni un Daugavpils skrošu rūpnīcu. Skolēni guva priekšstatu par Daugavpils cietoksni kā valsts nozīmes arhitektūras un kultūrvēstures pieminekli un iepazina Daugavpils skrošu rūpnīcu kā vienu no vecākajiem industriālā mantojuma objektiem Latvijā. 
Klases stundā un vēstures stundā skolēni reflektēja par ekskursijā gūto informāciju un pieredzi. Skolēnus visvairāk aizrāva skrošu rūpnīcas produkcijas izmēģināšana rūpnīcas šautuvē. Skolēni atzina, ka kultūrvēsturisko vietu apmeklējums paplašina redzesloku, ļauj pārbaudīt savas zināšanas un palīdz sasaistīt vēsturi ar mūsdienām.

7.a klase un klases audzinātāja Līga Batņa

 

"Sienāzīšu" grupiņas bērni viesojas LPV
10.05.2023.

3.maijā sadarbībā ar PII "Pasaciņa" Ludzas pilsētas vidusskolā viesojās topošie pirmklasnieki no "Sienāzīšu" grupiņas. Vizītes mērķis bija iepazīt un salīdzināt dažādu mācību priekšmetu skolotāju profesijas.

Fizikas skolotāja Anastasija Jermaļonoka demonstrēja dažādas parādības, ko var izskaidrot ar fizikas likumiem. Bērni labprāt iesaistījās pārrunās, stāstīja savu iepriekšējo pieredzi, vēroja eksperimentus, kā arī paši praktiski darbojās ar magnētiem, kompasu u.c.
Datorikas un programmēšanas skolotāja Jekaterina Bogomola parādīja bērniem datora galvenās sastāvdaļas, izstāstīja, ko apgūst datorkabinetā. Katram bērnam tika dota iespēja padarboties pie interaktīvās tāfeles - spēlējot un zīmējot. Tika nodemonstrēti skolēnu no Lego sastāvdaļām izveidoti un saprogrammēti roboti.
Mājturības un dizaina skolotāji Vija Plenkova un Viktors Kuprevičs bērniem uzskatāmi nodemonstrēja, ko apgūst mājturības stundās - ne tikai gatavot ēst, šūt, tamborēt, bet arī veidot robotus, izmantot elektroniski mehanizētas ierīces, 3D printeri utt.
Bērni tika uzcienāti ar veselīgiem našķiem, kas tika speciāli pagatavoti viņu vizītei. Uz jautājumu, vai patīk skolotāja profesija, bērnu atbilde bija - jā!

Anastasija Jermaļonoka

Pētnieciskie darbi "Manas dzimtas stāsts"
10.05.2023.

Sadarbībā ar datorikas un sociālo zinību un vēstures skolotājiem 10. maijā tika organizēta 5. klašu skolēnu pētniecisko darbu skate "Manas dzimtas stāsts". Skolēni iejutās dzimtas detektīvu lomā - meklēja, pētīja interesantus stāstus savas dzimtas vēsturē - par vecvecāku dzīvi, relikvijām, kolekcijām, dzimtas mājām, seniem darbarīkiem u. c. 
Veicot pētījumus, skolēni attīstīja pētnieciskās prasmes, veidoja patstāvīgās izziņas un izglītošanās procesa iemaņas, attīstīja digitālās un prezentēšanas prasmes. Pētījumus veica visi 5.klašu skolēni, bet uz noslēguma skati tika izvirzīti 12 skolēnu darbi. 
Skates rezultāti: 1. vietu ieguva Kristers Senkāns (5.b) ar pētījumu par dzimtas gredzenu un Renārs Ritiņš (5.b), kurš interesnti un saistoši prezentēja pētījumu par ģimenes pastmarku kolekciju, 2. vietu - Rebeka Škavronska (5.a) ar pētījumu par savas dzimtas vēsturiskajām gaitām, 3. vietu ieguva Markuss Mekšs ar pētījumu par savu vecmāmiņu. Visi skates dalībnieki saņēma skolas un jauniešu biedrības "LOGOS" sagādātās balvas. 
Paldies visiem 5.klašu skolēnu vecākiem, ģimenes locekļiem par cieņpilnu attieksmi pret vēsturi, ģimenes tradīcijām un siltajām atmiņām.

Vēstures skolotāja Inta Žeikare

Skolu kauss vieglatlētikā
10.05.2023.

3.maijā Zilupē notika skolu kauss vieglatlētikā, tajā piedalījās LPV audzēkņi dažādās disciplīnās. Kopā izcīnītas 28 godalgotās vietas. No tām 1. vieta četrpadsmit disciplīnās, 2. vieta astoņās disciplīnās, 3.vieta sešās disciplīnās.

Sports un veselība skolotāja Solvita Narnicka

 

 

 

 

Koncerts
10.05.2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmklasnieku uzņemšana
09.05.2023.

 vairāk 

 

 

 

 

 

 

 

Par studijām Daugavpils Universitātē
07.05.2023.

1 (2)
1 (2)
3. maijā, Ludzas pilsētas vidusskolā, 6. stundas laikā, 12. klases skolēniem bija iespēja noklausīties Ulda Egles lekciju par studijām Daugavpils Universitātē. Uldis ir Daugavpils Universitātes Vides zinātņu programmas students. Lekcijas laikā Uldis pastāstīja par Daugavpils Universitāti, savu studiju programmu, ERASMUS+ un padalījās ar vērtīgām atziņām par studijām augstskolā.

Angļu valodas skolotājs Andrejs Lūkins

 

 

 

CSDD Jauno satiksmes dalībnieku forums - 2023
07.05.2023.

2023.gada 2.maijā pie Ludzas pilsētas vidusskolas 1.korpusa notika  “CSDD Jauno satiksmes dalībnieku foruma - 2023” 1. kārta -  reģionālās sacensības 4.-5.klasēm. Mūsu skolas 36 dalībniekiem bija iespēja parādīt un pārbaudīt savas gan teorētiskās un tehniskās zināšanas, gan praktiskās braukšanas iemaņas, kas imitē sarežģītākās situācijas ceļu satiksmē, kā arī iegūt jaunu pieredzi.

Skolotāja Ineta Misāne
Foto Aigars Melnis

 

 

3.a klases ekskursija uz Lūznavas muižu
02.05.2023.

2. maijā 3.a klase programmas "Latvijas skolas soma"  ietvaros apmeklēja Lūznavas muižu, kas bija un ir ievērojams kultūras centrs Latgalē, kur valda iedvesmojoša, radoša, darbīga gaisotne un notiek dažādi kultūras pasākumi. Viesojoties muižā, ieklausījāmies vēstures liecībās un uzzinājām, ka Lūznavas muiža ir 112 gadus sena, tai ir 64 stūri, un muižā senāk un tagad ir cieņā māksla un mūzika. Muižas īpašnieks S.Kerbedzs ir bijis ievērojams inženieris, kas būvējis tiltus un dzelzceļus. Interaktīvā nodarbībā iejutāmies inženiera lomā un mēģinājām būvēt dažādus tiltus. Lai kļūtu par inženieri ir daudz jāmācās, jo nepieciešamas daudzveidīgas zināšanas. Inženiera darbs ir precīzs un atbildīgs, jo izrādījās, ka tiltu uzbūvēt ir ļoti sarežģīti. Uzzinājām, ka Lūznava smuižā dzīvo dažas sikspārņu sugas, kuras pārtiek no kukaiņiem. Mūs iepriecināja skaistā apkārtne ar 7 dīķiem, kur pēc nostāstiem vienā no dīķiem ir apslēpti dārgumi. Dažus nodarbināja jautājums, kā dārgumus atrast un tika izteiktas dažas idejas. Un tā ir tikai neliela daļa no redzētā, dzirdētā un uzzinātā. Ja gribat zināt vairāk, brauciet uz Lūznavas muižu! Šī bija saulaina, skaista un interesanta diena!

3.a klases audzinātāja Inta Nogda

Programmēšanas II kursa mācību stunda
28.04.2023.

Kā izveidot virtuālo serveri? Kas ir dinamiskā un statiskā IP adrese? Kā maršrutētājā var bloķēt nevēlamas saites? Uz šiem un vēl daudziem jautājumiem par tīkla un servera konfigurācijām 12.klases skolēniem, Programmēšanas II kursa ietvaros, atbildēja Ludzas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju administrators Uldis Mortuzāns. Skolēniem bija iespēja praktizēties vīta pāra kabeļa izolācijas noņemšanā, dzīslu salikšanā un konektora uzlikšanā. Jaunie programmētāji iepazinās ar maršrutētāju noklusētam konfigurācijām, konfigurēja piekļuvi izmantojot MAC adresi un iestatītajā WIFI. Liels paldies Uldim par interesantu lekciju un pieredzes apmaiņu!

Programmēšanas un datorikas skolotāja Jekaterina Bogomola

Skolēni un skolotājas talko
28.04.2023.

Lielās talkas ietvaros Ludzas pilsētas vidusskolas 8.c, 8.a un 7.a klases skolēni piedalījās Ludzas Romas katoļu baznīcas teritorijas sakopšanā. Skolēniem bija gandarījums par to, ka ir spodrinājuši  ludzāniešiem un tūristiem tik iemīļotu vietu. Savukārt draudzes priesteris Lauris Kārklis svētdien pēc sv. Mises pateicās par draudzes un pilsētas labā veikto darbiņu. Skolēni atzina, ka labie darbi satuvina un vieno.

Talkotājas skolotājas Līga Arcihoviča, Ieva Eriņa, Santa Žulina un Līga Batņa

 

 

Panākumi olimpiādē
28.04.2023.

1
1
24.atklātajā tehnoloģiju un dizaina olimpiādē „Piena ceļš” 6.-7.klašu grupā nominācijā “Koks un metāls” 7.a klases skolēnam Ralfam Lipskim Sudraba medaļa (2.vieta). Patiesi priecājamies par gūtajiem sasniegumiem Latvijas mērogā, sveicam Ralfu un viņa skolotāju Viktoru Kupreviču!
Olimpiādi organizēja Rīgas Mākslas un mediju tehnikums sadarbībā ar Latvijas Valsts izglītības satura centru, Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru, SIA Stokker, tā notika 4.aprīlī.
Vairāk par olimpiādi: https://www.rmmt.lv/24-atklata-tehnologiju-un-dizaina.../

 

 

Olimpiskā diena 2023
21.04.2023.

Piektdien, 21. aprīlī, 730 vietās visā Latvijā norisinājās Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā "Olimpiskā diena 2023", kurā savu dalību bija pieteikuši vairāk nekā 160 000 dalībnieku no 41 pašvaldības. Ludzas pilsētas vidusskolas audzēkņi arī piedalījās olimpiskās dienas aktivitātēs. 1. - 3. klases audzēkņi piedalījās rīta vingrošanā. Vēlāk notika "Jautrās stafetes" 1. - 2. klašu audzēkņiem. Veselīga, sportiska un azartiska diena!

Sporta skolotāja Solvita Narnicka

 

 

 

 

 

 

Pavasara kross 2023
20.04.2023.

20.aprīlī Ciblā, Kapu kalnā notika sacensības "Pavasara kross". Mūsu skolu pārstāvēja 11 audzēkņi.
1.vieta Raivo Poikānam (5.b klase) un Alvim Zbitkovskim (9.c klase).
2.vieta Linardam Losānam (6.a klase), Eināram Borisovam (9.b klase), Laurim Igovenam (10. klase).
Paldies par dalību Mariannai Vaškevičai (4.b), Tomasam Grebežam (4.a), Nikolai Prikulei (6.b), Emīlam Lubānam (7.c)!
Apsveicam sportistus un viņu pedagogus!

 

 

 

 

 

 

Tautas deju skate
20.04.2023.

Mūsu "Žiks" tautas deju skatē Ludzas TN. Paldies skolotājai Ļubai Šantarei par ieguldīto darbu, dejotājiem par centību un izturību, vecākiem par atbalstu! Īpašs paldies skolotājām Skaidrītei, Inetai, Santai, Nataļjai un Elitai par mazo dejotāju pieskatīšanu un sniegto atbalstu deju skolotājai.

 

 

 

 

 

Vecāku diena
18.04.2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikšanās ar jaunatnes organizācijas klubs "Māja" jauniešiem
17.04.2023.

Klubs „Māja”, saukts arī par Hausu, ir jaunatnes organizācija Latvijā, kuras mērķis ir izglītot jauniešus par Eiropas Savienību. Šodien šīs organizācijas biedri viesojās mūsu skolā, lai informētu 10.-12.klašu jauniešus par Eiroparlamenta vēlēšanām.

 

 

 

 

 

Pētnieciskie darbi bioloģijā
13.04.2023.

2023.gada 12.aprīlī mūsu skolā norisinājās bioloģijas pētniecisko darbu konference “Pirmie soļi lielajā pētniecībā”, kurā savus darbus prezentēja 8.klašu skolēni. Skolēni veica pētnieciskos darbus par dažādām tēmām- pētīja sēklu dīgšanu dažādos apstākļos, transpirācijas procesu augos atkarībā no temperatūras un lapu skaita, asinspiediena un pulsa izmaiņas fiziskās slodzes ietekmē, noguruma iestāšanās laiku veicot statisko un dinamisko darbu, mērīja skaņas stiprumu dažādās vietās, enzīmu darbību dažādās temperatūrās un rauga šūnu elpošanu.

 Tika veicināta skolēnu interese par pētniecisko darbību un izkoptas patstāvīgā darba iemaņas. Skolēni mācījās apkopot un izvērtēt darba gaitā iegūtos datus, noformēt pētījumu un prezentēt to, attīstot uzstāšanās prasmes. 
Skolēnu darbus  un uzstāšanās prasmes vērtēja direktora vietniece izglītības jomā , latviešu valodas skolotāja Laila Budreviča, dabaszinību MK vadītāja, fizikas skolotāja Anastasija Jermaļonoka, bioloģijas skolotāja Ineta Jezupova. Sadarbībā ar datorikas skolotājiem Jekaterinu Bogomolu un Valdi Domarku, tika  izveidotas prezentācijas. Tika sadalītas vietas , skolēni saņēma pateicības. Lai arī turpmāk ir vēlme pētīt un izzināt!

Bioloģijas skolotāja Ineta Jezupova

 

Tikšanās ar iedvesmojošiem cilvēkiem
13.04.2023.

IMG-8207
IMG-8207
 11. aprīlī, Ludzas pilsētas vidusskolā, 8. un 9. stundas laikā, karjeras dienas ietvaros, skolēniem bija iespēja apmeklēt atvērto stundu ar trīs profesiju pārstāvjiem – mākslas terapeiti, IT izstrādātāju un juristu. Katrs no viesiem stāstīja par savu profesiju un nozari. Skolēniem bija iespēja noklausīties dažādu profesiju pārstāvju stāstus par studijām augstskolā un dažādām karjeras iespējām.
Maira, mākslas terapeite, iepazīstināja skolēnus ar māklas terapiju un tās veidiem, satāstīja pat to, kā izvēlēties augstskolas programmu. 
Edgars, IT izstrādātājs, stāstīja, kā viņu ieinteresēja grafiskā dizaina nozare vidusskolā, kā viņš pašmācības ceļā apguva nepieciešamās prasmes un kļuva par “freelancer”.
Mārcis iepazīstināja skolēnus ar jurista profesiju un deva padomus, kā apvienot darbu ar saviem vaļaspriekiem.

Foto: Karjeras dienas viesi (no kreisās puses) Edgars, Maira, Mārcis 

Rakstu sagatavoja padziļinātā angļu valodas kursa 12. klašu skolēni

H.K.Andersena pasaku valstībā
14.04.2023.

Ludzas pilsētas vidusskolas 3.b klases skolēniem pilsētas bibliotēkā tika novadīta literāri - praktiskā nodarbība" H.K.Andersena pasaku pasaulē". Skolēni iepazinās ar slavenā pasaku rakstnieka daiļradi, paši lasīja un stāstīja par izlasīto. Kā arī iejutās fejas lomā, radot savu Īkstīti. Paldies par interesanto nodarbību Ilgai Kaupužai.

3.b klases skolotāja Skaidrīte Pule

 

 

 

 

 

 

 

Panākumi skatuves runas konkursā
12.04.2023.

 12. aprīlī Ludzas novada BJC notika skolēnu skatuves runas priekšnesumu konkursa otrā kārta. Mūsu skolu pārstāvēja konkursa 1. kārtas (tā notika attālināti, iesūtot video priekšnesumus) laureāti Marija Kamēlija Barkāne (1.a ), Andžejs Potašs (1.b) Lauris Lipovskis (2.a), Rinalds Zeļčs (2.a), Anfisa Strazda (3.a), Agnese Bogomola (6.b), Gatis Eikins (6.b), Kamila Makarova (11.), Laura Mortuzāne (11.) Skolēnus konkursam sagatavoja skolotājas Aija Šarapova, Ineta Misāne, Inta Nogda, Līga Arcihoviča, Laila Budreviča.
Valsts posmam žūrija izvirzīja Gati Eikinu un Lauru Mortuzāni! Turam īkšķus!

 

 

Projekta noslēguma pasākums
12.04.2023.

Trešajās Lieldienās, 11.aprīlī, notika LPV 2.b klases skolēnu projekta ,,Nāk, nākdama Lielā diena!” prezentācija - Lieldienu izskaņas pasākums. Kopā ar 1.a, 1.b, 2.a un vecākiem bērni baudīja svētku noskaņu. Projekta mērķis bija iepazīties ar Lieldienu svinēšanas tradīcijām, paplašināt zināšanas par latviešu tautas kultūru.
Skolēni nedēļas garumā vāca un apkopoja materiālus par Lieldienu svinēšanas norisēm, mācījās tautasdziesmas un ticējumus, darināja telpu rotājumus  svētkiem, apsveikumus. Sadarbībā ar mūzikas skolotāju Ilgu un deju skolotāju Ļubu mācījās dziesmas, dejas un rotaļas.

2.b klases audzinātāja Nelija Žuka

 

 

 

 

Panākumi matemātikas konkursā
12.04.2023.

Profesora Cipariņa kluba 4. kārtā valstī kopā piedalījās 102 dalībnieki no 5.-7. klasei, no tiem 60 individuālie risinātāji un 42 komandas. 4. kārtas uzdevumus risināja 6.b klases skolēni Emīlija Krone un Mārtiņš Romanovskis.
Visās četrās kārtās ļoti augstus rezultātus uzrādīja Emīlija Krone: 1. kārtā 1. vieta, 2. kārtā atzinība , 3. kārtā 3. vieta, 4. kārtā 1. vieta. 
Labu rezultātu uzrādīja Mārtiņš Romanovskis.
Paldies Emīlijai un Mārtiņam par darbu visa mācību gada garumā.

Matemātikas skolotāja Velta Pentjuša

Sadarbība ar RTA
11.04.2023.

RTU
RTU
11. aprīlī LPV viesojās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektores, kuras iepazīstināja skolēnus ar augstskolas realizētajām “Interjera dizaina, profesionālā bakalaura studiju” un  “Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju” programmām. Lektores iepazīstināja skolēnus ar studiju piedāvājumu, prezentēja studentu diplomdarbus, stāstīja par absolventu iespējām strādāt dažādās iestādēs un iespējām veidot pašiem savus uzņēmumus.
Paldies Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas interjera dizaina un apģērba dizaina programmu vēstnesēm par izsmeļošo stāstījumu.

Karjeras konsultante Rita Buceniece

 

 

12.a klases skolēni apmeklē teātra izrādi
11.04.2023.

Skolas_soma_1
Skolas_soma_1
29.martā programmas  „ Latvijas skolas soma”  ietvaros 12.a klases skolēni  apmeklēja Latvijas Nacionālā  teātra izrādi  „Sapnis vasaras naktī”. V. Šekspīra lugā satiekas cilvēki un pārdabiskie spēki, divas pasaules un tās abas pasaules  vienas vasaras nakts garumā komiski sajaucas. 

”Kad daba ir savā auglīgākajā briedumā un vasaras nakts gaiss vibrē, mēs nokļūstam realitātē, kur viss kļūst šķietams, kur instinkti ņem virsroku pār prātu. Šī Šekspīra luga vadā mūs pa dažādām realitātēm. Tā apspēlē ne tikai teātra realitāti, bet liek izvērtēt arī mūsu ikdienas realitāti. Katrs ir piedzīvojis šo sajūtu, kad sapnis kļūst tik dzīvs, ka spēj atstāt iespaidu pat vairāku dienu garumā.” 
Režisors Elmārs Seņkovs raksta:
“….veidojot šo izrādi, es laiku pa laikam esmu atsaucis atmiņā bērnības sajūtu, kad tu ienāc teātrī, apsēdies savā krēslā, nodziest gaisma, atveras priekškars un tur parādās cita pasaule. Mans mežs, kurā es apmaldos, iemīlos un mīlestības pret teātri dēļ varu aplikt arī smieklīgs, neveikls un mazliet jocīgs, tik spēcīga reizēm tā ir.” 
Paldies programmai “Latvijas skolas soma” par iespēju apmeklēt Nacionālo teātri un noskatīties Viljama Šekspīra komēdiju “Sapnis vasaras naktī”. 
Lūk dažas atsauksmes:
Man teātrī patika amatieru teātra grupas mēģinājuma ainas un viņu "izrāde", tas bija ļoti jautri (Imants).
Patika aktieru spēle un izrāde kopumā. (Nensija).
"Sapnis vasaras naktī"  moderna komēdija. Patika, ka starpbrīžu vietā bija iestudēta sadzīviska, ja tā var teikt, teātra aina, kas tika sasaistīta ar pašu izrādi. Izrāde patika.(Sanda) Man patika aktieru spēle un šī mistiskā izrādē (Lauris).
Man patika atmosfēra teātrī. (Ksenija) Izrāde mudina apmeklēt teātri arī nākotnē, patika sižets, aktieri un vizuāli viss bija perfekti (Ņikita). 

12.a klases audzinātāja Ž. Dukaļska  

Svētku noskaņa muzejā
05.04.2023.

4. un 6. aprīlī 4.b un 5.b klases skolēni apmeklēja Ludzas Novadpētniecibas muzeju, lai iepazitos ar Lieldienu tradicijām. Skolēni pētija Lieldienu ticējumus, rotāja un krāsoja Lieldienu olas, baudīja svētku noskaņu. Paldies muzeja darbiniecēm par interesantajām nodarbībām!

Dizains un tehnoloģijas priekšmeta skolotāja Vija Plenkova

 

 

 

 

 

 

 

Putnu dienas
06.04.2023.

31. martā mēs, 7.c klases skolēni, apmeklējām pasākumu “Putnu dienas” Ludzas Novadpētniecības muzejā. Speciālisti no Rāznas nacionālā parka, iepazīstināja mūs ar dažādiem putnu mājokļiem, pastāstīja par putnu īpatnībām. Mums bija iespēja ar binokļiem vērot ezerā lauču kāzu deju. Strazdu būrīšu gatavošanā novērtējām savas prasmes darbā ar āmuru un c. galdnieku rīkiem. Tā bija interesanta pieredze un mēs ar prieku atnāktu vēlreiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b klases skolēni rada svētku noskaņu klasē un sirdīs
05.04.2023.

Kas ir aizrautīgākie Lieldienu svinētāji?  Kas visvairāk gaida Lieldienu zaķi? Protams, ka tie ir bērni. 
Ar lielu gaidīšanas prieku 1. b klases skolēni gatavojās Lieldienām. Bērni mācījās tautasdziesmas un ticējumus par Lieldienām, iepazinās ar Lieldienu tradīcijām, minēja un paši sacerēja mīklas un burtu režģus. Telpas noformējām ar skolēnu darinātiem radošajiem darbiem. Čaklās bērnu rociņas gatavoja darbiņus no dažādiem materiāliem. Skolēni zīmēja, veidoja, aplicēja. Rezultātā tapa brīnišķīgi Lieldienu zaķi, raibas olas, apsveikumi. Bērni izveidoja sienasavīzi par Lieldienām.
Darbošanās kopā bērniem sagādāja neviltotu prieku. Pats galvenais, ka ar bērnu rokām radīta Lieldienu noskaņa gan klasē, gan bērnu sirdīs.
Siltas, saulainas un priecīgas Lieldienas visiem novēl 1.b klases skolēni un skolotāja Aija.

Ēnu dienas pasākumi
06.04.2023.

Ludzas pilsētas vidusskolas skolēni Ēnu dienā “ēnoja” dažādu profesiju pārstāvjus gan mūsu novadā, gan ārpus tā – pašvaldības policijas darbiniekus, pirmskolas izglītības iestāžu “Namiņš”, “Pasaciņa” pedagogus, vizuālās mākslas pedagogus, kinologus, floristus, kosmetologus, mehānikas inženierus u.c. Paldies visiem uzņēmējiem un iestāžu darbiniekiem, kuri piekrita dalīties ar savas profesijas specifiku. 7.a un 7.b klases skolēni viesojās un iepazina darba specifiku SIA “Ariols”. Skolēni redzēja kā top iecienītās pankūkas, frikadeles, pelmeņi, kā notiek produktu fasēšanas process. Skolēni pārliecinājās, ka tas ir smags un atbildīgs darbs. Paldies SIA “Ariols” darbiniekiem par viesmīlīgo uzņemšanu savā uzņēmumā!

Karjeras konsultante Rita Buceniece

2.a klases Ēnu diena
06.04.2023.

Ēnu dienā skolēni Latvijā tiek aicināti apmeklēt kādu darba vietu un vērot interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. 2.klašu skolēni tiek aicināti sākt iepazīt profesiju pasauli, “ēnojot” savus vecākus un  klasesbiedru vecākus viņu darba vietās, lai gūtu pirmo priekšstatu par to, kas ir profesija un amats, kā norisinās viņu darbadiena.
Ludzas pilsētas vidusskolas 2.a klases vairāku bērnu vecāki ir robežsargi, tāpēc interese par šo svarīgo profesiju ir īpaši nozīmīga. Sazinoties ar Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldi, skolēniem tika noorganizēta  izzinoša ekskursija uz Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Opoļu robežapsardzības nodaļu un Terehovas robežkontroles punktu.
Pēc ekskursijas skolēni atzinās, ka tagad saprot, cik robežsargu darbs ir svarīgs un grūts! Cik daudz jāmācās un jāzin pašam, jo internetā nebūs laiks un iespēja meklēt gudrību!

2.a klases audzinātāja Ineta Misāne

Priecīgas Lieldienas!
06.04.2023.

Tas spēks, ko neredz pilienā - 7
Tas spēks, ko neredz pilienā - 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieldienu izstāde
05.04.2023.

Zaķi, kaķi un Lieldienas! Ludzas pilsētas vidusskolas bibliotēkā skatāma izstāde, kura tapusi sadarbībā ar dizaina un tehnoloģiju skolotājiem - Viju Plenkovu un Viktoru Kupreviču. Izstādē var aplūkot gan rūpnieciski ražotus, gan dažādās tehnoloģijās bērnu darinātus zaķus un kaķus.

Skolas bibliotekāre Elita Romanovska

 

 

 

 

2.a klases skolēni saņem galda spēli
05.04.2023.

Atzīmējot Drošāka interneta dienu, 2.a klases skolēni pildīja rēbusus par interneta drošību un medijpratību. Pateicībā par aktīvu piedalīšanos aktivitātēs drossinternets.lv uzdāvināja mūsu skolai galda spēli “Atmiņas spēle". Paldies enerģiskajai skolotājai Inetai Misānei, kura iesaistīja skolēnus aktivitātēs!
Visi kopā par drošāku internetu!

 

 

 

Konference angļu valodā
05.04.2023.

03.04., plkst. 12.20 Ludzas pilsētas vidusskolā norisinājās skolēnu konference angļu valodā (C1). Konferences laikā 12. klases skolēni prezentēja savu angļu literatūras pētījumu rezultātus 11. klases skolēniem, skolas skolotājiem, kā arī pedagogiem no novada skolām un Ludzas 2. vidusskolas skolēniem. Skolēni pētīja angļu literatūras klasiku, mūsdienu romānus, kā arī dzeju un grafiskās noveles. Prezentācijas laikā tika iztirzāti skolēnu portfolio, iekļaujot lasītāja dienasgrāmatu, ekranizācijas recenziju, fragmenta tulkojumu, eseju un stenda referātu. Konferences darba valoda - angļu. Pēc konferences notika novada skolotāju diskusija, kurā piedalījās pedagogi no Ludzas, Zilupes un Ciblas.

Angļu valodas skolotājs Andrejs Lūkins

 

 

 

 

Tuvojas Lieldienas
04.04.2023.

Ludzas pilsētas vidusskolas 3.b klase, gaidot Lieldienas, veido, zīmē, raksta, mācās, iepazīst un iepazīstina citus ar Lieldienu tradīcijām, spēlēm, ticējumiem. Lai visiem jaukas Lieldienas!

Skolotāja Skaidrīte Pule

 

 

 

 

 

 

 

 

2.a klases Ēnu diena
04.04.2023.

Ēnu dienā skolēni Latvijā tiek aicināti apmeklēt kādu darba vietu un vērot interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. 2.klašu skolēni tiek aicināti sākt iepazīt profesiju pasauli, “ēnojot” savus vecākus un  klasesbiedru vecākus viņu darba vietās, lai gūtu pirmo priekšstatu par to, kas ir profesija un amats, kā norisinās viņu darbadiena.
Ludzas pilsētas vidusskolas 2.a klases vairāku bērnu vecāki ir robežsargi, tāpēc interese par šo svarīgo profesiju ir īpaši nozīmīga. Sazinoties ar Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldi, skolēniem tika noorganizēta  izzinoša ekskursija uz Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Opoļu robežapsardzības nodaļu un Terehovas robežkontroles punktu.
Pēc ekskursijas skolēni atzinās, ka tagad saprot, cik robežsargu darbs ir svarīgs un grūts! Cik daudz jāmācās un jāzin pašam, jo internetā nebūs laiks un iespēja meklēt gudrību!

2.a klases audzinātāja Ineta Misāne

Skolā viesojas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas Latvijā eksperte Žaneta Ozoliņa
04.04.2023.

3. aprīlī Ludzas pilsētas vidusskolā viesojās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas Latvijā eksperte Žaneta Ozoliņa. 
Gatavojoties atklātajai stundai, 11. klases EPVS audzēknes Odrija Mironova un Laura Mortuzāne pētīja informāciju par EP darbību un nozīmi un prezentēja apkopoto informāciju klasesbiedriem, savukārt 10. klases audzēkņiem jaunietes piedāvāja interaktīvu testu par EP vēlēšanām un to nozīmīgumu. Ž. Ozoliņas kundze komentēja jautājumus un atbildes, kā arī izstāstīja par EP darbību, vēlēšanām un pieredzi.
Skolēnu atziņas:

 • nākamās vēlēšanās vēl nevarēšu piedalīties, bet nākotnē noteikti to darīšu;
 • sapratu principu, kā izvēlēties EP kandidātu, par kuru balsot;
 • valodu prasme paver jaunus apvāršņus.

Tikšanās ar ievērojamām personībām palīdz jauniešiem saprast izglītības nozīmi un pilsoniskās aktivitātes nepieciešamību labākas nākotnes veidošanai.

Ieva Eriņa, EPVS koordinatore LPV

Nodarbības traumatisma profilaksei
04.04.2023.

2018 12 20 10 14 35 eiropas20sociala20fonda20logo2

16
16
Šodien, 4.aprīlī Ludzas pilsētas vidusskolā notika 7 lekcijas ar mērķi izglītot bērnus par drošības jautājumiem, biežāk gūtajiem traumu gūšanas apstākļiem un veicamajiem profilakses pasākumiem. Nodarbības apmeklēja visu vecumposmu bērni un jaunieši no 1. – 12. klasei. Teorētiskās nodarbības mijās ar aktīvajām pauzēm, praktiskiem uzdevumiem, diskusijām.
Paldies pasniedzējai Nadeždai Trušelei par labi organizētajām un profesionāli novadītajām nodarbībām.

Izglītojošie pasākumi par bērnu traumatisma profilaksi tiek īstenoti un finansēti Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projektā „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001)

Robotikas sacensības Lietuvā
03.04.2023.

1. aprīlī Ludzas pilsētas vidusskolas skolēni piedalījās robotikas sacensībās Ignalinā, Lietuvā. Disciplīnā Lego Sumo (3 kg) vecuma posmā līdz 5. klasei Artis Jerumāns (4.a) ar robotu “Bruno” ieguva 3. vietu,  Raiens Vasiļjevs (4.a) ar robotu “Master” ieguva sudrabu - 2. vietu, Adrians Kiričenko (5.a) ar robotu “Bimbo” izcīnīja 1. vietu. Elizabetes Ugares (4.a) robots “Walley” parādīja labus rezultātus disciplīnā Line Folowing. 
Disciplīnā Lego Sumo (1 kg) vidusskolas vecuma posmā ar robotu “Brainy”, darbojoties komandā, 12. klases skolēni Imants Vancāns un Guntars Jermoļenko izcīnīja 2. vietu.
Prieks par mūsu skolēnu sasniegumiem!
Pasākumu atbalstīja Interreg Latvijas - Lietuvas Programma

Mcbm paskaidrojums

Datorikas skolotāji Jekaterina Bogomola un Valdis Domarks 

Cilvēka liktenis kara laikā
28.03.2023.

11
11
Statistikas dati liecina, ka bēgļu skaits pasaulē ir pārsniedzis 100 miljonus cilvēku. Arī latvieši nesenā pagātnē bija spiesti doties dzīvot trimdā. Pēc 2. Pasaules kara 18000 Latvijas iedzīvotāju devās bēgļu gaitās.
Jaunākie ANO dati liecina, ka bēgļu gaitās ir devušies aptuveni ceturtā daļa no visiem Ukrainas iedzīvotājiem. Līdz šim patvērumu citās valstīs ir meklējuši un atraduši gandrīz 3,4 miljoni bēgļu. 90 procenti no viņiem ir sievietes un bērni.
Lai pievērstu uzmanību cilvēkiem, kas bēg no kara, un mainītu priekšstatu par vārdu "bēglis", ko pirms Krievijas sāktā kara Ukrainā daudzi uztvēra ar negatīvu pieskaņu, LPV 8.-9. klašu skolēni tika aicināti noklausīties Ukrainas bēgļu ģimenes stāstu par karu, piespiedu kārtā atstāto līdzšinējo dzīvi, mājām, karjeru, tēvzemi.  Skolēni fotogrāfijās redzēja Mariupoles pilsētu pirms un pēc kara. Emocionālais satāstījums lika aizdomāties, ko nozīmē bēgļu gaitas tautai un katram atsevišķam cilvēkam.
Stāstījuma autore visu Ukrainas bēgļu vārdā izteica lielu pateicību ludzāniešiem, novada domei un tās priekšsēdētājam Edgaram Mekšam personīgi par sniegto atbalstu.

9.b klases audzinātāja Renāte Balode

Robotikas sacensības
27.03.2023.

Piemiņas brīdis 25.martā
27.03.2023.

Latvijas vēsturē 25. marta izsūtīšana ir viena no drūmākajām lappusēm. Dažu dienu laikā padomju okupantu vara veica Latvijas iedzīvotāju deportāciju, kas tiešā veidā skāra līdz pat 44 tūkstošiem Latvijas cilvēku, tai skaitā tika izvesti ap 11 tūkstošiem bērnu.
25.martā Ludzas pilsētas vidusskolas jaunsargi un 7.klašu skolēni piedalījās komunistiskā  genocīda upuru piemiņas pasākumā Ludzas dzelzceļa stacijā. Skolēni nolika ziedus pie upuru piemiņas akmens.

7.a klases audzinātāja Līga Batņa

 

 

Ciemojamies PII “Pasaciņa”
27.03.2023.

Ciemojamies “Pasaciņā” - 7.c klases skolēni devās uz savu bijušo bērnu dārza grupiņu “Taurenītis”, tikās ar savu kādreizējo audzinātāju un tagadējiem taurenīšiem. Tikšanās noritēja patīkamā un jaukā gaisotnē - skanēja mūzika, strādāja roboti, tika spēlētas galda spēles.

 

 

 

 

 

Angļu valoda ne tikai mācību stundās
26.03.2023.

Ceturtdien, 23.martā, Ludzas pilsētas vidusskolā gandrīz vienlaikus notika divi pasākumi, kuros komunicēt bija iespējams tikai angļu valodā.

Skolā viesojās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Erasmus+ apmaiņas programmas studentes no Turcijas Pamukkales universitātes, Alanijas Aladina Keikubata universitātes un Duzce universitātes angļu valodas skolotāja programmām, lai komunicētu ar LPV jauniešiem. Dienas gaitā studentes piedalījās 11., 9., un 8.klases angļu valodas stundās, prezentēja savu valsti un universitātes, iepazīstināja skolēnus ar turku kultūru un diskutēja par aktuāliem jautājumiem.
Studentes atzīmēja, ka LPV skolēni labi saprot angļu valodu - 11.klases skolēni pārsvarā runā brīvi, savukārt 8. un 9. klašu skolēniem sarunas laikā reizēm nepieciešama skolotāja palīdzība. Uzzinājām, ka skolēni Turcijā stundās izturoties nopietnāk, un tur esot aizliegta mobilo telefonu lietošana skolā. 
Pēc nodarbībām 11.klases skolnieces Alise, Kamila, Laura un Rasma iejutās gidu lomā un parādīja viešņām mūsu Ludzu - vecāko Latvijas pilsētu. Turcietes  bija sajūsmā par  pilsētas pastaigu vietām un apskates objektiem - baznīcām, sinagogu, promenādi, pontonu tiltu,  parku, toties mūsu meitenēm bija interesanti uzzināt par viņu ikdienas dzīvi Turcijā un studijām Latvijā. Laiks pagāja ātri un interesanti. Studentes atzina, ka mūsu pilsēta ir ļoti skaista, bet satiktie cilvēki laipni, bet vienlaikus noslēgti un nomākti, Turcijā  cilvēki esot smaidīgāki un atvērtāki. Sarunā atklājās, ka turku studentes augsti novērtē arī Latvijas mieru un stabilitāti, kas, domājot par neseno zemestrīci Turcijā, ir īpaši svarīgi. 
Uz tikšanos ar skolēniem bija ieradušies divi ASV vēstniecības pārstāvji. Pasākumā, kurš notika angļu valodā, 9.-10. klašu skolēni iepazinās ar abu vēstnieku biogrāfiju, NATO attīstības vēsturi un kā darbojas Latvijas karaspēku vienības. Jaunieši aktīvi iesaistījās diskusijās un spēlēs, parādot savas zināšanas ģeogrāfijā, vēsturē, svešvalodā. Par pareizām atbildēm jaunieši saņēma praktiskas balvas. Vairāku balvu ieguvēja Laura (10.kl.) atziņas pēc tikšanās: pasākums bija interesants, uzzinājām daudz jaunas informācijas, guvām pārliecību par to, ka varam dzīvot droši, jo NATO ir efektīva un rīcībspējīga organizācija, un Latvija ir tās dalībvalsts.
Šīs abas tikšanās mūsu skolēniem bija lieliska iespēja komunicēt ar citas tautas un starptautiskas organizācijas pārstāvjiem un testēt savas zināšanas angļu valodā un nostiprināja skolotāju daudzreiz atgādināto, ka komunicēt nav jābaidās. Praksē tika gūts lielisks pierādījums arī tam, ka svešvalodas ir jāmācās.

Raksts tapis pateicoties 11.klases skolniecēm Alisei, Kamilai, Laurai un Rasmai, 10. klases skolniecēm Agnesei un Evelīnai

Pasaules dzejas dienas
26.03.2023.

 

Cik neparasti ir dāvināt dzejoli klasesbiedram! Cik jauki ir saņemt dzejoli dāvanā! Dāvināšanas un dāvanu saņemšanas prieku baudīja Ludzas pilsētas vidusskolas 2.a klase kopā ar skolotāju Inetu Misāni. 

Loģikas maratons
26.03.2023.

Šī gada 9. martā skolas projekta ietvaros notika Loģikas maratons 7. – 8.  klasēm. Maratona mērķis bija pārbaudīt skolēnu erudīciju un padarīt viņu skolas dzīvi atraktīvāku. Šo pasākumu organizējām mēs, 10. klases matemātiķu kursa audzēkņi, sadarbībā ar audzinātāju Anastasiju Jermaļonoku un matemātikas skolotāju Mariju Matuseviču. Šī projekta darba ietvaros mūsu klases skolēni tika iesaistīti, atlasīja interesantākos jautājumus, veidoja prezentāciju, nodrošināja tehnisko aprīkojumu utt. Gatavošanās laikā mēs katrs pilnveidojām sevi dažādās nozarēs, kāds attīstīja digitālās prasmes, kāds – uzstāšanās prasmes, cits – komunikācijas prasmes.

Pasākumu vēroja un klašu loģiku novērtēja godātā žūrija – LPV direktors Gunārs Strods, direktora vietniece mācību jomā Vija Zavadska un matemātikas skolotāja Ingūna Barkāne. Godalgotās vietas attiecīgi ieguva - 7.a, 8.b un 7.c klase. Pateicamies visiem par aktīvu piedalīšanos!

10. klases audzēkne Ksenija Jekimenko

Spēle demokrātija
17.03.2023.

Martā mūsu skolas 11.klases skolēni piedalījās nodarbībā "DEMOKRĀTIJA 2084".  Latvijas pilsoniskā alianse sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā ir izstrādājusi spēli "Demokrātija 2084", ar mērķi stiprināt iedzīvotāju izpratni par demokrātijas vērtībām.

"Demokrātija 2084" ir veidota kā izlaušanās spēle, un tās pamatā ir distopiska vīzija par kādas valsts sabrukumu, lai spēlētājiem parādītu, ko nozīmētu dzīve bez demokrātiskām vērtībām, un ar kādām grūtībām būtu jāsaskaras tad, ja demokrātiskās sistēmas vairs neeksistētu. Izspēlējot šo spēli skolēni gūst izpratni par demokrātiju kā pārvaldes sistēmu, apgūst teoriju, diskutē un darbojas praktiski". (avots:https://apkaimes.lv/latvijas-skolas-aicina-pieteikties-speles-demokratija-2084-nodarbibam/ )
Paldies Pilsoniskajai aliansei par iespēju šo spēli izspēlēt Ludzas pilsētas vidusskolā.

Direktora vietniece audzināšanas jomā Rita Bogomola

Vienkāršie mehānismi
13.03.2023.

4.a un 4.b klases skolēni dabaszinību stundās veidoja vienkāršu mehānismu maketus.

Skolotāja Ineta Misāne

Pateicība par vecāku iniciatīvu
08.03.2023.

Ludzas pilsētas vidusskolā  bija nepieciešams remonts 1. korpusa ūdens notekām. Kad sazinājāmies ar firmu BLT9 Rēzeknē,  tad firmas līdzīpašnieks Zigurds Rancāns precizēja - vai remontdarbi ir paredzēti  Ludzas pilsētas vidusskolā.  Pēc apstiprinošas atbildes viņš pieteicās apskatīt notekas un tās salabot bez maksas. Nu skolas 1. korpusa 6 notekas atkal ir kārtībā.
Paldies firmai BLT9 un Zigurdam Rancānam personīgi par atbalstu!

Skolas direktors Gunārs Strods

Panākumi Latgales reģiona skolu sacensībās
01.03.2023.

Tautas_bumba
Tautas_bumba
1.martā Latgales reģiona skolu sacensībās Tautas bumba 2011. - 2013. g. dz. zēnu un meiteņu komandas ieguva 2.vietas. Apsveicam zēnu komandas dalībniekus: Kārli Gendeli, Lorensu Tabūnu, Oskaru Barkānu, Sandi Narnicki, Vladislavu Savicki, Nilu Sviklānu, Jorenu Jevsikovu, Rihardu Matvejenko, Markusu Mekšu, Denisu Miščenko, Kristeru Senkānu un meiteņu komandas dalībnieces: Evelīnu Savicku, Mariannu Vaškeviču, Madaru Jakupāni, Angelinu Jankovsku, Natāliju Nasaļsku, Kelliju Ruško, Sofiju Strazdu, Baibu Biruli, Viktoriju Krūmiņu.  

 

 

Valsts robežsargu darba iepazīšana
01.03.2023.

Šogad Meteņos sākumskolas skolēni vizinājās nevis tradicionālajās ragavās, bet jaudīgos robežsargu spēkratos. Solēni izpētīja tehniku, sajūsminājās par gudriem un disciplinētiem robežsargu suņiem, iepazina profesijas specifiku. Paldies Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes darbiniekiem! 

 

 

2.vieta "Sporto visa klase" sacensībās
24.02.2023.

23. februārī Jēkabpils 3.vidusskolā notika Olimpiskās komitejas projekta "Sporto visa klase" Latgales reģiona sacensības. Tajās piedalījās arī mūsu skolas 6.a klases skolēni, kuri jau četrus gadus ir aktīvi projekta dalībnieki. Sešu klašu konkurencē iegūta 2.vieta. Apsveicam skolotāju un viņas audzēkņus!

 

 

Dzymtuos volūdys dīna
24.02.2023.

 

Smaidi, smaideņ,
Leiksmoj, leiksmeņ,
Prīcojīs, muns
Lobais prīceņ!

               (O. Slišāns)

 

Dzymtuos volūdys dīna piec UNESCO aicynuojuma iz vysa pasauļa teik atzeimāta jau 23 godus. Tai veļteitū pasuokumu mierkis ir pīvērst viereibu volūdu i kulturu daudzveideibai i sekmēt dzymtuos volūdys lītuošonu, kai ari vairuot apziņu, ka dzymtuo volūda ir pamats dzilis i daudzpuseigys personeibys atteisteibai.
Itūgod, atzeimejūt Starptautiskū dzymtuos volūdys dīnu, latgalīšu rokstu volūdys puļceņa dalinīki - 2.a i 11.klasis školāni- raudzieja runuot, lasiet i spieļuotīs latgalīšu volūdā.
Ūtrklasnīki deklamēja Ontona Slišāna dzejūli “Kūpā”, tod beja īspieja sovys zynuošanys i prasmis latgalīšu volūdā puorbaudeit kahoot viktorīnā “Zyni vai mini!” Bet kaitys “Restorans” un “Capurnīks soka” izsauce daudzi smīklu i prīcys.
Latgalīšu rokstu volūdys puļceņu nūdarbeibys teik organizietys Latgalīšu volūdys, literaturys un kulturviesturis školuotoju asociacejys nodybynuojuma realizietuo projekta “Mērķziedojums-pilotprojekts “Latgaliešu valodas apguve izglītības iestādēs Latgalē”” (Nr.2021-1-ZIE006) ītvarūs. Projekts teik realizēts ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbolstu nu “Latvijas valsts meži” mierķzīduojuma.

Latgalīšu rokstu volūdys pulceņa školuotuojis Ineta Misāne un Laila Budreviča

Ugundzēsēji viesojas skolā
22.02.2023.

Arī mūsu skolā šonedēļ viesojās VUGD pārstāvji kopā ar ugunsdzēsēju Lūsēnu. Ludzas pārvaldes daļas darbinieki Jānis, Inta un Aldis saprotamā veidā stāstīja par glābšanas dienestu darbu, dažādiem riskiem, darbinieku ikdienu, prasībām pret ugunsdzēsējiem-glābējiem. Skolēni atbildēja uz jautājumiem par saviem ikdienas ieradumiem, kopīgā sarunā tika noskaidrots, cik bīstama ir vieglprātīga attieksme pret drošību. Paldies par interesanto un vērtīgo tikšanos!

 

Dzimtās valodas diena bibliotēkā
21.02.2023.

Starptautiskajā dzimtās valodas dienā 10.-11. klašu skolēni izspēlēja dažādas bibliotēkā pieejamās galda spēles, pildīja testus un interaktīvus uzdevumus, novērtēja savas latgaliešu valodas prasmes.

Bibliotekāre Elita

 

 

Meteņdiena skolā
21.02.2023.

 

 

 

 

21.februāris – dubulti svētki
21.02.2023.

21. februārī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Tā sagadījās, ka šogad šajā datumā tiek svinēta arī Meteņdiena. 

Vai Meteņi tiek atzīmēti tikai Latvijā vai arī citviet pasaulē? Kādas ir šo svētku tradīcijas? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes guva Ludzas pilsētas vidusskolas piekto klašu skolēni svētkiem veltītajā mācību stundā, kuru viņiem sagatavoja 10. klases audzēknes Agnese Puncule un Kristiāna Ziediņa sadarbībā ar savām latviešu valodas skolotājām Lidiju Krokšu un Ievu Eriņu. 
Veidojot šo stundu, mērķis bija veicināt skolēnu interesi un cieņpilnu attieksmi pret savas tautas garīgo mantojumu - valodu un kultūras vērtībām-, pilnveidot skolēnu zināšanas, sadarbības prasmes, gūstot pozitīvu emocionālu pieredzi radošajā darbībā.
Stundā Meteņdienas tradīcijas tika integrētas valodas kontekstā. Skolēniem tika piedāvāti dažādi uz izziņu vērsti uzdevumi, kurus pildot, audzēkņi guva zināšanas par Starptautisko dzimtās valodas dienu un Meteņu svinēšanas tradīcijām Latvijā un citviet pasaulē. Piektklasnieki aizrautīgi darbojās gan individuāli, gan grupās. Skolēni pētīja, analizēja un izvērtēja jauno informāciju, pilnveidoja vārdu krājumu, attīstīja iztēli un asociatīvo domāšanu. Īpašu interesi audzēkņos raisīja piktogrammās iešifrētie Meteņdienas ticējumi. Skolēni aizrautīgi darbojās sakāmvārdu veidošanā. Uzdevumu pildīšanas laikā brīžiem gaisā virmoja sacensību gars. Prieku un sajūsmu piektklasniekos radīja pašu sniegtās pareizās atbildes kahoot vietnē. Ar skaļiem aplausiem tika sveikti pirmo trīs vietu ieguvēji.
Stundas noslēguma daļā skolēni veltīja pateicības vārdus Kristiānai un Agnesei par interesanto stāstījumu un nosauca svarīgākos ieguvumus.
- Super! Man ļoti patika kahoot jautājumi. Paldies par stundu! Vladislavs, 5.a
- Man patika strādāt komandā ar draugiem. Es uzzināju, ka Meteņus svin ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Raitis, 5.a
- Bija interesanti strādāt komandā, es uzzināju jaunus sakāmvārdus. Nils U., 5.a
- Man patika minēt ticējumus, skolēniem bija foršas idejas. Daniels, 5.a
- Es uzzināju, kā Meteņi saucas dažādās valodās, man patika, ka mēs minējām ticējumus no attēliem. Gunta, 5.b
- Es atceros, ka Meteņus katru gadu svin otrdienā. Ilvars, 5.b
- Es uzzināju, ka Dzimtās valodas diena radās 1999. gadā. Markuss, 5.b
Agnese un Kristiāna ne tikai papildināja zināšanas par svētku tradīcijām un norisi, bet arī pilnveidoja komunikācijas, organizatoriskās un sadarbības prasmes, pierādīja digitālo kompetenci un radošumu.

Latviešu valodas skolotājas Lidija Krokša un Ieva Eriņa

… izver sapni caur saules staru…
16.02.2023.

Dizaina un tehnoloģiju mācību stundas un latviešu valodas stundu ietvaros 6. klašu skolēni piedalījās muzejnodarbībā ‘’Meteņdiena Latgales sētā’’ un apmeklēja I.Losevičas mezglošanas izstādi ‘’Sajūtu krustcelēs’’ Ludzas Novadpētniecības muzejā. 
Mezglošana ir rokdarbu veids, kura pamatā ir mezglu siešana. Šā mākslas veida pirmsākumi ir rodami senajā pagātnē, bet pārsteidzoši ir tas, ka aizvien ir kāds, kuram šis lietišķās mākslas veids ir tuvs, bet vēl pārsteidzošāk ir tas, ka tas spēj iedvesmot arī citus. I.Losevičas izstādi ‘’Sajūtu krustcelēs’’ asociēju ar kādu G.Micānes dzejoli par sapni un saules staru. 
Sapni par pavasari iezīmē Meteņdiena – senlatviešu svinamā diena. Tā saskaņā ar kristiešu svētku kalendāru tiek svinēta 7 nedēļas pirms Lieldienām un arī tiek saistīta ar sauli, prieku un gaismu. 
Moderno tehnoloģiju pasaulē grūti iedomāties cilvēku, kurš dzīvo saskaņā ar  sentēvu tradīcijām, savukārt mūsdienu jaunieši nedrīkst pazaudēt saikni ar tām, jo cilvēks bez saknēm ir kā koks bez tām, kurš viegli izgāžas. Laiks godāt senču tradīcijas! 
6.klašu skolēni, apmeklējot Ludzas Novadpētniecības muzejnodarbību ‘’Meteņdiena Latgales sētā’’ un piedaloties Meteņdienai raksturīgajās aktivitātēs, guva ne tikai priekšstatu par seno latviešu svētku svinēšanas tradīcijām, bet arī smēlās spēku pavasara cēlienam, kā arī guva iedvesmu mezglošanas rakstu pasaulē, lai izvērtu arī savu sapni caur saules staru. 
Paldies Ludzas Novadpētniecības muzeja darbiniecēm par sadarbību! 
6. klases skolnieces Sandras pārdomas 
Meteņos gāja rotaļās, brauca no kalna, ciemojās, vēroja laiku, cepa pīrāgus un ēda cūkas šņukuru, lai bērni būtu lieli rakstītāji. Iespējams, ka mūsdienās netiek  ēst cūkas šņukurs, tāpēc skolēni slikti raksta. Man patika rotaļās iešana un tējas dzeršana, kā arī pankūku degustēšana un darbošanās ar diegiem. I.Losevičas izstāde, manuprāt, ir par sajūtām, ko rada Latvijas daba – mežs, pļava un jūra.

Latviešu valodas skolotāja 
Līga Arcihoviča

7.c klases skolēni apmeklē VUGD Ludzas nodaļu
16.02.2023.

Šī gada 14. februārī mēs, 7.c klases skolēni, apmeklējām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ludzas nodaļu. VUGD darbinieki mums izrādīja depo telpas, tehniku un aprīkojumu, pastāstīja par darba specifiku. Alvim, Ričardam un Kristeram bija izdevība uzlaikot ugunsdzēsēju darba apģērbu, kā arī darboties ar glābšanas piederumiem. Mēs atkārtojām drošības noteikumus un uzzinājām par iespējām nākotnē kļūt par ugunsdzēsēju glābēju. Bija interesanti ieskatīties glābēju darba ikdienā. Paldies par izzinošo vizīti!

Agnese un Adrians
7.c klase

 

Valentīndienas pasākums
15.02.2023.

14.februārī mūsu skolā tika svinēta Valentīndiena. Svētku noskaņojumu, neaizmirstamas pozitīvas sajūtas un draudzīgu atmosfēru radīja 6.a klases skolēni, realizējot savu projekta darbu un organizējot Valentīndienas pasākumu 1.-3. klasēm. Pasākuma laikā uzstājās dejotāji, muzikanti un žonglieri. Par kārtību rūpējās 6.a klases apsardze. Konkursi un spēles palīdzēja 1.-3. klašu skolēniem izjust komandas garu.
6.a klases skolēniem šī bija ļoti atbildīga diena. Organizējot svētku pasākumu tika paveikts ļoti liels darbs, izdomāts un sarakstīts scenārijs, izvēlētas spēles, noformēta pasākuma afiša, izdrukātas pateicības, ieejas biļetes, piemeklēta mūzika un daudz kas cits. Skolēni guva lielu lietderīgu pieredzi un pozitīvas emocijas. Prieks, gandarījums un lepnums par paveikto!

6.a klase novēl katram atcerēties, ka Mīlestība ir skaistākais, patiesākais un stiprākais, kas dzīvē mums dots. Jo jēgu dzīvei mums dod Mīlestība. Patiesībā Mīlestība ir visur…tepat…. blakus mums… Tā izpaužas katru dienu un visur – tas ir labs darbs, silts rokasspiediens un laipns smaids – svarīgi to pamanīt, novērtēt, un atcerēties. Vēlamies, lai Jūs vienmēr katrs atcerētos "Ja tu kaut ko ļoti vēlies, visa pasaule sadodas rokās, lai tava vēlme piepildītos."

6.a klases audzinātāja Olga Pentjuša

 

Dziedam un darinām mūzikas instrumentus
13.02.2023.

1.a klases skolēni dabaszinību un mūzikas mācību stundu laikā prezentēja pašgatavotus mūzikas instrumentus. Skolēni pētīja, kā rodas skaņa, kādi izejmateriāli var tikt izmantoti mūzikas instrumenta pagatavošanā un kā tas ietekmē mūzikas instumenta skanējumu.

 

 

Projekta ideju prezentēšana sākumskolā
13.02.2023.

 

 

 

Uzvara tautas bumbas sacensībās
10.02.2023.

1
1
9.februārī notika Ludzas novada "Tautas bumbas" sacensības vidusskolu grupā. Mūsu skolas zēnu un meiteņu komandas ieguva 1.vietas! Apsveicam uzvarētājus un trenerus!

 

 

 

Drošs internets
07.02.2023.

Sākumskolas skolēni droša interneta dienā pildīja testus, spēlēja spēles, minēja rēbusus. 
3.b klases skolēni apmeklēja Ludzas novada bibliotēku, kur skatījās izglītojošas filmiņas, diskutēja, ko drīkst un ko nedrīkst darīt internetā.

 

 

Droša interneta diena
08.02.2023.

7. februārī, Droša interneta dienā, mēs, 10. klases dabaszinātņu kursa skolēni, sagatavojām pasākumu 4.-6. klases audzēkņiem. Pasākuma laikā mēs skaidrojām skolēniem, kas ir drošs internets, kā arī sniedzām padomus, kā pasargāt sevi globālajā tīmeklī. Izskaidrojām, kas ir interneta trollis, krāpnieks, kibermobings. Tā bija lieliska pieredze gan veidojot projektu un sagatavojot vajadzīgos materiālus, gan vadot mācību stundu pamatskolas klasēs. Skolēni sniedza labas atsauksmes par mūsu vadītajām stundām - 
‘’Man ļoti patika šī stunda, tā ir noderīga dzīvē.’’
‘’Man patika stunda. Tā bija ļoti interesanta. Gribētos, lai būtu vairāk tādu stundu!’’

Agnese Puncule, Kristiāna Ziediņa 10.klase

100 dienas skolā
03.02.2023.

 

 

 

 

Robotikas nodarbības
06.02.2023.

3.klašu skolēni, sadarbojoties komandā, konstruējot un programmējot robotus, attīsta savas tehniskās jaunrades dotības un konstruktīvo domāšanu. Izzinoši, noderīgi un interesanti!
Interešu izglītības nodarbības notiek ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros.

Skolotāja Olga Pentjuša

 

 

Panākumi ekonomikas olimpiādē
03.02.2023.

Sanda_Augustova
Sanda_Augustova
Ludzas pilsētas vidusskolas 12.klases skolniece Sanda Augustova ir sasniegusi augstus panākumus valsts ekonomikas 2.posma (novada) olimpiādē un uzaicināta uz valsts 24.olimpiādes 3.posmu pārstāvēt skolu un Ludzas novadu Latvijas mērogā. No sirds lepojamies ar Sandas panākumiem – viņas un skolotājas-konsultantes Ineses Gorbunovas paveiktais ir liels sasniegums.

 

 

 

Skolēni viesojas šūšanas uzņēmumos
03.02.2023.

ec126a22-ef98-4522-a8b4-64a9ecb066f1
ec126a22-ef98-4522-a8b4-64a9ecb066f1
8. klases skolēni Dizaina un tehnoloģiju stundu ietvaros apmeklēja Ludzas pilsētas šūšanas darbnīcas “Benha Muude”, “ Pie Jūlijas”,” IV plus”. Skolēni uzzināja kā darbojas šujmašīnas, gludināšanas sistēmas, apskatīja apģērba detaļu piegriešanas galdus un citas iekārtas. Interesanti bija iepazīties ar uzņēmumu izstrādāto mārketinga politiku patērētāju uzmanības piesaistīšanai un produkcijas noieta tirgus paplašināšanai. Paldies visiem uzņēmumu īpašniekiem un darbiniekiem par izzinošajām nodarbībām.

Karjeras konsultante Rita Buceniece

 

Panākumi matemātikas konkursos
03.02.2023.

Emīlija_krone
Emīlija_krone
Lai rosinātu interesi par matemātiku, attīstītu loģisko domāšanu un matemātisko spriestspēju mūsu skolas pedagogi iesaista skolēnus dažādos konkursos. Šajā mācību gadā pamatskolas skolēni jau ir piedalījušies divos konkursos. Īpaši labu sniegumu uzrādīja 6.b klases skoniece Emīlija Krone. 

Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotajā atklātajā matemātikas olimpiādē meitene ieguva godpilno 3.vietu valstī, bet profesora Cipariņa neklātienes matemātikas konkursā, kurš notiek 5 kārtās visa mācību gada garumā - 1.vietu (1.kārtā) un atzinību (2.kārtā).
Paldies skolotājām Veltai Pentjušai, Ingūnai Barkānei, Inesei Gorbunovai, Ilmārai Krickai un Marijai Matusevičai par ieguldīto darbu, zināšanu un prasmju bagātināšanu! Paldies vecākiem par atbalstu!

Darbs ar papīru
03.02.2023.

26. janvārī un 2. februārī 5. klases skolēni dizaina un tehnologiju mācību stundu ietvaros apmeklēja J.Soikāna Ludzas mākslas skolu. Skolotāja Inta Strode parādīja kā darboties ar ploteri. Skolēniem bija iespēja lietojumprogrammā izveidot grāmatzīmi, izgriezt to, iegūt gatavu dizaina produktu un novērtēt rezultātu. Paldies skolotājām Ivetai Ladusānei, Intai Strodei un skolas kolektīvam par interesantajām nodarbībām.  

Karjeras konsultante Rita Buceniece

Keramikas nodarbības
31.01.2023.

Janvāra beigās 4.a un 4.b klases skolēni apmeklēja Ludzas mākslas skolu. Skolotāja Iveta Ladusāne iepazīstināja ciemiņus ar skolas vēsturi, parādīja telpas, kur jaunie mākslinieki apgūst mākslas noslēpumus. Radošā un iedvesmojošā atmosfērā, skolotāja Ērika Kudļa iedrošināti, skolēni iepazina māla īpašības, radīja savus personāldarbiņus.
Paldies Mākslas skolas kolektīvam par viesmīlīgo uzņemšanu!

Karjeras konsultante Rita Buceniece

Preiļu robotikas čempionāts
01.02.2023.

2023. gada 28. Janvārī Ludzas pilsētas vidusskolas komanda piedalījās starptautiskajā Preiļu robotikas čempionātā 2023. 
PRČ 2023 LEGO sumo (līdz 13 gadi) cīņās piedalījās 42 dalībnieki. Mūsu skolas komandu pārstāvēja 4. a klases skolēni Raiens Vasiļjevs, Artis Jerumāns, Lauris Gudrītis, Romāns Bogdanovs un 5.a klases skolēns Adrians Kiričenko. Sīvā cīņā Romāna Bogdanova robots “Akselbolt” iekļuva finālā un ieguva 17 vietu.
PRČ 2023 LEGO sumo (13+ gadi) piedalījās 56 dalībnieki. Mūsu skolas komandu pārstāvēja 9.b klases skolēns Žižins Markuss. Markusa būvētais robots “Niga” iekļuva finālā un izcīnīja 9 vietu.
Esam guvuši pieredzi un iedvesmu uzlabot savus sacīkšu robotus un turpināt cīņu nākamajos čempionātos!

Datorikas skolotājs Valdis Domarks

Tikšanās ar NVA karjeras konsultantu
24.01.2023.

NVA karjeras nedēļas ietvaros 10.-12. klašu skolēni tikās ar NVA karjeras konsultanti Svetlanu Kračus. Karjeras konsultante iepazīstināja skolēnus ar situāciju Latvijas un pasaules darba tirgū, aktuālajām tendencēm.

Skolas karjeras konsultante Rita Buceniece

 

Radošais konkurss
16.01.2023.

2
2
Ludzas pilsētas vidusskolas 3.b klases skolēni Deniss Kulakovskis un Ronalds Jakušenko piedalījās Rīgas Rakstniecības un mūzikas muzeja organizētajā konkursā "Priekšmets. Stāsts", kas bija veltīts dziedātājas un aktrises Mildas Brehmanes-Štengeles rokas lellei –pērtiķītim. Skolēni rakstīja literāro darbu, kur aprakstīja kādu lelles dzīves stāstu. Deniss konkursā ieguva 1. vietu , Ronalds - 3. vietu. Apsveicam!

Sākumskolas skolotāja Skaidrīte Pule 

Barikāžu atceres diena skolā
20.01.2023.

Barikāžu aizstāvju atceres dienā Ludzas pilsētas vidusskolā top ierakumu sveces Ukrainas karavīriem. Paldies Rutai Zviedrei par sniegto padomu un ieteikumiem sveču tapšanas laikā!

 

 

 

 

Koncerts vecākiem “Svētki ziemā”
16.01.2023.

2023.gada 13.janvārī skolas II korpusa zālē notika 2.a klases skolēnu talantu koncerts vecākiem “Svētki ziemā”. 
Vecākus, pasākuma ciemiņus un skolas direktoru G.Strodu iepriecināja bērnu daudzveidīgie priekšnesumi: sporta dejas un tautu dejas, dziesmu dziedāšana un flautas spēle, ziemas skeči par Ziemeļvēja un Puteņa hokejspēli Rūķu mežā, jautrām raganiņām un laupītājiem. Ciemiņi bija patīkami pārsteigti par otrklasnieku prasmi norunāt dzejoļus par ziemu 5 valodās: franču, vācu, angļu, latviešu un latgaliešu. Noslēgumā uzstājās jautri žonglieri.
Vakara izskaņā prieks un gandarījums par paveikto bija abpusējs! Mums viss  izdevās!

Klases audzinātāja Ineta Misāne