Skolā plānotie pasākumi 2020./2021. mācību gada II semestrī

JANVĀRĪ
Vecāku sapulces (online) - informēt vecākus par aktuālo informāciju (1.-4.kl.)
20.01. 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena “Barikādēm 30” (5.-12.kl.)
Sniega diena (atkarībā no laika apstākļiem)
01.01.-30.01. “Latvijas skolas somas” pasākumi (1.-12.kl., atbilstoši situācijai)

FEBRUĀRĪ
06.02. Meteņdiena ģimenē (1.-4.kl.)
09.02. Droša interneta diena (1.-12.kl.)
12.02.-14.02. Sv.Valentīna dienas pasts, klases vakari tiešsaistē (5.-12.kl.)
15.02. Ēnu dienas
26.-28.02. Izstāde Ķīpsalā “Skola 2021”
100 dienas skolā (1.kl.)
01.02.-30.02. “Latvijas skolas somas” pasākumi (1.-12.kl., atbilstoši situācijai)

MARTĀ
“Nakts kino draugu lokā ” (9.-12.kl.)
08.03. “Pavasara svētki” (skolotājiem)
09.03. Skatuves runas konkurss
25.03. Konkurss “Balsis”
29.03.-01.04. Lieldienas (klašu telpu dekorēšana Lieldienām - atbilstoši situācijai)
01.03.-30.03. “Latvijas skolas somas” pasākumi (1.-12.kl., atbilstoši situācijai)

APRĪLĪ
01.04. Anekdošu konkurss “Aprīļa joks” (1.-4.kl.)
12.04.-23.04. Vecāku sapulces un individuālās tikšanās
23.04.-30.04. Lielā talka
28.04.-30.04. Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas pasākumi – Baltā galdauta svētki
“Mana mīļākā multene” – pēcpusdiena (1.-4.kl.)
01.04.-30.04. “Latvijas skolas somas” pasākumi (1.-12.kl., atbilstoši situācijai)

MAIJĀ
09.05. Māmiņdienas svētku koncerts
14.05. 9. un 12.klašu zvaniņa svētki “Paliec sveika, skola!”
Pārgājienu/tūrisma diena
Mācību gada labāko un veiksmīgāko darba darītāju godināšanas pasākums “Pateicības diena”
01.05.-30.05. “Latvijas skolas somas” pasākumi (1.-12.kl., atbilstoši situācijai)

JŪNIJĀ
9.klašu izlaidums
12.klašu atvadu balle

*  Atbilstoši valstī noteiktajai situācijai Covid-19 infekcijas ierobežošanai darba plānā iespējamas korekcijas.

 

Skolā plānotie pasākumi 2020./2021. mācību gada I semestrī

SEPTEMBRĪ 
07.09. - 18.09. Drošības nedēļa (iepazīstināt ar Covid – 19 ierobežošanas noteikumiem) 1.-12.kl.
07.09. - 18.09. Vecāku sapulces klasēs
11.09. Pārgājienu diena – Tūrisma diena 1.-12.kl.
16.09. Skolēnu domes vēlēšanas 5.-12.kl.
18.09. Koku stādīšanas talka Saules dārzā 11.a
18.09. Olimpiskā diena 1.-12.kl.
28.09. Leļļu teātra “Tims” izrāde “Ceļojums” 1.-3.kl.
29.09. Miķeļdiena tirdziņš 1.-6.kl.

OKTOBRĪ
01.10. Dzejas stunda 5.c kl.
05.10. Skolotāju diena
05.10. - 09.10. Labo darbu nedēļa 1.-12.kl.
06.10. Iepazīšanās ar skolas bibliotēku 1.b kl.
08.10. “Lasīt vai nelasīt?” - pasākums skolas bibliotēkā 6.b kl.
26.10. - 30.10. Karjeras nedēļa (mācību stundu sasaiste ar profesiju) 7.-12.kl.

NOVEMBRĪ
02.11. - 13.11. K.Baronam – 185 – izstāde skolas bibliotēkā
02.11. - 20.11. Izstāde “No sendienām…” skolas bibliotēkā
04.11. - 10.11. Erudīcijas spēle “Mārtiņdiena” 1.ab kl.
06.11. Patriotisko lentīšu locīšana – 5.c kl.
09.11. Mēles mežģu diena 1.-4.kl.
09.11. - 17.11 Tēvzemes nedēļa 1.-12.kl.
11.11. - 19.11. Erudīcijas spēle “Mana zeme” 3.ab kl.
30.11. Adventes vainagu svētīšana/adventes sveces aizdegšana 1.-6.kl.

DECEMBRĪ
01.12. - 18.12. Adventes laiks. Klašu telpu dekorēšana Ziemassvētkiem.
18.12. Liecību izsniegšana

PROJEKTA "SKOLAS SOMA" PASĀKUMI
29.09. izrāde “Dzeltenā zemūdene” 1.-3.kl.
06.10. ekskursija uz Līgatnes slepeno bunkuru 11.a.
13.10. virtuālais planetārijs “Es saprotu literāru daiļdarbu caur mākslu - 4.-5.kl.
14.10. Turaidas muzejrezervāta apmeklējums ,orientēšanās spēle “Tūkstošgades stāsts” - 11.b kl.
15.10. ekskursija uz Cēsu pili - 10.a kl.
15.10. ekskursija uz Līgatnes slepeno bunkuru un Siguldas Gūtmaņa alu, Turaidas muzejrezervātu 10.b kl.
16.10. Turaidas muzejrezervāta apmeklējums, orientēšanās spēle “Tūkstošgades stāsts” - 12.ab kl.