Skolā plānotie pasākumi 2022./2023. mācību gadā 

SEPTEMBRĪ

01.09 Zinību diena
08.09. Tēva diena
09.09. Pārgājiena diena
16.09. Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanu diena
24.09. Absolventu salidojums
28.09. Projekta "Aktīvs. Vesels. Zinošs" prezentēšana novada skolām

OKTOBRĪ

04. - 14.10. Ludzas novada jauniešu kluba "Lietussargs" akcija "Labsirdīgā ķepa"
07.10. Skolotāju/Pašpārvaldes diena skolā
17.- 21.10 10.klases iesvētīšanas nedēļa
17. - 21.10 Karjeras nedēļa

NOVEMBRĪ

07. - 17.11. Individuālās tikšanās ar vecākiem
07. - 17.11. Tematiskās audzināšanas stundas, kas veltītas Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai. 
10. - 22.11 Latvijas neatkarībai veltīto pasākumu cikls
10.11. Mārtiņdienas tradīcijas / klases stundas
11.11. Lāpu gājiens
25.11. - 18.12. Adventa laiks. Klašu telpu / skolas dekorēšana Ziemassvētkiem.

DECEMBRĪ

19. - 23.12. Labdarības pasākumi. Ziemassvētku pasākumi klasēs. Ziemassvētku pasts.
23.12. "Jautrie Ziemassvētki" (1. - 4. klasēm)
22.12. Ziemassvētku pasākums "Maģiskais vakars"

JANVĀRĪ
FEBRUĀRĪ
MARTĀ
APRĪLĪ
MAIJĀ
JŪNIJĀ

*  Atbilstoši valstī noteiktajai situācijai Covid-19 infekcijas ierobežošanai darba plānā iespējamas korekcijas.
* “Latvijas skolas somas” pasākumi (1.-12.kl., atbilstoši situācijai)

bez teksta ar fonu Ārpusstundu pasākumu plāns 2022./2023. (saite tiks aktivizēta vēlāk)