Skolā plānotie pasākumi 2022./2023. mācību gadā 

SEPTEMBRĪ

OKTOBRĪ

NOVEMBRĪ

DECEMBRĪ

JANVĀRĪ
FEBRUĀRĪ
MARTĀ
APRĪLĪ
MAIJĀ
JŪNIJĀ

*  Atbilstoši valstī noteiktajai situācijai Covid-19 infekcijas ierobežošanai darba plānā iespējamas korekcijas.
* “Latvijas skolas somas” pasākumi (1.-12.kl., atbilstoši situācijai)

bez teksta ar fonu Ārpusstundu pasākumu plāns 2022./2023. (saite tiks aktivizēta vēlāk)