Mazajiem – par drošību internetā

Internetdiena maza15.03.2016.

Bibliotēka sadarbībā ar datorskolotājiem organizēja pasākumus par drošību internetā. E-prasmju nedēļa šoreiz skolā bija veltīta jaunāko klašu skolēniem: uz mācību stundu skolas datorklasē tika aicināti 2. un 3. klašu skolēni. Skolotāja Vija Zavadska bija sagatavojusi jautājumus par interneta drošību: ko drīkst un nedrīkst atļauties globālajā tīmeklī, kā izveidot drošu paroli, kādus personas datus nedrīkst atklāt svešiniekam. Vēlāk, noskatoties mācību filmu, bērni atklāja galveno likumu: - Ko tu nedrīksti darīt uz ielas, to nevar atļauties arī internetā. Atceries, tu neredzi un nepazīsti svešinieku, ar ko sarunājies internetā!

Sākumskolas korpusa vestibilā visu nedēļu bija skatāma plakātu izstāde. Plakāti – iepriekšējo gadu skolēnu darbi viktorīnai par drošu internetu.

Nodarbību datorklasē palīdzēja vadīt 8.a klases audzinātāja Vanda Žulina un skolēni, kuri pastāstīja par savu pieredzi internetā.

 
Mūsējie Lielajos lasīšanas svētkos

Lasisanas sv maza5.martā Rīgā, Gaismas pilī, notika gadskārtējais lasīšanas akcijas „Bērnu žūrija” noslēguma pasākums „Lielie lasīšanas svētki”. Parasti tas notika Ķīpsalā, bet šogad pirmo reizi – Gaismas pilī. Ziedoņa zālē notika divi pasākumi: jaunākajai un vecākajai lasītāju grupai atsevišķi.

No Ludzas uz Gaismas pili devās skolēnu autobuss. Uz Rīgu brauca daži Ciblas un Kārsavas novada pārstāvji, bet viskuplākajā skaitā – ludzānieši. No mūsu skolas –13 Bērnu žūrijas lasītāji.

Sarīkojuma paziņoja rezultātus: populārākās grāmatas šā gada žūrijas ekspertu (kopā žūrijā lasīja gandrīz 19 tūkstoši bērnu un jauniešu) vērtējumā. Vecāku grupā par neapšaubāmu uzvarētāju kļuva Māra Bērziņa „Svina garša”, jaunieši visaugstāk novērtēja R. Dž. Palasio grāmatu „Brīnums”. Bērniem vislabāk patika R. Lāgerkrancas un Evas Eriksones grāmata „Mana laimīgā dzīve ” un T. Roberešta „Vilks, kurš izvēlās no grāmatas”. Mūsu skolas lasītāju vērtējums sakrita ar vairākuma viedokli.

Pēc sarīkojuma Ziedoņa zālē, bērniem bija iespēja bez maksas apmeklēt kādu no muzejiem. Mūsu skolas bērni devās uz Dabas muzeju.

Bērnu žūrijas akcijā skolas bibliotēka piedalīsies arī nākamgad.

 
Čaklākie lasītāji – sākumskolā

BZ mazaNoslēgusies ikgadējā lasīšanas veicināšanas akcija “Bērnu žūrija”, kurā Ludzas pilsētas ģimnāzijas bibliotēkas lasītāji vienmēr piedalās. Šogad piedāvātās grāmatas izlasīja un savu vērtējumu izteica 81 lasītājs. Mūsu skolai, kurā ir vairāk nekā 500 skolēni, šīs skaitlis varētu būt uzskatāms par optimālu, jo katrā vecuma grupā lasīšanai tiek piedāvāts viens grāmatu komplekts. Jāņem vērā, ka  daudzi  mūsu skolēni lasa pilsētas Bērnu bibliotēkā.

Ne tik optimistisks skats paveras, ja paanalizējam lasītāju sastāvu pa vecuma grupām.  67 lasītāji no kopējā žūrijas dalībnieku skaita mācās sākumskolā. 1. klasēs, 3.c, 4.b klasē lasīšana notika kolektīvi. Paldies par uzņēmību un ieinteresētību audzinātājām Ritai Bogomolai un Skaidrītei Pulei. Abas skolotājas izlasīja arī vecāku žūrijas grupā piedāvātās grāmatas.

Kolektīvo lasīšanu praktizējam pirmo gadu un ceram, ka tā rosinās bērnus turpmāk lasīt arī patstāvīgi.

Tomēr par nožēlu jāatzīst, ka vecākajās klasēs  (5. – 12.) lasīja vien 7 bērni.  Paldies 7 vecākiem un pedagogiem, kuri lasīja un vērtēja  pieaugušo kolekciju.  Statistika parāda reālo ieinteresētību par lasīšanu. Uz kopējā līmeņa droši vien neesam izņēmums, tās ir  kopējās tendences.

Izdevās interesanti noslēguma pasākumi. 1. klasēm – “Mēles mežģi” – ar valodas vingrinājumiem alfabēta atkārtošanu, balsošanu par interesantākajām grāmatām un kustību rotaļām. Par interesantāko šai klašu grupā atzīta grāmata “Vilks, kurš izvēlās no grāmatas”.

Nopietnāku pasākumu organizējām 3. klasēm. Tā nosaukums “Mana laimīte” saistīts ar grāmatu “Mana laimīgā dzīve”. Katrs bērns izteica pārdomas, kādi viņa dzīvē ir laimīgākie brīži. Beigās izveidojām puzli –  laimes izpratne klasē.  Interesantākā grāmata – “Cirks lādītē”. Vēlāk  piedāvājām lasītājiem valodas rotaļas. Visi bija priecīgi par sagādātajām dāvaniņām

 

Ir tapis video apsveikums Latvijas iedzīvotājiem un piederīgajiem visām pasaulē valsts 97. gadadienā, atgādinot, ka ikviens no mums ir svarīgs Latvijai! Tā veidošanā aktīvi iesaistījusies arī Latvijas Nacionālā bibliotēka.

LNB Uzziņu un informācijas centra bibliogrāfi veica 97 grāmatu (kas raksturo gadu, kad grāmata izdota) atlasi. Grāmatas no Gaismas pils ceļoja uz 97 bibliotēkām visā Latvijā, kur tās lasīja vietējie skolēni. “Ļāvām pirmklasniekiem, kuri nupat apguvuši lasītprasmi, ņemt rokā grāmatu un lasīt. Viņi atvēra 17. lapaspusi (kur iespiests bibliotēkas zīmogs) un nolasīja pāris rindkopas. Vēlāk rakstnieks Pauls Bankovskis izvēlējās vārdus no lasītā un ievietoja apsveikuma tekstā. Grāmatu secīgais (1918–2015) vārdu kalambūrs ir neordinārs pirmklasnieku un mūsu sveiciens Latvijai šogad,” stāsta projekta vadītāja Eva Ikstena.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=JVINarP9fBk&feature=youtu.be

Plašāka informācija: http://www.lnb.lv/lv/izveidots-hansamedia-un-latvijas-nacionalas-bibliotekas-video-apsveikums-valsts-svetkos

 

 Uzzinām vairāk par Brīvības cīņām un jaunsardzi

Lac izstade12.11.2015.

Sadarbībā ar Ludzas jaunsargu vienības  instruktoru  Ivaru Novožilovu šogad pirmo reizi skolas bibliotēkā rīkojām īpašu izstādi. Tajā bija apskatāmi ne tikai bibliotēkā atrodamie materiāli par Brīvības cīņu norisi, grāmatas par tā laika varoņiem, Lāčplēša ordeni, armijas vēsturi, bet arī eksponāti no Līdumnieku kara muzeja, jaunsargu izmantotie ieroči un aprīkojums.

Izstādi apmeklēja deviņas sākumskolas un pamatskolas klases. Skolēni tika iesaistīti sarunā par valsts veidošanās vēsturi, par armijas tapšanu.  Savs stāsts bija par katru izstādes eksponātu. Vairākus eksponātus, piemēram ķiveri, kas ir trofeja no I pasaules kara, varēja pielaikot, ieročus – paturēt rokā, izmēģināt, cik ērta ir karavīra mugursoma. Lielu interesi izraisīja informācija par jaunsardzes darbību.  Jaunsargu vienības gaitas varēja vērot arī videofilmā. Nodarbības vadīja Ivars Novožilovs un Vanda Žulina. 

  

Gregs afisa labots06.11.2015.
Ir iespēja piedalīties konkursā "Grega festivāls", kur galvenā balva ir tikšanās ar "Grega dienasgrāmatas" autoru Džefu Kinniju. Dalībnieku vecums 9-15 gadi. No skolas uz tikšanos tiks izvirzīts viens dalībnieks (komanda). Ja ir interese, piesakieties skolas bibliotēkā līdz piektdienai, 13. novembrim.

Skolas bibliotekāres

  

Ceturtklasnieki atver noslēpumaino grāmatu

4.kl maza09.10.2015.

Šonedēļ bibliotēkā 4. klasēm notika stunda “Noslēpumainā grāmata”. Nedēļas sākumā katrs ceturtās klases skolnieks un viņu audzinātāja izvēlējās slēgtu aploksni, kurā atradās kāda grāmata no skolas bibliotēkas krājuma. Daļa no tām bija nesen iegādātās grāmatas.

Uzdevums: sagatavot grāmatas reklāmu, lai ieinteresētu klasesbiedrus to izlasīt. Reklāmas bija visdažādākās: bija gan plakāti, gan zīmējumi, gan teatralizēti priekšnesumi un demonstrējumi. Stundas beigās noskaidrojām , kuras no grāmatām ir iepatikušās visvairāk. Izrādās, lielāku interesi izraisīja grāmatas, kas aicina praktiski darboties: gatavot ēdienus, eksperimentēt, spēlēt dažādas spēles. 4.a klasē visiem iepatikās Staņislava Marijanoviča grāmata “Mazie mājas briesmonīši”, bet 4.b lielāko interesi izraisīja grāmata par baktērijām un E. Kalniņas un V. Reguta “Baltā kāpēcgrāmata”.

Noslēgumā pasākuma dalībnieki ieguva arī nelielas pārsteiguma balviņas, ko izlozēja tāpat kā grāmatas.

Paldies skolēniem, vecākiem, audzinātājām Skaidrītei Pulei un Marijai Bogomolai par izdomu un darbu!

  

Pirmā klase pirmoreiz bibliotēkā

Pirmklasnieki01.10.2015.

Septembra pēdējā dienā pirmklasnieki iepazinās ar skolas bibliotēku “Pūces māja”. Mazos lasītājus sagaidīja ragana – daudzu pasaku personāžs. Ragana pārbaudīja, vai pirmklasnieki ir asprātīgi un prot minēt mīklas. Bērni apskatīja lielākā un mazākā formāta grāmatas, uzzināja, ka grāmatās var atrast visu vajadzīgo informāciju: gan to, kā gatavot ēst, gan kartē atrast jebkuru vietu uz zemeslodes, gan notis dziesmām, gan attēlus par visu pasauli. Ragana nolasīja kādas bibliotēkas grāmatas bēdu stāstu.

Skolas bibliotekāre Elita Romanovska parādīja katram skolniekam viņa bibliotēkas dokumentu – lasītāja kartīti, iepazīstināja ar noteikumiem, ierādīja, kuros plauktos atrodamas viņu vecumam atbilstošās grāmatas.

Jau tajā pašā dienā lielumi lielā daļa pirmklasnieku kļuva par bibliotēkas apmeklētājiem.

 

Vai tu jau lasi bērnu un jauniešu žūrijas grāmatas?

28.29.2015.

Atkal sākusies jauna bērnu žūrijas lasīšanas sezona. Pašlaik šai lasīšanas akcijā jau iesaistījušies 20 skolēni, 2 klašu kolektīvi un 8 vecāki. Visaktīvākie lasītāji ir 3.-4. klašu grupā. 3.c un 4.b klase lasa kopā. Tā lietderīgi tiek izmantoti garie starpbrīži un brīvais laiks.

Aicinām šai lasīšanas akcijā iesaistīties vidusskolēnus! Septembra beigās bija pieteicies tikai viens skolēns.

Šā gada piedāvājums ir visai daudzveidīgs un pietiekami interesants, lai katrs atrastu ko saistošu.

Vēl varat pieteikties! Tādējādi jums ir iespēja nopelnīt labu vērtējumu literatūrā, katrā vecuma grupā noslēgumā tiks rīkots pasākums.

 

25.09.2015.

„Skolas Vārds” un „Psiholoģija” bibliotēkā

Atgādinām, ka žurnāli „Skolas Vārds” un „Psiholoģija”, ko saņemam elektroniski, skolas bibliotēkā pieejami arī izdrukāti papīra formāti. Tajā var atrast materiālus klases stundām, interesantu kolēģu pieredzi, praktiskus padomus, aktualitātes.

Jaunas grāmatas!

Interesants jaunums – grāmata „365 dabaszinību eksperimenti”. Eksperimentu idejas būs saprotamas un saistošas bērniem līdz 6.klasei. Grāmatā ir gan praktiski padomi par eksperimentu veikšanu, gan teorētiskais pamatojums bērniem saprotamā valodā.

Dabaszinībās mazajiem saistoša būs interaktīvā grāmata „Izzini laika apstākļus un klimatu”.

Klases stundās noderēs grāmata „Sveiki, te baktērija”, kurā ar komiskiem zīmējumiem un īsi pastāstīts, kā un kāpēc jāievēro higiēna.

Prāta spēles

Iegādātas kartītes „139 prāta spēles”, „89 cietie rieksti”, lasāmkartītes „Apkārt pasaulei”. Tās noderēs darbā ar talantīgajiem skolēniem , individuālajām nodarbībām.