Ikvienam interesentam Ludzas pilsētas vidusskolā arī 2023. gadā ir iespēja piedalīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā un koordinētajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023”. Žūrijas kolekcijas grāmatas meklējiet skolas bibliotēkā. Ar programmas atbalstu Ludzas pilsētas vidusskola ir saņēmusi divus grāmatu kolekcijas komplektus. Līdz 2024.gada janvārim žūrijas dalībniekiem jāizlasa 5 grāmatas no 28 grāmatu kolekcijas un jāaizpilda elektroniskā grāmatu novērtēšanas anketa, par ko dalībnieks saņems balviņu.
Skolas bibliotēka aicina ari vecākus u.c. radiniekus aktīvi iesaistīties Vecāku žūrijā. Rādiet piemēru saviem bērniem! Vecāku žūrijas kolekcijā ir 4 grāmatas, papildus atļaujot izvēlēties jebkuru grāmatu no pārējās kolekcijas.
Dalībnieki drīkst mainīt ieteikto vecumgrupu un brīvi izvēlēties grāmatas no kolekcijas kopējā piedāvājuma. Par “Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju” vairāk