Skolas padomes sastāvs 2023./2024. mācību gadā

Izglītojamo vecāku pārstāvji:

 • Iveta Ladusāne - priekšsēdētāja
 • Žanna Vasiļevska - piekšsēdētājas vietniece
 • Jūlija Enikova
 • Inese Kuvete
 • Aļona Prokofjeva
 • Māris Cibuļskis
 • Ineta Garbare

Skolas dibinātāja pārstāvis:

 • Edgars Mekšs

Izglītojamie:

 • Elvita Budreviča (11. klase)
 • Kristiāna Ziediņa (11. klase)

Pedagogi:

 • Ineta Gavarāne
 • Ilmāra Kricka

Skolas direktors:

 • Gunārs Strods