Skolas padomes sastāvs 2020./2021. mācību gadā

Izglītojamo vecāku pārstāvji:

 • Dzintra Batņa
 • Māris Cibuļskis
 • Evita Krūmiņa
 • Iveta Ladusāne
 • Skaidrīte Sandalāne

Pašvaldības pārstāvis:

 • Agrita Kopeika

Skolas dibinātāja pārstāvis:

 • Valdis Maslovskis

Izglītojamie:

 • Maija Rancāne (10.a klase)
 • Germans Lapšovs (11.b klase)
 • Ieva Tuminska (11.a klase)

Pedagogi:

 • Anastasija Jermaļonoka
 • Ineta Misāne

Skolas direktors:

 • Andris Joksts