Skolas padomes sastāvs 2021./2022. mācību gadā

Izglītojamo vecāku pārstāvji:

 • Iveta Ladusāne - priekšsēdētāja
 • Māris Cibuļskis
 • Evita Krūmiņa
 • Dzintra Batņa
 • Aleksejs Andrejevs
 • Inga Ostrovska
 • Ināra Puncule

Skolas dibinātāja pārstāvis:

 • Valdis Maslovskis

Izglītojamie:

 • Sanda Augustova (11.a klase)
 • Germans Lapšovs (12.b klase)

Pedagogi:

 • Anastasija Jermaļonoka
 • Ineta Misāne

Skolas direktors:

 • Andris Joksts