Atbalsta personāls

Atbalsta personāla darbinieki palīdz skolēniem mācību, psiholoģisko, sociālo un veselības problēmu risināšanā, organizē atbilstošus atbalsta pasākumus, savā darbā ievēro konfidencialitāti. Sadarbojas gan savstarpēji, gan ar skolas administrāciju, klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un vecākiem.

 • Skolas psihologs
  Nataļja Narnicka
  : Pie psihologa var nākt un runāt par jebko, kas Tevi satrauc.

D

Darba laiks:

 • Pirmdien, plkst. 08:00 – 15:00
 • Otrdien, plkst. 08:00 – 15:00
 • Trešdien, plkst. 08:00 – 15:00
 • Ceturtdien, plkst. 08:00 – 15:00
 • Piektdien, plkst. 08:00 – 10:00
 • Sociālais pedagogs
  Ilga Kivliša: Palīdzēšu skolēniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.
 

Darba laiks:

 • Pirmdien, plkst. 08:00 – 15:00
 • Otrdien, plkst. 08:00 – 14:00
 • Trešdien, plkst. 08:00 – 14:00
 • Ceturtdien, plkst. 08:00 – 18:00
 • Piektdien, plkst. 08:00 – 14:00
  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00 
 • Pedagogs karjeras konsultants 
  Rita Buceniece: Palīdzēšu skolēniem:
 • izzināt savas intereses, vēlmes, prasmes, talantus,
 • apgūt darba meklēšanas prasmes,
 • sagatavot kvalitatīvu CV un motivācijas vēstuli,
 • izvēlēties personībai piemērotāko profesiju,
 • izvēlēties piemērotāko studiju programmu un augstskolu,
 • plānot tālākizglītības ceļu,
 • veikt prakses vietu meklēšanu,
 • organizēt darba (profesiju) izmēģinājumus,
 • veikt citas ar karjeras plānošanu saistītās darbības.
   
 

Darba laiks: 

 • Pirmdien, plkst.    9:00 - 13:00, 16:00 - 17:00 
 • Otrdien, plkst.     10:00 - 12:00
 • Trešdien, plkst.     9:00 - 11:00, 16:00 - 17:00
 • Ceturtdien, plkst.  9:00 - 17:00
 • Piektdien, plkst.    9:00 - 12:00
 • Skolas logopēds
  Santa Žulina: Mēs ar skolēniem kopā mācāmies:
 • pareizi izrunāt skaņas,
 • novērst lasīšanas un rakstīšanas grūtības,
 • paplašināt vārdu krājumu,
 • saklausīt un pareizi lietot garumzīmes,
 • attīstīt fonemātisko uztveri,
 • atšķirt balsīgos un nebalsīgos līdzskaņus.
 

Darba laiks:

 • Katru darba dienu no plkst. 08:10 – 14:10
 • Skolas medmāsa
  Gunta Škavronska: Savā darbā sadarbojos ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Manos pienākumos ietilpst:
 • Pirmās palīdzības sniegšana jebkuram skolēnam, kurš sūdzas par veselības traucējumiem.
 • Profilaktisko pasākumu organizēšana (personīgās higiēnas ievērošana, skolēnu medicīniskās apskates, veselīga dzīvesveida veicināšana, pārrunas ar vecākiem.)
 • Infekcijas slimību gadījumā veicu kontaktējošo personu novērošanu, ievērojot inkubācijas periodu.
 

Darba laiks:

 • Katru darba dienu, plkst. 08:00 – 16:00