Atbalsta personāls

Atbalsta personāla darbinieki palīdz skolēniem mācību, psiholoģisko, sociālo un veselības problēmu risināšanā, organizē atbilstošus atbalsta pasākumus, savā darbā ievēro konfidencialitāti. Sadarbojas gan savstarpēji, gan ar skolas administrāciju, klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un vecākiem.

 • Skolas psihologs
  Nataļja Narnicka
  : Pie psihologa var nākt un runāt par jebko, kas Tevi satrauc… (lasīt vairāk)

D

Darba laiks:

 • Pirmdien, plkst. 08:00 – 15:00
 • Otrdien, plkst. 08:00 – 15:00
 • Trešdien, plkst. 08:00 – 15:00
 • Ceturtdien, plkst. 08:00 – 15:00
 • Piektdien, plkst. 08:00 – 10:00
 • Sociālais pedagogs
  Aigars Melnis: Palīdzēšu skolēniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās… (lasīt vairāk)
 

Darba laiks:

 • Pirmdien, plkst. 08:00 – 14:00
 • Otrdien, plkst. 08:00 – 14:00
 • Trešdien, plkst. 08:00 – 14:00
 • Ceturtdien, plkst. 08:00 – 14:00
 • Piektdien, plkst. 08:00 – 14:00
 • Skolas logopēds
  Santa Žulina: Mēs ar skolēniem kopā mācāmies:
 • pareizi izrunāt skaņas,
 • novērst lasīšanas un rakstīšanas grūtības,
 • paplašināt vārdu krājumu,
 • saklausīt un pareizi lietot garumzīmes,
 • attīstīt fonemātisko uztveri,
 • atšķirt balsīgos un nebalsīgos līdzskaņus.
 

Darba laiks:

 • Pirmdien, otrdien, ceturtdien, piektdien, plkst. 08:30 – 14:30
 • Trešdien, plkst. 09:30 – 14:30
 • Skolas medmāsa
  Olga Stepanova: Savā darbā sadarbojos ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Manos pienākumos ietilpst:
 • Pirmās palīdzības sniegšana jebkuram skolēnam, kurš sūdzas par veselības traucējumiem.
 • Profilaktiskos pasākumu organizēšana (personīgās higiēnas ievērošana, skolēnu medicīniskās apskates, veselīga dzīvesveida veicināšana, pārrunas ar vecākiem.)
 • Infekcijas slimību gadījumā veic kontaktējošo personu novērošana, ievērojot inkubācijas periodu.
 

Darba laiks:

 • Katru darba dienu, plkst. 08:00 – 12:00