Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001

Sākot ar 2017.gada septembri, 2019./2020.mācību gadā skolā tiek īstenots  Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai".  Projekta ietvaros tiek organizētas nodarbības dažādās jomās – STEM un vides jomā, kultūrizglītības un radošās industrijas jomā, sporta jomā un valodas jomā, tādejādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

 

Mācību vizītes uz augsto tehnoloģiju uzņēmumu AHHAA (Igaunijā)

22.11.2019.
Mācību vizītes mērķi un uzdevumi:

 • Iepazīstināt skolēnus ar zinātnes centru AHHAA.
 • Iegūt prasmes pielietot praktiski teorētiskās zināšanas, prast šīs zināšanas pielietot  reālajā dzīvē.
 • Rosināt dabaszinību un matemātikas stundās apgūtās teorētiskās zināšanas pielietot praktiskajā darbībā.
 • Veicināt katra skolēna iekļaušanos praktiskajā nodarbību procesā.

Dalībnieki: Ludzas pilsētas ģimnāzijas 6.- 9. klašu  44  skolēni.

Pasākuma gaita:

 • Plkst.10.30-11.30 – iepazīstināšana ar AHHAA centra iekšējās kārtības noteikumiem,   pasākuma gaitu un tehniskās drošības noteikumiem.
 • Plkst.11.30-12.45 – radošās darbnīcas ("Šokolāde" un "Operācija acs") , planetārija apmeklējums.
 • Plkst.12.45-15.00 – praktiskā darbošanās (individuāli un mazās grupās) tehnoloģiju uzņēmumā AHHAA.

>2019.gada 22.novembrī 44 Ludzas pilsētas ģimnāzijas audzēkņi un trīs padagogi ieradās  mācību vizītē  zinātnes centrā AHHAA . Vispirms centra darbinieki iepazīstināja visus mācību vizītes dalībniekus ar AHHAA zinātnes centra pamatuzdevumiem. Skolēni uzzināja , ko var aplūkot katrā centra stāvā, kā arī iepazinās ar tehnoloģiju uzņēmuma tehniskās drošības noteikumiem.

AHHAA centra apmeklējuma laikā skolēni dažādos eksperimentos izmēģināja pielietot dabaszinību stundās apgūtās teorētiskās zināšanas. Skolēni izprata teorētisko zināšanu saistību ar reālajām dzīves situācijām, tika ievērota katra skolēna līdzdalība apmācību procesā..

Augsto tehnoloģiju uzņēmuma AHHAA apmeklējuma laikā skolēni atcerējās dabaszinību stundās gūtās zināšanas par gaismas izplatīšanos un gaismas īpašībām. Skolēniem bija iespēja izpētīt sava ķermeņa temperatūru, izmantojot termogrammu.    Skolēniem tika izskaidrots, kā darbojas termogramma, un ko tā attēlo uz ekrāna. AHHAA apmeklējuma laikā skolēniem tika dota iespēja veidot skaņas viļņus, tādējādi skolēni padziļināja savas zināšanas par skaņas izplatīšanos. Staigājot pa spoguļu labirintiem, skolēni pētīja gaismas atstarošanās likumus. Skolēniem bija iespēja iejusties astronauta lomā, pavizinoties ar “centrifūgas” iekārtu. Praktiski tika izpētīta spiediena rašanās, veidojot gaisa burbuļus ūdens tvertnēs.

Radošajā darbnīcā “Operācija acs” skolēni  uzzināja, kā funkcionē acs, kāpēc pirāti nēsāja acs apsēju, kā arī veica griezumus acī ar skalpeli, izvelkot no tās piecas acs sastāvdaļas.

Radošajā darbnīcā “Šokolāde” noskaidroja šokolādes sastāvdaļas, tās rašanās vēsturi, kā arī paši gatavoja savu šokolādi, kuru vēlāk arī apēda.

Planetārija apmeklējuma laikā skolēni uzzināja Zemei tuvāko planētu novietojumu, uzbūvi, vai uz šīm planētām var pastāvēt dzīvība. Noskaidroja pasaules uzbūves līmeņus, galaktiku uzbūvi. Piedzīvojums sākās uz mūsu planētas zeme, tālāk audzēkņi devās virtuālajā ceļojumā, apmeklēja dažādus zvigznājus un planētas.

Lūk dažu skolēnu atsauksmes pēc AHHAA zinātnes centra apmeklējuma.

Marta saka: “AHHAA centrā var apskatīt vairākas dabas parādības un fizikas likumus. Tur ir visdažādākie eksperimenti, ar visu var paspēlēties un pataustīt. Visvairāk man patika braukt ar velosipēdu pa virvi. Ļoti vēlētos apmeklēt šo zinātnes centru vēlreiz!”.

Einārs stāsta: “Man ļoti patika, tas, kad es pats, turoties aiz virves, cēlos uz augšu. Man vēl ļoti patika spoguļu labirints, man mamma stāstīja, ka, kad ej skatīties uz grīdu, es tā izdarīju un viegli pagāju labirintu. Es uzzināju, kādas ir sastāvdaļas manai acij. Man vēl patika turēt līdzsvaru uz viena aparāta. Manuprāt, visinteresantākais bija tad, kad es braucu ar velosipēdu pa virvi. Pirmo reizi man bija bail, bet otro nē”.

Dominika viedoklis: “Man ļoti patika AHHA centrā. Bija daudz interesantu objektu. Bija spoguļu labirints un citi objekti. Bija arī darbnīca, kurā mēs griezām cūkas aci. Tā bija pati interesantākā ekskursija, paldies!”

Sintija saka: “AHHAA centrā var uzzināt daudz ko interesantu un pamācošu. Mēs mācījāmies gatavot šokolādi un to arī pagaršojām. Nodarbībā interesanti stāstīja  par šokolādes ražošanu, par tās izmantošnas  vēsturi. Planetārijā nodarbība ļoti patika.  Patika arī pētīt visādas interesantas lietas un izmēģināt dažadu dabas procesu norisi. Zinātnes centrā AHHAA var ļoti noderīgi pavadīt laiku”.

Secinājumi.

 • Ludzas pilsētas ģimnāzijas 6.-9. klašu 44 skolēni iepazinās ar zinātnes centru AHHAA.
 • Skolēni pilnveidoja savas prasmes pielietot praktiski dabaszinību un matemātikas mācību stundās apgūtās teorētiskās zināšanas. Redzētais un izjustais AHHAA centrā rosina skolēnus ar lielāku interesi apgūt dabaszinības un matemātiku, jo viņi redz dažādu likumu darbību reālajā dzīvē.
 • Skolēni ar lielu interesi darbojās praktiskajās nodarbībās. Tika veicināta katra skolēna darbošanās neformālā vidē.

Raksta sagatavotājs un foto: Anastasija Jermaļonoka, fizikas skolotāja

 

Mācību vizīte STEM un vides jomā uz ZINOO Cēsīs

Mācību vizīte notiek projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

Norises laiks:  2019. gada 31. oktobris

Mērķis un uzdevumi:

 1. Apmeklēt  ZINOO centru Cēsīs.
 2. Iepazīties ar ZINOO centra piedāvātām aktivitātēm un nodarbībām.
 3. Pilnvedot  izglītojamo matemātikas un dabaszinību mācību stundās apgūtās zināšanas un prasmes.
 4. Pilnveidot katra skolēna prasmes patstāvīgi veikt uzdevumus un pielietot savas teorētiskās zināšanas  reālajā dzīvē.
 5. Dot iespēju skolēniem praktiski darboties neformālā vidē.

Dalībnieki: Ludzas pilsētas ģimnāzijas 3.-4. klašu audzēkņi ( kopā 45 skolēni).

Mācību vizītes gaita:

Mācību vizītes sākumā ZINOO centra gids iepazīstināja Ludzas pilsētas ģimnāzijas  skolēnus ar ZINOO centra noteikumiem, kurus ir jāievēro uzturoties mācību centra telpās. Zinātkāres centra "ZINOO Cēsis" mērķis ir atraisīt cilvēkā dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām. Katram cilvēkam piemīt unikāls potenciāls. Skolēni sadalījās grupās. Katra grupa tika iepazīstināta ar dažādiem interaktīvajiem eksponātiem un jaunizveidoto ,,Kosmosa istabu”. Skolēni guva jaunu informāciju par to, kā darbojas interaktīvie eksponāti, ko vajag darīt kosmosa kuģa kapsulā, kā iegūt Marsa iežus. Interesantie ekponāti motivēja ikvienu skolēnu ieslēgt savu zinātkāri un uzzināt ko jaunu par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām.

Audzēkņiem  bija dota  iespēja trenēties, veikt dažādus eksperimentus un darboties ar dažādiem interaktīvajiem eksponātiem. Skolēniem lielu prieku sagādāja darbošanās  interaktīvajās spēlēs,  dažādu mehānismu izpēte. Skolēni praksē varēja  pārbaudīt savas teorētiskās zināšanas, ko guvuši  matemātikas un dabaszinību  mācību stundās. Nesen izveidotā ,,Kosmosa istabā”  audzēkņi  piedalījās misijā- devās kosmiskajā kapsulā uz Marsu, lai iegūtu šīs  planētas virsmas iežu paraugus.

Pēc ZINOO centra apmeklējuma var secināt, ka skolēni ieguvuši izpratni par interaktīvo spēļu daudzveidību, par to izmantošanas iespējām, kā arī par mūsdienīgām tehniskajām iespējām nodrošināt iespēju skolēniem iepazīties un darboties ar mehāniku. Skolēni atzīst, ka viņi ir sajūsmināti par  daudzveidīgiem uzdevumiem un praktisko darbošanos.

Arī visi pedagogi - Skaidrīte Pule, Marija Bogomola un Inta Krūze  secina, ka mācību vizīte uz ZINOO centru Cēsīs bija interesanta, aizraujoša un ļoti noderīga. Aizraujošs izzināšanas process ir sākums skolēnu attīstībai ilgtermiņā.

Secinājumi:

 1. Nodarbībās ZINOO centrā skolēni ieguva izpratni par dažādu tehnoloģiju izmantošnas iespējām, par to pielietošanu reālajās dzīves situācijās.
 2. Skolēni  prot darboties individuāli un nelielās grupās, prot veikt konkrētus uzdevumus un iegūt nepieciešamo informāciju, prot darboties neformālā vidē.
 3. Redzētais un piedzīvotais mudina skolēnus darboties papildus skolas un ārpusskolas nodarbībās, kas saistās ar dabaszinībām, mehāniku, matemātiku, robotiku.
 4. Skolēni ir motivēti ar lielāku  interesi apgūt matemātiku un  dabaszinību mācību priekšmetus, patstāvīgi veikt novērojumus un pētījumus.

Sagatavotājs:  Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāja Skaidrīte Pule
Foto: Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāja Marija Bogomola