2019./2020.

 Šajā mācību gadā skola iesaistījusies:

 • Erasmus+ projektā "Eiropas reģionu daudzveidība" (vairāk par projektu)
 • Erasmus+ projektā "Mācīšanās no Holokausta" (vairāk par projektu)
 • eTwinning projektā - programmā TinkerCAD (sk. Ivita Kalverša)
 • Sadarbībā ar Gētes institūtu CLIL projektā "Mācību satura un vācu valodas integrēta apguve Latvijas skolās" (sk. Līga Batņa, Ieva Eriņa)
 • NATTOUR LV-RU-030 "Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi draudzīgas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā" (piedalās 7.klases)

Turpinās iepriekšējos mācību gados aizsāktie projekti:

 • CSDD izglītības projektā velosipēdu vadītājiem "Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā", projektu īsteno skolotāja Ineta Misāne, ceļu satiksmes noteikumus apgūst un velosipēda vadītāja apliecību plāno iegūt 4.a un 4.b klases skolēni  (vairāk par projektu)
 • Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija",  piedalās 1.-12.klašu skolēni, skolotāji, vecāki
 • "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001), piedalās 1.-12.klašu skolēni
 • "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", piedalās 1.-9.klašu skolēni
 • Vislatvijas skolu projekts "Esi Līderis!", piedalās 10.-12.klašu skolēni. Skolēni iegūst Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas apliecību "Uzņēmējdarbības pamati" par profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.
 • Latvijas Olimpiskās komitejas projekts "Sporto visa klase", projektā darbojas 3.a un 6.a klase
 • "Džimbas drošības programma 1.- 4.klasēs", piedalās 2.b klase
 • "Veselību veicinoša skola", piedalās 1.-12.klašu skolēni
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas iniciētā brīvprātīgā kustība "Draudzīga skola", piedalās 1.-12.klašu skolēni
 • "Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā", piedalās 1.-12.klašu skolēni
 • ES un Valsts atbalsta programma "Skolas auglis" (1.-9.klašu skolēniem) un "Skolas piens" (1.-4.klašu skolēniem)
 • Novadmācība, projektā iesaistīti 3.b klses skolēni

2018./2019.

 Šajā mācību gadā skola iesaistījusies:

 • CSDD izglītības projektā velosipēdu vadītājiem "Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā", projektu īsteno skolotāja Ineta Misāne, ceļu satiksmes noteikumus apgūst un velosipēda vadītāja apliecību plāno iegūt 4.a un 4.b klases skolēni  (vairāk par projektu).
 • Lasītveicināšanas projektā "Mūsu mazā bibliotēka" 1.-2.klases skolēniem, projektu skolā vada bibliotekāre Elita Romanovska (vairāk par projektu).

Turpinās iepriekšējos mācību gados aizsāktie projekti:

 • Erasmus+ projekts "Digitālā un mediju kompetence ilgtspējīgai mūžizglītībai" (01.09.2017. - 31.08.2019.), projektā piedalās 7.-12.klašu skolēni
 • Erasmus+ projekts "No tradīcijas uz nākotni - senās amatniecības un jaunas uzņēmējdarbības iespējas jauniešiem" (01.09.2017. - 31.07.2019.), piedalās 6.-12.klašu skolēni
 • Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija",  piedalās 1.-12.klašu skolēni, skolotāji, vecāki
 • "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001), piedalās 1.-12.klašu skolēni
 • "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", piedalās 1.-9.klašu skolēni
 • Vislatvijas skolu projekts "Esi Līderis!", piedalās 10.-12.klašu skolēni. Skolēni iegūst Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas apliecību "Uzņēmējdarbības pamati" par profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.
 • Latvijas Olimpiskās komitejas projekts "Sporto visa klase", projektā darbojas 5.a klase
 • "Džimbas drošības programma 1.- 4.klasēs", piedalās 2.b klase
 • "Veselību veicinoša skola", piedalās 1.-12.klašu skolēni
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas iniciētā brīvprātīgā kustība "Draudzīga skola", piedalās 1.-12.klašu skolēni
 • "Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā", piedalās 1.-12.klašu skolēni
 • ES un Valsts atbalsta programma "Skolas auglis" (1.-9.klašu skolēniem) un "Skolas piens" (1.-4.klašu skolēniem)
 • Novadmācība, projektā iesaistīti 2.a un 3.a klses skolēni

 

2017./2018.

2018.gada marts - aprīlis: Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēni piedalās starptautiskā skolēnu novērtēšanas programmā OECD PISA 2018.

OECD

Etw Ludzas pilsētas ģimnāzijas pamatskolas skolēni piedalās eTwinning projektā "Visit my country!", projekta koordinators skolā - skolotāja Inese Vorza.

16.10.2017. LPĢ noslēdza sadarbības līgumu līgumu ar savu ilggadējo sadarbības partneri – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju par dalību Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Šauļu universitātes Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā "Sociāli psiholoģiskā atbalsta sistēmas attīstība, ieviešot pozitīvas pārvarēšanas stratēģijas metodi, un sociālās iekļaušanas uzlabošana cilvēkiem no mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām" (POZCOPING). Projekta mērķis ir zinātniskā  pētniecība un psiholoģiskā un sociālā atbalsta pakalpojumu sistēmas izveide. Projekta koordinators skolā - psiholoģe Nataļja Narnicka.

 Septembrī uzsākti 2 jauni ERASMUS+ projekti:

 • "Digitālā un mediju kompetence ilgtspējīgai mūžizglītībai" (01.09.2017. - 31.08.2019.)
  Projekta dalībvalstis - Latvija, Turcija, Rumānija, Bulgārija, Itālija (Sicīlija), Francija, projekta koordinators - Ludzas pilsētas ģimnāzija, projektu vada Inese Vorza.  Vairāk par projektu...
 • "No tradīcijas uz nākotni - senās amatniecības un jaunas uzņēmējdarbības iespējas jauniešiem" (01.09.2017. - 31.07.2019.)
  Projekta dalībvalstis - Itālija, Spānija (Tenerife), Igaunija, Latvija. Projektu vada Ilona Dukšte.  Vairāk par projektu...

Sākot ar 2017./2018.m.g. skolā darbojas ES un Valsts atbalsta programma "Piens un augļi skolai"

Turpinās iepriekšējos mācību gados aizsāktie projekti:

 • "Modernas mācību vides izveide"
 • "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
 • Vislatvijas skolu projekts "Esi Līderis!"
 • "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"
 • "Sporto visa klase"
 • Pilotprojekts "Datorikas prasmju apguve"
 • "Džimbas drošības programma 1.- 4.klasēs"
 • "Veselību veicinoša skola"
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas iniciētā brīvprātīgā kustība "Draudzīga skola"
 • "Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā"

 

2016./2017.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projekts.

Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (Nr.8.3.5.0/16/I/001). Projektu vada Inese Mikaskina.

Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", koordinatore Ināra Petrovska.

Pavasarī tiek realizēts Mazais kultūras projekts "Žika Lielā diena", veltīts  skolas tautas deju kolektīva 25 gadu jubilejai.

Skola piedalās projektā "Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi īstenošana Ludzas novadā" (Nr.9.2.4.2/16/I/024). Projekts tiek realizēts: 2017.- 2019.

3.a klase piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas organizētajā projektā "Sporto visa klase". Projekta ietvaros iegūts pilns ekipējuma komplekts sporta nodarbībām un futbola bumbu komplekts. Projektu vada skolotāja Solvita Narnicka.

Sadarbībā ar Latvijas Jaunsardzi skola realizē programmu jauniešiem "Kiberjaunsardze".

Turpinās iepriekšējos mācību gados aizsāktie projekti:

 • "Modernas mācību vides izveide"
 • Vislatvijas skolu projekts "Esi Līderis!"
 • Skolēnu mācību uzņēmumu programma "Junior Achievement Latvia"
 • Pilotprojekts "Datorikas prasmju apguve"
 • Projekts "Džimbas drošības programma 1.- 4.klasēs"
 • ES un Valsts atbalsta programma "Skolas auglis"
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas iniciētā brīvprātīgā kustība "Draudzīga skola"
 • Projekts "Veselību veicinoša skola"

Veselibu veicinosa

 

2015./2016.

Marts – aprīlis 2016. Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums PIRLS, kas ir IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) asociācijas organizēts pētījums par 4.klases skolēnu lasītprasmi vairāk nekā 50 dalībvalstīs visā pasaulē.
Plānots, ka Latvijā PIRLS pētījumā šogad piedalīsies aptuveni 4000 skolēnu no 150 skolām. 
PIRLS 2016

3.c klase piedalās projekta Mammadaba meistarklasē un apgūst vides izglītības programmu "Izzini mežu" (skolotāja Rita Bogomola).

Esam projekta “Modernas mācību vides izveide” (8.1.2. SAM finansējums) atbalstīto skolu sarakstā.
(Projektā iekļauto skolu karte)
Projekta mērķis: vispārējās izglītības iestāžu mācību infrastruktūras modernizēšana, ņemot vērā plānoto kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanu, kā arī nepieciešamību sakārtot izglītības iestāžu tīklu.
(Vairāk par projektu)

Aģentūras "Creative Media Baltic" pētījums
"Mediju lietošanas kompetence skolēnu un skolotāju mērķa grupā"

Pētījums koncentrēts uz skolēnu mediju lietošanas paradumiem, kā arī, pamatojoties uz interneta lietošanas popularitātes pieaugumu, kas ietver arī vairākas jaunas, no tradicionālo mediju lietošanas atšķirīgas prakses, pētījums padziļinātu uzmanību pievērš tieši interneta lietošanas paradumiem. Pētījumā piedalās 7.a klase.

Vislatvijas skolu projekts „Esi Līderis!”
Projekta mērķis ir veicināt skolēnu zināšanu un prasmju apguvi, attieksmes un vērtību veidošanos, lai jauniešus motivētu iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā.
Projektā piedalās 10.a un 10.b klases skolēni, projektu vada skolotāja Ieva Eriņa.

Skolēnu mācību uzņēmumu programma „Junior Achievement Latvia”
Programmā piedalās 11.un 12.klašu skolēni, skolēnu mācību uzņēmumu vada skolotāja Inese Gorbunova.

Pilotprojekts „Datorikas prasmju apguve”
Ludzas pilsētas ģimnāzija ir viena no 155 pilotprojektā iesaistītajām skolām, datorikas programmas aprobācijā piedalās 4.a un 4.b klase. Pilotprojektu īsteno skolotāja Ināra Petrovska.

Projekts „Veselību veicinoša skola”
Ludzas pilsētas ģimnāzija piedalās projektā un kandidē veselību veicinošas skolas statusa iegūšanai. Projektu vada skolotāja Solvita Narnicka.

Projekts „Džimbas drošības programma 1.- 4.klasēs”
Projekta mērķis: mācīt bērniem vecumā no 6- 9 gadiem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem - pazīstamiem, svešiem, vienaudžiem vai pieaugušajiem. Drošības programmu vada: skolotājas Rita Bogomola un Skaidrīte Pule.

Projekts „Tautas mūzikas un instrumentu izmantošana skolā”
Projekta īstenošanai piešķirts Ludzas novada pašvaldības finansējums EUR 500.00. Projektu vada skolotāja Karīna Demko-Senkāne.

 

2014./2015.

 • 2015.gada marts – skola piedalās Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā (SSNP 2015), kuru finansē Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija.
  sert oecd
 • 2014./2015. ES un Valsts atbalsta programma „Skolas auglis”.

 • 2014.-2015. Sadarbībā ar Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociāciju skola piedalās Starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā (ICCS) 2016.
  iccs
 • 2014.-2017. Sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūtu, kas darbojas Valsts pētījumu programmas ietvaros, līdz 2017.gadam tiek realizēts projekts „Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā INOSOCTERESI”.

 • Piedalāmies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas iniciētā brīvprātīgā kustībā „Draudzīga skola”, kurā iesaistās vispārizglītojošās skolas, kam nav vienaldzīgas skolnieku un skolnieku – skolotāju savstarpējās attiecības un mikrovide mācību iestādē.

Kustības „Draudzīga skola” misija – pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā.