Projekts "Darīt kopā II"

Projektu īsteno British Council pārstāvniecība Latvijā un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

06.04.2021.
Pavasaris ir klāt. Noslēgumam tuvojas arī projekts ,,Darīt kopā  - 2”, kuru organizēja Rīgas Izglītības un  informatīvi metodiskais centrs (RIIMC)  sadarbībā ar Britu padomi (British Council).

Šajā projektā visa mācību gada garumā darbojās vairākas vispārizglītojošās skolas no Rīgas un Pierīgas, Viļānu vidusskola, Ludzas pilsētas ģimnāzija un Ludzas 2. vidusskola. Projekta īstenotāji joprojām ļoti cer, ka sadarbības noslēgumā projekta dalībnieki varēs tikties klātienē.

Projekta īstenošanas laikā skolu pedagogiem notika vairākas attālinātās nodarbības ZOOM platformā. Projekta dalībnieki nodarbību laikā dalījās pieredzē, guva jaunas zināšanas. Īpaši vērtīga bija nodarbība, kurā tika akcentētas prezentācijas veidošanas prasmes. Katrs projekta dalībnieks varēja smelties jaunas idejas un iedvesmu.

Interesanta ideja projekta laikā tiek īstenota, sadarbojoties Rīgas 33. vidusskolai un Rīgas 19. vidusskolai. Vienas skolas skolēni sameklē un nofotografē dažādus vēstures vai mākslas objektus, kas atrodas apkārtnē (šie objekti var būt ļoti dažādi: interesants bruģis, mājas siena, piemineklis u.c.), savukārt otras skolas skolēni pēc fotogrāfijām tos atpazīst. Tā ir ne tikai interesanta aktivitāte, bet arī izzinoša vēstures un novadpētniecības stunda.

Viļānu vidusskolas skolēni plāno izdot avīzi ,,Prieka vitamīns”, kas veltīta joku dienai 1. aprīlim.

Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas 2. vidusskolas projektā iesaistītie audzēkņi gatavo prezentāciju pilsētas svētkiem. Tiek apzinātas jauniešiem draudzīgākās vietas Ludzā, kur var interesanti un lietderīgi pavadīt brīvo laiku un atpūsties, kā arī tiek izzināts katra projekta dalībnieka vaļasprieks. Prezentācija tiks veidota kā sevis atklāsme pilsētai.

Projekta noslēgumā sakām paldies nodarbību vadītājām Kristīnei Ļeontjevai un Ilzei Zvejniecei!

Paldies projekta organizatoriem par sarūpētajām kancelejas precēm, kas tiks izmantotas prezentācijas veidošanai.

 Līga Arcihoviča, Lidija Krokša

 

Pandēmijas laiks ievieš korekcijas projekta "Darīt kopā II" darbā

01.02.2021.
Kopš novembra projekta "Darīt kopā II" darbs noris attālināti Zoom platformā. Jau ir notikušas vairākas tiešsaistes tikšanās. Projekta dalībnieki labvēlīgā un pozitīvā gaisotnē dalījās pārdomās par vietējo kopienu  raksturīgajām iezīmēm, vērtībām un resursiem.

Darbojoties grupās ar kolēģiem no partnerskolām, ļāvāmies dažādiem izaicinājumiem, kas sniedza iespēju apgūt jaunas prasmes, smelties radošas idejas.

Ikviena projekta aktivitāte rosināja domāt, salīdzināt, kritiski vērtēt un diskutēt.  Dialogā un ideju apmaiņā radās iedvesma jauniem darbiem un aktivitātēm, kas turpmāk motivēs sadarboties ar kaimiņu skolas kolēģiem un audzēkņiem, lai pilnveidotu un stiprinātu komunikāciju kopienā.

Darbošanās projektā turpināsies līdz marta beigām. Esam atvērtas jauniem sadarbības izaicinājumiem.

Mācību materiāli  un nodarbību ieraksti atrodami http://ej.uz/daritkopa2

Projekta dalībnieces L.Krokša, L.Arcihoviča

 

Mācāmies sadarbojoties

20.11.2020.
22.oktobrī darbu sāka projekts ‘’Darīt kopā II’’. Tā mērķis ir veicināt un uzlabot sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām, izglītojot dažādu mācību priekšmetu skolotājus un 8. un 9. klašu skolēnus par dzīves problēmrisināšanas metodēm vietējā kopienā / novadā.

Projekta ‘’Darīt kopā II’’ sadarbības partneri ir Ulbrokas vidusskola un Stopiņu pamatskola, Viļānu vidusskola un Dekšāru pamatskola, Rīgas 19.vidusskola un Rīgas 33.vidusskola, Rīgas Imantas vidusskola un Rīgas Ostvalda vidusskola, Fr.Brīvzemnieka pamatskola un Rīgas 61.vidusskola, kā arī Ludzas 2.vidusskola.

No Ludzas pilsētas ģimnāzijas projekta darbā iesaistījās skolotāja Līga Arcihoviča un Lidija Krokša. Pirmajā tikšanās reizē klātienē, kas notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, tikām iepazīstinātas ar projekta būtību un sadarbības partneriem, prezentējām savu novadu un skolu, kā arī uzzinājām ko vairāk par sevi un kolēģiem, iesaistoties dažādās radošajās aktivitātēs.

 Informāciju par projektu var atrast http://ej.uz/daritkopa2

 Projekta dalībnieces L.Krokša, L.Arcihoviča