Erasmus logo           15 1
Erasmus + projekts "Digitālā un mediju pratība ilgtspējīgai mūžizglītībai"
Digital and media literacy for sustainable life learning

Ludzas pilesētas ģimnāzija piedalīsies Erasmus dienās 2019 - informācija par dalību...

 

Erasmus + projekts – finiša taisnē

26.04.2019.
Viena aprīļa nedēļa (8.–12.IV) Ludzas pilsētas ģimnāzijā pagāja starptautiskā projekta Erasmus+ zīmē. Skolā uz projekta “Digitālā un mediju pratība ilgtspējīgai mūžizglītībai” Nr.2017-1-LV01-KA219-035418_1, noslēguma klātienes satikšanos ieradās viesi no Bulgārijas, Turcijas, Rumānijas, Itālijas un Francijas.

Viss kolektīvs gatavojās ciemiņu uzņemšanai, lai plānotās aktivitātes notiktu organizēti un būtu interesantas. Vienā nedēļā paveikts ļoti daudz. Protams, projekta koordinatore skolotāja Inese Vorza un visa projekta darba grupa ļoti centās darbu saplānot, lai viesi pēc iespējas labāk iepazītu Latviju un mūsu novadu. Kopā ar mūsu skolēniem, projekta dalībniekiem, viesi ciemojās Ludzas novada pašvaldībā, gida pavadībā iepazina Ludzas skaistākās vietas, apmeklēja sinagogu. Kā interesants piedzīvojums izvērtās ES Austrumu robežas iepazīšana. Rēzeknē projekta dalībnieki ieradās “Zeimuļā”, Tehnoloģiju akadēmijā, Latgales Radio un TV. Pēdējā diena bija veltīta Rīgas iepazīšanai.

Tomēr svarīgākās aktivitātes saistās ar projektā tēmu: digitālā un medijpratība. Katra delegācija mājās bija sagatavojusi prezentāciju par savas valsts skolēnu digitālajiem ieradumiem, atkarībām un citiem apdraudējumiem, cīņu pret plaģiātu. Izrādījās, ka mūsdienu problēmas ļoti līdzīgi skar jauniešus visās valstīs.

Skolēni veidoja aptauju par to, cik daudz vecāki zina par savu bērnu darbošanos internetā, mācījās iegūt, apstrādāt un prezentēt datus.

Vērtīgas izrādījās medijpratības nodarbības kopā ar Riebiņu vidusskolas ekspertiem, informācija par viltus ziņām un to atpazīšanu, ko projekta dalībnieki ieguva Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, strādājot ar pasniedzēju Sandru Murinsku, kā arī krāpšanas gadījumu atpazīšanas nodarbība, kas notika Eiropas Mājā Rīgā ar NATO ekspertu Lindu Curiku.

Žēl, ka projekta nedēļā laika apstākļi nelutināja un dienvidzemju jauniešiem tas bija pārbaudījums. Tomēr pretstatā klimatam attiecībās valdīja sirsnība, un par to visi varēja pārliecināties kopīgajā atvadu sarīkojumā, kurā piedalījās gan viesi, gan ģimenes, kas savās mājās uzņēma ārzemju skolēnus, gan sadarbības partneri, gan pedagogi, gan skolēni. Skolas direktore un projekta koordinatore pateicās par darbu visiem, kuri iesaistījās darbā, pasniedza sertifikātus un nelielas piemiņas balvas. Visiem kopā bija iespēja iemācīties katras valsts tradicionālas dejas un dziesmas.

Bija patīkami dzirdēt, ka viesi novērtēja mūsu profesionālismu, organizētību, viesmīlību un sirsnību. Ļoti pozitīvu iespaidu atstāja mūsu maza pilsētiņa ar skaisto dabu un ļoti sakoptam ielām, parku, kā arī Eiropas fondu ieguldījums pilsētas un skolas attīstībā. Vairāki no viņiem atzina, ka šī bija patīkamākā tikšanās visa projekta laikā.

Ieguvumu šādās tikšanās reizēs ir daudz vairāk, nekā paredz projekta tēma, - tā ir komunikācijas prasme, angļu valodas zināšanu pārbaude, redzesloka paplašināšana, jaunu draugu un kontaktu ieguve – patīkama pārmaiņa skolas ikdienā.

Paldies visām ģimenēm, kuras uzņēma savās mājās ciemiņus! Tas varbūt sagādāja zināmas neērtības, bet bija arī interesanti.

Paldies par sadarbību Novadpētniecības muzeja un novada pašvaldības darbiniekiem. Īpaša pateicība skolas pedagogiem, virtuves un saimnieciskajiem darbiniekiem!

V.Žulina

 Latgales Reģionālās TV sižets par projektu.

 

LPĢ skolotāji pilnveidojas Itālijā

25.03.2019.
Erasmus + projekta “Digital and media literacy for sustainable life learning” (2017-1-LV01-KA219-035418_1) ietvaros trīs Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotājas - Inese Vorza, Renāte Balode un Anastasija Jermaļonoka no 11.03.2019. līdz 15.03.2019.  bija komandējumā Itālijas pilsētā Katānijā. Katānija (Catania) ir viena no ekonomiski aktīvākajām Sicīlijas pilsētām, kurā mūsdienās dzīvo 313 396 cilvēku.

Vizītes ietvaros skolotājas apmeklēja institūtu “E.Fermi – F.Eredia”, kurā bija iespēja apgūt jaunus digitālos rīkus MOOCs virtuāla laboratorija (Massive Open Online Courses - apmācības kurss ar interaktīvu pieeju un tehnoloģiju izmantošanu caur atklātu pieeju internetam), ODL un kodēšanu. Kopā ar Francijas, Bulgārijas, Rumānijas un Turcijas skolotājiem Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotājas fizikas laboratorijā apguva iemaņas kā pielietot mūsdienīgas programmas un pētījuma metodes skolēnu apmācībā. Skolotājas iepazinās ar vidējās izglītības struktūru “E.Fermi – F.Eredia”: Jaunieši profesionālo apmācību uzsāk no 14 gadiem un apgūst elektriķu profesiju, lai turpmāk varētu apkalpot vēja ģeneratorus, saules paneļus vai kļūt par automehāniķiem. Meitenes mācās par zobu tehniķiem un optikas speciālistēm.

Skolotājas apmeklēja muzeju “Museo delle Genti dell’Etna”, izpētīja vulkāna Etna vēsturi. Tālāk ceļš veda augšup uz Etnas vulkānu līdz gandrīz 2000 m v.j.l. Autobuss brauca pa vulkāna nogāzes serpentīnu 140 km un brauciena laikā varēja izbaudīt gan ļoti senu izvirdumu liecības – gan melnajās auglīgajās zemēs iekoptos vīna dārzus, gan citrusu audzes, gan absolūtu mēness ainavu –2002. gada spēcīgā izvirduma lavas laukus. Naktī ir uzsnidzis sniegs un tālāk par skatu laukumu grupa netika, bet iespaidus par Etnas spēku un varenību papildināja fotogrāfa D.Lo Scavo nofilmētais izvirdums, fotogrāfijas un emocionālais stāstījums.

Tālāk ceļa serpentīns veda mūs uz Taorminas pilsētu, kura atrodas Jonijas jūras krastā. Apmeklējām Tourminas amfiteātri, kurš būvēts 2.gs., no kura paveras skaists skats uz vairākus simtus metru zemāk esošo "Isola Bella" līci un Etnu tālumā. Skats uz "Isola Bella" (tulkojumā skaistā sala) no kalna augšas ir tik skaists, ka liek šajā vietā iemīlēties.

Pēdējā darba dienā Erasmus+ komanda apmeklēja CNR pētījuma institūtu, kur notika tikšanās ar zinātniekiem. Skolotājus iepazīstināja ar praktikumu "No polimēra sintēzes un raksturošanas līdz 3 d-printera ierīcēm: jaunu ciparu un skaitļošanas instrumentu ietekme".
Skolotājiem bija iespēja apskatīt laboratorijas, kurās tiek veikta 3D printēšana,  ilustrēta digitālo instrumentu funkcija pētniecībā, ko veic to laboratorijās.

Katānijas Universitātē “Tim Open Joint Lab” iepazīstināja ar digitālo pieredzi cilvēku dzīvē: savās mājās, pilsētās, uzņēmumos. Pateicoties laboratorijas infrastruktūrai, šķiedrām, LTE un 5G - tiek nodrošināti arvien progresīvāki savienojumi ar kvalitatīvu un tehnisku kompetenci. Uzņēmums piedāvā viedām mājām interneta produktu līniju. Katānijas iedzīvotājiem ir iespēja pieslēgties e-pārvaldes pakalpojumiem, lai nodrošinātu mūsdienīgu atgriezenisku saikni ar pašvaldības iestādēm, sociālāo infrastruktūru. Uzņēmumiem tiek nodrošināti virtuālie pakalpojumi un mākoņdatošana. Ar TIM infrastruktūru un tehnoloģiju palīdzību viedās pilsētas kļūst par realitāti. Tiek celta iedzīvotāju dzīves kvalitāte un sniegto pakalpojumu kvalitāte sākot no satiksmes pārvaldības līdz drošībai, saudzējot pilsētas ekoloģiju.

Par savu iegūto pieredzi skolotājas saka tā: esam guvušas idejas sevis pilnveidošanai un gatavas dalīties ar savu pieredzi. Redzējām pilsētu, kurā ar jauno tehnoloģiju palīdzību rūpējas par iedzīvotāju labklājību. Katalonieši ar pārsteidzošu nesteidzību risina savas problēmas, bet par mums ziemeļniekiem saka tā: ”Jūs uzskaņojaties uz problēmu radīšanu un risināšanu – pa kuru laiku jūs dzīvojat?”

Inese Vorza, Renāte Balode, Anastasija Jermaļonoka

 

Brauciens uz Franciju izdevies!

 26.11.2018.
Novembra sākumā projekta Erasmus+ “Digitālā un mediju kompetence ilgtspējīgai mūžizglītībai” (Nr.2017-1-LV01KA219-035418_1) ietvaros notika kārtējā sadarbības partneru tikšanās - šoreiz Francijā, Saint-Clement-de-Rivere skolā. Mūsu skolu pārstāvēja 12.klases audzēknes Madara Kozlova un Agnese Kalvīte, kā arī projekta koordinatore Inese Vorza un direktore Dzidra Dukšta.

Francija mūs sagaidīja ar siltu laiku, ziedošām puķēm, zaļiem lapu kokiem, kas viesošanās nedēļas laikā ieguva krāsu spilgtumu. Saulainās dienas mijās ar pamatīgu lietu, kas dažbrīd nesa arī lielus krusas graudus. Katra delegācija bija sagatavojusi trīs mājas darbus -  raksturoja izglītības sistēmu savā valstī, jauniešu vaļaspriekus, kādu tradicionālu recepti. Prezentācijas bija rūpīgi izstrādātas, interesantas. Varēja labi redzēt kopīgās iezīmes un atšķirīgo.

Jaunapgūstamā medijpratība bija pocketfilmu veidošana. Šo darbu koordinēja franču skolotāji un filmu veidošanas speciālisti no Monpeljē jauniešu filmu studijas. Kopā ar projekta skolēniem darbnīcās piedalījās brīvprātīgas meitenes no Vācijas un Spānijas.

Francijā liela uzmanība tiek pievērsta atkarībau profilaksei pusaudžu un jauniešu vecumposmā. Projekta dalībnieki apmeklēja divus šādus centrus, skolēniem tika organizēta arī interesanta nodarbība. Ļoti iespaidīgs bija Klamauses alas apmeklējums. Stalaknīti, stalagnīti, daudzveidīgie kristālhidrāti atstāja fantastiskus iespaidus, radīja lielu emocionālu saviļņojumu. Francijas vēstures elpu izbaudījām, apmeklējot Saint-Gnilhem –le-Desert klosteri. Kopā ar Rumānijas, Francijas, Turcijas, Bulgārijas un Itālijas kolēģiem piedalījāmies izglābšanas spēlē. Istaba, kurā bija paslēptas izglābšanās zīmes, bija veidotā kā līķu, cilvēka orgānu uzglabāšanas telpa.

Projekta partnerus viesmīlīgi uzņēma Saint Clement de Rieviere mēra un Saint-Mathieu de Tréviers komūnas vadība, pastāstīja par cilvēku dzīvi un ekonomikas attīstību šai reģionā. Pārsteidza lielais jauniešu skaits: uz ielas, transporta līdzekļos – visur. Izrādās, ka valdības politika un atbalsts  ģimenēm ar bērniem (normāli - 3 vai 4 bērni ģimenē) ir nesis augļus, kas redzams dzīvē, ne tikai dzimstības statistikā. Pilsēta Monpeljē atrodas 10 km attālumā no Vidusjūras, te daudz ieceļotāju: pilsētā, kafejnīcās, skolā – visur redzējām multinacionālu sabiedrību. Darbojoties projektā, varējām salīdzināt un pārliecināties, ka viesu uzņemšanas kultūra mūsu valstī ir daudz augstākā līmenī. Ļoti priecēja mūsu skolēnu prasme komunicēt, angļu valodas zināšanas.

 "Erasmus plus" projekts ir saistīts ar multimedijiem un medijpratību, tāpēc pirms brauciena nācās veidot divus video - par mūsu izglītības sistēmu un jauniešu vaļaspriekiem. Savukārt apmaiņas nedēļā veidojām īsfilmas par tēmu "It's going to change", kur daudzi jaunieši pievērsa uzmanību ilgtspējības mērķu sasniegšanas nepieciešamībai. Unikāla iespēja bija sadarboties ar jauniešiem no dažādām valstīm - Bulgārijas, Rumānijas, Itālijas un Francijas. Visu nedēļu valdīja draudzīga, silta atmosfēra un radoša darba vide.

Agneses iespaidi: “Ģimene, kurā dzīvoju, bija rūpīgi gatavojusies manai uzņemšana. Jutos gaidīta. Kaut arī bija valodas barjera (viņiem ir vājākas angļu valodas zināšanas), lieliski sapratāmies! Žēl, ka laiks paskrēja tik ātri! Mājup devos ar jaunu pieredzi, pozitīviem iespaidiem. Brauciens bija izdevies!”

Madara: “Manuprāt, šīs brauciens bija izdevies, jo mēs ieguvām daudz lietderīgas informācijas, dibinājām kontaktus, labi pavadījām laiku un pat atklājam kaut ko jaunu par sevi pašu. Man ļoti svarīgi bija salīdzināt mūsu valsti un mūs pašus ar citām ES valstīm. Rezultāti mani priecēja. Ģimene ļoti gādīgi izturējās pret mani, arī skolēni un skolotāji bija atsaucīgi. Biju sajūsmā par pilsētu Monpeljē, par ciematiņiem un skolu. Paldies par iespēju piedalīties tik piedzīvojumiem pilnā un neaizmirstamā braucienā!”

Dzidra Dukšta, LPĢ direktore

 

Noslēdzies pirmais Erasmus+ projekta "Digital and media literacy for sustainable life learning" (2017-1-LV01-KA219-035418_1) realizēšanas gads -
atskaite par paveikto (autors - projekta koordinatore, skolotāja Inese Vorza)

 

Erasmus+  projektā iepazīstam Rumāniju

Erasmus ro 20.05.2018.
Ludzas pilsētas ģimnāzija (darba grupas vadītāja Inese Vorza)  koordinē starptautiskā projekta "Digitālā un mediju pratība ilgtspējīgai mūžizglītībai" (Projekta numurs: 2017-1-LV01-KA219-035418_1)  darbu. Projekts turpinās jau otro gadu. Maija sākumā notika  trešais  projekta dalībnieku sadarbības brauciens. Šoreiz – pie partneriem uz Rumānijas pilsētas Barladas vispārizglītojošo skolu ar pedagoģisko ievirzi. 

Savācot visvairāk punktu projekta aktivitātēs skolā, tiesības piedalīties braucienā bija ieguvuši 12.klases skolēni Agita Vasiļjeva un Raivis Isakovičs. Delegācijā bija arī trīs pedagogi: Inese Vorza, Rita Bogomola un Ingūna Barkāne. Visas piecas viesošanās dienas bija saplānotas, notika dažādas aktivitātes gan pedagogiem un skolēniem kopā, gan arī  atsevišķās darba grupās.

Visu sešu valstu skolēni bija sagatavojuši prezentācijas par to, kā katras tautas mentalitāte izpaužas svētku svinēšanā. Tā kā tikšanās notika 1.maijā, bija sagatavots materiāls arī par 1.maija atzīmēšanas tradīcijām   katrā valstī agrāk un tagad (1.maijs lielākajā daļā Eiropas valstu ir brīvdiena – Darba svētki).

Mūsu skolēnu uzstāšanās patīkami izcēlās pārējo vidū: bija ne tikai prasmīgi izmantotas tehnoloģijas, bet atklājās arī prasme uzstāties, sadarboties ar klausītājiem.

Skolēni un pedagogi pildīja testu par digitālo mediju izmantošanas jautājumiem, kopīgā darba grupā ar policijas pārstāvjiem pētīja tēmu par datu aizsardzību internetā, apmeklēja radio un TV studijas. Reģionālā radio studijā mūsu delegācijas  vadītāja un skolniece Agita Vasiļjeva  intervijā informēja klausītājus par projekta norisi.

Tika veidotas infografikas par dažādām tēmām, skolotāji dalījās pieredzē un ieguva jaunas zināšanas WordPress bloga veidošanā un izmantošanā mācību procesā, eTWinning un Online platformas izmantošanā.

Tradicionāli tika organizēta vizīte uz pašvaldību (pilsētā ir ap 56 tūkstoši iedzīvotāju), notika ekskursija pa pilsētu un vietējā planetārija apmeklējums.

Kādi ir secinājumi pēc šī brauciena?

 • Katrā valstī ir savi atšķirīgi prezentāciju veidošanas paņēmieni, tiek izmantotas dažādas digitālās platformas.
 • Mūsu skolēni, vērojot aprīkojumu un skolas iekārtojumu svešā zemē,  bija ļoti lepni par mūsdienīgo, ērto un moderno mācību vidi savā skolā. Tā bija iespēja novērtēt jau ierastās mūsu skolas ērtības (piemēram, siltās ikdienas pusdienas, klašu aprīkojumu), iespēju izmantot tehnoloģijas.
 • Mūsu delegāciju uzņēma ļoti sirsnīgi un viesmīlīgi. Kaut mentalitāte ir atšķirīga, vislabākās attiecības Ludzas skolēniem un pedagogiem izveidojās ar Itālijas skolas delegāciju.
 • Patīkami pārsteidza rumāņu skolēnu un pedagogu sirsnīgās savstarpējās attiecības.
 • Bija patīkami izbaudīt pavasari agrāk nekā dzimtenē.

Iespaidu patiešām bija daudz, jo Rumānija līdz šim bija maziepazīta zeme. Septembra sākumā grupa projekta dalībnieku dosies uz Franciju, 2019.gada martā – uz Itāliju, bet maijā uzņemsim viesus Ludzā.

Inese Vorza, projekta vadītāja

 

Bulgārijas iespaidu mozaīka

Er b maza 03.04.2017.
Marta sākumā Erasmus + projekta “Digital and media literacy for sustainable life learning” (projekta numurs 2017-1-LV01-KA219-035418_1) ietvaros notika kārtējā tikšanās. Ludzas pilsētas ģimnāzijas 12. klases audzēknes D. Sarkane un A. Smoļņakova, kā arī LPĢ angļu valodas skolotāja A. Stepanova un latviešu valodas skolotāja L. Arcihoviča devās uz Dobriču Bulgārijā- projekta Erasmus + partneru organizēto tikšanās vietu.

LPĢ skolēniem un skolotājām tā bija iespēja apmeklēt saulaino un viesmīlīgo Bulgāriju, lai iegūtu jaunas un pilnīgotu jau esošās zināšanas digitālo tehnoloģiju un mediju pratības jomā, lai iepazītu Bulgārijas neparasto dabu un savdabīgo kultūru, kā arī uzlabotu angļu valodas prasmi.

Tikšanās notika vienā no Dobričas skolām (St. Kliment Ohridski Compehensive School), kur papildus vidējai izglītībai skolēni padziļināti apgūst mākslu un mūziku.

Jutām, ka bijām gaidīti ciemiņi, jo mūs sirsnīgi uzrunāja ne tikai skolas administrācija un pedagogi, bet arī audzēkņi izrādīja interesi par mums.

Skolā tika organizētas iepazīšanās aktivitātes visu partnervalstu dalībniekiem (Bulgārija, Itālija, Rumānija, Francija, Turcija, Latvija), kā arī radošās darbnīcas ‘’Kā izvairīties no vardarbības internetā’’, ‘’Sekstings’’,  vēlāk tika izveidoti plakāti un viktorīnas Kahoot vietnē. Skolēni darbojās grupās un veidoja video: ‘’Kādu es girbētu, lai cilvēki mani redz internetā? Mana online personība’’, ‘’Vai  cilvēki vēlas, lai viņus filmē?”, ‘’Kā var atrisināt personīgās problēmas offline?’’, kuri tika ievietoti YouCut vietnē.  Notika intensīvs darbs digitālo tehnoloģiju un medijpratības jomā. Projekta dalībnieki apmeklēja vietējo radio un televīzijas staciju, kur viņiem bija iespēja  ne tikai vērot žurnālistu darbu, bet arī intervēt moderatorus un uzzināt, kā tiek iegūta, apstrādāta un pārbaudīta informācija. Vēlāk gan intervētāja, gan intervējamā lomās varēja iejusties paši jaunieši, veidojot skolas radio pārraidi. Darba rezultātus var apskatīt projekta blogā: www.digi4lifeweb.wordpress.com

Skolotāji dalījās pieredzē, apmeklējot atklātās stundas. Skolotāju sapulcēs tika apspriestas digitālo rīku izmantošanas metodes un paņēmieni kā labās prakses piemēri. Visas aktivitātes atbilst ilgtspējīgas mūžizglītības attīstībai.

Skola Dobričā ir līdzīga mūsu skolai, tomēr ir dažas atšķirības, piem., sākumskolas skolēni nēsā skolas formu, mācību stundas notiek divās maiņās, nav  elektronisko žurnālu, apkārt skolai ir žogs, tāpēc skolēni nevar aiziet un atnākt, kad viņi  vēlas, arī mācību telpas nav remontētas vairākus desmitus gadu. Manuprāt, mēs izglītībā akcentējam kvalitāti, to pierādīja mūsu audzēknes, jo meiteņu prezentācija ‘’Mana valsts, pilsēta, skola’’ tika atzīta par labāko. 12.klases skolniecēm ir arī ļoti labas angļu valodas zināšanas. Savukārt partneri uzskata, ka skolēniem jāmācās no savām kļūdām, un ļauj skolēniem vairāk darboties  patstāvīgi.

Ciemojoties pie partneriem, iepazinām kultūru, ikdienu, tradīcijas, apguvām jaunas zināšanas un prasmes, apmeklējām dažādas atpūtas vietas. Piemēram, apmeklējām Botānisko dārzu, kur krāšņi zied rozes un gatavojas vīnogas.

Secinājām, ka tautas tradīcijas tiek nodotas no paaudzes paaudzei un daudzas ir saglabājušas līdz pat mūsdienām, bet ir arī tādas, kuras ir zaudējušas nozīmi, jo modernā pasaule ievieš savas korekcijas.

Atmiņu mozaīku veido arī brīnišķīgās ainavas, jūra, pārapdzīvotas vietas, kalni, iekoptie vīnogu dārzi un lavandu tīrumi, strādīgie un atsaucīgie cilvēki un daudz kas cits, kas sajūsmina un iedvesmo.

  Daiga kārtējo reizi ir pārliecinājusies, ka nekur nav tik labi kā mājās un ka mammas gatavotais ēdiens ir garšīgākais pasaulē.

Anastasija iesaka skolēniem izmantot iespēju un piedalīties projektos, jo, iepazīstot citu tautu kultūru, labāk izproti savas tautas vērtības.

Iepazīta ir tikai neliela šīs valsts daļiņa, iespaidu mozaīku turpinās veidot citu partnervalstu iepazīšana.

Līga Arcihoviča, LPĢ skolotāja

 

Izveidots logo projektam "Digital nd media literacy for sustainable life learning"

15.12.2017.
Projekta (2017-1-LV01-KA219-035418_1) ietvaros visu 6 dalībvalstu skolēniem tika uzdots pirmais uzdevums - izveidot projekta logo. Skolēnu aktivitāte bija liela, darba rezultātā tapa daudz dažādu logo, tāpēc katra valsts balsošanai nosūtīja divus līdz trīs savas valsts labākos logo. Apkopotie sešpadsmit labākie logo tika nodoti online balsošanai, kuru vadīja Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāja Vija Zavadska. 

Lai iesaistītu projekta gaitā pēc iespējas vairāk cilvēku no dažādām sfērām, balsot aicinājām ne tikai projektā iesaistītos skolēnus un skolotājus, bet gan visu skolas kolektīvu, kā arī LPĢ skolēnu vecākus. Jāatzīmē, ka Latvijas balsotāji bija visaktīvākie.  Par savas valsts logo balsot nedrīkstēja. Balsošanas rezultāti ir sekojoši:

1.vietā Turcijas logo 

15 1

2.vietā Itālijas logo
63.vietu dala Latvijas logo un Rumānijas logo8
11

Pielikumā ir balsošanas dalībnieku aktivitāte no katras valsts un balsošanas rezultāti par katru logo (pielikums). Latvijas logo ir Nr. 8, 9, 10. Paldies mūsu radošajiem skolēniem Agnesei Kalvītei (11.a), Madarai Kozlovai (11.a), un 3.vietas ieguvējām Daigai Sarkanei (12.b) un Anastasijai Smoļņakovai (12.b).

Inese Vorza, projekta koordinatore

 Erasmus + projekts "Digitālā un mediju pratība ilgtspējīgai mūžizglītībai"
Digital and media literacy for sustainable life learning

Projekta numurs: 2017-1-LV01-KA219-035418_1

Īstenošanas laiks: 1.09.2017. līdz 31.08.2019.

Finansējums: 24 850.00 EUR

Partnervalstis: Latvija - koordinējoša valsts, Itālija (Sicīlija), Bulgārija, Rumānija, Turcija, Francija

Kontaktpersonas: skolas direktore Dzidra Dukšta, projekta koordinatore Inese Vorza

Paredzamie rezultāti:

Paredzamie rezultāti attiecībā pret skolēnu attieksmi un zināšanām:

 • Pārveidot skolā apgūtās prasmes ikdienas dzīvē noderīgām prasmēm.
 • Zināšanu paplašināšana, izmantojot problēmu risināšanas stratēģijas.
 • Izpratnes attīstīšana par attiecībām starp tehnoloģiju, zinātni un realitāti.
 • Pārveidot skolēnu dabiskās prasmes, integrējot viņus skolas aktivitātēs.
 • Radīt skaidru mērķa grupas paradumu un uzvedību karti jauno tehnoloģiju izmantošanā.
 • Ar skolēnu tiešas līdzdalības un radošuma palīdzību radīt īpašus līdzekļus, lai aizstāvētu sevi un uzlabotu viņu spējas izmantot jaunas tehnoloģijas.
 • Lai uzlabotu jauniešu prasmes pareizi izmantot jaunās tehnoloģijas, tieši piedaloties šo līdzekļu pārvaldībā.
 • Veicināt starpkultūru izglītību, dzimumu līdztiesību un tolerantu attieksmi pret "citiem" un palīdzēt apkarot rasu jautājumus, sociālo nevienlīdzību.
 • Uzlabot L2 kompetenci, izmantojot CLIL (Content and Language Integrated Learning) aktivitātes.
 • Nodrošināt visiem dalībniekiem vienādas iespējas.

Paredzamie rezultāti attiecībā pret skolu un skolotājiem:

 • apmainīties ar pieredzi starp partneru skolām par mācīšanas metodēm,
 • paaugstināt skolotāju prasmes angļu valodā un izmantot IKT,
 • padarīt skolu mācību programmu pievilcīgāku, iekļaujot tajā projekta aktivitātes,
 • padarīt skolu par vietu, kur skolēni un skolotāji dzīvo un strādā ar prieku,
 • izveidot jaunas partnerattiecības starp dažāda veida skolām, kultūrām un skolēniem,
 • radīt jaunas iespējas partnerības nākotnes (apmaiņas) programmām, skolēniem un personālam.

Paredzamie rezultāti attiecībā pret vietējo kopienu:

 • iesaistīt vecākus skolas dzīvē un dažādās ar projektu saistītās aktivitātēs,
 • pastiprināt sadarbību ar vietējām un reģionālajām institūcijām un partnerskolām,
 • popularizēt skolēnu darbu viņu vecākiem, vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem un Eiropas kopienas pārstāvjiem,
 • ražot galaproduktus, kas būs labvēlīgi sabiedrībai.