Erasmus

Variety in European Region

Eiropas reģionu daudzveidība

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” Nr. 2019-1-DE03-KA229-059783_2

 

Erasmus+ projekts “Eiropas reģionu daudzveidība” (Nr. 2019-1-DE03-KA229-059783_2) noslēdzies

02.06.2022.

 Ar mērķi informēt sabiedrību un vietēju kopienu par projekta rezultātiem, kā arī izplatīt rezultātus plašai sabiedrībai maijā tika organizēti izplatīšanas pasākumi un tikšanās gan ar skolas kolektīvu, gan ar citām novada skolām, gan ar visiem Ludzas novada interesentiem. Tikšanās laikā projekta dalībnieki stāstīja, rīkoja dažādas aktivitātes par to, ko uzzināja par citām valstīm- Vāciju, Spāniju, Itāliju dažādās jomās: sports, daba, labestība, kultūra. Savukārt skolotāji dalījās pieredzē ar savu un citu novada skolu pārstāvjiem. Informēja novada vadību, vecākus un citus interesentus par Erasmus+ projekta iespējām. Dotā projekta prioritātes bija Eiropas kultūras mantojuma sociālā un izglītojošā vērtība, tās ieguldījums darbavietu radīšanā, ekonomikas izaugsmē un sociālajā kohēzijā; atvērta izglītība un inovatīva prakse digitālajā laikmetā; atbalsts indivīdiem pamatprasmju un pamatkompetenču apguvē un attīstībā.
Projekta izvērtējumā skolēni atzīmēja, ka projekts ir devis motivāciju vairāk lasīt, vairāk uzzināt par pasauli, domāt analizēt un, protams, mācīties angļu valodu. Kā īpaši pozitīvo sauca iespēju iepazīties un izveidot draudzīgas saiknes ar jauniešiem no citām valstīm. Diemžēl, pandēmijas laikos neizdevās izceļot visas plānotas vietas, bet gandarījums un prieks par paveikto skolēniem un skolas darba grupai ir.

 

Erasmus+ projekts “ Eiropas reģionu daudzveidība” (Nr. 2019-1-DE03-KA229-059783_2) turpinās

17.12.2021.
Pēc gara pārtraukuma, projekts turpina savu darbību. Aktivitātes tagad notiek virtuāli. 17. decembrī notika starptautiskā virtuālā tikšanās starp četrām valstīm: Vācija, Spānija, Itālija un Latvia. Tēma, ko skolēni pētīja līdz tikšanas reizei un prezentēja tiešsaistē ir “Dabas daudzveidības reģions”.  Spāņu komanda, kura šoreiz uzņēmās organizēt tikšanos, informēja par tēmu “Vietējie un atvestie koki Galīcijā un to ietekme uz apkārtējo vidi”. Itāļu grupa iepazīstināja ar Toskānas dabas daudzveidību, Vācijas skolēni iepazīstināja ar Braunšveigas dabas parku, kur var sastapt daudz dažādu dzīvnieku un putnu, Latvijas grupa pastāstīja par Latvijas dabas daudzveidību, tūrisma iespējām un dabas saglabāšanas aktivitātēm, kas notiek Latvijā. 
Pēc prezentācijām skolēni sniedza atgriezenisko saiti, atbildot uz jautājumiem par katras valsts dabas daudzveidību un veidojot vārdu mākoni par iespaidiem. Šī tikšanās bija neparasta, tā nedeva iespēju neformālai skolēnu komunikācijai, jo notika attālināti. Tomēr visiem bija prieks par satikšanos. 
Paldies skolēniem Ingai Borodulinai, Laurai Daniļevičai, Agnesei Vorzai, Eināram Gagarinam, Laurai Mortuzānei, Rasmai Vondai, Kamilai Makarovai, Elīnai Točelovskai, Maijai Rancānei, Emīlam Locovam, Ņikitam Afanasjevam par čaklu darbu, spēju koncentrēties un veikt uzdevumus īsā laika periodā, ar godu pārstāvēt mūsu skolu un valsti! 
Nākamā starptautiskā tikšanās notiks 4.martā. Atbildīgie par organizāciju būs Latvijas grupas dalībnieki. Lai jums visiem labi veicas! 

Erasmus + projekta vadītāja I. Vorza

 

Projekta dalībnieki tiekas Braunšveigā

04.11.2019.
No 21. līdz 26.oktobrim mēs, Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotājas - Inese Vorza un Aina Kairova , kā arī skolēni - Amanda Leščinska, Elizabete Valeniece, Kamila Makarova, Jana Dolgileviča, Amālija Trukāne, Elīna Točelovska, Sanita Matvejenko, Ņikita Afanasjevs Erasmus+ projekta “Eiropas reģionu daudzveidība” ietvaros viesojāmies Vācijas pilsētā Braunšveigā. Šī bija pirmā četru projektā iesaistīto partnervalstu - Vācijas, Spānijas, Itālijas un Latvijas skolēnu tikšanās, kurā bija iespēja iepazīt mentalitātes, kultūras, izglītības sistēmas atšķirības.

Nedēļas laikā skolēni apmeklēja mācību stundas Braunšveigas skolā, piedalījās dažādās sporta aktivitātēs - spēlēja amerikāņu futbolu, beisbolu, basketbolu, iepirka pārtikas produktus vietējā zemnieku tirgū un kopīgi gatavoja pusdienas, devās 15 kilometrus garā pārgājienā Harca nacionālajā parkā, rādīja pašu veidoto prezentāciju par Latviju, skatījās un klausījās citu partneru uzstāšanos, skolotājas vadībā iestudēja un demonstrēja kustību teātri, apmeklēja Vācijas Aviācijas un kosmosa centru, kurā ar simulatora palīdzību varēja iejusties lidmašīnas pilota, aviodispečera, pētnieka un astronauta lomā.

Skolotājiem tika organizēta ekskursija pa pilsētu. Vērojot vecpilsētas arhitektūru, radās sajūta, ka esam Vecrīgā. Lielākā atšķirība ir veloceliņi. Vācijā ir ļoti populāri ikdienas gaitās doties ar velosipēdu vai kājām.

Skolotājiem tika dota iespēja apmeklēt kādu no mācību stundām. Apmeklējot mūzikas stundu, pārsteidza mūzikas instrumentu daudzums klasē. Skolēni var kopīgi muzicēt, katrs var izvēlēties mūzikas instrumentu atbilstoši savām spējām.

Svešvalodas stundā skolēniem tiek piedāvāta problēmu risinājumu metode, un skolēniem pašiem jāapgūst daudzas lietas, skolotājs ir tikai padomdevējs, mentors. Patstāvīgā mācīšanās ir mācību procesa prioritāte. Ļoti pārsteidza, ka viens skolotājs māca vairākus atšķirīgus mācību priekšmetus, piemēram, teātri, matemātiku un spāņu valodu. Vēl pārsteidza, ka skolēni ļoti ievēro noteikumus. Mobilo telefonu ir atļauts lietot tikai vienā telpā skolā. Klasēs, gaiteņos nedrīkst arī starpbrīžos.

Noslēgumā tika organizēts kopīgs vakars, kas bija ļoti emocionāls.

Skolēni par braucienu…

Jana - Vācijā mana ģimene bija ļoti viesmīlīga. Man patika, ka programma bija ļoti bagāta ar daudzām aktivitātēm. Cilvēki Vācijā ir ļoti izpalīdzīgi un draudzīgi. Pret izglītību skola izturas ļoti nopietni kā skolotāji, tā arī skolēni.

Kamila - patika dzīvošana ģimenē. Programma bija ļoti interesanta, taču pārslogota. Nebija laika apskatīt pilsētu. Pēc brauciena biju ļoti nogurusi.

Amanda - interesanta projekta programma. Iepazinu daudz jaunus draugus. Labāks kontakts izveidojās ar spāņiem un itāļiem. Viņi bija laipni un godīgi. Nepatika dzīvošana ģimenē, bet kopumā brauciens bija izdevies.

Elizabete - man patika viss. Dzīvoju ļoti labā ģimenē. Iemācījos daudz jauna par citu valstu kultūru.

Sanita - esmu ļoti pateicīga par šo iespēju apmeklēt citu valsti, atrast jaunus draugus. Protams, par to, ka man izdevās uzlabot savas angļu valodas zināšanas. Ļoti patika skolēni no Spānijas, jo, manuprāt, bija paši draudzīgākie. No aktivitātēm visvairāk patika teātra iestudēšana un sporta diena. Bija daudz labu iespaidu.

Elīna - esmu pateicīga ģimenei par  labu uzņemšanu. Jauki pavadīju laiku, ejot pārgājienā un vērojot dabu. Ļoti interesantas nodarbības bija DLR centrā (Vācijas Aviācijas un kosmosa centrs). Vislielākais iespaids bija lidojuma laikā. Gribētu biežāk kontaktēties ar ārzemniekiem.

Amālija - Vācijā ir draudzīgi un izpalīdzīgi cilvēki. Patika organizētās aktivitātes, bet īpaši - teātra iestudēšana. Mana viesģimene bija ļoti laipna un viesmīlīga.

Aina Kairova, mūzikas skolotāja, projekta dalībniece

 

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019. - 31.08.2021.
Koordinators: Gymnasium Hoffmann-von-Fallersleben- Schule Braunschweig (Germany)
Partneri: COLEGIO ALCA SL (Spain), Istituto Tecnico Statale CARLO CATTANEO (Italy), Ludzas pilsetas gimnazija (Latvia)
Latvijas budžets: 29 296,00 EUR

Prioritātes

 • Eiropas kultūras mantojuma sociālā un izglītojošā vērtība, tās ieguldījums darbavietu radīšanā, ekonomikas izaugsmē un sociālajā kohēzijā
 • Atvērta izglītība un inovatīva prakse digitālajā laikmetā
 • Atbalsts indivīdiem pamatprasmju un pamatkompetenču apguvē un attīstībā

Tēmas

 • ES pilsonība, ES informētība un demokrātija
 • Izglītības iestāžu sociālā / vides atbildība
 • Radošums un kultūra

Tikšanās: 

 • C1  Gymnasium Hoffmann-von- Fallersleben-Schule Braunschweig - 10-2019 Vācijā, LPĢ pārstāv 8 skolēni un 2 skolotāji
 • C2 Ludzas pilsetas gimnazija - 04-2020 Latvijā
 • C3 COLEGIO ALCA SL - 09-2020 Spānijā, LPĢ pārstāv 8 skolēni un 2 skolotāji
 • C4 Istituto Tecnico Statale CARLO CATTANEO - 04-2021Itālijā, LPĢ pārstāv 8 skolēni un 2 skolotāji

Projekta apraksts

Skola ir katra skolēna ikdiena. Piedāvātās ārpusskolas nodarbības – darbs interešu grupās, ekskursijas un valodu pilnveides braucieni - paplašina skolēnu intereses un bagātina viņu redzesloku.  Tas prasa centību, atbalstu, gatavību sadarbībai, kompromisam, komandas darbu, nepārtrauktu darbu skolu valdēs un daudzveidības pieņemšanu skolas sabiedrībā.

Projekta Eiropas reģionu daudzveidība mērķis ir iepazīt reģionu daudzveidību mainīgajā Eiropā, izmantot to, lai veidotu identitāti, metodiski atbalstot jauniešus kā viņu reģionu pārstāvjus. Mēs skatīsim iesaistīto skolu reģionus no dažādiem aspektiem - "Kultūras reģions", "Taisnīguma reģions", "Sporta reģions" un "Dabas daudzveidības reģions “Loki””-, un meklēsim vienojošos elementus. 

Katras mobilitātes laikā katrā aspektā tiek veiktas skolēnu atbalstītas, reģionam specifiskas aktivitātes.

 • Vācija: teātra darbnīca / pārgājiens uz zaļo jostu (Harz) / pasākums godīga patēriņa dienā / rīcības diena "American Sports".
 • Latvija: muzeja darbnīca - reģionāla amatniecība un folklora / ES robeža tolerances reģionā / bioloģiskās daudzveidības darbnīca dabas parkā „Loki” / sporta turnīrs skolā.
 • Spānija: svētceļojumu maršruti uz Santjago / labdarības diena bērnudārzos / sērfošanas apmācība un prakse / dabas parka Corrubedo semināri.
 • Itālija: tradicionālā ēdiena diena / labdarības aktivitāte personām ar īpašām vajadzībām / seminārs MUME / velotransporta attīstība San Rossore nacionālajā parkā.

Katra mobilitāte tiks sagatavota un turpināta, lai stiprinātu komunikācijas prasmes, personīgo attīstību un komandas veidošanu, izmantojot dažādus apmaiņas platformas (piemēram, eTwinning) un plašsaziņas līdzekļus.

 

Erasmus+ projekts “ Eiropas reģionu daudzveidība” (Nr. 2019-1-DE03-KA229-059783_2) turpinās

Pēc gara pārtraukuma, projekts turpina savu darbību. Aktivitātes tagad notiek virtuāli. 17. decembrī notika starptautiskā virtuālā tikšanās starp četrām valstīm: Vācija, Spānija, Itālija un Latvia. Tēma, ko skolēni pētīja līdz tikšanas reizei un prezentēja tiešsaistē ir “Dabas daudzveidības reģions”.  Spāņu komanda, kura šoreiz uzņēmās organizēt tikšanos, informēja par tēmu “Vietējie un atvestie koki Galīcijā un to ietekme uz apkārtējo vidi”. Itāļu grupa iepazīstināja ar Toskānas dabas daudzveidību, Vācijas skolēni iepazīstināja ar Braunšveigas dabas parku, kur var sastapt daudz dažādu dzīvnieku un putnu, Latvijas grupa pastāstīja par Latvijas dabas daudzveidību, tūrisma iespējām un dabas saglabāšanas aktivitātēm, kas notiek Latvijā. 
Pēc prezentācijām skolēni sniedza atgriezenisko saiti, atbildot uz jautājumiem par katras valsts dabas daudzveidību un veidojot vārdu mākoni par iespaidiem. Šī tikšanās bija neparasta, tā nedeva iespēju neformālai skolēnu komunikācijai, jo notika attālināti. Tomēr visiem bija prieks par satikšanos. 
Paldies skolēniem Ingai Borodulinai, Laurai Daniļevičai, Agnesei Vorzai, Eināram Gagarinam, Laurai Mortuzānei, Rasmai Vondai, Kailai Makarovai, Elīnai Točelovskai, Maijai Rancānei, Emīlam Locovam, Ņikitam Afanasjevam par čaklu darbu, spēju koncentrēties un veikt uzdevumus īsā laika periodā, ar godu pārstāvēt mūsu skolu un valsti! 
Nākamā starptautiskā tikšanās notiks 4.martā. Atbildīgie par organizāciju būs Latvijas grupas dalībnieki. Lai jums visiem labi veicas! 

Erasmus + projekta vadītāja I. Vorza