13.05.2015. Starpnovadu solistu konkurss „Lielais dziedātājs” 1.-4.kl.grupā

 • Elīna Točelovska (4.a)GRAND PRIX
 • Marta Batņa (1.b) un Dominiks Šaļapins (1.b) – 2.pakāpes laureāti
  Paldies skolotājai Ainai Kairovai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

 

Campanella 2015 mazaLudzas pilsētas ģimnāzijas jauktais koris "Campanella", gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Ludzas novada 2.kārtas koru konkursā ieguva I pakāpes diplomu.

Korī dzied:

 • Madara Kozlova 8.a
 • Ērika Podniece 8.b
 • Uģis Ūzulnieks 8.b
 • Aija Boroduļina 8.b
 • Agnese Kalvīte 8.c
 • Anastasija Golubova 9.c
 • Agnese Zambare 10.a
 • Agija Valaine 10.a
 • Līga Romancāne 10.a
 • Alise Bleive 10.a
 • Rimants Metlāns 10.a
 • Laima Ločmele 10.a
 • Annija Piterāne 10.a
 • Juta Bule 11.a
 • Anastasija Pavlovska 11.a
 • Alīna Kovšele 11.a
 • Gunita Misāne 11.a
 • Juris Ločs 11.a
 • Raivis Filimonovs 11.a
 • Evija Vasiļonoka 11.a
 • Dergačeva Marija 11.a
 • Valērija Borhova 11.b
 • Gints Sarkans 12.a
 • Kaspars Igovens 12.b
 • Imelda Piļpuka 12.b
 • Sandis Plenkovs 12.b

Paldies kordiriģentei Ainai Kairovai un koncertmeisatrei Viktorijai Gavriļinai par ieguldīto darbu visa mācību gada garumā!

 

Māris Lapšovs (11.b) LKVLPA organizētajā runas konkursā (Риторический конкурс на тему «Человек и война») ieguva 2.vietu (sk. Žanna Dukaļska)

 

Starptautiskais matemātikas konkurss "Ķengurs-2015"
Konkursā piedalījās 15001 skolēns no 204 Latvijas skolām. No Ludzas pilsētas ģimnāzijas - 69 skolēni. 
Sandis Plenkovs (12.b) ir ieguvis 2.vietu Latvijā.

Labus rezultātus konkursā uzrādīja arī:

 • Laura Reinvalde (2.b)
 • Agris Kukars (2.b)
 • Agnese Puncule (2.b)
 • Deivids Toms Rancāns (2.b)
 • Maksims Matvejenko (2.b)
 • Markuss Līpacis (3.a)
 • Amālija Trukāne (3.b)
 • Rihards Čerņavskis (3.a)
 • Imants Vancāns (4.b)
 • Rita Sproģe (4.a)
 • Emīls Locovs (4.a)
 • Valentīns Viļumovskis (5.b)
 • Albīne Hlopņicka (6.a)
 • Daniels Podoļecs (7.c)
 • Antons Saukāns (8.c)
 • Aigars Luckāns (10.a)
 • Juta Bule (11.a)
 • Kaspars Igovens (12.b)
  Paldies matemātikas skolotājām Valentīnai Abrickai, Marijai Bogomolai, Ritai Bogomolai, Juannai Čakšei, Inesei Gorbunovai, Anastasijai Jermaļonokai, Ilmārai Krickai, Veltai Pentjušai, Skaidrītei Pulei, Ļubai Šanatrei!

Trm 201526. aprīlī Rīgā notika XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku folkloras konkursu fināls – tradicionālās dziedāšanas konkursa "Dziesmu dziedu, kāda bija 2015" un tradicionālās muzicēšanas konkursa „Klaberjakte 2015” fināli, kur piedalījās vislabākie dziedātāji un muzikanti no visiem Latvijas novadiem. Mūsu skolēnu rezultāti:

 • Diāna Žeikare (3.a) II pakāpes diploms un tituls DIŽLIELĀ DZIEDĀTĀJA
 • Poļina Čeļadko (5.b) II pakāpes diploms muzicēšanā (mūz. instrum.- blokflauta)
  Paldies skolotājai Ilgai Taukačai par ieguldīto darbu!

 

 • RogovkaLudzas pilsētas ģimnāzijas folkloras kopai II pakāpe XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Ziemeļlatgales bērnu un jauniešu folkloras kopu skatē Rogovkā.
 • Voluidz m XV skatuves runas konkurss „ Vuolyudzāni”
  Laura Savicka (2.a) – Atzinība
  Teodors Romanovskis (3.a) – Atzinība
 • Janis maza Jānis Golubovs (5.b) piedalījās raidījumā „Gudrs un vēl gudrāks”.


 • Kristiana maza Kristiāna Kučāne (5.c)
  8.aprīlī Rēzeknē notika Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kurā sacentās Latgales reģiona novadu spilgtākie un interesantākie izpildītāji. Kristiāna ieguva I pakāpes diplomu. Apsveicam Kristiānu un viņas skolotāju Ievu Eriņu!
 • Māris Lapšovs (11.b) un Evija Lisovska (11.b) ieguva 2. pakāpes diplomu par zinātniski pētniecisko darbu „Kādu ūdeni dzeram?” Daugavpils Universitātes un Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes rīkotajā zinātniski pētniecisko darbu konkursā skolēniem (darba vadītāja – skolotāja Lidija Ikauniece).

Ilga mazaLudzas pilsētas ģimnāzijas folkloras kopa (vadītāja Ilga Taukača) piedalījās Ziemeļlatgales tradicionālās dziedāšanas konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bija 2015” un tradicionālās muzicēšanas konkursā „Klaberjakte 2015” Dricānos. Lūk, rezultāti:

 • Diāna Žeikare (3.a) – I pakāpes diploms un tituls "Vislielākā dziedātāja",
 • Laura Mortuzāne (3.a) – II pakāpes diploms un tituls "Lielā dziedātāja",
 • Sandis Pudāns (1.a) – II pakāpes diploms, tituls "Lielais dziedātājs",
 • Poļina Čeļadko (5.b, soliste - satbulniece) – II pakāpes diploms, tituls "Lielā muzikante".
  Diāna, Laura, Sandis un Poļina ir Ilgas Taukačas audzēkņi. Paldies visiem!

 • 10.a klases skolnieks Rolands Žeikars ir ieguvis diplomu par galveno balvu pulkvedim Oskaram Kalpakam veltītajā literārās jaunrades konkursā "Ko mums šodien teiktu Oskars Kalpaks" un sertifikātu braucienam uz Eiropas Parlamentu Briselē 2015.gadā.

Runataji mLudzas, Zilupes, Ciblas novadu skatuve runas konkursa rezultāti (24.03.2015.)

 • Kristiāna Kučāne 5.c (skolotāja I.Eriņa) – 1.vieta
 • Laura Mortuzāne 3.a (skolotāja M.Bogomola) – 2.vieta
 • Alise Alitkina 3.b (skolotāja S.Pule) – 2.vieta
 • Laima Tihovska 6.c (skolotāja D.Boicova) – 3.vieta

PATEICĪBAS

 • Marta Batņa 1.a (skolotāja N.Tretjakova)
 • Laura Savicka 2.a (skolotāja I.Misāne)
 • Kristiāna Ziediņa 2.c (skolotāja R.Bogomola)
 • Markuss Līpacis 3.a (skolotāja M.Bogomola)
 • Dairis Apšs 3.b (skolotāja S.Pule)
 • Teodors Romanovskis 3.a (skolotāja V.Žulina)
 • Alise Čepule 4.a (skolotāja Ļ.Šantare)
 • Elīna Točelovska 4.a (skolotāja Ļ.Šantare)
 • Ilze Upeniece 7.c (skolotāja L.Arcihoviča)

 • Viktorija m11.a klases skolniece Viktorija Matisāne ieguva 1.vietu krievu kaligrāfijas konkursā nominācijā „Skolnieka rokraksts”, savukārt Viktorijas skolotāja Dzidra Razumejeva ieguva 3.vietu nominācijā „Pasniedzēja rokraksts”.

 • Raivis Korņejevs (7.c) ir uzvarētājs izdevniecības "Iespēju grāmata"pasaku konkursā ,,Pasakas par mīlestību''.

 • 11.b klases skolniece Dana Butrima ir ieguvusi pateicību par dalību Aspazijas 150.dzimšanas dienai veltīto domrakstu konkursā.