Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu sasniegumi reģiona un valsts olimpiādēs 2014./2015.m.g.

An 2015Latgales reģiona 2.atklātā 8.-9.klašu skolēnu angļu valodas olimpiāde

 • Artis Laganovskis (8.a)  Atzinība
 • Elmārs Kozačkovs (9.a)  Atzinība
  Paldies skolotājām Anželai Stepanovai un Ilonai Dukštei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

 • Agnese Greitāne (6.c) – 2.vieta mūzikas olimpiādes reģionālajā posmā (sk. Aina Kairova)
  Agnese tika uzaicināta piedalīties Valsts olimpiādes IV kārtā. Starp trim godalgoto vietu ieguvējiem iekļūt šoreiz neizdevās, bet pieredze iegūta. Jāatzīmē, ka Agnese bija jaunākā olimpiādes dalībniece.
 • Daniels Podoļecs (7.c) – Atzinība mūzikas olimpiādes reģionālajā posmā (sk. Karīna Demko-Seņkāne)
 • Armands mazaArmands Greitāns (7.c) ieguva 2.vietu Latgales novada atklātajā latviešu valodas un literatūras olimpiādē 7.kl.skolēniem Daugavpilī (sk. Līga Arcihoviča)
 • Ugis mUģis Ūzulnieks (8.b) ieguva 2.pakāpes diplomu 11.atklātajā mājturības un tehnoloģiju (koka un metāla tehnoloģijas) olimpiādē "Gadalaiki - Vasara" (sk. Viktors Kuprevičs)
 • Albine mAlbīne Hlopņicka (6.a) ieguva atzinību 11.atklātajā mājturības un tehnoloģiju (tekstila tehnoloģijas) olimpiādē "Gadalaiki - Vasara" (sk. Vija Plenkova)
 • Māris Lapšovs (11.b) ieguva 2.vietu IX Latgales atklātajā vācu valodas (kā 3.svešvalodas) olimpiādē (vācu valodu Māris skolā nemācās, bet apgūst to patstāvīgi.)
 • Laima mAgnese Mašņikova (6.c) ieguva 1.vietu Latgales novada atklātajā latviešu valodas un literatūras olimpiādē 5.-6.klašu skolēniem (sk. Dagmāra Boicova)
Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu sasniegumi Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novada olimpiādēs 2014./2015.m.g.

Vizuālās mākslas olimpiāde

 • Valērija Abakšina (8.b) 2.vieta
 • Ērika Čerņavska (9.c) 2.vieta
 • Nensija Kublicka (4.b) 3.vieta
 • Laura Narnicka (7.b) 3.vieta  
 • Diāna Žeikare (3.a) Atzinība
 • Agnese Kalvīte (8.c) Atzinība 
 • Agrita Krušanova (9.b) Atzinība

Paldies skolotājām Aijai Šarapovai un Ingai Mikučai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!      

Matemātikas olimpiāde 4.klasēm

 • Imants Vancāns (4.b) 1.vieta
 • Emīls Locovs (4.a) 2.vieta
 • Edgars Dukaļskis (4.a) 3.vieta
 • Guntars Jermoļenko (4.b) Atzinība

Paldies skolotājām Aijai Šarapovai un Ļubai Šantarei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Dzimtās valodas (latviešu) olimpiāde

 • Markus Līpacis (3.a) 2.vieta
 • Edgars Oščenkovs (3.a) 2.vieta
 • Jana Dolgiļeviča (3.b) 3.vieta
 • Amālija Tukāne (3.b) Atzinība
  Paldies skolotājām Marijai Bogomolai un Skaidrītei Pulei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Ģeogrāfijas olimpiāde

 • Māris Lapšovs (11.b) 1.vieta
 • Georgijs Timofejevs (11.a) Atzinība
  Paldies skolotājai Renātei Balodei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Mūzikas olimpiāde

 • Daniels Podoļecs (7.c) 1.vieta
 • Agnese Greitāne (6.c) 2.vieta
  Paldies skolotājām Karīnai Demko-Seņkānei un Ainai Kairovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Vācu valodas olimpiāde

 • Madara Kozlova (8.a) 2.vieta
  Paldies skolotājai Līgai Batņai par ieguldīto darbu Madaras sagatavošanā olimpiādei!

Matemātikas olimpiāde (5.-8. klasēm)

 • Milena Kirilova (5.b) 2.vieta
 • Viktorija Petrova (5.b) 3.vieta
 • Valentīns Viļumovskis (5.b) Atzinība
 • Valērija Griševa (5.b) Atzinība
 • Madara Cibuļska (6.b) 2.vieta
 • Albīne Hlopņicka (6.a) 3.vieta
 • Daniels Podoļecs (7.c) 3.vieta
 • Uģis Ūzulnieks (8.b) 3.vieta
 • Mihails Sidorins (8.a) Atzinība
  Paldies skolotājām Ingūnai Barkānei, Juannai Čakšei un Ilmārai Krickai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Matemātikas olimpiāde

 • Agita Vasiļjeva (9.c) 3.vieta
 • Linda Mičule (9.b) Atzinība
 • Kaspars Igovens (12.b) 1.vieta
 • Sandis Plenkovs (12.b) 2.vieta
  Paldies skolotājām Valentīnai Abrickai un Veltai Pentjušai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Fizikas olimpiāde

 • Vitālijs Aņisimovs (9.a) 1.vieta
 • Raivis Isakovičs (9.c) 2.vieta
 • Linda Mičule (9.b) 3.vieta
 • Anastasija Golubeva (9.c) Atzinība
 • Aigars Luckāns (10.a) 1.vieta
 • Agija Valaine (10.a) 2.vieta
 • Rolands Žeikars (10.a) 3.vieta
 • Juta Bule (11.a) Atzinība
 • Sandis Plenkovs (12.b) Atzinība
  Paldies skolotājām Anastasijai Jermaļonokai, Marijai Matusevičai un Veronikai Putānei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Ekonomikas olimpiāde

 • Kaspars Igovens (12.b)  3.vieta
 • Sandis Plenkovs (12.b)  3.vieta
  Paldies skolotājai Inesei Gorbunovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Informātikas olimpiāde

 • Juris Noviks (7.b) 2.vieta
 • Arnita Bleive (7.c) 2.vieta
 • Maksims Čaupovs (7.b) 3.vieta
 • Georgijs Dobriņins (7.a) Atzinība
 • Gunita Misāne (11.a) 2.vieta 
 • Raivis Filimonovs (11.a) 2vieta
 • Juta Bule (11.a) 3.vieta
 • Marija Dergačeva (11.a) 3.vieta
 • Juris Ločs (11.a) Atzinība
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Anastasija Jermaļonoka, Ināra Petrovska, Vija Zavadska

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde

 • Dana Butrima (11.b)  2.vieta
 • Solvita Kozlova (12.a)  2.vieta
 • Marta Mežaraupa (12.b)  3.vieta
 • Anna Mašņikova (12.b)  Atzinība
 • Dace Streļča (12.b)  Atzinība
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Laila Budreviča un Vanda Žulina
 • Agnese Kalvīte (8.c) Atzinība
 • Ērika Kuzmina (8.c) Atzinība
 • Kristiāna Kopeika (9.b) 2.vieta
 • Linda Mičule (9.b) 2.vieta
 • Daiga Sarkane (9.b) 3.vieta
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Dagmāra Boicova un Ieva Eriņa

Vēstures olimpiāde

 • Anastasija Golubeva (9.c)  Atzinība
 • Vladislavs Aleksejevs (12.b)  Atzinība
 • Sandis Plenkovs (12.b)  Atzinība
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ieva Eriņa un Inta Žeikare

Mājturības un tehnoloģiju (tekstila) olimpiāde

 • Ērika Miziša (8.c)  1.vieta
 • Albīne Hlopņicka (6.a)  2.vieta
 • Valērija Abakšina (8.b)  2.vieta
 • Laima Tihovska (6.c)  3.vieta
 • Agita Silkāne (8.c)  Atzinība
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Vija Plenkova

Bioloģijas olimpiāde

 • Vitālijs Aņisimovs (9.a)  Atzinība
 • Aigars Luckāns (10.a)  1.vieta
 • Māris Lapšovs (11.b)  2.vieta
 • Līga Romancāne (10.a)  3.vieta
 • Vladislavs Aleksejevs (12.b)  3.vieta
 • Vita Trone (11.b)  Atzinība
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ineta Abricka un Antoņina Tutina