Latgales reģiona 13.atklātā matemātikas olimpiāde 4.klasei

Janai Dolgiļevičai (4.b) - 3.vieta
Paldies skolotājai Skaidrītei Pulei par ieguldījumu Janas sagatavošanā olimpiādei!

 

Raivis mazaEkonomikas un kultūras augstskolas sadarbībā ar Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociāciju un Tele2 Shared Service Center organizētā IT olimpiāde "Open Mind 2016"

Raivim Filimonovam (12.a) - 2.vieta

Daugavpils universitātes olimpiāde lietišķajā informātikā "Paskāla ritenis"

Raivim Filimonovam (12.a) - 2.vieta
Paldies skolotājai Vijai Zavadskai par ieguldījumu Raivja sagatavošanā olimpiādēm!

 

Valsts XII atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde "Gadalaiki - rudens"

Uģim Ūzulniekam (9.b) - atzinība 
Paldies skolotājam Viktoram Kuprevičami par ieguldījumu Uģa sagatavošanā olimpiādei!

 

Muz 2016Valsts V atklātā mūzikas olimpiāde

Agnese Greitāne (7.c)  ieguvusi 1.vietu

 • Latgales reģionā, 
 • Valstī (noslēguma posmā).

Paldies skolotājai Ainai Kairovai par ieguldījumu Agneses sagatavošanā!

 

 Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu sasniegumi Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novada olimpiādēs 2015./2016.m.g.

Dzimtās valodas olimpiāde (3.kl.)

 • Kristīne Kračus (3.b)  1.vieta
 • Kristiāna Ziediņa (3.c)  1.vieta
 • Ksenija Jekimenko (3.a)  2.vieta
 • Agris Kukars (3.b)  2.vieta
 • Signija Kulačkovska (3.b)  2.vieta
 • Laura Reinvalde (3.b)  2.vieta
 • Armīns Garbars (3.a)  3.vieta
 • Agnese Puncule (3.b)  3.vieta
 • Katrīna Kopeika (3.b)  3.vieta
 • Dominiks Silkāns (3.c)  Atzinība

Paldies skolotājām Ritai Bogomolai, Inetai Misānei un Veltai Pentjušai par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā!

 

Matemātikas olimpiāde (4.kl.)

 • Markuss Līpacis (4.a)  1.vieta
 • Jana Dolgiļeviča (4.b)  2.vieta
 • Amālija Trukāne (4.b)  2.vieta
 • Laura Mortuzāne (4.a)  2.vieta
 • Sandis Vaškevičs (4.b)  3.vieta
 • Rihards Čerņavskis (4.a)  Atzinība

Paldies skolotājām Marijai Bogomolai un Skaidrītei Pulei  par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā!

 

Vizuālās mākslas olimpiāde

 • Ieva Drobote (7.c)   1.vieta
 • Ērika Čerņavska (10.c)  1.vieta
 • Sabīne Bierestovska (5.b)  2.vieta
 • Atis Kalvītis (6.b)   2.vieta
 • Ērika Kuzmina (9.c)   2.vieta
 • Madara Kozlova (9.a)   3.vieta
 • Annija Jezupova (1.b)  Atzinība
 • Jana Dolgiļeviča (4.b) Atzinība
 • Ina Indriķe (9.a)   Atzinība
 • Kristiāna Kopeika (10.b)   Atzinība
 • Artūrs Šroms (10.c)   Atzinība

Paldies skolotājām Ingai Mikučai, Skaidrītei Pulei un Aijai Šarapovai par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā!

 

Ģeogrāfijas olimpiāde

 • Māris Lapšovs (12.b)  1.vieta
 • Aigars Luckāns (11.a)  3.vieta
 • Rolands Žeikars (11.a)  3.vieta

Paldies skolotājai Renātei Balodei par ieguldījumu skolenu sagatavošanā!

 

Vācu valodas olimpiāde

 • Egīls Greivulis (8.c)  2.vieta
 • Marika Briģe (8.b)  Atzinība

Paldies skolotājai Līgai Batņai par ieguldījumu skolenu sagatavošanā!

 

Ķīmijas olimpiāde

 • Ēriks Oščenkovs (10.a)  1.vieta
 • Solvita Dubrovska (10.a)  Atzinība

Paldies skolotājai Dzidrai Dukštai par ieguldījumu skolenu sagatavošanā!

 

Matemātikas olimpiāde (5.-8.kl.)

 • Imants Vancāns (5.b)  1.vieta
 • Sabīne Bierestovska (5.b)  2.vieta
 • Guntars Jermoļenko (5.b)  3.vieta
 • Edgars Dukaļskis (5.a)  Atzinība
 • Nensija Kublicka (5.b)  Atzinība
 • Emīls Locovs (5.a)  Atzinība
 • Laine Viktorija Tihovska (5.b)  Atzinība
 • Germans Lapšovs (6.c)  Atzinība
 • Milena Kirilova (6.b)  Atzinība
 • Dairis Brilis (7.c)  3.vieta
 • Paula Baranova (7.c)  Atzinība
 • Madara Cibuļska (7.a)   Atzinība
 • Armands Greitāns (8.c)  3.vieta

Paldies skolotājām Ingūnai Barkānei, Juannai Čakšei, Inesei Gorbunovai, Ilmārai Krickai un Veltai Pentjušai par ieguldījumu skolenu sagatavošanā!

 

Ekonomikas olimpiāde

 • Dana Butrima (12.b)  3.vieta
 • Māris Lapšovs (12.a)  Atzinība

Paldies skolotājai Inesei Gorbunovai par ieguldījumu skolenu sagatavošanā!

 

Matemātikas olimpiāde

 • Sandis Čerņavskis (9.a)  1.vieta
 • Linda Mičule (10.b)  2.vieta
 • Agita Vasiļjeva (10.c)  3.vieta
 • Uģis Ūzulnieks (9.b)  Atzinība
 • Ērika Kuzmina (9.c)  Atzinība
 • Evija Vasiļonoka (12.a)  Atzinība

Paldies skolotājām Valentīnai Abrickai, Ingūnai Barkānei, Juannai Čakšei un Marijai Matusevičai par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā!

 

Mūzikas olimpiāde

 • Agnese Greitāne (7.c)  1.vieta
 • Agnese Mašņikova (7.c)  1.vieta

Paldies skolotājai Ainai Kairovai par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā!

 

Latviešu valodas un literatūras 8.-9.klašu olimpiāde

 • Armands Greitāns (8.c)  2.vieta
 • Ērika Kuzmina (9.c)  3.vieta
 • Agrita Bricika (9.b)  Atzinība

Paldies skolotājām Līgai Arcihovičai un Ievai Eriņai par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā!

 

Fizikas olimpiāde

 • Māris Lapšovs (12.b)  1.vieta
 • Sandis Čerņavskis (9.a)  2.vieta
 • Ēriks Oščenkovs (10.a)  2.vieta
 • Uģis Ūzulnieks (9.b)  3.vieta
 • Ērika Kuzmina (9.c)  3.vieta
 • Vitālijs Aņisimovs (10.a)  3.vieta
 • Valērija Abakšina (9.b)  Atzinība
 • Aigars Luckāns (11.a)  Atzinība 

Paldies skolotājām Marijai Matusevičai un Veronikai Putānei par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā!

 

Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde

 • Laima Ločmele (11.a)  2.vieta
 • Dana Butrima (12.b)  2.vieta
 • Samanta Volkova (10.a)  3.vieta
 • Solvita Dubrovska (10.a)  3.vieta
 • Santa Buliga (11.b)  Atzinība
 • Marija Dergačova (12.a)  Atzinība
 • Māris Lapšovs (12.b)  Atzinība

Paldies skolotājām Žannai Dukaļskai, Lidijai Krokšai un Dzidrai Razumejevai par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā!

 

Latviešu valodas un literatūras 11.-12.klašu olimpiāde

 • Laima Ločmele (11.a)  1.vieta
 • Dana Butrima (12.b)  1.vieta
 • Līga Romancāne (11.a)  2.vieta

  Paldies skolotājām Lailai Budrevičai un Lidijai Krokšai par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā!

 

Informātikas olimpiāde

 • Kristīne Krištopāne (7.b)  1.vieta
 • Edgars Vorza (7.c)  3.vieta
 • Agnese Greitāne (7.c)  Atzinība
 • Agnese Mašņikova (7.c)  Atzinība
 • Aigars Luckāns (11.a)  2.vieta
 • Rolands Čigāns (11.a)  Atzinība
 • Rimants Metlāns (11.a)  Atzinība

  Paldies skolotājām Inārai Petrovskai un Vijai Zavadskai par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā!

 

Vēstures olimpiāde

 • Agrita Bricika (9.b)  2.vieta
 • Agnese Kalvīte (9.c)  Atzinība
 • Māris Lapšovs (12.b)  2.vieta

  Paldies skolotājām Zigrīdai Trukšānei un Intai Žeikarei par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā!

 

Mājturības un tehnoloģiju (tekstila tehnoloģiju) olimpiāde

 • Paula Molodavčenko (6.c)  3.vieta
 • Ieva Tuminska (6.b)  3.vieta
 • Agnese Kalvīte (9.c)  1.vieta
 • Ērika Miziša (9.c)  1.vieta

  Paldies skolotājai Vijai Plenkovai par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā!

 

Bioloģijas olimpiāde

 • Edvīns Mekšs (9.b)  3.vieta
 • Ērika Kuzmina (9.c)  Atzinība
 • Anastasija Afanasjeva (9.b)  Atzinība
 • Arvīds Šroms (10.c)  2.vieta
 • Linda Mičule (10.b)  Atzinība
 • Aigars Luckāns (11.a)  1.vieta
 • Alise Bleive (11.a)  3.vieta
 • Līga Romancāne (11.a)  3.vieta
 • Rimants Metlāns (11.a)  Atzinība
 • Māris Lapšovs (12.b)  2.vieta
 • Vita Trone (12.b)  Atzinība

Paldies skolotājām Inetai Abrickai un Antoņinai Tutinai par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!