Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu sasniegumi valsts un reģiona olimpiādēs 2016./2017.m.g.

 Apsveicam uzvarētājus, pateicamies skolēnu vecākiem par atbalstu saviem bērniem, 
paldies sakām skolotājiem par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm!

Av Lr 21.04.2017. Latgales reģiona 4.atklātā angļu valodas olimpiāde 8.-9.klašu skolēniem

 • Egīlam Greivulim (9.c) - 2.vieta
 • Edgaram Vorzam (8.c) - 3.vieta
 • Brigitai Lemmensai (8.c) - atzinība

Olimpiādei skolēnus sagatavoja skolotāja Ilona Dukšte.

 

IMG 2144 05.04.2017. 13. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Gadalaiki - ziema” (tekstila tehnoloģijas) 

Paulai Molodavčenko (7.c) - 3.vieta

Olimpiādē 6.-7. klašu grupā sacentās 64 dalībnieces no visas Latvijas.  Diplomus par 1.-3. vietu ir ieguvušas 14 meitenes, tostarp arī mūsu Paula. Olimpiādei Paulu sagatavoja skolotājas Rita Buceniece un Vija Plenkova.

 

AK 03.04.2017. 7.atklātā Latgales novada kulturoloģijas olimpiāde

Agnese Kalvīte (10.a) olimpiādē ieguva atzinību (skolotāja Ieva Eriņa)

 

 

Agnese27.03.2017. Valsts Latviešu valodas un literatūras olimpiāde

 Agnesei  Mašņikovai (8.c) atzinība olimpiādē

Olimpiādē piedalījās labākie latviešu valodas un literatūras zinātāji no visiem Latvijas novadiem – starpnovadu olimpiāžu uzvarētāji.  8.-9. klašu grupā piedalījās arī Ludzas pilsētas ģimnāzijas 8.c klases skolniece Agnese Mašņikova. 90 dalībnieku vidū viņa ir nedaudzo laureātu skaitā - saņēma Atzinību.

Par panākumu priecājas gan pati Agnese, gan viņas skolotāja Dagmāra Boicova. Apsveicam!

 

Latg LV 24.01.2017. 5.Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.–6. klašu skolēniem

Olimpiādē piedalījās 136 skolēni no Latgales novadu skolām. Ludzas pilsētas ģimnāziju 5.klašu grupā pārstāvēja Amanda Leščinska, Markuss Līpacis un Jana Dolgiļeviča, 6.klašu grupā – Laine Tihovska, Jana Matvejeva.

 • Amanda Lešcinska (5.c) - 2.vieta
 • Markuss Līpacis (5.a) - 3.vieta

Apsveicam uzvarētājus! Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu saviem bērniem, paldies skolotājām Lailai Budrevičai un Vandai Žulinai par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

 

Sasniegumi Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novada olimpiādēs 2016./2017.m.g.

 23.03.2017. Novada vizuālās mākslas olimpiāde

Olimpiādē piedalījās 65 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 19 skolēni. 

 • Aleksandra Žaklīna Zeiļuka (8.c) 1.vieta
 • Elīna Ostrovska (9.a) 2.vieta
 • Madara Kozlova (10.a) 2.vieta
 • Loreta Kaupuža (4.b) 3.vieta
 • Jūlija Vilmaniete (9.c) 3.vieta
 • Agnese Kalvīte (10.a) 3.vieta
 • Inga Borodulina (3.a) Atzinība
 • Iveta Bierestovska (8.a) Atzinība
 • Ieva Drobote (8.c) Atzinība
 • Valērija Abakšina (10.a) Atzinība

Skolotāja Inga Mikuča

 

08.03.2017. Novada olimpiāde dzimtajā valodā (latviešu, krievu) sākumskolas skolēniem
Olimpiādē piedalījās 22 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 7 skolēni.

 • Marta Batņa (3.b)  1.vieta
 • Einārs Borisovs (3.b)  1.vieta
 • Evita Opincāne (3.a)  3.vieta
 • Jana Stepanova (3.b)  3.vieta
 • Inga Boroduļina (3.a)  Atzinība
 • Dominiks Šaļapins (3.b)  Atzinība

Skolotājas Inta Krūze, Nelija Žuka

 

08.03.2017. Novada matemātikas olimpiāde 4.klasēm
Olimpiādē piedalījās 19 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 7 skolēni.

 • Maksims Matvejenko (4.b)  1.vieta
 • Kristiāna Ziediņa (4.c)  1.vieta
 • Signija Kulačkovska (4.b)  2.vieta
 • Kristīne Kračus (4.b)  3.vieta

Skolotājas Rita Bogomola, Velta Pentjuša

 

22.02.2017. Novada ģeogrāfijas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 30 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 4 skolēni.

 • Sandis Čerņavskis (10.a)  3.vieta
 • Agnese Kalvīte (10.a)  3.vieta

Skolotāja Renāte Balode

 

07.02.2017. Novada ķīmijas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 45 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 16 skolēni.

 • Ēriks Oščenkovs (11.a)  1.vieta
 • Anastasija Golubova (11.a)  2.vieta
 • Ērika Kuzmina (10.b)  3.vieta
 • Linda Mičule (11.b)  3.vieta
 • Ērika Dolgiļeviča (9.b)  Atzinība

Skolotājas Jūlija Belkovska, Dzidra Dukšta

 

03.02.2017. Novada matemātikas olimpiāde (5.-8.klasēm)
Olimpiādē piedalījās 46 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 24 skolēni.

 • Imants Vancāns (6.b)  1.vieta
 • Markuss Līpacis (5.a)  2.vieta
 • Guntars Jermoļenko (6.b)  2.vieta
 • Jana Dolgiļeviča (5.b)  3.vieta
 • Arnis Malakovs (5.c)  3.vieta
 • Amālija Trukāne (5.b)  Atzinība
 • Sandis Vaškevičs (5.b)  Atzinība
 • Emīls Locovs (6.a)  Atzinība
 • Sabīne Bierestovska (6.b)  Atzinība
 • Valentīns Viļumovskis (7.b)  Atzinība
 • Germans Lapšovs (7.c)  Atzinība

Skolotājas Valentīna Abricka, Ingūna Barkāne, Ilmāra Kricka, Velta Pentjuša

 

01.02.2017. Novada ekonomikas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 22 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 8 skolēni.

 • Vadims Dukšts (12.a)  1.vieta
 • Vitālijs Aņisimovs (11.a)  3.vieta
 • Alise Bleive (12.a) - 3.vieta
 • Agija Valaine (12.a)  3.vieta
 • Ēriks Oščenkovs (11.a)  Atzinība
 • Agnese Zambare (12.a)  Atzinība

Skolotāja Inese Gorbunova

 

03.02.2017. Novada matemātikas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 32 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 14 skolēni.

 • Vadims Dukšts (12.a)  3.vieta
 • Daniels Podoļecs (10.b)  Atzinība
 • Aija Boroduļina (10.a)  Atzinība
 • Guntis Petrovskis (10.a)  Atzinība

Skolotājas Ingūna Barkāne, Inese Gorbunova, Ilmāra Kricka

 

20.01.2017. Novada fizikas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 48 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 6 skolēni.

 • Aigars Luckāns (12.a)  3.vieta
 • Uģis Ūzulnieks (10.b)  Atzinība
 • Ēriks Oščenkovs (11.a)  Atzinība

Skolotāja Veronika Putāne

 

30.01.2017. Latviešu valodas un literatūras 8.-9.klašu olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 32 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 6 skolēni. 

 • Agnese Greitāne (8.c) 1.vieta
 • Agnese Mašņikova (8.c) 1.vieta
 • Arnita Bleive (9.c) 1.vieta
 • Albīne Hlopņicka (8.a) 2.vieta

Skolotājas Līgai Arcihovičai un Dagmāra Boicova

 

17.01.2017. Informātikas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās divdesmit astoņi 7. un 11. klašu skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 15 skolēni.

 • Vitālis Aņisimovs (11.a) 1.vieta
 • Viktorija Petrova (7.b) 3.vieta
 • Roberts Žeikars (7.b) 3.vieta
 • Jūlija Garbuzova (11.b) 3.vieta
 • Kristiāna Kučāne (7.c) Atzinība
 • Valentīns Viļumovskis (7.b) Atzinība
 • Solvita Dubrovska (11.a) Atzinība
 • Anastasija Golubova (11.a) Atzinība
 • Kristiāna Kopeika (11.b) Atzinība

Skolotājas Ivita Kalverša, Ināra Petrovska un Vija Zavadska

 

16.01.2017. Latviešu valodas un literatūras 11.-12.klašu olimpiāde
Olimpiādē piedalījās četrpadsmit 11. un 12. klašu skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 5 skolēni.

 • Kristiāna Kopeika (11.b) 1.vieta
 • Līga Romancāne (12.a) 1.vieta
 • Jūlija Garbuzova (11.b) Atzinība
 • Laima Ločmele (12.a) Atzinība

Skolotājas Dagmāra Boicova un Lidija Krokša

 

13.01.2017. Vēstures olimpiāde
Olimpiādē piedalījās divpadsmit 9. un 12. klašu skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 4 skolēni.

 • Egīls Greivulis (9.c) 1.vieta
 • Aigars Luckāns (12.a) Atzinība

Skolotāja Inta Žeikare

 

25.11.2016. Bioloģijas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 58 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārtstāvēja 17 skolēni.

 • Uģis Ūzulnieks (10.b) 1.vieta
 • Arturs Skovna (11.a) 1.vieta
 • Arnita Bleive (9.c) 2.vieta
 • Vitālijs Aņisimovs (11.a) 2.vieta
 • Aigars Luckāns (12.a) 2.vieta
 • Līga Romancāne (12.a)2.vieta
 • Sandis Čerņavskis (10.a) 3.vieta
 • Alise Bleive (12.a) 3.vieta
 • Ērika Dolgiļeviča (9.b) Atzinība
 • Laura Emīlija Pozņaka (9.b) Atzinība
 • Arvīds Šroms (11.c) Atzinība

Skolotājas Ineta Abricka un Antoņina Tutina

 

23.11.2016. Vācu valodas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 2 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārtstāvēja 1 skolēns.

 • Kristiāna Kopeika (11.b) Atzinība

Skolotāja Līga Batņa