Olimpiādes 2017./2018.

Apsveicam uzvarētājus, pateicamies skolēnu vecākiem par atbalstu saviem bērniem, 
paldies sakām skolotājiem par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm!

 

Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu sasniegumi valsts un reģiona olimpiādēs 

 

11.05.2018. A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas starptautiskā 4.klašu olimpiāde "Tik vai… Cik"

 • Martai Batņai (4.b) – atzinība
 • Eināram Borisovam (4.b) – atzinība

Skololēnus konkursam sagatavoja skolotāja Nelija Žuka

 

latvv 2018 10.04.2018. Latviešu valodas valsts 44.olimpiāde 
Agnesei Mašņikovai (9.c) - atzinība (skolotāja Dagmāra Boicova)

 

AG1  AG2 28.03.2018. VII Latvijas Mūzikas olimpiāde
Agnesei Greitānei (9.c) - Zelta diploms (skolotāja Aina kairova)

 

AL 3 12.03.2018. 12.Latgales novada Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 
Arnitai Bleivei (10.b) - 3.vieta (skolotāja Līga Arcihoviča)

 

Novads valoda 24.01.2018. VI Latgales atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 176 skolēni no Latgales skolām, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 6 skolēni.

 • Kristiānai Ziediņai (5.b) 1.vieta
 • Amandai Leščinskai (6.c) 3.vieta
 • Markusam Līpacim (6.a) atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Laila Budreviča, Lidija Krokša, Vanda Žulina

 

 Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu sasniegumi Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novada olimpiādēs

 12.04.2018. Vizuālās mākslas olimpiāde 
Olimpiādē piedalījās 67 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 19 skolēni.

 • Marta Batņa (4.b) - 1.vieta
 • Ieva Drobote (9.c) - 1.vieta
 • Madara Kozlova (11.a) - 1.vieta
 • Sabīne Zatlere (3.b) - 2.vieta
 • Loreta Kaupuža (5.b) - 2.vieta
 • Mihails Sidorins (11.a) - 3.vieta
 • Jānis Malakovs (1.a) - atzinība
 • Annija Jezupova (3.b) - atzinība
 • Loreta Leščinska (3.b) - atzinība
 • Inga Boroduļina (4.a) - atzinība
 • Madara Narnicka (5.a) - atzinība
 • Renāte Andrejeva (5.b) - atzinība
 • Paula Molodavčenko (8.c) - atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Rita Bogomola,  Ineta Misāne, Aija Šarapova, Ineta Zvonņikova, Nelija Žuka

 

20.03.2018. Matemātikas olimpiāde 4.klašu skolēniem
Olimpiādē piedalījās 21 skolēns, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 6 skolēni.

 • Martai Batņai (4.b) 2.vieta
 • Kristeram Miškānam (4.a) 2.vieta
 • Eināram Borisovam (4.b) 3.vieta
 • Ingus Kristiānam Ignatjevam (4.a) atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Nelija Žuka

 

08.03.2018. Mūzikas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 2 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 1 skolēns.

 • Agnesei Greitānei (9.c) 1.vieta

Agnesi olimpiādei sagatavoja skolotāja Aina Kairova

 

26.02.2018. Vācu valodas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 1 skolēns - Ludzas pilsētas ģimnāzijas 8.a klases skolniece Laura Korņejeva. Laurai - 3.vieta (skolotāja Inese Vorza)

 

21.02.2018. Ģeogrāfijas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 26 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 6 skolēni.

 • Sandim Čerņavskim (11.a) 1.vieta
 • Uģim Ūzulniekam (11.b) 2.vieta
 • Agnesei Kalvītei (11.a) atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Renāte Balode

 

16.02.2018. Matemātikas olimpiāde 
Olimpiādē piedalījās 35 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 17 skolēni.

 • Viktorijai Locei (5.c) 2.vieta
 • Eināram Gagarinam (5.c) 3.vieta
 • Kristīnei Kračus (5.b) 3.vieta
 • Armīnam Garbaram (5.a) atzinība
 • Kristiānai Ziediņai (5.b) atzinība

 • Janai Dolgiļevičai (6.b) 1.vieta
 • Arnim Malakovam (6.c) 2.vieta
 • Markusam Līpacim (6.a) 3.vieta
 • Edgaram Oščenkovam (6.b) atzinība
 • Amālijai Trukānei (6.b) atzinība

 • Imantam Vancānam (7.b) 2.vieta
 • Emīlam Locovam (7.a) 3.vieta

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Valentīna Abricka, Ingūna Barkāne, Ilmāra Kricka, Velta Pentjuša

 

08.02.2018. Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 53 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 15 skolēni.

 • Sarmītei Stripkānei (11.b) 2.vieta
 • Samantai Volkovai (12.a) 3.vieta
 • Jūlijai Vilmanietei (10.b) 3.vieta
 • Jūlijai Garbuzovai (12.b) 3.vieta
 • Laurai Narnickai (10.a) Atzinība
 • Guntim Petrovskim (11.a) Atzinība
 • Vitālijam Aņisimovam (12.a) Atzinība
 • Solvitai Dubrovskai (12.a) Atzinība
 • Dagnijai Laganovskai (12.c) Atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Žanna Dukaļska, Lidija Krokša, Dzidra Razumejeva

 

06.02.2018. Ķīmijas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 53 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 20 skolēni.

 • Janai Iļjinai (9.b) atzinība
 • Kristiānai Daukstei (10.b) 1.vieta
 • Marikai Briģei (10.a) atzinība
 • Viktorijai Stepanovai (10.b) atzinība
 • Jūlijai Vilmanietei (10.b) atzinība
 • Agritai Bricikai (11.a) 3.vieta
 • Vitālijam Aņisimovam (12.a) 1.vieta
 • Anastasijai Golubovai (12.a) 3.vieta

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Jūlija Belkovska un Dzidra Dukšta

 

02.02.2018. Matemātikas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem
Olimpiādē piedalījās 39 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 13 skolēni.

 • Albīnei Hlopņickai (9.a) atzinība
 • Kristiānai Daukstei (10.b) 2.vieta
 • Ērikam Oščenkovam (12.a) atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ilmāra Kricka, Marija Matuseviča, Ināra Petrovska

 

01.02.2018. Tekstila tehnoloģiju olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 23 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 3 meitenes.

 • Albīnei Hlopņickai (9.a) 2.vieta
 • Paulai Molodavčenko (8.c) atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Rita Buceniece, Vija Plenkova

 

01.02.2018. Mājturības un tehnoloģiju (koka un metāla tehnoloģijas) un mājsaimniecības olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 9 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 3 zēni.

 • Nikam Vanagelim (8.c) 2.vieta
 • Dnāram Rudovičam (8.c) atzinība
 • Haraldam Ruciņam (9.a) atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāji Viktors Kuprevičs, Jānis Mikažāns

 

29.01.2018. Ekonomikas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 27 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 8 skolēni.

 • Sandim Čerņavskim (11.a) 1.vieta
 • Guntim Petrovskim (11.a) 2.vieta
 • Vitālijam Aņisimovam (12.a) 1.vieta
 • Kristapam Loginam (12.b) 2.vieta
 • Ērikam Oščenkovam (12.a) 2.vieta
 • Lindai Mičulei (12.b) atzinība
 • Arturam Skovnam (12.a) atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Inese Gorbunova

 

29.01.2018. Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klašu skolēniem
Olimpiādē piedalījās 13 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 8 skolēni.

 • Agritai Bricikai (11.a) 2.vieta
 • Agnesei Kalvītei (11.a) 3.vieta
 • Madarai Kozlovai (11.a) atzinība
 • Ērikai Kuzminai (11.b) atzinība
 • Sarmītei Stripkānei (11.b) atzinība

 • Kristiānai Kopeiko (12.b) 1.vieta
 • Lindai Mičulei (12.b) 3.vieta
 • Agitai Vasiļjevai (12.c) atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Līga Arcihoviča, Dagmāra Boicova, Ieva Eriņa

 

19.01.2018. Fizikas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem
Olimpiādē piedalījās 48 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 11 skolēni.

 • Kristīnei Krištopānei (9.b) 2.vieta
 • Albīnei Hlopņickai (9.a) 3.vieta
 • Ksenijai Fotai (9.b) 3.vieta
 • Uģim Ūzulniekam (11.b) atzinība
 • Vitālijam Aņisimovam (12.a) 1.vieta
 • Ērikam Oščenkovam (12.a) 2.vieta

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Anastasija Jermaļonoka, Veronika Putāne

 

17.01.2018. Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu apvienības Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde 
Olimpiādē piedalījās 29 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 25 skolēni.

 • Arnitai Bleivei (10.b) 2.vieta
 • Sintijai Apeinei (10.b) 3.vieta
 • Madarai Cibuļskai (9.a) atzinība
 • Ksenijai Fotai (9.b) atzinība
 • Kristīnei Krištopānei (9.b) atzinība
 • Kristiānai Daukstei (10.b) atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Jūlija Belkovska, Anastasija Jermaļonoka

 

16.01.2018. Informātikas olimpiāde 7.klašu un 11.klašu skolēniem
Olimpiādē piedalījās 18 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 13 skolēni.

 • Imantam Vancānam (7.b) 2.vieta
 • Guntaram Jermoļenko (7.b) 3.vieta
 • Diānai Antonovai (7.a) atzinība
 • Amandai Konovalovai (7.b) atzinība
 • Agnesei Klavītei (11.a) 1.vieta
 • Valērijai Abakšinai (11.a) 3.vieta
 • Uģim Ūzulniekam (11.b) atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ivita Kalverša, Ināra Petrovska, Vija Zavadska

 

15.01.2018. Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klašu skolēniem
Olimpiādē piedalījās 28 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 7 skolēni.

 • Kristiānai Kučānei (8.c) 2.vieta
 • Poļinai Čeļadko (8.b) 3.vieta
 • Agnesei Mašņikovai (9.c) 1.vieta
 • Agnesei Greitānei (9.c) 2.vieta
 • Albīnei Hlopņickai (9.a) 3.vieta
 • Laurai Zgirskai (9.a) 3.vieta
 • Ivetai Bierestovskai (9.a) atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Līga Arcihoviča, Dagmāra Boicova, Ieva Eriņa, Vanda Žulina

 

12.01.2018. Vēstures olimpiāde 9.klasēm
Olimpiādē piedalījās 17 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 3 skolēni.

 • Vladislavai Dikalovai (9.a) 2.vieta
 • Albīnei Hlopņickai (9.a) atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Zigrīda Trukšāne

 

12.01.2018. Vēstures olimpiāde 12.klasēm
Olimpiādē piedalījās 7 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 3 skolēni.

 • Vitālijam Aņisimovam (12.a) 3.vieta
 • Ērikam Oščenkovam (12.a) atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Inta Žeikare

 

30.11.2017. Bioloģijas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 57 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 16 skolēni.

 • Agnesei Mašņikovai (9.c) 3.vieta
 • Arnitai Bleivei (10.b) 2.vieta
 • Ērikai Dolgiļevičai (10.a) 3.vieta
 • Agritai Bricikai (11.a) 3.vieta
 • Ērikai Kuzminai (11.b) 3.vieta
 • Uģim Ūzulniekam (11.b) 3.vieta
 • Valērijai Abakšinai (11.a) atzinība
 • Sandim Čerņavskim (11.a) atzinība
 • Ērikam Oščenkovam (12.a) 3.vieta
 • Arvīdam Šromam (12.c) 3.vieta

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Ineta Abricka.

 

22.11.2017. Vācu valodas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 3 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 2 skolēni.

 • Kristiānai Kopeikai (12.b) 2.vieta
 • Madarai Kozlovai (11.a) atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Līga Batņa.