11.pētniecisko darbu konference Ludzas pilsētas ģimnāzijā

zpd 2019

26.04.2019.
24.aprīlī  Ludzas pilsētas ģimnāzijā notika pētniecisko darbu aizstāvēšanas konference.

Konferenci atklājot, skolas direktore Dzidra Dukšta pateicās skolotājiem par skolēniem sniegto atbalstu un  uzslavēja  skolēnus par ieguldīto darbu, uzsverot, ka  skolā iegūtās prasmes pētīt un uzstāties būs nepieciešamas, studējot augstskolās.

Skolēnu pētniecisko interesi piesaistījušas tēmas dabaszinātnēs un matemātikā, folkorā   sociālajās zinībās,  politikā un tiesībās.    

 Visjaunākā pētniece ir 6.b klases skolniece Evelīna Apeļa, bet pieredzes bagātākā - 10.a klases skolniece Albīne Hlopņicka, viņa konferencē piedalās jau piekto reizi. 11.b klases skolnieces  Megija Bline un Viktorija Stepanova aizstāvēja divus pētījumus. Šajā mācību gadā konferences darbs notika 2 darba grupās  (humnitārajā un dabaszinību),  tika aizstāvēti 12 pētnieciskie darbi, pētījumos iesasitījās 17 skolēni, skolēnus konsultēja 10 pedagogi.

Pamatojoties uz Ludzas pilsētas ģimnāzijas 11.zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanas kritērijiem, vērtēšanas komisija piešķīra:

Humanitārajā sekcijā  

 • Edgraram Vorzam (10.a) par darbu “Learning to learn: Wikipedia as the one and only source of information” I pakāpe (skolotājas Ilona Dukšte, Inese Vorza)
 • Madarai Kozlovai (12.a) par darbu “LPĢ jauniešu rokrakstu izpēte” I pakāpe (skolotāja Līga Arcihoviča)
 • Amandai Konovalovai (8.b) un Amandai Pavlovskai (8.b) par darbu “Latviešu tautas ticējumi laika paredzēšanai un Saules kalendārs” II pakāpe (skolotāja Laila Budreviča)
 • Ērikai Kuzminai (12.b) un Edvīnam Mekšam (12.a) par darbu “Ludzas iedzīvotāju politiskais noskaņojums pirms 13.Saeimas vēlēšanām” II pakāpe (skolotāja Ieva Eriņa)
 • Evelīnai Apeļai (6.b) par barbu “Mans vectēvs  un viņa tehnika” III pakāpe (skolotāja Inta Žeikare)
 • Lāsma Goremiko (11.a) un Laurai Narnickai (11.a) par darbu “Общение в эпоху онлайн” III pakāpe (skolotāja Dzidra Razumejeva)

Vērtētāji: Līga Batņa - vācu valodas skolotāja, Dagmāra Boicova - latviešu valodas un literatūras skolotāja, Viktors Kuprevičs - mājturības un tehnoloģiju skolotājs, Inese Vorza - angļu valodas skolotāja, Vanda Žulina - latviešu valodas un literatūras skolotāja.

Dabaszinātņu sekcijā  

 • Albīnei Hlopņickai (10.a) par darbu “Alcheimera demence Latvijā laika posmā no 2009. līdz 2017. gadam” I pakāpe (skolotāja Ineta Abricka)
 • Megijai Blinei (11.b) un Viktorijai Stepanovai (11.b) par darbu “Veģetārisma veidi” I pakāpe (skolotāja Ineta Abricka), par darbu “Spēlēt vai nespēlēt” II pakāpe (skolotāja Marija Matuseviča)
 • Ilzei Upeniecei (11.b) un Jeļizavetai Haindravai (11.b) par darbu “Starptautiskās sadarbības projekti un to nozīme Ludzas attīstībā” I pakāpe (skolotāja Renāte Balode)
 • Arnitai Bleivei (11.b) par darbu “Rozes polārais vienādojums” II pakāpe (skolotāja Marija Matuseviča)
 • Jūlijai Vilmanietei (11.b) un Iļjam Vinogradovam (11.b) par darbu “Sociālo tīklu popularitāte LPĢ vidusskolēnu vidū” II pakāpe (skolotāja Marija Matuseviča)

Vērtētāji:  Dzidra Dukšta - direktore, Valentīna Abricka - direktora vietniece izglītības jomā, Ineta Abricka - bioloģijas skolotāja, Ināra Petrovska - MK “Dabaszinības un tehnoloģijas” vadītāja.

Laila Budreviča, direktora vietniece izglītības jomā

 

Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu panākumi ZPD konferencēs

zpd20.03.2019.
Latgalē

8.martā jau devīto reizi Daugavpils Universitātē notika Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) Latgales reģionālā konference.

ZPD konkursam tika iesniegti 202 skolēnu darbi no dažādām Latgales skolām. Pēc izvērtēšanas 157 no tiem tika izvirzīti  nākamajam posmam – reģionālajai konferencei. To vidū arī divu mūsu vidusskolnieču darbi.

Sociālo zinātņu un psiholoģijas sekcijā savu darbu “LPĢ 12.klases skolēnu rokrakstu izpēte” prezentēja 12. klases skolniece Madara Kozlova. Šajā sekcijā tika aizstāvēti 8 pētījumi. Madara pierādīja, ka pēc rokraksta īpatnībām var atklāt cilvēka raksturu. Madara saņēma III pakāpes diplomu.  Madaras skolotāja ir Līga Arcihoviča.

10.klases skolniece Albīne Hlopņicka skolotājas Inetas Abrickas vadībā ir izstrādājusi pētījumu “Alcheimera demence Latvijā laika posmā no 2009. līdz 2017. gadam”. Albīne veiksmīgi prezentēja savu darbu Veselības zinātņu sekcijā. Tēma ir aktuāla. Darbā ir izpētīti ne vien saslimšanas  statistiskie rādītāji, bet norādīti arī ieteikumi, kā izvairīties no demences un palēnināt tās attīstību. Albīne par savu ZPD saņēma II pakāpes diplomu un ir izvirzīta ZPD konferenci valstī, kas notiks martā.

RTU

Jau rakstījām, ka Rīgas Tehniskās universitātes ZPD konkursā “Pasaule pieprasa tehniskos prātus” 11.klases skolnieces Ilze Upeniece un Jeļizaveta Haindrava (skolotāja Renāte Balode), 10.klases skolnieks Edgars Vorza (skolotāja Ilona Dukšte) bija 10 finālistu skaitā, kas uzaicināti prezentēt savus darbus RTU.  Pēc uzstāšanās, savu darbu aizstāvēšanas mūsu skolēni saņēma Atzinības rakstus un interesantas balvas. Balvas saņēma arī pedagogi. Iegūta vērtīga pieredze ZPD rakstīšanā un prezentēšanā.

 

Izcili panākumi LPĢ zinātniski pētniecisko darbu autoriem

04.03.2019.
Pagājušajā nedēļā tika paziņoti Rīgas Tehniskās universitātes zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konkursa “Pasaule pieprasa tehniskos prātus!” finālisti.

Ludzas pilsētas ģimnāzijā šo vēsti izlasījām ar lielu prieku un gandarījumu: starp 10 finālistiem 2 ir mūsējie. Tas ir izcils sasniegums, jo jākonkurē ar Valsts ģimnāzijām, Rīgas skolu komandām, kas ZPD sagatavošanas posmā var izmantot gan RTU laboratorijas, gan speciālistu konsultācijas. Tikai 10 labāko darbu autoriem ir tiesības prezentēt savu darbu finālā un testā pierādīt savas inženiertehniskās zināšanas

Mūsu skolas finālisti: 10.a klases skolnieks Edgars Vorza un divu meiteņu komanda - 11.b klases skolnieces Ilze Upeniece, Jeļizaveta Haindrava. 

Edgars izstrādāja pētniecisko darbu angļu valodā “Mācies mācīties! Vikipēdija kā viens un vienīgais informācijas avots”. Darba vadītāja ir angļu valodas skolotāja Ilona Dukšte. Edgara ZPD atbilst Informācijas tehnoloģiju un humanitārās fakultātes piedāvātajai tematikai.

Ilze un Jeļizaveta strādāja ģeogrāfijas skolotājas Renātes Balodes vadībā. Tapa darbs “Starptautiskās sadarbības projekti un to nozīme Ludzas attīstībā” Inženierekonomikas un vadības fakultātes piedāvātajā nozarē.

Konkursa noteikumi ir ļoti stingri. Darbs jāizstrādā 4 mēnešu laikā. Darba sadaļas un noformējums ļoti līdzinās studiju darbiem. Jābūt gan izsmeļošai teorētiskajai daļai, pētījumiem, secinājumiem. Jāprot strādāt ar avotiem un literatūru. Darbus vērtē neatkarīgi eksperti un RTU pārstāvji.

Protams, ieguvums ir liels. Tā ir lieliska pieredze, gatavojoties studijām, kā arī iespēja saņemt vērtīgas balvas un iespēju mācīties RTU par budžeta līdzekļiem.

Apsveicam finālistus un viņu skolotājas! Turēsim īkšķus 16. martā, kad RTU klātienē notiks konkursa otrā kārta!