Apsveicam uzvarētājus, pateicamies skolēnu vecākiem par atbalstu saviem bērniem, 
paldies sakām skolotājiem par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm!

Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu sasniegumi valsts (3.posma) olimpiādēs

 

04.03.2020. Krievu valodas (svešvalodas) 23.valsts olimpiāde
Jūlijai Vilmanietei (12.b) - 3.vieta valstī (skolotāja Žanna Dukaļska)

 

Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu sasniegumi Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novada (2.posma) olimpiādēs

 

21.02.2020. Informātikas olimpiāde (7. un 11. klasēm)
Olimpiādē piedalījās 20 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 14 skolēni.

 • Armīnam Garbaram (7.a) - 1.vieta
 • Kristiānai Ziediņai (7.b) - 1.vieta
 • Laurai Reinvaldei (7.b) - 2.vieta
 • Eināram Gagarinam (7.c) - 2.vieta
 • Viktorijai Locei (7.c) - 2.vieta
 • Signijai Kulačkovskai (7.b) - atzinība
 • Lainei Metlānei (7.b) - atzinība
 • Albīnei Hlopņickai (11.a) - 1.vieta
 • Ivetai Bierestovskai (11.a) - 2.vieta
 • Vladislavai Dikalovai (11.a) - 3.vieta
 • Edgaram Vorzam (11.a) - atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ivita Kalverša, Ināra Petrovska, Vija Zavadska

 

13.02.2020. Ģeogrāfijas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 34 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 10 skolēni.

 • Laurai Zgirskai (11.a) - 1.vieta
 • Vladislavai Dikalovai (11.a) - 2.vieta
 • Atim Austrim Kalvītim (10.b) - 3.vieta
 • Dairim Brilim (11.a) - 3.vieta
 • Madarai Cibuļskai (11.a) - atzinība
 • Jānim Grišānam (11.b) - atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Renāte Balode

 

04.02.2020. Ķīmijas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 35 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 12 skolēni.

 • Imantam Vancānam (9.b) - 1.vieta
 • Vladislavai Dikalovai (11.a) - 2.vieta
 • Arnitai Bleivei (12.b) - 2.vieta
 • Ērikai Dolgiļevičai (12.a) - 3.vieta

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Dzidra Dukšta, Ināra Kupreviča

 

 14.02.2020. Matemātikas olimpiāde (5.-8.klasēm) 
Olimpiādē piedalījās 43 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 25 skolēni.

 • Aleksam Podoļecam (5.c) - 1.vieta
 • Evitai Mikānei (5.b) - 2.vieta
 • Loretai Leščinskai (5.b) - 3.vieta
 • Stefānijai Loginai (5.c) - 3.vieta
 • Ivim Mikānam (5.b) - 3.vieta
 • Annijai Streļčai (5.c) - 3.vieta
 • Kristeram Ritiņam (5.a) - atzinība
 • Reinim Romanovskim (5.a) - atzinība
 • Eināram Borisovam (6.b) - 2.vieta
 • Eināram Kozačkovam (6.c) - 3.vieta
 • Martai Batņai (6.b) - atzinība
 • Kristīnei Kračus (7.b) - 2.vieta
 • Lainei Metlānei (7.b) - atzinība
 • Kristiānai Ziediņai (7.b) - atzinība
 • Jnai Dolgiļevičai (8.b) - 1.vieta

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Valentīna Abricka, Inguna Barkāne, Inese Gorbunova, Ilmāra Kricka

 

27.01.2020. Latviešu valodas un literatūras 11.-12.klašu olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 21 skolēns, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 7 skolēni.

 • Albīnei Hlopņickai (11.a) - 2.vieta
 • Līgai Igovenai (11.b) - 3.vieta
 • Ivetai Bierestovskai (11.a) - atzinība
 • Jūlijai Grigānei (11.b) - atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Līga Arcihoviča, Dagmāra Boicova

 

31.01.2020. Matemātikas olimpiāde (9.-12.klasēm)
Olimpiādē piedalījās 38 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 13 skolēni.

 • Imantam Vancānam (9.b) - 1.vieta
 • Guntaram Jermoļenko (9.b) - atzinība
 • Germanam Lapšovam (10.b) - atzinība
 • Madarai Cibuļskai (11.a) - atzinība
 • Vladislavam Matvejevam (11.a)  - atzinība
 • Edgaram Vorzam (11.a) - atzinība
 • Kristiānai Daukstei (12.b) - 3.vieta

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Marija Matuseviča un Velta Pentjuša

 

29.01.2020. Ekonomikas olimpiāde (10.-12.klasēm)
Olimpiādē piedalījās 36 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 11 skolēni.

 • Laurai Zgirskai (11.a) - 2.vieta
 • Ivo Ļegkojam (11.a) - 3.vieta
 • Jūlijai Grigānei (11.b) - atzinība
 • Kristiānai Daukstei (12.b) - atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Inese Gorbunova

 

17.01.2020. Fizikas olimpiāde (9.-12.klasēm)
Olimpiādē piedalījās 42 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 16 skolēni.

 • Imantam Vancānam (9.b) - 1.vieta
 • Raivim Ruško (10.a) - 1.vieta
 • Laurim Izotovam (10.a) - 2.vieta
 • Paulai Molodavčenko (10.a) - atzinība
 • Albīnei Hlopņickai (11.a) - 2.vieta
 • Dairim Brilim (11.a)  - atzinība
 • Jūlijai Grigānei (11.b) - atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Anastasija Jermaļonoka un Marija Matuseviča

 

13.01.2020. Latviešu valodas un literatūras 8.-9.klašu olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 22 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 8 skolēni.

 • Amandai Konovalovai (9.b) - 1.vieta
 • Janai Matvejevai (9.a) - 3.vieta
 • Alisei Alitkinai (8.b) - atzinība
 • Janai Dolgiļevičai (8.b) - atzinība
 • Amandai Leščinskai (8.c) - atzinība
 • Lainei Viktorijai Tihovskai (9.b) - atzinība
 • Imantam Vancānam (9.b) - atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Līga Arcihoviča, Laila Budreviča, Vanda Žulina

 

16.12.2019. Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 21 skolēns, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 10 skolēni.

 • Imantam Vancānam (9.b) - 1.vieta
 • Paulai Molodavčenko (10.a) - 2.vieta
 • Germanam Lapšovam (10.b) - 3.vieta
 • Amandai Konovalovai (9.b) - atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ineta Abricka, Valentīna Dobrovoļska, Anastasija Jermaļonoka, Ināra Kupreviča, Marija Matuseviča

 

13.12.2019. Vēstures olimpiāde (9.klasēm un 10.-12.klasēm)
Olimpiādē piedalījās 36 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 4 skolēni.

 • Amandai Konovalovai (9.b) - 3.vieta
 • Egīlam Greivulim (12.b) - 2.vieta
 • Andrim Korņejevam (12.a) - 3.vieta

 Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Zigrīda Trukšāne un Inta Žeikare.

 

28.11.2019. Bioloģijas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 46 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 15 skolēni.

 • Amandai Konovalovai (9.b) - 2.vieta
 • Imantam Vancānam (9.b) - 2.vieta
 • Ņikitam Afanasjevam (9.a) - atzinība
 • Maijai Rancānei (9.a) - atzinība
 • Atim Austrim Kalvītim (10.b) - atzinība
 • Paulai Molodavčenko (10.a) - atzinība
 • Albīnei Hlopņickai (11.a) - 1.vieta
 • Vladislavai Dikalovai (11.a) - 3.vieta
 • Jānim Grišānam (11.b) - 3.vieta
 • Laurai Zgirskai (11.a) - 3.vieta
 • Ērikai Dolgiļevičai (12.a) - 1.vieta
 • Arnitai Bleivei (12.b) - 3. vieta

 Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ineta Abricka un Valntīna Dobrovoļska

 

26.11.2019. Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde

9.klašu posmā olimpiādē piedalījās 11 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 2 skolēni.

 • Elīnai Točelovskai (9.a) - atzinība

10.-12.klašu posmā olimpiādē piedalījās 35 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 12 skolēni.

 • Jūlijai Vilmanietei (12.b) - 1.vieta
 • Amandai Plotņikovai (11.a) - 2.vieta
 • Laurai Zgirskai (11.a) - 2.vieta
 • Jūlijai Grigānei (11.b) - 2.vieta
 • Vladislavai Dikalovai (11.a) - 3.vieta
 • Laurai Narniclkai (12.a) - 3.vieta
 • Artūram Ignatjevam (11.a) - atzinība
 • Arnitai Bleivei (12.b) - atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Žanna Dukaļska, Dzidra Razumejeva

 

 

14.11.2019. Vācu valodas olimpiāde (10.-12.klasēm)
Olimpiādē piedalījās 3 skolēni - visi no Ludzas pilsētas ģimnāzijas

 • Egīlam Greivulim (12.b) - 2.vieta
 • Albīnei Hlopņickai (11.a) - 3.vieta
 • Laurai Korņejevai (10.b) - atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Līga Batņa

 

29.10.2019. Angļu valodas olimpiāde (10.-12.klasēm)
Olimpiādē piedalījās 17 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 8 skolēni.

 • Edgaram Vorzam (11.a) – 1.vieta
 • Jānim Golubovam (10.b) – 2.vieta
 • Egīlam Greivulim (12.b) – 2.vieta
 • Poļinai Čeļadko (10.b) – 3.vieta
 • Albīnei Hlopņickai (11.a) – atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ilona Dukšte, Ineta Gavarāne, Inese Vorza