Panākumi ekonomikas olimpiādē (01.02.2023.)

Sanda_Augustova
Sanda_Augustova
Ludzas pilsētas vidusskolas 12.klases skolniece Sanda Augustova ir sasniegusi augstus panākumus valsts ekonomikas 2.posma (novada) olimpiādē un uzaicināta uz valsts 24.olimpiādes 3.posmu pārstāvēt skolu un Ludzas novadu Latvijas mērogā. No sirds lepojamies ar Sandas panākumiem – viņas un skolotājas-konsultantes Ineses Gorbunovas paveiktais ir liels sasniegums.

 

 

 

 

 

  

Panākumi matemātikā (01.02.2023.)

Emīlija_krone
Emīlija_krone
Lai rosinātu interesi par matemātiku, attīstītu loģisko domāšanu un matemātisko spriestspēju mūsu skolas pedagogi iesaista skolēnus dažādos konkursos. Šajā mācību gadā pamatskolas skolēni jau ir piedalījušies divos konkursos. Īpaši labu sniegumu uzrādīja 6.b klases skoniece Emīlija Krone. 

Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotajā atklātajā matemātikas olimpiādē meitene ieguva godpilno 3.vietu valstī, bet profesora Cipariņa neklātienes matemātikas konkursā, kurš notiek 5 kārtās visa mācību gada garumā - 1.vietu (1.kārtā) un atzinību (2.kārtā).
Paldies skolotājām Veltai Pentjušai, Ingūnai Barkānei, Inesei Gorbunovai, Ilmārai Krickai un Marijai Matusevičai par ieguldīto darbu, zināšanu un prasmju bagātināšanu! Paldies vecākiem par atbalstu!

Radošais konkurss (16.01.2023.)

 

2
2
Ludzas pilsētas vidusskolas 3.b klases skolēni Deniss Kulakovskis un Ronalds Jakušenko piedalījās Rīgas Rakstniecības un mūzikas muzeja organizētajā konkursā "Priekšmets. Stāsts", kas bija veltīts dziedātājas un aktrises Mildas Brehmanes-Štengeles rokas lellei –pērtiķītim. Skolēni rakstīja literāro darbu, kur aprakstīja kādu lelles dzīves stāstu. Deniss konkursā ieguva 1. vietu , Ronalds - 3. vietu. Apsveicam!

 

Konkurss "Mana Latvija" (20.12.2022.)

Ludzas pilsētas vidusskolas 4.a klase kopā ar novadmācības skolotāju Inetu Misāni cītīgi gatavojās LVA rīkotajam konkursam “Mana Latvija”. Svētīgais darbs vainagojās ar panākumiem – balvā iegūta spēle, kuru varēs spēlēt starpbrīžos un pēc mācību stundu beigām.