Valsts atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiāde

29. aprīlī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā notika 22. Valsts atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiāde. Tajā 7 komandas pierādīja savas prasmes un erudīciju šādos tematos:
latgaliešu rakstu valodas prasme;
Sibīrijas latgalieši;
O. Slišānam – 75;
A. Slišānes grāmata “#100dečiLatvijai”;
Latgales kultūrtests (latgaliskie pasākumi, notikumi, jubilejas 2022. gadā).
Mūsu skolas komanda (Alise Alitkina, Sanda Augustova, Kamila Makarova, Laura Mortuzāne, Rasma Vonda) ieguva 3. vietu. Skolotāja Laila Budreviča.
Apsveicam! Lepojamies ar panākumiem!

Panākumi atklātajā dizaina un tehnoloģiju olimpiādē
1
1
24.atklātajā tehnoloģiju un dizaina olimpiādē „Piena ceļš” 6.-7.klašu grupā nominācijā “Koks un metāls” 7.a klases skolēnam Ralfam Lipskim Sudraba medaļa (2.vieta). Patiesi priecājamies par gūtajiem sasniegumiem Latvijas mērogā, sveicam Ralfu un viņa skolotāju Viktoru Kupreviču!
Olimpiādi organizēja Rīgas Mākslas un mediju tehnikums sadarbībā ar Latvijas Valsts izglītības satura centru, Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru, SIA Stokker, tā notika 4.aprīlī.
Vairāk par olimpiādi: https://www.rmmt.lv/24-atklata-tehnologiju-un-dizaina.../
 
 
 
 

Panākumi ekonomikas olimpiādē

Sanda_Augustova
Sanda_Augustova
Ludzas pilsētas vidusskolas 12.klases skolniece Sanda Augustova ir sasniegusi augstus panākumus valsts ekonomikas 2.posma (novada) olimpiādē un uzaicināta uz valsts 24.olimpiādes 3.posmu pārstāvēt skolu un Ludzas novadu Latvijas mērogā. No sirds lepojamies ar Sandas panākumiem – viņas un skolotājas-konsultantes Ineses Gorbunovas paveiktais ir liels sasniegums.

 

 

 

 

 

  

Panākumi matemātikā

Emīlija_krone
Emīlija_krone
Lai rosinātu interesi par matemātiku, attīstītu loģisko domāšanu un matemātisko spriestspēju mūsu skolas pedagogi iesaista skolēnus dažādos konkursos. Šajā mācību gadā pamatskolas skolēni jau ir piedalījušies divos konkursos. Īpaši labu sniegumu uzrādīja 6.b klases skoniece Emīlija Krone. 

Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotajā atklātajā matemātikas olimpiādē meitene ieguva godpilno 3.vietu valstī, bet profesora Cipariņa neklātienes matemātikas konkursā, kurš notiek 5 kārtās visa mācību gada garumā - 1.vietu (1.kārtā), atzinību (2.kārtā), 3.vietu (3.kartā), 1.vietu (4.kārtā).
Paldies skolotājām Veltai Pentjušai, Ingūnai Barkānei, Inesei Gorbunovai, Ilmārai Krickai un Marijai Matusevičai par ieguldīto darbu, zināšanu un prasmju bagātināšanu! Paldies vecākiem par atbalstu!

Ludzas pilsētas vidusskolas skolēnu dalība un sasniegumi
Ludzas novada - 2.posma olimpiādēs

20.04.2023. Ludzas novada matemātikas olimpiādes 3.klasei 2.posma rezultāti 
Olimpiādē piedalījās 19 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 6 skolēni.

 • Amanda Kaziniece (3.b) - 1.vieta
 • Toms Cipruss (3.a) - 2.vieta
 • Juta Gudkova (3.b) - atzinība
 • Eva Pentjuša (3.a) - atzinība
 • Markuss Tereško (3.b) - atzinība
 • Olīvija Sorokina (3.a)
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Skaidrīte Pule, Inta Nogda.

22.03.2023. Latviešu valodas un literatūras valsts 49. olimpiādes 2.posma rezultāti 
Olimpiādē piedalījās 26 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 10 skolēni.

 • Marta Batņa (9.b) - 1.vieta (uzaicināta uz valsts olimpiādes 3.posmu)
 • Sabīne Zatlere (8.b) - 2.vieta
 • Annija Streļča (8.c) - 3.vieta
 • Jana Butrima (8.b) - 3.vieta
 • Einārs Kozačkovs (9.c) - 3.vieta
 • Evita Mikāne (8.b) - atzinība
 • Laura Daņiļeviča (9.c) - atzinība
 • Ivis Mikāns (8.b)
 • Viktorija Briģe (8.a)
 • Elīza Ruciņa (8.c)
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Dagmāra Boicova, Līga Arcihoviča, Ieva Eriņa, Lidija Krokša, Daina Naruševiča. 

13.03.2023. Matemātikas valsts 73.olimpiādes 5. - 8. klasēm posma rezultāti 
Olimpiādē piedalījās 45 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 15 skolēni.

 • Emīlija Krone (6.b) - 1.vieta
 • Mārtiņš Romanovskis  (6.b) - 3.vieta
 • Artis Bankovskis (7.b) - 3.vieta
 • Vladislavs Savickis (5.a) - atzinība
 • Austris Narnickis (6.a) - atzinība
 • Kristers Zviedris (7.c) - atzinība
 • Jorens Losevičs (5.b)
 • Raitis Banga (5.a)
 • Viktorija Jegorova (5.b)
 • Markuss Mekšs (5.b)
 • Raivo Poikāns (5.b)
 • Arnita Grahoļska (6.a)
 • Sandra Gailiša (6.a)
 • Tīna Birnika (6.a)
 • Ivis Mikāns (8.b)
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ingūna Barkāne, Inese Gorbunova, Ilmāra Kricka, Velta Pentjuša. 

07.02.2023. Ģeogrāfijas valsts 40. olimpiādes 2.posma rezultāti
Olimpiādē piedalījās 19 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 5 skolēni.

 • Sanda Augustova (12.) - 3.vieta 
 • Lauris Mizišs (12.) - atzinība
 • Einārs Kozačkovs (9.c)
 • Valdis Griševs (9.c)
 • Guntars Ulāns (12.)
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Renāte Balode.  

03.02.2023. Matemātikas valsts 73. olimpiādes 2.posma rezultāti
Olimpiādē piedalījās 21 skolēns, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 7 skolēni.

 • Einārs Kozačkovs (9.c) - 2.vieta (uzaicināts uz valsts olimpiādes 3.posmu)
 • Ksenija Jekimenko (10.)
 • Armīns Garbars (10.)
 • Edgars Oščenkovs (11.)
 • Sandis Vaškevičs (11.)
 • Sanda Augustova (12.)
 • Imants Vancāns (12.)
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ilmāra Kricka, Marija Matuseviča. 

01.02.2023. Latviešu valodas valsts 49. olimpiādes 2.posma rezultāti
Olimpiādē piedalījās 15 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 8 skolēni.

 • Kristiāna  Ziediņa (10.) - 1. vieta (uzaicināta uz valsts olimpiādes 3.posmu)
 • Sanda Augustova (12.) - 3.vieta
 • Alise Alitkina (11.) - atzinība
 • Kamila Makarova  (11.)
 • Edgars Oščenkovs (11.)
 • Glorija Beķere (11.)
 • Laura Mortuzāne (11.)
 • Nika Fomina (12.)
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Dagmāra Boicova, Laila Budreviča.

23.01.2023. Ekonomikas valsts 24. olimpiādes 2.posma rezultāti
Olimpiādē piedalījās 3 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 1 skolniece.

 • Sanda Augustova (12.) -1. vieta (uzaicināta uz valsts olimpiādes 3.posmu)
  Skolnieci olimpiādei sagatavoja skolotāja Inese Gorbunova.

20.01.2023. Fizikas valsts 73. olimpiādes 2.posma rezultāti
Olimpiādē piedalījās 31 skolēns, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 6 skolēni.

 • Einārs Kozačkovs (9.c) - 2.vieta
 • Sandis Vaškevičs (11.) - atzinība
 • Marta Batņa (9.b)
 • Agnese Puncule (10.)
 • Kristiāna Ziediņa (10.)
 • Edgars Oščenkovs (11.)
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Anastasija Jermaļonoka.

16.01.2023. Informātikas (programmēšanas) valsts 36. olimpiādes 2.posma rezultāti
Olimpiādē piedalījās 2 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu  pārstāvēja 2 skolēni.

 • Imants Vancāns (12.)
 • Guntars Jermoļenko (12.)
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Jekaterina Bogomola. 

12.01.2023. Ķīmijas 64. olimpiādes 2.posma rezultāti
Olimpiādē piedalījās 29 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 15 skolēni.

 • Einārs Kozačkovs (9.c) - 2.vieta
 • Einārs Borisovs (9.b) - atzinība
 • Valdis Griševs (9.c) - atzinība
 • Jana Stepanova (9.b)
 • Niks Vaškevičs (9.a)
 • Kristers Miškāns (9.a)
 • Inga Boroduļina (9.a)
 • Marta Batņa (9.b)
 • Kristiāna Ziediņa (10.) - 3.vieta
 • Agnese Puncule (10.) - atzinība
 • Armīns Garbars (10.)
 • Megija Kaziniece (11.) - atzinība
 • Rasma Vonda (11.) - atzinība
 • Sandis Vaškevičs (11.)
 • Nika Fomina (12.) - 3.vieta 
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Rūta Trukšāne.

09.12.2022. Vēstures 29. olimpiādes 2.posma rezultāti (9.klasēm)
Olimpiādē piedalījās 16 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 1 skolēns.

 • Marta Batņa (9.b) - atzinība

30.11.2022. Bioloģijas 45. olimpiādes 2.posma rezultāti
Olimpiādē piedalījās 36 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 16 skolēni.

 • Einārs Kozačkovs (9.c) - 1.vieta
 • Kristiāna Ziediņa (10.) - 2.vieta
 • Agnese Puncule (10.) - 3.vieta
 • Liāna Maškanceva (11.) - 3.vieta
 • Marta Batņa (9.b)
 • Valdis Griševs (9.c)
 • Inga Boroduļina (9.a)
 • Evija Greivule (10.)
 • Laine Metlāne (10.)
 • Evelīna Apeļa (10.)
 • Rasma Vonda (11.)
 • Alise Alitkina (11.)
 • Megija Kaziniece (11.)
 • Kamila Makarova (11.)
 • Nika Fomina (12.)
 • Elīna Točelovska (12.)
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ineta Jezupova, Valentīna Dobrovoļska.

03.11.2022. Angļu valodas valsts 52.olimpiādes 2.posma rezultāti 
Olimpiādē piedalījās 23 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 11 skolēni.

 • Viktorija Tutane (10.) - 2.vieta
 • Inguss Silovs (11.) - 2.vieta
 • Kristiāna Ziediņa (10.)
 • Lauris Igovens (10.)
 • Liāna Maškanceva (11.)
 • Laura Mortuzāne (11.)
 • Ņikita Afanasjevs (12.)
 • Imants Vancāns (12.)
 • Guntars Jermoļenko (12.)
 • Amanda Daukste (12.)
 • Ksenija Šitikova (12.)
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ilona Dukšte, Ineta Gavarāne, Inese Vorza.