Logo SD 

Skolēnu domes sastāvā ir skolēni no 7.-12. klasei. Svarīgākos jautājumus mēs apspriežam lielajās SD sanāksmēs, kuras var apmeklēt jebkurš interesents, kas vēlas darboties skolas labā, taču sīkāk visu izplāno SD aktīvs (SD prezidents, SD prezidenta vietnieks, atbildīgais kultūras jomā, palīgi kultūras un sabiedrības jomā, protokolisti, noformētāji).

Mēs esam tie, kas cenšas padarīt skolas dzīvi interesantāku, rīkojot dažādus pasākumus gan skolēniem, gan skolotājiem. Pārzinām skolēnu tiesības un pienākumus. Ņemam vērā visu skolēnu ieteikumus, piedāvājumus un kritiku, tādējādi atbalstot jebkura skolēna vēlmes.

Mūsu moto: viens nav nekas, tikai komanda ir kaut kas!

Skolēnu domes kontakti
Adrese: Ludzas pilsētas ģimnāzija, Blaumaņa ielā 4, Ludza LV-5701 (138. kabinets)
Tālrunis: 65707035, 65707036

Skolotāja konsultante: Rita Bogomola

 

Skolēnu dome 2020./2021. mācību gadā

SD prezidente – Maija Rancāne (10.a)

SD prezidentes vietnieks – Markuss Tihovskis (11.a)

SD prezidentes vietniece (mazajai domei) – Una Narnicka (11.a)

Domes priekšsēdētāja ar pārliecinošu balsu vairākumu ievēlēta aizklātā balsojumā pirmajā domes sēdē.