SD Logo
Skolēnu domes sastāvā ir skolēni no 7.-12. klasei. Svarīgākos jautājumus mēs apspriežam lielajās SD sanāksmēs, kuras var apmeklēt jebkurš interesents, kas vēlas darboties skolas labā, taču sīkāk visu izplāno SD aktīvs (SD prezidents, SD prezidenta vietnieks, atbildīgais kultūras jomā, palīgi kultūras un sabiedrības jomā, protokolisti, noformētāji).Mēs esam tie, kas cenšas padarīt skolas dzīvi interesantāku, rīkojot dažādus pasākumus gan skolēniem, gan skolotājiem. Pārzinām skolēnu tiesības un pienākumus. Ņemam vērā visu skolēnu ieteikumus, piedāvājumus un kritiku, tādējādi atbalstot jebkura skolēna vēlmes.

Mūsu moto: viens nav nekas, tikai komanda ir kaut kas!

Skolēnu domes kontakti
Adrese: Ludzas pilsētas vidusskola, Blaumaņa ielā 4, Ludza LV-5701 (138. kabinets)
Tālrunis: 65707035, 65707036

Skolotāja konsultante: Rita Bogomola

 Skolēnu dome 2021./2022. mācību gadā

SD prezidente – Sanda Augustova (11.a)
SD prezidentes vietnieks – Roberts Žulins (11.b)
Domes priekšsēdētāja ar pārliecinošu balsu vairākumu ievēlēta aizklātā balsojumā pirmajā domes sēdē.

  Prieksnieki
Skolēnu domes prezidente Sanda Augustova
un prezidentes vietnieks Roberts Žulins Visi

Otrajā rindā no kreisās puses: Viktorija Loce (9.c), Jana Matvejeva (11.a), Kristiāna Ziediņa (9.b), Roberts Žulins (11.b), Sanda Augustova (11.a), Maksims Pavlovs (11.b), Evelīna Tadeuševa (11.b), Signija Kulačkovska (9.b)
Pirmajā rindā no kreisās puses: Katrīne Pudāne (7.c), Anastasija Rutkovska (7.c), Elvita Budreviča (9.c)
(fotogrāfijā nav: Lauras Mortuzānes (10.), Intara Zabunova (10.), Ritvara Zaharāna (10.), Janas Bules (10.), Katrīnas Matvejevas (12.a), Unas Narnickas (12.a)