Skolēnu domes sastāvā ir skolēni no 7.-12. klasei. Svarīgākos jautājumus mēs apspriežam lielajās SD sanāksmēs, kuras var apmeklēt jebkurš interesents, kas vēlas darboties skolas labā, taču sīkāk visu izplāno SD aktīvs (SD prezidents, SD prezidenta vietnieks, atbildīgais kultūras jomā, palīgi kultūras un sabiedrības jomā, protokolisti, noformētāji). Mēs esam tie, kas cenšas padarīt skolas dzīvi interesantāku, rīkojot dažādus pasākumus gan skolēniem, gan skolotājiem. Pārzinām skolēnu tiesības un pienākumus. Ņemam vērā visu skolēnu ieteikumus, piedāvājumus un kritiku, tādējādi atbalstot jebkura skolēna vēlmes.

Mūsu moto: viens nav nekas, tikai komanda ir kaut kas!

Skolēnu domes kontakti
Adrese: Ludzas pilsētas vidusskola, Blaumaņa ielā 4, Ludza LV-5701 (138. kabinets)
Tālrunis: 65707035, 65707036

Skolotāja konsultante: Rita Bogomola

 Skolēnu dome 2022./2023. mācību gadā

SD prezidente – Elvita Budreviča (10.)
SD prezidentes vietnieks – Jana Matvejeva (12.) 
Domes priekšsēdētāja ar pārliecinošu balsu vairākumu ievēlēta aizklātā balsojumā pirmajā domes sēdē.

  

Pasparvalde

Otrajā rindā no kreisās puses: Jana Matvejeva (12.), Evelīna Apeļa (10.), Roberts Rozenbergs (12.), Rita Bogomola, Viktorija Kuzņecova (8.a), Kristiāna Ziediņa (10.), Patrīcija Cibuļska (8.a), Viktorija Briģe (8.a), Sanda Augustova (12.).
Pirmajā rindā no kreisās puses: Anastasija Leščinska (10.), Agnese Leitāne (7.c), Elvita Budreviča (10.), Justīne Oščenkova (7.c).