4.jpg

Pašpārvaldes jaunieši mācās rakstīt projektus
Ludzas pilsētas vidusskolas 2 skolēnu pašpārvaldes jaunieši un skolotāja Inta Žeikare no 16. augusta līdz 18. augustam piedalījās JSPA organizētās mācībās Malnavā par skolēnu labbūtības ceļakartes izstrādi. Ievērojot epidemioloģiskos drošības noteikumus, jaunieši iesaistījās un aktīvi darbojās gan savas skolas komandā, gan komandās ar citām skolām, lai izprastu kādas problēmas Covid-19 pandēmija ir izraisījusi jauniešu vidū. Mācību laikā jauniešus atbalstīja mentori Kristina Castronovo un Sergejs Andrejevs. Mentori palīdzēja definēt mērķi, domāt par aktivitātēm, kas mazinātu pandēmijas sekas. Kā arī vienā no dienām viesojās lektors Viktors Gallers. 
Jaunieši izstrādāja projektu un iesniedza to 10.septembrī. Plānots, ka projekta ietvaros norisināsies dažādi izglītojoši un radoši pasākumi skolēnu mentālās veselības uzlabošanai. 

Dalība projekta "Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai" mācībās
Ludzas pilsētas vidusskolas pārstāve Sanda 27. septembrī piedalījās mācībās projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros. Mācības notika projektu iesniegšanas. Tās tika rīkotas, lai pilnveidotu zināšanas un prasmes projektu īstenošanas jautājumos un projekta ilgtspējas nodrošināšanā. Mācību laikā notika sava projekta izvērtēšana un uzlabošana, kā arī risku izvērtēšana, lai projekts tiktu veiksmīgi īstenots.

Labbtbas ceakarte

Ludzas pilsētas vidusskolā tiks realizēts jauniešu iniciatīvas projekts “Labbūtības ceļakarte skolā”
Augustā visos Latvijas reģionos pašpārvalžu komandas trīs dienu klātienes mācībās apguva zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un pārmaiņu vadību, kā arī izstrādāja savas skolas “Labbūtības ceļakarti”. Arī mūsu skolas pašpārvaldes komanda veiksmīgi piedalījās apmācībās, kā rezultātā esam vieni no  apstiprināto projektu autoriem. 
Projekta galvenais mērķis ir izglītot Latvijas jauniešus par psihoemocionālo kompetenci, kā arī sniegt iespēju īstenot iniciatīvu projektus. Ar to palīdzību varēs mazināt Covid - 19 pandēmijas sekas savās skolās, lietojot savas individuālās prasmes, palīdzēt un atbalstīt vienaudžus.
“Labbūtības ceļakarti” jeb praktisku aktivitāšu kopumu skolas kopienas psihoemocionālās veselības uzlabošanai, iesniedzot 44 projektus un pārstāvot 122 izglītības iestādes, īstenos 32 pašvaldības un 12 biedrības. Aktivitātes skolas kopienas labbūtības veicināšanai, mazinot Covid-19 pandēmijas radītās sekas,  īstenos 27 skolas no Vidzemes, 26 no Kurzemes, 23 – Latgales, 18 – Rīgas, 16 – Pierīgas un 12 Zemgales novada skolas.
Projektu atbalsta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM).
Ludzas pilsētas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes projekta mērķis ir: veicināt izpratni par emocionālo veselību, iesaistot dažādās aktivitātēs. Projekta laikā plānots realizēt ideju “Saņem – nostiprini - dod”. 
Skolēniem plānotas nodarbības ar kouču Anniju Piterāni, plānots iegādāties (stastustastiem.lv) un izgatavot emociju spēles pamatskolas skolēniem, veidot apsveikumu kartiņas u.c.
Lai pēc iespējas vairāk sasniegtu skolēnus izveidots instagram konts @lpvsk_skolenu_dome.

Direktora vietniece audzināšanas jomā Rita Bogomola

6

Nodarbības ar kouču
Skolēnu pašpārvalde projektu “Labbūtības ceļakarte Ludzas pilsētas vidusskolā”  sāka realizēt novembrī, nevis oktobrī kā bija plānots, bet tas netraucē sasniegt plānotos rezultātus. Epidemioloģiskās situācijas dēļ, pirmās nodarbības ar kouču Anniju Piterāni katrai klasei notika atsevišķi tiešsaistes platformā zoom. Nodarbību laikā izkristalizējās tās problēmas un tēmas, kas aktuālas šajā periodā tieši konkrētajai klasei, konkrētiem skolēniem. Lai nodarbības būtu vērtīgākas, daudz tika runāts par apzinātību. Šajā projekta posmā īstenojās “saņem” daļa no projekta idejas “saņem – nostiprini - dod”, jo šajā posmā vidusskolēni ieguva zināšanas par sevis pilnveidošanas prasmēm un iemaņām. Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai un skolēniem atgriežoties skolā, nodarbības tika īstenotas arī klātienē vienas klases ietvaros. Skolēnu atsauksmes par projekta aktivitāti bija ļoti pozitīvas un raksturotas, kā dzīvē ļoti noderīgas. Katram skolēnam tika iegādāta un izsniegta klade un pildspalva, kas lieliski noderēja nodarbību laikā, pierakstot svarīgāko, un arī vēlāk, dokumentējot savas izjūtas. 

7

Emociju spēļu iegāde
Projekta “Labbūtības ceļakarte Ludzas pilsētas vidusskolā” ietvaros tika iegādātas spēles, kas saistītas ar emocijām (stastustastiem.lv). Tās tiks spēlētas pamatskolas klašu klases stundās. Mācību laikā Malnavā viena no šādām spēlēm tika izmantota un tā jauniešiem likās ļoti saistoša un aizraujoša. Šajā projekta posmā izpildās “nostiprini” daļa no kopējās idejas “saņem – nostiprini - dod” . No iegādātajiem materiāliem 5.-9. klašu skolēni paši savām rokām izgatavoja emociju kartiņas un spēles. Emociju kartiņas tika dāvinātas 1.- 2. klašu skolēniem.

2

Dots devējam atdodas 
Projekta “Labbūtības ceļakarte Ludzas pilsētas vidusskolā” ietvaros tika iegādāti materiāli apsveikuma kartiņu izgatavošanai. Tās izgatavoja 1.- 4. klašu skolēni. Laikā no 29.novembra līdz 3.decembrim jaunāko klašu skolēni veidoja, zīmēja, locīja, grieza Ziemassvētku apsveikuma kartiņas. Svētku noskaņās radītie darbi sniedza pozitīvas emocijas gan pašiem darbiņu veidotājiem, gan skatītājiem - izstādes apmeklētājiem. Šajā projekta posmā tiks realizēta pēdējā “dod” idejas “saņem – nostiprini - dod” daļa.

 

 Projekta logo Projekta "Labbūtības ceļakarte Ludzas pilsētas vidusskolā"  noslēguma pārskata saturiskās atskaites veidlapa

 

Pēdējā semestra nedēļā skolēni, skolotāji un darbinieki kopīgi ar savām aktivitātēm radīja kopības un Ziemassvētku sajūtu. No 16. līdz 21. decembrim skolēnu pašpārvalde organizēja “Ziemassvētku nedēļu”, kur katrai dienai bija savs moto un uzdevums. Radot Ziemassvētku noskaņu skolā, 7.-12. klasēm norisinājās tematiskā apģērbu un aksesuāru diena. Mācību grāmatas bija jānes nevis tradicionāli somā, bet... Skolēni un skolotāji bija ļoti radoši un skolas somas vietā izvēlējās visneiedomājamākās lietas.
17.decembrī bija mājīguma diena. Skolēni un skolotāji centās radīt siltuma un māju atmosfēru skolā.