Skolēnu domes priekšsēdētāji un vietnieki

 

1 4PS2020./2021. 
Sanda Augustova un Roberts Žulins

Es gūstu ticību saviem spēkiem un drosmi, mācos saprasties ar cilvēkiem blakus un atrast kopsaucēju problemātiskās situācijās, attīstu sevi un, protams, gūstu vērtīgo pieredzi, jo ir lieliski visu notiekošo izlaist caur sevi. Man ļoti patīk apziņa, ka visā, kas notiek, ir kāda daļiņa arī mana darba. (Annija). 
Ar skolēnu domi vienmēr rēķinās. Tā mēģina padarīt skolēnu dzīvi pozitīvāku un omulīgāku. (Daiga)

 
1 4PS2015./2016.
Annija Piterāne un Daiga Sarkane 
Es gūstu ticību saviem spēkiem un drosmi, mācos saprasties ar cilvēkiem blakus un atrast kopsaucēju problemātiskās situācijās, attīstu sevi un, protams, gūstu vērtīgo pieredzi, jo ir  lieliski  visu notiekošo izlaist caur sevi. Man ļoti patīk apziņa, ka visā, kas notiek, ir kāda daļiņa arī mana darba. (Annija). 
Ar skolēnu domi vienmēr rēķinās. Tā mēģina padarīt skolēnu dzīvi pozitīvāku un omulīgāku. (Daiga) 
2014./2015.1 4LM
Evija  Lisovska
 un Gunita Misāne
Esmu sapratusi to, ka vienmēr iesāktos darbus jāizdara līdz galam, nedrīkst atstāt novārtā to, par ko esi uzņēmies atbildību.Viens cilvēks spēj paveikt daudz mazāk nekā tad, kad apkārt ir viena liela komanda, kas  atbalstīs, palīdzēs un pateiks grūtā brīdī labu vārdu. (Evija).
D
arbojoties SD sapratu, ka dzīvē var īstenot vistrakākās idejas, tikai jādara un jāatrod  līdzdomātāji – tādi paši trakie kā es. (Gunita)

 
 

1 4aMS2013./2014. 
Anna Mašņikova un Gints Sarkans 
Telpiski skolēnu dome ir 2.12. kabinets, kas mūždien smaržo pēc karstas kafijas un siltas tējas, ko skolēni pastiprināti uzņem ideju ģenerācijas mehānisma palaišanai darbībā un šo ideju piepildīšanai realitātē. Citā dimensijā tā ir skolas gaišāko prātu apvienība, kas atšķaida koncentrēto mācību procesu ar kopīgiem relaksācijas brīžiem. (Anna)

 

1 3O2011./2012., 2012./2013.
Evelīna Oščenkova 
Es ticu, ka veiksme uzsmaida tikai nepadodoties un darbojoties komandā. No sirds pavadītais „Coco Jambo” laiks – kreatīvās idejas, negulētās naktis, komandas biedru emocijas, saviļnojums, smaids, atbalsts, ieguldītais darbs un neaizmirstamās stundas kopā – vienmēr paliks manās atmiņās kā skolas gadu skaistākais laiks.

 21 3Koz010./2011.
Viktorija Kozireva 
Skolēnu dome man iemācīja strādāt komandā. Saka, ka mazs cinītis gāž lielu vezumu, bet, manuprāt, komandas darbs izdara daudz vairāk. Sapratu, katrs komandas dalībnieks ir svarīgs.

 

 


1 3Kon2009./2010. 
Linda Konovalova 
Darbošanās skolēnu domē deva man pārliecību, ka spēju uzrakstīt scenāriju, skaidri prezentēt savu ideju, uzstāties ne tikai savu vienaudžu priekšā, bet arī skolotāju un vecāku. Var teikt, ka SD ietekmēja manu profesijas izvēli.

 

 

1 2S2008./2009.
Agnese Sidorova
Nezinu kā būtu dzīvē, ja iepriekš skolā nevadītu pasākumus, neuzrunātu skolēnus kā skolēnu domes priekšsēdētāja, vai vienkārši būtu pavadījusi starpbrīžus klasē. Iespējams noģībtu, uzstājoties auditorijas priekšā. Daudzas lietas augstskolā bija vieglāk izpildāmas, jo ir pieredze organizatoriskajā dzīvē, prasme uzstāties publikas priekšā. 
1 2R2007./2008.
Darja Rjutkinena
Ja skolas laikā man likās ,ka skolēnu dome ir liela atbildība par uzticēšanos, iespēja realizēt kaut kādas savas radošās ieceres, tad tagad es skolēnu domi raksturotu kā lielu pulku, lielu cilvēku, kuri nezin, ka viņu nav daudz un, ka viņi nav lieli, bet tam nav nozīmes, jo dzīve rit, un visi ir laimīgi. 
1 2K2006./2007.
Viktorija Karlovska  

  

1 1V2005./2006. 
Dace Vladimirova
Tā bija iespēja pilnveidoties pašam, strādāt komandā, pieņemt svarīgus lēmumus un uzņemties atbildību par tiem. Spilgtākās atmiņa, bez šaubām, tās ir nometnes, kur kopīgi padarītais darbs godalgojās ar lielisku atpūtu.

 
 

 

1 1P 2003./2004., 2004./2005. 
Jautrīte Pedāne 
Skolēnu dome ir skolēnu kamols, kurš ritina un šķetina skolas dzīvi un māca domāt "ārpus kastes”, attīsta radošo domāšanu un risinājumu meklēšanu nestandarta situācijās, daudz jaunu draugu un paziņu.

 1 1M2000./2001., 2001./2002., 2002./2003. 
Inga Mikažāne 
Skolēnu dome bija maza pārvalde, kur skolēni vai domubiedri iesaistījās lēmumu pieņemšanā, skolas dzīves, pasākumu veidošanā un viedokļu apmaiņā par dažādiem svarīgiem jautājumiem.

 

 

 

 
 
 
Skolēnu domes konsultanti

BogomolaRita Bogomola - Skolēnu domes konsultante no 2016.g., direktora vietniece audzināšanas jomā

 

  

Ineta Misāne – Skolēnu domes konsultante 2003. – 2016.g., direktora vietniece audzināšanas jomāMisane
Skolēnu domes jaunieši – īpaši, neparasti, citādi domājoši cilvēki ar degošām acīm, lidojoši savās idejās, drosmīgi, gatavi riskēt darīt kaut ko jaunu, jauniešiem svarīgu. Atskatoties uz kopā būšanas laiku, atzīstu, ka  esmu laimīga un gandarīta, ka kādu laiku gājām visi kopā pa vienu ceļu un kopā realizējām neparastas idejas.ZeikareInta Žeikare - Skolēnu domes konsultante līdz 2003.g., direktora vietniece audzināšanas jomā