Mācību priekšmetu stundu saraksts
2021./2022. mācību gads

 Aktuālais mācību stundu saraksts Ludzas pilsētas vidusskolā