Par pusdienām Ludzas pilsētas vidusskolā

Sākot ar 2021.g. 1.septembri, neizvērtējot ģimenes ienākumus, Ludzas novada pašvaldība ir piešķīrusi brīvpusdienas visiem 1.–12. klašu skolēniem.