Pedagogi 2021./2022. mācību gadā

LPĢ pedagogu kolektīvs

Abricka Valentīna, matemātika

Arcihoviča Līga, latviešu valoda, literatūra, 7.c klases audzinātāja

Avots Gunārs, sports, sports un veselība

Balode Renāte, ģeogrāfija, 8.b klases audzinātāja

Barkāne Ingūna, matemātika

Batņa Līga, kristīgā mācība, sociālās zinības, vācu valoda, 6.a klases audzinātāja

Bogomola Rita, sākumskolas skolotāja

Bogomola Jekaterina, datorika, informātika, programmēšana

Boicova Dagmāra, latviešu valoda, literatūra

Buceniece Rita

Budreviča Laila, latviešu valoda, literatūra

Dobrovoļska Valentīna, bioloģija, dabaszinības

Domarks Valdis, datorika

Dukaļska Žanna, krievu valoda, sociālās zinības, 11.a klases audzinātāja

Dukšte Ilona, angļu valoda, 6.b klases audzinātāja

Dzērkale Solvita, karjeras konsultante

Eriņa Ieva, kulturoloģija, latviešu valoda, literatūra, politika un tiesības, 7.a klases audzinātāja

Gavarāne Ineta, angļu valoda

Gorbunova Inese, ekonomika, matemātika, vēsture un sociālās zinības, 7.b klases audzinātāja

Jermaļonoka Anastasija, fizika, 12.a klases audzinātāja

Jezupova Ineta, bioloģija, 12.b klases audzinātāja

Joksts Andris, datorika

Kairova Aina, mūzika, 4.b klases audzinātāja

Kalverša Ivita, datorika, informātika

Kaupuža Iluta, sports, sports un veselība

Kricka Ilmāra, matemātika, 9.b klases audzinātāja

Krokša Lidija, krievu valoda, latviešu valoda, literatūra, 8.a klases audzinātāja

Krūze Inta, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Kupreviča Ināra, ķīmija

Kuprevičs Viktors, dizains un tehnoloģijas, inženierzinnības, mājturība un tehnoloģijas (zēniem), 9.c klases audzinātājs

Matuseviča Marija, fizika, matemātika, 11.b klases audzinātāja

Melnis Aigars, sociālais pedagogs

Misāne Ineta, sākumskolas skolotāja, 1.a klases audzinātāja

Narnicka Nataļja, psihologs

Narnicka Solvita, sports, sports un veselība, 9.a klases audzinātāja

Naruševiča Daina, latviešu valoda, literatūra

Nogda Inta, sākumskolas skolotāja, 2.a klases audzinātāja

Pentjuša Olga, 5.a klases audzinātāja

Pentjuša Velta, matemātika, sākumskolas skolotāja, 5.b klases audzinātāja

Plenkova Vija, dizains un tehnoloģijas, mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)

Pule Skaidrīte, sākumskolas skolotāja, 2.b klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Razumejeva Dzidra, krievu valoda

Solvita Dzērkale, karjeras konsultante (Ludzas novada pašvaldības speciāliste)

Rimša Inga, sākumskolas skolotāja, 3.a klases audzinātāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja, tautas deju pulciņa skolotāja

Romanovska Elita, bibliotekāre, tautas deju pulciņa skolotāja

Stepanova Anžela, angļu valoda

Šarapova Aija, sākumskolas skolotāja, 3.b klases audzinātāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Taukača Ilga, mūzika, sociālās zinības un vēsture 4.a klases audzinātāja

Trukšāne Rūta, ķīmija

Trukšāne Zigrīda, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, Latvijas un pasaules vēsture

Vorza Inese, angļu valoda, vācu valoda, 8.c klases audzinātāja

Zavadska Vija, informātika, programmēšanas pamati

Zvonņikova Ineta, tehniskā grafika, vizuālā māksla

Žeikare Inta, Latvijas un pasaules vēsture, vēsture un sociālās zinības, sociālās zinības, 10. klases audzinātāja

Žuka Nelija, sākumskolas skolotāja, 1.b klases audzinātāja

Žulina Santa, logopēde

Žulina Vanda, latviešu valoda, literatūra, 6.c klases audzinātāja