Pedagogi 

Pedagogi 2022 23

 

Akermans Imants, sociālās zinātnes

Arcihoviča Līga, latviešu valoda, literatūra, 9.c klases audzinātāja

Avots Gunārs, sports un veselība

Balode Renāte, ģeogrāfija, 10. klases audzinātāja

Barkāne Ingūna, matemātika

Batņa Līga, kristīgā mācība, vācu valoda, 8.a klases audzinātāja

Bogomola Rita, sākumskolas skolotāja, 5.b klases audzinātāja

Bogomola Jekaterina, datorika, programmēšana

Boicova Dagmāra, krievu valoda

Buceniece Rita, pedagogs karjeras konsultants, 4.b klases audzinātāja

Budreviča Laila, latviešu valoda, literatūra, publiskā uzstāšanās

Demko - Senkāne Karīna, mūzika

Dobrovoļska Valentīna, bioloģija, dabaszinības, pagarinātās grupas skolotāja

Domarks Valdis, datorika

Dukaļska Žanna, krievu valoda, sociālās zinības, 7.a klases audzinātāja

Dukšte Ilona, angļu valoda, 8.b klases audzinātāja

Eriņa Ieva, kultūras pamati, latviešu valoda, literatūra, sociālās zinātnes, 9.a klases audzinātāja

Gavarāne Ineta, angļu valoda

Gorbunova Inese, matemātika, 9.b klases audzinātāja

Jermaļonoka Anastasija, fizika, 11. klases audzinātāja

Jezupova Ineta, bioloģija, dabaszinības, 6.b klases audzinātāja

Kalverša Ivita, datorika

Kaupuža Iluta, sports un veselība

Kivliša Ilga, sociālais pedagogs

Kricka Ilmāra, matemātika, 5.a klases audzinātāja

Krokša Lidija, latviešu valoda, literatūra

Kuprevičs Viktors, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības, 8.c klases audzinātājs

Matuseviča Marija, fizika, matemātika

Misāne Ineta, sākumskolas skolotāja, 3.a klases audzinātāja

Narnicka Nataļja, psihologs

Narnicka Solvita, sports un veselība

Naruševiča Daina, latviešu valoda, literatūra

Nogda Inta, sākumskolas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 1.a klases audzinātāja

Pentjuša Olga, sākumskolas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 2.a klases audzinātāja

Pentjuša Velta, matemātika, 7.b klases audzinātāja

Plenkova Vija, dizains un tehnoloģijas, pagarinātās grupas skolotāja

Poikāns Arnis, angļu valoda

Pule Skaidrīte, sākumskolas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Puzanovs Raimonds, robotika

Rimša Inga, sākumskolas skolotāja, 1.b klases audzinātāja

Rimšs Valērijs, peldēšanas treneris

Romanovska Elita, matemātika, bibliotekāre

Sergeiceva Diāna, latviešu valoda un literatūra, 5.c klases audzinātāja

Stepanova Anžela, angļu valoda, pagarinātās grupas skolotāja

Strods Gunārs, skolas direktors 

Šantare Ļuba, tautas deju skolotāja

Šarapova Aija, sākumskolas skolotāja, 2.b klases audzinātāja 

Taukača Ilga, mūzika, sociālās zinības un vēsture

Trukšāne Rūta, ķīmija

Trukšāne Zigrīda, Latvijas un pasaules vēsture

Zavadska Vija, datorika

Zvonņikova Ineta, tehniskā grafika, vizuālā māksla, 6.a klases audzinātāja

Žeikare Inta, vēsture un sociālās zinības, sociālās zinības, 12. klases audzinātāja

Žuka Nelija, sākumskolas skolotāja, 3.b klases audzinātāja

Žulina Santa, logopēde, 4.a klases audzinātāja