Pedagogi 2022./2023. mācību gadā

LPĢ pedagogu kolektīvs

Arcihoviča Līga, latviešu valoda, literatūra, 8.c klases audzinātāja

Avots Gunārs, sports un veselība

Balode Renāte, ģeogrāfija, 9.b klases audzinātāja

Barkāne Ingūna, matemātika

Batņa Līga, kristīgā mācība, vācu valoda, 7.a klases audzinātāja

Bogomola Rita, sākumskolas skolotāja, 4.b klases audzinātāja

Bogomola Jekaterina, datorika, programmēšana

Boicova Dagmāra, latviešu valoda, literatūra

Buceniece Rita, karjeras konsultante

Budreviča Laila, latviešu valoda, literatūra, publiskā uzstāšanās

Dobrovoļska Valentīna, bioloģija, dabaszinības, pagarinātās grupas skolotāja

Domarks Valdis, datorika

Dukaļska Žanna, krievu valoda, sociālās zinības, 12. klases audzinātāja

Dukšte Ilona, angļu valoda, 7.b klases audzinātāja

Eriņa Ieva, kultūras pamati, latviešu valoda, literatūra, 8.a klases audzinātāja

Gavarāne Ineta, angļu valoda

Gorbunova Inese, uzņēmējdarbības pamati, matemātika, vēsture un sociālās zinības, 8.b klases audzinātāja

Jermaļonoka Anastasija, fizika, 10. klases audzinātāja

Jezupova Ineta, bioloģija, dabaszinības, 5.b klases audzinātāja

Kairova Aina, mūzika

Kalverša Ivita, datorika

Kaupuža Iluta, sports un veselība

Kricka Ilmāra, matemātika, 4.a klases audzinātāja

Krokša Lidija, latviešu valoda, literatūra, 9.a klases audzinātāja

Krūze Inta, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Kupreviča Ināra, ķīmija

Kuprevičs Viktors, dizains un tehnoloģijas, inženierzinnības, 7.c klases audzinātājs

Matuseviča Marija, fizika, matemātika, 12. klases audzinātāja

Melnis Aigars, sociālais pedagogs

Misāne Ineta, sākumskolas skolotāja, 2.a klases audzinātāja

Narnicka Nataļja, psihologs

Narnicka Solvita, sports un veselība, 9.a klases audzinātāja

Naruševiča Daina, latviešu valoda, literatūra

Nogda Inta, sākumskolas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 3.a klases audzinātāja

Pentjuša Olga, dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla, pagarinātās grupas skolotāja, 6.a klases audzinātāja

Pentjuša Velta, matemātika, sākumskolas skolotāja, 6.b klases audzinātāja

Plenkova Vija, dizains un tehnoloģijas, pagarinātās grupas skolotāja

Pule Skaidrīte, sākumskolas skolotāja, 3.b klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Puzanovs Raimonds, robotika

Razumejeva Dzidra, krievu valoda

Rimša Inga

Rimšs Valērijs, peldēšanas treneris

Romanovska Elita, matemātika, bibliotekāre

Stepanova Anžela, angļu valoda, pagarinātās grupas skolotāja

Šantare Ļuba, tautas deju skolotāja

Šarapova Aija, sākumskolas skolotāja, 1.b klases audzinātāja 

Taukača Ilga, mūzika, sociālās zinības un vēsture, 1.a klases audzinātāja

Trukšāne Rūta, ķīmija

Trukšāne Zigrīda, Latvijas un pasaules vēsture

Vorza Inese, angļu valoda, 9.c klases audzinātāja

Zavadska Vija, datorika

Zvonņikova Ineta, tehniskā grafika, vizuālā māksla, 5.a klases audzinātāja

Žeikare Inta, vēsture un sociālās zinības, sociālās zinības, 11. klases audzinātāja

Žuka Nelija, sākumskolas skolotāja, 2.b klases audzinātāja

Žulina Santa, logopēde