Apsveicam olimpiāžu uzvarētājus, pateicamies skolēnu vecākiem par atbalstu saviem bērniem, 
paldies sakām skolotājiem par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm!

Ludzas pilsētas vidusskolas skolēnu dalība un sasniegumi
reģionālajās un valsts olimpiādēs

25.11.2021. Bioloģijas valsts 44.olimpiāde
Piedalās Kristiāna Ziediņa (9.b), skolotāja Ineta Jezupova

05.03.2022. Latgales jauno ģeogrāfu skolas atklātā ģeogrāfijas olimpiāde 
Einārs Gagarins (9.c) - 4.vieta (8.- 9.klašu grupā), skolotāja Renāte Balode

05.04.2022. 23.atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde „K.Skalbes pasaka – Kaķīša dzirnaviņas”
Dalībnieki: Vanessa Vasiļevska (6.b), Daniela Paņkova (7.c), Paula Kamzole (9.b), Signija Kulačkovska (9.b), Raivis Tjaguns (9.c)
Skolotāji Vija Plenkova, Viktors Kuprevičs

05.04.2022. Latviešu valodas un literatūras valsts 48.olimpiāde
Kristiānai Ziediņai (9.b) - 2.pakāpes diploms
Martai Batņai (8.b) - Atzinība
Kristīne Kračus (9.b) - dalībniece
Skolotājas Dagmāra Boicova, Lidija Krokša

Ludzas pilsētas vidusskolas skolēnu dalība un sasniegumi
Ludzas novada - 2.posma olimpiādēs

03.11.2021. Angļu valodas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 23 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 15 skolēni.

 • Inguss Silovs (10.) - 1.vieta
 • Ieva Maškanceva (12.a) - 1.vieta
 • Poļina Čeļadko (12.b) - 2.vieta
 • Raivis Ruško (12.a) - 3.vieta
 • Liāna Maškancevai (10.) - 3.vieta
 • Edgars Osčenkovs (10.) - atzinība
 • Markuss Tihovskis (12.a) - atzinība
 • Artēmijs Fjodorovs (12.b) - atzinība
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ilona Dukšte, Ineta Gavarāne, Inese Vorza.

25.11.2021. Ludzas novada bioloģijas 44. olimpiādes 2.posma rezultāti
Olimpiādē piedalījās 40 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 17 skolēni.

 • Kristiāna Ziediņa (9.b) - 1.vieta
 • Nika Fomina (11.b) - 2.vieta
 • Kristīne Kračus (9.b) - 3.vieta
 • Agnese Puncule (9.b) - 3.vieta
 • Alise Alitkina (10.) - 3.vieta
 • Germans Lapšovs (12.b) - 3.vieta
 • Evelīna Apeļa (9.b) - atzinība
 • Megija Kaziniece (10.) - atzinība
 • Rasma Vonda (10.) - atzinība
 • Laura Mortuzāne (10.) - atzinība
 • Liāna Maškanceva (10.) - atzinība
 • Paula Molodavčenko (12.a) - atzinība
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Ineta Jezupova

02.12.2021. Ludzas novada krievu valodas olimpiādes 2.posma rezultāti
Olimpiādē piedalījās 42 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 12 skolēni.

 • Daniils Petrovs (8.b) - 3.vieta
 • Katrīna Eižvertiņa (8.b) - atzinība
 • Signija Kulačkovska (9.b) - atzinība
 • Edgars Oščenkovs (10.) - 2.vieta
 • Ksenija Šitikova (11.a) - 3.vieta
 • Ņikita Afanasjevs (11.a) - atzinība
 • Anastasija Pučkovska (11.b) - atzinība
 • Germans Lapšovs (12.b) - 3.vieta
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas  Dzidra Razumejeva, Žanna Dukaļska, Lidija Krokša

09.12.2021. Ludzas novada vēstures olimpiādes 2.posma rezultāti
Olimpiādē piedalījās 15 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 4 skolēni.

 • Kristiāna Ziediņa (9.b) - 3.vieta
 • Germans Lapšovs (12.b) - 3.vieta
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Zigrīda Trukšāne un Inta Žeikare

14.01.2022. Ludzas novada fizikas valsts 72. olimpiādes 2.posma rezultāti
Olimpiādē piedalījās 33 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 7 skolēni.

 • Imants Vancāns (11.a) - 2.vieta
 • Kristiāna Ziediņa (9.b) - 3.vieta
 • Alise Alitkina (10.) - atzinība
 • Sandis Vaškevičs (10.) - atzinība
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Anastsija Jermaļonoka, Marija Matuseviča

 21.01.2022. Ludzas novada matemātikas 72.olimpiādes 2.posma rezultāti
Olimpiādē piedalījās 24 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 7 skolēni.

 • Sandis Vaškevičs (10.) - 3.vieta
 • Imants Vancāns (11.a) - 3.vieta
 • Liāna Maškanceva (10.) - atzinība
 • Sanda Augustova (11.a) - atzinība
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Marija Matuseviča

25.01.2022. Ludzas novada ekonomikas valsts 23. olimpiādes 2.posma rezultāti
Olimpiādē piedalījās 4 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 3 skolēni.

 • Sanda Augustova (11.a) - 3.vieta
 • Germans Lapšovs (12.b) - atzinība
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Inese Gorbunova

01.02.2022. Ķīmijas olimpiāde  9.-12.klašu skolēniem
Olimpiādē piedalījās 25 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 13 skolēni.

 • Megija Kaziniece (10.) - atzinība
 • Rasma Vonda (10.) - atzinība
 • Imants Vancāns (11.a) - 3.vieta
 • Germans Lapšovs (12.b) - 3.vieta
   Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Rūta Trukšane un Ināra Kupreviča 

08.02.2022. Ludzas novada ģeogrāfijas valsts 39. olimpiādes 2.posma rezultāti
Olimpiādē piedalījās 22 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 5 skolēni.

 • Einārs Gagarins (9.c) - 2.vieta
   Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Renāte Balode

09.02.2022. Latviešu valodas un literatūras 48. olimpiādes 2.posma rezultāti (8.- 9. klases)
Olimpiādē piedalījās 23 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 10 skolēni.

 • Marta Batņa (8.b) - 1.vieta (uzaicināta uz valsts posmu)
 • Laura Daņiļeviča (8.c) - atzinība
 • Einārs Kozačkovs (8.c) - atzinība
 • Kristiāna Ziediņa (9.b) - 1.vieta (uzaicināta uz valsts posmu)
 • Kristīne Kračus (9.b) - 1.vieta (uzaicināta uz valsts posmu)
 • Ksenija Jekimenko (9.a) - 3.vieta
 • Einārs Gagarins (9.c) - atzinība
 • Agnese Puncule (9.b) - atzinība
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja Dagmāra Boicova, Lidija Krokša, Vanda Žulina, Daina Naruševiča

01.04.2022. Matemātikas olimpiādes 5. - 8. klašu 2. posma rezultāti 
Olimpiādē piedalījās 47 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 9 skolēni.

 • Mārtiņš Romanovskis (5.b) - 3.vieta
 • Ivis Mikāns (7.b) - 2.vieta
 • Einārs Kozačkovs (8.c) - 2.vieta
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja Inese Gorbunova, Velta Pentjuša, Ilmāra Kricka

08.04.2022. Latviešu valodas un literatūras valsts 48.olimpiāde 11.-12.klašu skolēniem 
Olimpiādē piedalījās 20 skolēni, Ludzas pilsētas vidusskolu pārstāvēja 11 skolēni.

 • Katrīna Matvejeva (12.a) - 2.vieta
 • Sanda Augustova (11.a) - 3.vieta
 • Kamila Makarova (10.kl.) - atzinība
 • Jeļizaveta Kondratjeva (12.a) - atzinība
 • Ieva Maškanceva (12.a) - atzinība
  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Laila Budreviča, Dagmāra Boicova