LV Finans Eiropas Savienba PANTONE vienkarss bez laukuma rgb v lv 39 0

Ir apstiprināts Ludzas pilsētas vidusskolas jauniešu grupas 05.10.2021. iesniegtais Eiropas Solidaritātes projekts “Vesels. Aktīvs. Zinošs.”. Ar projekta palīdzību plānots veicināt skolēnu, skolotāju un skolēnu solidaritāti, aktualizējot problēmu par veselību. Mūsu plānotās aktivitātes saskan ar Eiropas vērtībām, jo aktivitātes veicinās sadarbību.
Projekta norise ilgs no 2022.gada janvāra līdz 2022.gada septembrim., izstrādājot dažādas aktivitātes, lai pēc iespējas vairāk aktualizētu problēmu, kas saistīta ar veselīga dzīvesveida un solidaritātes mijiedarbību.
Projekta ietvaros plānotas dažādas meistarklases, zibakcijas, praktiskas nodarbības, lekcijas un diskusijas, komandu savstarpējā sacensība, kas veidos sadarbošanos komandā.
Projekts “Vesels. Aktīvs. Zinošs.” tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” atbalstu. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.
@Jaunatnes Straptautisko programmu aģentūra #kopāmēsvaram #solidaritāte #manasolidaritāte #ESSolidaritātesKorpuss #EUSolidarityCorps #iespējasjauniešiem #projektijauniešiem #JSP 

 vienkarss bez laukuma rgb v lv 39 0LV Finans Eiropas Savienba PANTONE

2022.gada janvāris
Projekta “Vesels. Aktīvs. Zinošs.” ietvaros 2022.gada janvārī, ievērojot epidemioloģiskos noteikumus, notika pamatkomandas saliedēšanās.
Projekts “Vesels. Aktīvs. Zinošs.” tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” atbalstu. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu. @Jaunatnes Straptautisko programmu aģentūra #kopāmēsvaram #solidaritāte #manasolidaritāte #ESSolidaritātesKorpuss #EUSolidarityCorps #iespējasjauniešiem #projektijauniešiem #JSP 

1 (1)
1 (1)
 

 

 

 

 vienkarss bez laukuma rgb v lv 39 0LV Finans Eiropas Savienba PANTONE

2022.gada aprīlis
Pēc zibakcijas “Diena bez ekrānierīcēm” rezultātiem secinājām, ka pavadīt dienu bez telefoniem ir sarežģīti. Tāpēc mēs – pamatkomanda – nolēmām, ka projekta “Vesels. Aktīvs. Zinošs.” ietvaros rīkosim aktīvos starpbrīžus, lai parādītu ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem, kā var pavadīt starpbrīžus bez ekrānierīcēm. Aktīvos starpbrīžus Ieva un Jeļizaveta skolēniem organizēja aktīvos starpbrīžus divas reizes nedēļā. Tika rīkotas gan aktivitātes mūzikas pavadījumā, kā arī dažādas aktīvas spēles un vingrinājumi. Visaktīvāk iesaistījās jaunāko klašu skolēni.
Projekts “Vesels. Aktīvs. Zinošs.” tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” atbalstu. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu. @Jaunatnes Straptautisko programmu aģentūra #kopāmēsvaram #solidaritāte #manasolidaritāte #ESSolidaritātesKorpuss #EUSolidarityCorps #iespējasjauniešiem #projektijauniešiem #JSP 

 

 

 

 

 

 vienkarss bez laukuma rgb v lv 39 0LV Finans Eiropas Savienba PANTONE

2022.gada 29.aprīlis
Šī gada 29.aprīlī projekta “Vesels. Aktīvs. Zinošs.” ietvaros notika lekcijas ar Kristapu Kravali. Uz lekcijām tika aicināti 5.a, 7.a un 9.a klašu skolēni. Lekciju laikā tika runāts par veselīgu dzīvesveidu un kā tas var ietekmēt sadarbību un produktivitāti, kas ir saistīts arī ar vienu no projekta mērķiem.
Projekts “Vesels. Aktīvs. Zinošs.” tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” atbalstu. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu. @Jaunatnes Straptautisko programmu aģentūra #kopāmēsvaram #solidaritāte #manasolidaritāte #ESSolidaritātesKorpuss #EUSolidarityCorps #iespējasjauniešiem #projektijauniešiem #JSP 

 

 

 

 

 vienkarss bez laukuma rgb v lv 39 0LV Finans Eiropas Savienba PANTONE

2022.gada 27.maijs
No 23.maija līdz 27.maijam projekta “Vesels. Aktīvs. Zinošs.” ietvaros organizējām veselīgu sviestmaižu gatavošanu. Gatavošanas laikā varēja gan radoši izpausties, gan arī nogaršot savu veselīgo sviestmaizi.
Projekts “Vesels. Aktīvs. Zinošs.” tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” atbalstu. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu. @Jaunatnes Straptautisko programmu aģentūra #kopāmēsvaram #solidaritāte #manasolidaritāte #ESSolidaritātesKorpuss #EUSolidarityCorps #iespējasjauniešiem #projektijauniešiem #JSP 

 
52153093064_aca5f655a4_c
52153093064_aca5f655a4_c

 

 

 

 vienkarss bez laukuma rgb v lv 39 0LV Finans Eiropas Savienba PANTONE

2022.gada 02.jūnijs
Sākoties vasarai, mūsu jauniešu pamatkomanda nolēma, ka projekta “Vesels. Aktīvs. Zinošs.” ietvaros nepieciešams saorganizēt atbilstoši vasarai kādu aktivitāti. Tāpēc 2.jūnijā rīkojām lekciju – sarunu ar Mārīti Kronbergu par veselīgu uzturu. Pēc iegūtajām zināšanām, gatavojām veselīgus smūtijus ar dažādiem augļiem. Tā kā bija plānots izdot veselīgu smūtiju recepšu bukletu, mēģinājām pagatavot savus oriģinālos kokteiļus, kas bija interesanti un aizraujoši.
Projekts “Vesels. Aktīvs. Zinošs.” tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” atbalstu. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu. @Jaunatnes Straptautisko programmu aģentūra #kopāmēsvaram #solidaritāte #manasolidaritāte #ESSolidaritātesKorpuss #EUSolidarityCorps #iespējasjauniešiem #projektijauniešiem #JSP 

 

 

 

 

 vienkarss bez laukuma rgb v lv 39 0LV Finans Eiropas Savienba PANTONE

2022.gada jūnijs
Aizraujošs brauciens uz "Kotiņiem"
Projekts “Vesels. Aktīvs. Zinošs.” tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” atbalstu. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu. @Jaunatnes Straptautisko programmu aģentūra #kopāmēsvaram #solidaritāte #manasolidaritāte #ESSolidaritātesKorpuss #EUSolidarityCorps #iespējasjauniešiem #projektijauniešiem #JSP