Mācāmies, fiziski attīstāmies, militāri izglītojamies, rūdāmies pārgājienos! Trenējam disciplīnu, drošsirdību, izturību un biedriskumu dažādās nometnēs un sacensībās!!! Draudzējamies ar citu skolu jaunsargiem! Augsim Latvijai!

Ss 12 2016 15.12.2016.
Ludzas un Ciblas jaunsargu vienību sacensības šaušanā no pneimatiskās šautenes. Sacensībās labākos rezultātus uzrādīja: Ritvars Kazlovskis (8.a), Ērika Čerņavska (11.c), Andris Korņejevs (9.b).

 

Sorgoj Ludzas, Ciblas, Zilupes jaunsargi Latvijas Republikas 98.proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā “Sorgoj Latviju!”

 

 

 

Jaunsargi rudensLudzas novada jaunsargu vienības aktivitātes fotogrāfijās. 2016.gada rudenī - septembrī, oktobrī, novembrī.