Apsveicam olimpiāžu uzvarētājus, pateicamies skolēnu vecākiem par atbalstu saviem bērniem, 
paldies sakām skolotājiem par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm!

Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu sasniegumi valsts olimpiādēs

 

Emīlija KroneLU A.Liepas NMS organizētais matemātikas konkurss - olimpiāde “Tik vai… Cik?”
Emīlijai Kronei (4.b) - 2.vieta (skolotāja Velta Pentjuša)

Jānis MalakovsLU A.Liepas NMS organizētais matemātikas konkurss - olimpiāde “Tik vai… Cik?”
Jānim Malakovam (4.a) - atzinība (skolotāja Ineta Misāne)

 

 

10.a klases komanda - 3.vietas ieguvēja 20. atklātajā valsts olimpiādē latgaliešu rakstu valodā24.04.2021. 20.atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures valsts olimpiāde
Ludzas pilsētas ģimnāzijas komandai - 3.vieta
Komandas dalībnieces: 10.a klases skolnieces Marika Audijāne, Sanda Augustova, Amanda Daukste, Jana Matvejeva un Maija Rancāne
Komandu olimpiādei sagatavoja skolotāja Laila Budreviča

 

Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu sasniegumi Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novada
(2.posma) olimpiādēs

26.02.2021. Matemātikas olimpiāde  5.-8.klašu skolēniem
Olimpiādē piedalījās 39 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 11 skolēni.

 • Annijai Streļčai (6.c) - 1.vieta,
 • Artim Bankovskim (5.b) - 2.vieta
 • Ivim Mikānam (6.b) - 2.vieta
 • Reinim Romanovskim (6.a) - 3.vieta
 • Intaram Boldānam (5.a) - atzinība
 • Danielam Circenim (5.a) - atzinība
 • Agnesei Šaļinai (5.b) - atzinība
 • Eināram Borisovam (7.b) - atzinība
 • Eināram Kozačkovam (7.a) - atzinība
 • Kristīnei Kračus (8.b) - atzinība
 • Kristiānai ziediņai (8.b) - atzinība

 Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ingūna Barkāne, Inese Gorbunova, Ilmāra Kricka, Velta Pentjuša

 

09.02.2021. Ģeogrāfijas olimpiāde  9.-12.klašu skolēniem
Olimpiādē piedalījās 27 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 7 skolēni.

 • Atim Austrim Kalvītim (11.b) - 1.vieta
 • Germanam Lapšovam (11.b) - 2.vieta
 • Liānai Maškancevai (9.c) - 3.vieta
 • Ivaram Ivulānam (9.c) - atzinība

 Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Renāte Balode

 

02.02.2021. Ķīmijas olimpiāde  9.-12.klašu skolēniem
Olimpiādē piedalījās 26 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 11 skolēni.

 • Imantam Vancānam (10.a) - 1.vieta
 • Vladislavai Dikalovai (12.a) - 1.vieta
 • Sandai Augustovai (10.a) - 2.vieta
 • Liānai Maškancevai (9.c) - 3.vieta
 • Albīnei Hlopņickai (12.a) - 3.vieta
 • Amandai Leščinskai (9.c) - atzinība

 Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Ināra Kupreviča

 

29.01.2021. Matemātikas olimpiāde  9.-12.klašu skolēniem
Olimpiādē piedalījās 39 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 11 skolēni.

 • Janai Dolgiļevičai (9.b) - 2.vieta,
 • Amandai Leščinskai (9.c) - atzinība
 • Amālijai Trukānei (9.c) - atzinība
 • Imantam Vancānam (10.a) - 1.vieta
 • Sandai Augustovai (10.a) - 2.vieta
 • Madarai Cibuļskai (12.a) - 3.vieta
 • Vladislavai Dikalovai (12.a) - atzinība
 • Edgaram Vorzam (12.a) - atzinība

 Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Valentīna Abricka,  Marija Matuseviča, Velta Pentjuša

 

26.01.2021. Ekonomikas olimpiāde  11.-12.klašu skolēniem
Olimpiādē piedalījās 14 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 5 skolēni.

 • Albīnei Hlopņickai (12.a) - 3.vieta,
 • Vladislavai Dikalovai (12.a) - atzinība

 Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Inese Gorbunova

 

18.01.2021. Latviešu valodas un literatūras olimpiāde  11.-12.klašu skolēniem
Olimpiādē piedalījās 24 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 11 skolēni.

 • Līgai Igovenai (12.b) - 1.vieta, uzaicinājums uz trešo posmu - valsts olimpiādi
 • Katrīnai Matvejevai (11.a) - 1.vieta
 • Sandai Augustovai (10.a) - 2.vieta
 • Ivetai Bierestovskai (12.a) - 3.vieta
 • Albīnei Hlopņickai (12.a) - 3.vieta
 • Jūlijai Grigānei (12.b) - 3.vieta
 • Poļinai Čeļadko (11.b) - atzinība
 • Paulai Molodavčenko (11.a) - atzinība

 Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Līga Arcihoviča, Dagmāra Boicova, Laila Budreviča, Ieva Eriņa, Daina Naruševiča

 

17.01.2021. Fizikas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 39 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 10 skolēni.

 • Janai Dolgiļevičai (9.b) - 2.vieta
 • Amandai Leščinskai (9.c) - atzinība
 • Imantam Vancānam (10.a) - 1.vieta
 • Paulai Molodavčenko (11.a) - 3.vieta
 • Albīnei Hlopņickai (12.a) - 3.vieta
 • Dairim Brilim (12.a) - atzinība
 • Vladislavai Dikalovai (12.a) - atzinība

 Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Anastasija Jermaļonoka

 

04.01.2021. Latviešu valodas un literatūras olimpiāde  8.-9.klašu skolēniem
Olimpiādē piedalījās 22 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 8 skolēni.

 • Kristiānai Ziediņai (8.b) - 1.vieta, uzaicinājums uz trešo posmu - valsts olimpiādi
 • Evijai Greivulei (8.c) - 2.vieta
 • Amandai Leščinskai (9.c) - 1.vieta
 • Kamilai Makarovai (9.c) - 2.vieta
 • Janai Dolgiļevičai (9.b) - 3.vieta
 • Alisei Alitkinai (9.b) - atzinība

 Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Līga Arcihoviča, Lidija Krokša, Daina Naruševiča, Vanda Žulina

 

16.12.2020. Vācu valodas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 2 skolēni, abi no Ludzas pilsētas ģimnāzijas.

 • Albīnei Hlopņickai (12.a) - 1.vieta, uzaicinājums uz trešo posmu - valsts olimpiādi
 • Laurai Korņejevai (11.b) - atzinība

 Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Līga Batņa

 

15.12.2020. Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde
Olimpiāds atlases 1.kārtā - novada posmā piedalījās 23 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 11 skolēni.

 • Imantam Vancānam (10.a) - 1.vieta
 • Liānai Maškancevai (9.c) - 2.vieta
 • Sandai Augustovai (10.a) - 3.vieta
 • Janai Dolgiļevičai (9.b), Amandai Leščinskai (9.c), Maijai Rancānei (10.a) - atzinība.

 Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Valentīna Dobrovoļska, Anastasija Jermaļonoka, Ineta Jezupova, Ināra Kupreviča

 

 

10.12.2020. Vēstures olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 26 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 5 skolēni.

 • Atim Austrim Kalvītim (11.b) - 2.vieta
 • Janai Dolgiļevičai (9.b) - 3.vieta
 • Liānai Maškancevai (9.c) - atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Zigrīda Trukšāne un Inta Žeikare

 

26.11.2020. Bioloģijas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 51 skolēns, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 21 skolēns.

 • Liānai Maškancevai (9.c) - 2.vieta
 • Amandai Leščinskai (9.c) - 3.vieta
 • Alisei Alitkinai (9.b) - atzinība
 • Kamilai Makarovai (9.c) - atzinība
 • Sandai Augustovai (10.a) - 2.vieta
 • Elīnai Točelovskai (10.b) - atzinība
 • Katrīnai Matvejevai (11.a) - 3.vieta
 • Laurai Zgirskai (12.a) - 2.vieta
 • Vladislavai Dikalovai (12.a) - 3.vieta
 • Albīnei Hlopņickai (12.a) - 3.vieta

 Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ineta Abricka un Valntīna Dobrovoļska

 

04.11.2020. Angļu valodas olimpiāde
Olimpiādē piedalījās 19 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 12 skolēni.

 • Edgaram Vorzam (12.a) - 1.vieta
 • Poļinai Čeļadko (11.b) - 2.vieta
 • Albīnei Hlopņickai (12.a) - 2.vieta
 • Daniilam Sevastjanovam (12.b) - 2.vieta
 • Elīnai Točelovskai (10.b) - 2.vieta
 • Raivim Ruško (11.a) - 3.vieta
 • Brigitai Lemmensai (11.a) - atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ilona Dukšte, Ineta Gavarāne, Inese Vorza.