Erasmus logo   Erasmus logo small

Erasmus + projekts "No tradīcijas uz nākotni - senās amatniecības un jaunas uzņēmējdarbības iespējas jauniešiem"
From tradition to the future - Ancient crafts and new entrepreneurial possibilities for young people

 

Tikšanās ar uzņēmējiem - seno arodu meistariem un radošās darbnīcas skolēniem Ludzas pilsētas ģimnāzijā

07.06.2019.
Aprīlī un maijā Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēniem tika organizētas radošās darbnīcas un tikšanās ar uzņēmējiem Erasmus plus "No tradīcijas uz nākotni - senās amatniecības un jaunas uzņēmējdarbības iespējas jauniešiem" projekta ietvaros. Uz skolu tika uzaicināti uzņēmēji: mājprodukcijas ražotāja Mārīte Kronberga, Zilupes amatniece Olga Kazaka, uzņēmēji Zeļču ģimene. Tika organizētas meitarklases arī ārpus skolas. Skolēni devās pie uzņemējiem ar mērķi tuvāk iepazīt uzņēmējvidi, kurā viņi strādā, ražo savus produktus, lai  iegūtu zināšanas un pieredzi. Vairāku klašu grupām notika  tikšanās ar uzņēmēju, seno arodu – maizes cepšanas meistari Ainu Borsukovu Kārsavā, apmeklēja  senlaicīgo un mūsdienu instrumentu darbnīcu Rēzeknes  novadā, Gaigalavā, kur tikās ar uzņēmējiem – seno arodu meistariem Gunāru un  Rasmu  Igauņiem, apmeklēja ādas izstrādājumu darbnīcu ”Apkalnmājas” (Rēzeknes nov., Verēmu pag., Adamovā), viesojās pie meistara AldaTihovska, kurš nodarbojas ar lāzergriešanu un gravēšanu, piedalījās stabuļu izgatavošanā no bērza tāsīm amatnieka Jura Ivanova vadībā.  Radošo darbnīcu laikā skolēni apguva dažādas noderīgas dzīves prasmes, uzzināja seno arodu vēsturi, skolēni ieguva arī informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu, vadīšanu un produkcijas realizēšanu.

Īss radošo darbnīcu raksturojums un skolēnu gūtas atziņas:

Ilona Dukšte, projekta koordinatore

 

Projekta partneri satikās Itālijā

16.04.2019.
No 1. līdz 5.aprīlim mēs, Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēni Amanda Leščinska (7.c), Ieva Bogomola (9.b), Poļina Čeļadko (9.b), Jānis Golubovs (9.b), Lāsma Policāne (11.b), Ilze Upeniece (11.b) un skolotāji Ilona Dukšte, Viktors Kuprevičs, Vija Zavadska,  Erasmus+ projekta "No tradīcijas uz nākotni - senās amatniecības un jaunas uzņēmējdarbības iespējas jauniešiem" ietvaros viesojāmies Itālijā, izglītības iestādē “Liceo Scientifico “F.Severi” Frosinone”. Šī bija pēdējā četru projektā iesaistīto partnervalstu – Itālijas, Igaunijas, Latvijas, Tenerifes (Spānija) - skolēnu  tikšanās, kurā apkopojām divos iepriekšējos gados paveikto un iepazināmies ar amatniecības attīstību un mūsdienīgu uzņēmējdarbību Itālijā.

Projekta darbības laikā skolēni iesaistījās daudzveidīgās aktivitātēs – izzināja senos arodus savā valstī, atklāja līdzību un atšķirības projektā iesaistīto valstu senajās amatniecības tradīcijās un analizēja, kādus novatoriskus risinājumus amatniecības aktivitāšu veicināšanai iespējams realizēt mūsdienīgā skolā.

Viesojoties partnerskolā Liceo Scientifico “F.Severi” Frosinone ievērojām, ka studenti un skolotāji ir ļoti atvērti un draudzīgi, angļu valodas zināšanas visiem ir augstā līmenī. Neierasti šķita, ka Itālijā skolotājus dēvē par profesoriem.

Projekta nedēļu var raksturot kā interesantu un izzinošu – apmeklējot muzejus un kultūrvēsturiskus objektus Frosinones apkaimē un Romā, iepazinām Itālijas kultūru un vēsturi, meistaru vadībā darbnīcās apguvām atslēgu piekariņu, picas, rikotas siera un vīna cepumu gatavošanas prasmes. Apmeklējām skolas keramikas darbnīcu un redzējām, cik meistarīgus māla un ģipša izstrādājumus veido itāļu skolēni. 3D drukas darbnīcā uzzinājām par šīs tehnoloģijas pirmssākumiem, attīstību un to, kā šajā nozarē strādā neliels uzņēmums. Neticami, bet fakts, ka pavisam nelielā telpā, kas pat nelīdzinās ceham, ar pašizgatavotu printeri iespējams ražot detaļas aviācijas vajadzībām. Skolēni dzīvoja ģimenēs, un viņiem izdevās tuvāk iepazīt itāļu ieradumus un sadzīvi ikdienā, iegūt jaunus draugus, praktiski lietot angļu valodu.

Poļinas iespaidi: Mani ļoti pārsteidza Itālijas arhitektūra un zīmējumi uz baznīcas sienām, kā arī tas, ar kādu cieņu itāļi izturas pret vēstures kultūras mantojumu un  saglabā to. Kaut arī mums bija jāpierod pie citiem klimata apstākļiem, manuprāt, mēs spējām simtprocentīgi aktīvi darboties ERASMUS+ projekta rīkotajās aktivitātēs un pielietot savas angļu valodas zināšanas.

Projekts vēl nav noslēdzies, bet skolu pieredzes braucieni ir beigušies. Pēc divu gadu darbošanās projektā skolēni atzīst, ka šajā laikā, uzņemot ciemiņus Ludzā un viesojoties Igaunijā, Spānijā un Itālijā, iegūta nenovērtējama sadarbības un komunikācijas prasme, projekta aktivitātes rosinājušas aizdomāties par to, ka rokdarbi ir tie, kas vieno pagātni, tagadni un nākotni un ka, savienojot senās amatniecības tradīcijas un mūsdienu tehnoloģijas, iespējams realizēt interesantas uzņēmējdarbības idejas, kas var nest peļņu.

Vija Zavadska, projekta dalībniece

 

Erasmus+ projektā iepazīstam Spāniju


15.03.2019.
Erasmus+ programmas „No tradīcijas uz nākotni – senās amatniecības un jaunas uzņēmējdarbības iespējas jauniešiem” ietvaros skolotāju un skolēnu komanda (3 skolotāji – Ilona Dukšte, Dzidra Razumejeva, Jānis Mikažāns – un 6 skolēni – Dairis Brilis, Brgita Lemmensa, Megija Bline, Arnita Bleive, Sintija Apeine un Edgars Vorza) no 10. līdz 16. februārim bija Tenerifes pilsētā La Orotava un IES Villalba skolā.

LPĢ skolēniem un skolotājiem bija brīnišķīga iespēja apmeklēt viesmīlīgo Spāniju, lai iegūtu jaunas zināšanas par senajiem arodiem un web mārketingu, kā arī iepazīt Spānijas kultūru, apburošo dabu un uzlabot angļu valodas prasmi.

Jutām, ka bijām gaidīti ciemiņi, jo mūs sirsnīgi uzrunāja ne tikai pedagogi, bet arī audzēkņi izrādīja interesi par mums.

Skolā tika organizētas interesantas radošās darbnīcas, kurās skolēni bija aktīvi iesaistīti, kā arī dažās no darbnīcām piepalīdzēja arī skolotāji. Radošajās darbnīcās dekorējām zīmuļus, taisījām ziepes un spāņu tautu tērpiem raksturīgos pompomus, gatavojām tradicionālos saldumus un visi kopā uztaisījām paklāju no ziediem, kas ir raksturīgi La Orotavas pilsētai. Apguvām spāņu, itāļu un igauņu tautu deju pamatsoļus kā arī iemācījām projekta dalībniekiem deju „Tūdaliņ tāgadiņ”. Apmeklējot Pinoleres etnisko muzeju, uzzinājām grozu pīšanas pamatprincipus. Skolotāja Karmo vadībā uzzinājām kā ievietot produktus internetveikalā, lai tos būtu iespēja nopirkt.

Bija ieplānotas ļoti aizraujošas ekskursijas gan pa pilsētu La Orotava, kur apmeklējām puķu paklāju muzeju un vulkāna Teide nacionālā parka apmeklētāju centru, gan pa pilsētu La Laguna, gan pa Teides nacionālo parku, kur bija pasakaini skati un enerģijas pilns spars.

Ciemojoties pie partneriem, iepazinām vietējo kultūru, tradīcijas, ikdienu, ieguvām jaunas zināšanas, prasmes un noderīgu pieredzi.

Atmiņās paliks bezgalīgais okeāns, kalni, krāsainās mājas, melnās smiltis pludmalēs, atvērtie cilvēki un daudz kas cits, kas sajūsmina un iedvesmo.

Projekta nākamā pietura ir Itālija, uz kuru dosies projekta dalībnieki jau pašā aprīļa sākumā.

Dairis Brilis (10.a), projekta dalībnieks

Skolēnu atziņas par braucienu uz Spāniju:          

“Esmu ļoti pateicīgs par iespēju atbraukt uz Spāniju un iepazīt to. Brauciena nedēļa bija piepildīta visvisādiem piedzīvojumiem. Piedaloties darbnīcās, kuras tika organizētas skolā, varēja iepazīt Spānijas un Kanāriju salu kultūru. Braucot ekskursijās, bija iespēja apskatīt brīnišķīgus Tenerife skatus un interesantus muzejus. Cilvēki skolā bija ļoti draudzīgi un laipni, un nedēļas beigās jau nelikās, ka esi iebraucējs, bet gan, ka esi tās skolas skolēns. Ģimene, kura mani uzņēma, bija ļoti interesanta un laipna pret mani. Ļoti daudz jauna redzēju tieši pateicoties ģimenei. Pavadītā nedēļa spāņu skolā bija jaunām zināšanām pilna un neaizmirstama. Kad man jautāja, vai bija kaut kas, kas man nepatika, es nevarēju atbildēt uz šo jautājumu, jo nevarēju atcerēties kādu notikumu vai lietu, kas mani neapmierināja.” Dairis Brilis

“Esmu ļoti pateicīga par iespēju piedalīties Erasmus+ projektā. Laikā, kad es atrados Spānijā, es iepazinu cilvēkus, kuri kļuva man ļoti tuvi. Mani ļoti iedvesmoja skati, kurus mēs redzējām visapkārt.” Arnita Bleive

“Šī nedēļa bija neaizmirstama. Tas ir tā neticami, ka pateicoties skolai, tu vari aizbraukt kaut kur un izbaudīt nedēļu iepazīstoties ar jauniem draugiem, tradīcijām, kultūru. Galvenais mans mērķis bija būt angļu valodas vidē, un nostiprināt savas angļu valodas prasmes, kas bez šaubām realizējās. Paldies liels skolai un ERASMUS programmai.” Megija Bline

 

Adventes vainagu darināšana SAC “Ludza”

17.12.2018.
2018.gada novembra beigās skolēni un skolotāji no Ludzas pilsētas ģimnāzijas ieradās Sociālās aprūpes centrā “Ludza”, ar mērķi radīt prieku centra iedzīvotājiem, sagaidot Ziemassvētkus, un organizēja Adventes vainagu darināšanas darbnīcu skolēniem kopā ar centra iedzīvotājiem.

Sociālās aprūpes centra "Ludza" iedzīvotāji, vecie cilvēki, kuri ir palikuši bez radu aprūpes un arī cilvēki ar invaliditāti, tika iesaistīti radošajā darbnīcā, veidojot sev Adventes vainagus. Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēni demonstrēja un palīdzēja sociālā centra iedzīvotājiem veidot un rotāt vainagus. Skolēni un skolotāji bija sarūpējuši dažādus materiālus vainagu darināšanai: dabas materiālus (priežu zari, čiekuri, kastaņi, ozolzīles), desmit vainaga pamatnes, krāsainu audumu, dažādus vainaga rotājumus (bumbiņas, zvaigznītes), sveces  vainagiem. Kopīgais darbs radīja gandarījumu visiem skolēniem un centra iedzīvotājiem.

 Ilona Dukšte, projekta koordinatore

 

16.11.2018. Esam saņēmuši video sveicienu Latvijas Republikas simtgadē no Erasmus+ projekta "No tradīcijas uz nākotni - senās amatniecības un jaunas uzņēmējdarbības iespējas jauniešiem" partneriem - UHTNA PÕHIKOOL (Igaunija)
Video sveiciens...
 

 

Igaunija – senie arodi – web mārketings

 22.10.2018.
 Erasmus+ programmas "No tradīcijas uz nākotni - senās amatniecības un jaunas uzņēmējdarbības iespējas jauniešiem" ietvaros skolotāju un skolēnu komanda (3 skolotāji – Ilona Dukšte, Ineta Zvonņikova, Daina Naruševiča - un 6 skolēni – Roberts Žulins, Atis Austris Kalvītis, Jānis Grišāns, Valērija Abakšina, Aija Borodulina, Anastasija Višņakova) no 7. līdz 12.oktobrim bija Igaunijas pilsētā Rakverē un Uhtnas skolā.

Brauciena mērķis bija iepazīt igauņu tradīcijas, vecos arodus un iegūt pamatzināšanas web mārketingā, kā arī internetveikalu izveidē. Tika organizētas radošās darbnīcas - ēdienu gatavošana, māla, koka, vilnas izstrādājumu darināšana, informāciju par sagatavoto produkciju skolēni izvietoja internetveikalos, pagaidām šos ražojumus nevar pārdot, jo tā ir mācību vide, bet skolēni saprata, kā internetveikalus veido un kā tie darbojas realitātē.

Lielākā daļa aktivitāšu notika Uhtnas skolā, tā ir lauku skola, kurā mācās 99 bērni, moderna un mājīga 32 gadus vecā skola mūs pārsteidza ar grandiozu koncertu, kurā gan dziedāja, gan dejoja, gan spēlēja dažādus mūzikas instrumentus skolēni un skolotāji. Radās iespaids, ka Uhtnā visi cilvēki piedalās pašdarbībā. Skola godā tautas tradīcijas, ko apliecināja arī radošās darbnīcas.

Tikšanās programma bija ļoti daudzveidīga: 1.dienā notika saruna ar Rakveres mēru un Rakveres novada pašvaldības vadītāju, viņi stāstīja par novada attīstības plānu, par darbu ar jaunatni, ražošanas, uzņēmējdarbības attīstību un saviem sapņiem; viena diena tika veltīta pārgājienam pa Viru purvu Lahemas nacionālā parka teritorijā; 19.gs. muižā tika organizēta viktorīna ar uzdevumiem, kā arī radošā darbnīca, kurā izgatavoja koka paliktņus, ko dekorēja, iededzinot dažādus ornamentus; neaizmirstama ekskursija Rakveres viduslaiku pilī, kur skolēni ne tikai gatavoja šaujampulveri, bet arī varēja izmēģināt, cik smagi ir bijuši vikingu zobeni; folkloras kopas uzstāšanās un stāstījums par Igaunijas vēsturi; nobeigums bija Tallinas vecpilsētā, kas mums jau atgādināja par māju tuvumu, jo ir tik līdzīga mūsu Vecrīgai.

Šajā nedēļā skolotāji, skolēni ieguva daudz jaunas informācijas, pilnveidoja valodu prasmes un piedzīvoja daudz pozitīvu emociju, komunicējot ar igauņu, spāņu, itāļu partneriem.

Daina Naruševiča, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Skolēnu atziņas par braucienu

“Esmu laimīgs, ka man bija iespēja braukt uz Igauniju un es to izmantoju, jo ceļojums pārspēja manas prognozes. Igaunija izrādījās attīstīta valsts ar modernu infrastruktūru. Ģimene, kura mani uzņēma, bija ļoti laipna, papildus organizēja dažādas aktivitātes, piemēram, spa atpūtu. Darbošanās bija daudz, nedēļa bija saspringta. Igauņi ir komunikabli un draudzīgi, izveidojās labas attiecības ar visiem projekta dalībniekiem.” Atis Austris Kalvītis

“Brauciens bija fantastisks. Kad atbraucām uz Uhtnas skolu, mūs sagaidīja ģimenes, kuras mūs uzņēma. Runājām krievu valodā, spēlējām dažādas spēles, spriedām par dzīvi un meklējām kopīgas intereses, izklaidējāmies. Galvenais mērķis bija apmeklēt web mārketinga lekcijas un praktiskajās nodarbībās iemācīties veidot internetveikalu, ko mēs veiksmīgi izdarījām atraktīvā igauņu skolotāja Karmo vadībā. Mēs apmeklējām daudz skaistu vietu, ko iemūžinājām fotogrāfijās. Man viss ļoti patika un arī nākotnē gribētu izmantot tādu iespēju. Šķiršanās bija sāpīga, jo ļoti pieradām pie ģimenes un negribējām šķirties.” Anastasija Višākova

 

 

Erasmus 1 Projekta dalībnieku-ciemiņu atsauksmes:

Annadora (Itālija, projekta koordinatore): Gribu pateikties Ilonai par lielajām pūlēm, ko pielika Latvijas komanda, organizējot projekta tikšanos. Tā bija neaizmirstama pieredze, mūsu skolēni tagad ir entuziasma pilni turpināt darbu projektā. Ilona, lūdzu nosūtīt mūsu pateicību un siltus sveicienus skolas direktorei un visiem kolēģiem, skolēniem un ģimenēm, kuras ir iesaistītas projektā. Mēs ļoti ilgojamies pēc jums. Paldies, Ilona, Tev un visai skolai par jūsu laipnību!

Anne (Igaunija): Projekta tikšanās Ludzā: aizraujošas darbnīcas, neaizmirstami stāsti par Latgales vēsturi un nacionālās virtuves degustācija. Bija vērts iesaistīties aktivitātēs.

Urve (Igaunija): Paldies par skaisto laiku Ludzā. Mīļi sveicieni viesiem!

Karmo (Igaunija): Jūs esat iestatījuši augstu latiņu, tāpēc mēs centīsimies līdzināties Jums, Latvija. Paldies! Silti sveicieni no Riinas un Annes. Satiksimies Igaunijā!

 

Nedēļa kopā ar spāņiem, igauņiem un itāļiem

IMG 605718.04.2018.
Aprīļa otrā nedēļa Ludzas pilsētas ģimnāzijā bija neparasta: skola uzņēma starptautiskā projekta Erasmus dalībskolu delegācijas. Ludzā ieradās 3 delegācijas: no Igaunijas, Spānijas un Itālijas - kopā 27 projekta dalībnieki. Katras komandas sastāvā bija 6 skolēni un 3 pedagogi. 18 ludzāniešu ģimenēm nedēļa bija īpaši interesanta, jo kopā ar saviem bērniem nu bija jāparūpējas par ārzemju ciemiņiem. Tā bija laba iespēja pārbaudīt praksē un papildināt savas angļu valodas zināšanas, iepazīt citu tautu tradīcijas un paradumus. Mājās gan bērni ieradās tikai vakarā, jo projekta programma bija saplānota tā, lai varētu uzzināt pēc iespējas vairāk par mūsu pilsētu, skolu, izzinātu seno amatu prasmes. Angļu valodas skolotāji un arī vecāko klašu skolēni  bija tulki, lielākā daļa skolas pedagogu palīdzēja ieplānoto pasākumu īstenošanā.

Ko tad piedāvājām viesiem? Tā kā projekts "No tradīcijas uz nākotni - senās amatniecības un jaunas uzņēmējdarbības iespējas jauniešiem"  paredz izzināt un apgūt katras tautas amatu prasmes, izmantojām pilsētā pieejamos resursus. Paldies meistariem Salimonam Kipļukam un Anitai Lukačai par iespēju iepazīt viņu prasmes, Amatnieku centra darbiniekiem, Ludzas Mākslas skolas, Novadpētniecības muzeja, BJC  kolektīviem par atbalstu ekskursiju un radošo darbnīcu organizēšanā.

Projekta dalībniekiem tika rīkota pieņemšana  novada pašvaldībā. Skolā sadraudzības vakarā satikās gan ģimenes, kas pieņēma ciemiņus, gan skolēni (mūsu un ārvalstu skolu projekta dalībnieki), pedagogi, amatu meistari. Ar katru dienu savstarpējās attiecības kļuva brīvākas. nepiespiestākas.

Stāsta Jānis Golubovs, 8.klases skolnieks: - Savā ģimenē uzņēmām puisi no Itālijas. Viņš dzīvo pilsētiņā, kas atrodas stundas braucienā no Romas. Jau uzreiz pēc iepazīšanās atradām kopīgu valodu. Viņam ir daudz dažādu interešu ārpus skolas: sports, mūzika. Pie mums viņš pirmo reizi uzzināja par novusu un labprāt to spēlēja. Par Ludzu viņam palika ļoti labs iespaids. Sākumā bijām satraukušies, vai viņam garšos mūsu ēdieni, bet izrādījās, ka garšoja gandrīz viss, izņemot saldos biezpiena sieriņus.  Vakaros centāmies būt kopā ar citiem projekta dalībniekiem. Beigās šķita, ka laika bija pārāk maz, jo bijām jau sadraudzējušies. Mani jau vasarā uzaicināja ciemos, bet visticamāk, ka aizbraukšu uz Itāliju projekta delegācijā.

Pārliecinājos arī par to, ka mana angļu valoda ir pietiekami labā līmenī, jo sazinājāmies bez problēmām.

Ieva Bogomola: - Pie manis ciemojās meitene no Igaunijas. Sākumā domāju, ka saprasties nebūs viegli, jo meitene bija kautrīga un atturīga. Tomēr ar katru dienu sapratāmies labāk. Nedēļas beigās nekādu problēmu nebija. Uzaicināju viņu atbraukt uz Līgo svētkiem. Protams, arī viņa mani ielūdza ciemos.

Angļu valodas prasmes igauņiem, šķiet, labākas, viņi ļoti nopietni pret to izturas.

Pēdējā ciemošanās dienā viesiem bija ekskursijas Rīgā, kas protams, visiem patika.

Lai viss notiktu, kā paredzēts, vajadzēja strādāt komandai.  Pierādījām, ka kopā varam daudz izdarīt. Vislielākā slodze šai nedēļā bija skolotājai Ilonai Dukštei – projekta koordinatorei.

Vai ir vērts iesaistīties Erasmus projektos? Atzinums, ka ir gan vērts. Protams, jāiegulda daudz darba, bet ieguvumu ir vairāk. Nākamgad – braucieni uz citām dalībvalstīm.

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

Erasmus + projekts "No tradīcijas uz nākotni - senās amatniecības un jaunas uzņēmējdarbības iespējas jauniešiem"
From tradition to the future - Ancient crafts and new entrepreneurial possibilities for young people

Projekta numurs: 2017-1-IT02-KA219-036931_3

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2017. - 31.07.2019.

Projektam piešķirtais finansējums: 29 175,00 EUR

Projekta partneri:

 • liceo scientifico Francesco Severi (Itālija),
 • UHTNA PÕHIKOOL (Igaunija),
 • ES Villalba Hervás (Spānija),
 • Ludzas pilsētas ģimnāzija ( Latvija)

Projekta kontaktpersona: skolas direktore Dzidra Dukšta, projekta koordinatore Ilona Dukšte

Projekta mērķi:

 • atklāt senās amatniecības un amatnieku lomu kultūrā un sabiedrībā kā daļu no kopīgā kultūras mantojuma dažādās Eiropas valstīs;
 • palielināt izpratni par tradicionālā kultūras mantojuma aizsardzības un saglabāšanas nepieciešamību;
 •  praktiski atklāt, kā rokdarbi var kļūt par jaunu nodarbinātības iespēju, arī pateicoties jaunu tehnoloģiju izmantošanai.

Projekta sagaidāmie rezultāti:

 • skolēni iepazīsies ar dažādām amatniecības realitātēm savā teritorijā, to vēsturi un pašreizējo situāciju;
 • pamatojoties uz viņu pētījumiem, izveidos kultūras maršrutu;
 • analizēs, kā amatniecība var kļūt par jauniešu nodarbinātības resursiem mūsdienu kontekstā un kā tos var popularizēt kā derīgu biroja darba alternatīvu milzīgas ekonomiskās krīzes laikā;
 • atklās un sapratīs, kā amatniecības aktivitātes var palīdzēt videi un ilgtspējīgai attīstībai;
 • izveidos saikni starp skolām un darba pasauli, iesaistot projektā vietējās amatniecības asociācijas;
 • piedalīsies semināros, kur viņi radīs reālus objektus, sākot ar ideju un sekojot visam to radīšanas procesam;
 • projekta aktivitātes veicinās uzņēmēju domāšanas veidu skolēniem, kuri izveidos virtuālu uzņēmējdarbību, ar kuru palīdzību viņi reklamēs un pārdos radītos objektus, lai piesaistītu līdzekļus labdarības aktivitāšu finansēšanai;
 • skolēni sadarbosies un kopā ar bēgļiem strādās semināros;
 • izmantos jaunas tehnoloģijas, piemēram, 3D printeri, projektējot un veidojot jaunus objektus;
 • uzzinās, kā tīmekli var izmantot, lai reklamētu un pārdotu savus produktus, izmantojot tīmekļa mārketingu un e-komerciju.