Ludzas pilsētas ģimnāzijas bibliotēka 2020./2021.mācību gadā

1.korpusā - bibliotēka atvērta apmeklētājiem katru darba dienu 8:00-14:00

2.korpusā lasītāji netiek apkalpoti (uz nenoteiktu laiku, vadodies pēc epidemioloģiskās situācijas)

bibliotekas sanitarais protokols

Logo biblioteka 

Skolas bibliotēkas kopējais grāmatu fonds sastāda apmēram 60 000 grāmatu, audio ierakstu, videoierakstu u.c. materiālu. Lasītāju skaits pārsniedz 600. Skolas bibliotēkā ir pieejami 2 datori lietotāju vajadzībām un 2 datori skolas bibliotekāru darbam.

2001.gadā tika uzsākta bibliotēkas fonda automatizācija – grāmatu elektroniskā kataloga veidošana, kas nodrošina lasītāju automatizētu apkalpošanu. Skolas bibliotēka strādā ar LIIS apakšprogrammu "Bibliotēka" un bibliotēku programmu "Alise".

Skolas bibliotēkā tiek rīkotas tematiskās, kā arī jaunāko grāmatu izstādes, dažādi izglītojoši pasākumi, kopš 1999. gada 23. aprīļa - pasaules grāmatu dienas. Ik gadu bibliotēkā tiek rīkota akcija "Grāmata – dāvana skolai".

Bibliotekāre: Eita Romanovska

Skolas bibliotēkas "Pūces māja" logo autore: Sarmīte Zeļča

2020./2021. mācību gadā skolas bibliotēkā var lasīt:

  • Ilustrētā Zinātne
  • Ilustrētā Vēsture
  • Ilustrētā Junioriem
  • A 12
  • Sports
  • Ludzas Zeme

Elektroniski:

  • Skolas Vārds
  • Izglītība un Kultūra