Laura Mortuzāne šogad uzsāka mācības Ludzas pilsētas vidusskolas 10. klasē. Jauniete ir izvēlējusies apgūt SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” profesionālās izglītības pilnveides programmu “Uzņēmējdarbības pamati”. Šīs programmas ietvaros ir iespēja ne tikai iegūt priekšstatu par uzņēmējdarbību, lietvedību un likumdošanu, bet arī realizēt savas radošās ieceres, piedaloties konkursos.