Nominācijas 2023./2024. 

Vija
Vija
Skolotāju dienā Ludzas novada pašvaldības pateicību par radošu un godprātīgu darbu saņēma mūsu skolas kolēģes Vija Zavadska un Ineta Misāne. Lepojamies!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nominācijas 2022./2023.

Gada skolēns vidusskolā 2023 - Laura Mortuzāne (11. klase) un Imants Vancāns (12.klase)
Gada skolēns pamatskolā 2023 - Marta Batņa (9.b klase) un Einārs Kozačkovs (9.c klase)
Gada skolotājs 2023 - Dagmāra Boicova, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Atbalsts skolotājiem 2022./2023.mācību gadā - Jekaterina Bogomola, datorikas un programmēšanas skolotāja
Gada saimnieciskais darbinieks 2023 - Ingrīda Maklere, 2. korpusa dežurante
 
IMG_5170
IMG_5170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominācijas 2021./2022.

Gada skolēns pamatskolā 2022 - Kristiāna Ziediņa  (9.b klase)
Gada skolēns vidusskolā 2022 - Sanda Augustova (11.a klase)
Gada skolēns (sabiedriskajā darbā) - Elvita Budreviča (9.c klase)
Gada skolotājs 2022 - skolotāja Inta Žeikare
Gada skolotājs 2022 (olimpiādes) - skolotāja Lidija Krokša
Gada skolotājs 2022 (skolēnu balsojums) - skolotāja Līga Arcihoviča
Gada skolotājs 2022 (skolēnu balsojums) - skolotāja Inese Gorbunova
Atbalsts skolotājiem 2021./2022.mācību gadā - logopēds Santa Žulina
Gada saimnieciskais darbinieks 2022 - Aļona Strode
 
1-2
1-2
 

 

 

 

 

 

 

25. februārī Ludzas Tautas namā norisinājās “Ludzas novada jauniešu balvas 2021” apbalvošanas ceremonija. Nominācijā GADA RADOŠĀKAIS JAUNIETIS vienu no galvenajām balvām ieguva mūsu skolas 9.c klases skolnieks Raivis Tjaguns.
Apsveicam un lepojamies!

 

 

 

Nominācijas 2020./2021.

 

Gada skolēns sākumskolā - Emīlija Krone (4.b klase)
Gada skolēns pamatskolā - Amanda Leščinska (9.c klase)
Gada skolēns vidusskolā - Līga Igovena (12.b klase)
Gada skolotājs 2021 - skolotāja Ieva Eriņa
Gada saimnieciskais darbinieks 2021 - Marija Filimonova
Atbalsts skolotājiem 2020./2021.mācību gadā - bibliotekāre Elita Romanovska
Mūža ieguldījums – skolotāja Ināra Petrovska
 

 

 

Nominācijas 2019./2020.

Gada skolotājs 2020 - Žanna Dukaļska, krievu valodas un sociālo zinību skolotāja, 9.a klases audzinātāja
Gada skolotājs 2020 sākumskolā - Marija Bogomola, sākumskolas skolotāja, 4.a klases audzinātāja
Gada skolēns 2020 pamatskolā - Imants Vancāns (9.b)
Gada skolēns 2020 vidusskolā - Vladislava Dikalova (11.a)
Gada skolēns 2020 vidusskolā - Albīne Hlopņicka (11.a)
Gada saimnieciskais darbinieks 2020 - Anna Oščenkova
Atbalsts skolotājiem 2019./2020.mācību gadā - Olga Pentjuša

 

LPĢ skolēni - Ludzas novada Jauniešu Gada balvas 2019 ieguvēji


 Skolotājai, 6.c klases audzinātājai, Erasmus+ projektu koordinatorei Inesei Vorzai - Ludzas novada domes Atzinības raksts par radošu un kvalitatīvu darbu, nozīmīgu ieguldījumu Ludzas novada izglītības jomas attīstībā.
(Avots: https://www.ludza.lv/jaunumi/latvijas-republikas-proklamesanas-101-gadadienas-sarikojuma-sirds-dziesma-latvijai-laika-pasniegti-novada-domes-apbalvojumi/)

Nominācijas 2018./2019.
2018/2019

Gada skolotājs 2019 - Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja, 11.a klases audzinātāja
Gada skolēns 2019 sākumskolā - Kristers Zviedris (3.b)
Gada skolēns 2019 pamatskolā - Paula Molodavčenko (9.c)
Gada skolēns 2019 vidusskolā - Uģis Ūzulnieks (12.b)
Gada skolēns sabiedriskajā darbā 2019 - Ilze Upeniece (11.b)
Gada saimnieciskais darbinieks 2019 - Juris Pentjušs

Pūces balva par augstāko klases vidējo vērtējumu mācību gadā:

 • 4.b klasei (4.–6.klašu grupā), klases audzinātāja Aija Šarapova
 • 8.a klasei (7.–9.klašu grupā), klases audzinātāja Žanna Dukaļska
 • 10.a klasei (10.–12.klašu grupā), klases audzinātāja Marija Matuseviča

  Konkursa “Ludzas novada Gada cilvēks 2018” laureāti

 “Gada cilvēks izglītībā” – Dzidra Razumejeva, Ludzas pilsētas ģimnāzijas krievu valodas skolotāja 

  “Gada jaunietis” – Ērika Kuzmina, 12.b klases skolniece, Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu domes priekšsēdētāja (avots: http://www.ludza.lv/galerijas/latvijas-simtgades-koncerts-mes-esam-dalina-no-latvijas-18-11-2018-e-kadakovska-foto/)

Nominācijas 2017./2018.
gc 2018

Gada skolotājs 2018 - Inese Vorza, angļu un vācu valodas skolotāja, 12.c klases audzinātāja, Erasmus+ projekta "Digitālā un mediju kompetence ilgtspējīgai mūžizglītībai" vadītāja
Gada skolēns 2018 sākumskolā - Einārs Borisovs (4.b)
Gada skolēns 2018 pamatskolā - Elizabete Valeniece (6.c)
Gada skolēns 2018 vidusskolā - Vitālijs Aņisimovs (12.a)
Gada skolēns sabiedriskajā darbā 2018 - Ērika Kuzmina, 11.b klases skolniece
Gada saimnieciskais darbinieks 2018 - Maija Tutina, dežurante

Pūces balva par augstāko klases vidējo vērtējumu mācību gadā:

 • 4.a klasei (4.–6.klašu grupā), klases audzinātāja Ilga Taukača
 • 9.c klasei (7.–9.klašu grupā), klases audzinātāja Dagmāra Boicova
 • 12.a klasei (10.–12.klašu grupā), klases audzinātāja Lidija Krokša


Ludzas novada Gada cilvēki 2017

23561656 1mGada cilvēks izglītībā - INETA MISĀNE, Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāja

23722446 1mGada jaunietis - RAIVIS ISAKOVIČS, Ludzas pilsētas ģimnāzijas 12.c klases skolēns

Nominācijas 2016./2017.
IMG 4381     IMG 4386

Gada skolotājs 2017 - Lidija Krokša, latviešu valodas un literatūras, krievu valodas skolotāja, 11.a klases audzinātāja
Gada skolotājs aktīvists 2017 - Līga Arcihoviča, latviešu valodas un literatūras, 10.a klases audzinātāja
Gada skolēns 2017 pamatskolā - Agnese Mašņikova, 8.c klases skolniece
Gada skolēns 2017 vidusskolā - Sandis Čerņavskis, 10.a klases skolnieks
Gada skolēns aktīvists 2017 - Raivis Isakovičs, 11.c klases skolnieks
Gada saimnieciskais darbinieks 2017 - Skolas virtuves kolektīvs (vadītāja Ruslana Boldāne)
Mūža ieguldījums - Veronika Putāne, fizikas skolotāja

Pūces balvu par augstāko klases vidējo vērtējumu mācību gadā iegūst:

 • 4.b klase (4.–6.klašu grupā), klases audzinātāja Inta Žeikare
 • 7.c klase (7.–9.klašu grupā), klases audzinātāja Ineta Abricka
 • 12.a klase (10.–12.klašu grupā), klases audzinātāja Antoņina Tutina

 Edvins MekssEdvīns Mekšs (10.a) - Ludzas novada konkursā "Ludzas novada Gada cilvēks 2016" ieguvis nomināciju Ludzas novada Gada jaunietis 2016 

Nominācijas 2015./2016.
IMG 8870

Gada skolotājs 2016 - Viktors Kuprevičs, mājturības un tehnoloģiju (zēniem), sociālo zinību skolotājs
Gada skolēns 2016 - Māris Lapšovs, 12.b klases skolnieks
Gada saimnieciskais darbinieks 2016 - Zenta Senkāne, apkopēja
Gada skolēns aktīvists 2016 - Gunita Misāne, 12.a klases skolniece

Pūces balvu par augstāko klases vidējo vērtējumu mācību gadā iegūst:

 • 4.b klase (4.–6.klašu grupā), klases audzinātāja Skaidrīte Pule
 • 7.c klase (7.–9.klašu grupā), klases audzinātāja Dagmāra Boicova
 • 12.a klase (10.–12.klašu grupā), klases audzinātāja Juanna Čakše

ValentinaLudzas novada konkursā "Ludzas novada Gada cilvēks" 2015.gadā nominācija "Gada cilvēks izglītībā" piešķirta Valentīnai Abrickai, Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktora vietniecei izglītības jomā. 

Nominācijas 2014./2015.
Nomin 2015

Gada skolotājs 2015 - Dagmāra Boicova, latviešu valodas un literatūras skolotāja, 6.c klases audzinātāja
Gada skolēns 2015 - Sandis Plenkovs, 12.b klases skolnieks
Gada saimnieciskais darbinieks 2015 - Jānis Mikažāns, direktora vietnieks saimnieciskajā darbā
Skolas direktores specbalva (saldā torte) - Raivim Isakovičam, 9.c klases skolniekam

Pūces balvu par augstāko klases vidējo vērtējumu mācību gadā iegūst:

 • 4.b klase (4.–6.klašu grupā), klases audzinātāja Aija Šarapova
 • 9.c klase (7.–9.klašu grupā), klases audzinātāja Inese Vorza
 • 11.a klase (10.–12.klašu grupā), klases audzinātāja Juanna Čakše

Nominācijas 2013./2014.
Nomin 2014

Gada skolotājs 2014 - Laila Budreviča, latviešu valodas un literatūras skolotāja, direktora vietniece metodiskajā darbā
Gada skolēns 2014 pamatskolā - Daniels Podoļecs, 6.c klases skolnieks
Gada skolēns 2014 vidusskolā - Marija Lazovska, 12.a klases skolniece
Gada saimnieciskais darbinieks 2014 - Vladislavs Purinovs, sētnieks
Aktivitāte un atbildība - Anna Mašņikova, 11.b klases skolniece, Skolēnu domes priekšsēdētāja
Skolas direktores specbalva (saldā torte) - Gintam Sarkanam, 11.a klases skolniekam, Skolēnu domes priekšsēdētāja vietniekam

Pūces balva – par augstāko klases vidējo balli tiek piešķirta:

 • 5.c klasei (4.–6.klašu grupā), klases audzinātāja Dagmāra Boicova
 • 9.a klasei (7.–9.klašu grupā), klases audzinātāja Irēna Bule
 • 9.c klasei (7.–9.klašu grupā), klases audzinātāja Antoņina Tutina
 • 10.a klasei (10.–12.klašu grupā), klases audzinātāja Juanna Čakše

Nominācijas 2012./2013.
Nomin 2013

Gada skolotājs 2013 - Inta Žeikare, vēstures skolotāja, 9.b klases audzinātāja
Gada skolēns 2013 - Madara  Cibuļska, 4.b klases skolniece
Gada saimnieciskais darbinieks 2013 - Svetlana Grahoļska, ķīmijas laborante
Uzņēmība un sadarbība - Anna Mašņikova, 10.b klases skolniece
Skolas direktores specbalva (saldā torte) - Ērikam Bimbirulim, 12.a klases skolniekam. Ēriks ir viens no aktīvākajiem, pieklājīgākajiem, sportiskākajiem  skolēnu domes puišiem, šī gada Skolotāju dienas skolas direktora vietas izpildītājs.

Pūces balvu – saldu balvu par sasniegumiem mācībās saņem:

 • 4.a klase (2.–4.klašu grupā), klases audzinātāja Inga Mikuča, vidēja balle 7.72
 • 6.c klase (5.–8.klašu grupā), klases audzinātāja Ieva Eriņa, vidējā balle 7.30
 • 10.b klase (10.–11.klašu grupā), klases audzinātāja Līga Batņa, vidējā balle 7.31

Nominācijas 2011./2012.
Nomin 2012

Gada skolotājs 2012 - Vija Zavadska, informātikas skolotāja, direktora vietniece informātikas jomā
Gada skolēns 2012 - Edgars Zaezerskis, 12.c klases skolnieks
Gada saimnieciskais darbinieks 2012 - Juris Madalāns, remontstrādnieks
Skolas direktores specbalva (saldā torte) - Evelīnai Oščenkovai, 10.b klases skolniecei

Nominācijas 2010./2011.
Nomin 2011

Gada skolotājs 2011 - Dzidra Razumejeva, krievu valodas skolotāja, Ludzas novada labākās klases – 12.b klases audzinātāja
Gada skolēns 2011 - Ilze Zaharāne, 9.b klases skolniece
Gada saimnieciskais darbinieks 2011 - Marija Kuzņecova, garderobiste un apkopēja
Izturība un pacietība - Ēriks Zaharovs, 12.b klases skolnieks, skolas dīdžejs
Skolas direktores specbalva (saldā torte) -  Arīnai Zaharānei, 11.c klases skolniecei