Nominācijas 2019./2020.

Gada skolotājs 2020 - Žanna Dukaļska, krievu valodas un sociālo zinību skolotāja, 9.a klases audzinātāja

Gada skolotājs 2020 sākumskolā - Marija Bogomola, sākumskolas skolotāja, 4.a klases audzinātāja

Gada skolēns 2020 pamatskolā - Imants Vancāns (9.b)

Gada skolēns 2020 vidusskolā - Vladislava Dikalova (11.a)

Gada skolēns 2020 vidusskolā - Albīne Hlopņicka (11.a)

Gada saimnieciskais darbinieks 2020 - Anna Oščenkova

Atbalsts skolotājiem 2019./2020.mācību gadā - Olga Pentjuša

 

LPĢ skolēni - Ludzas novada Jauniešu Gada balvas 2019 ieguvēji

 

Skolotājai, 6.c klases audzinātājai, Erasmus+ projektu koordinatorei Inesei Vorzai - Ludzas novada domes Atzinības raksts par radošu un kvalitatīvu darbu, nozīmīgu ieguldījumu Ludzas novada izglītības jomas attīstībā.
(Avots: https://www.ludza.lv/jaunumi/latvijas-republikas-proklamesanas-101-gadadienas-sarikojuma-sirds-dziesma-latvijai-laika-pasniegti-novada-domes-apbalvojumi/)

 

Nominācijas 2018./2019.

2018/2019

Gada skolotājs 2019 - Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja, 11.a klases audzinātāja

Gada skolēns 2019 sākumskolā - Kristers Zviedris (3.b)

Gada skolēns 2019 pamatskolā - Paula Molodavčenko (9.c)

Gada skolēns 2019 vidusskolā - Uģis Ūzulnieks (12.b)

Gada skolēns sabiedriskajā darbā 2019 - Ilze Upeniece (11.b)

Gada saimnieciskais darbinieks 2019 - Juris Pentjušs

 

Pūces balva par augstāko klases vidējo vērtējumu mācību gadā:

 • 4.b klasei (4.–6.klašu grupā), klases audzinātāja Aija Šarapova
 • 8.a klasei (7.–9.klašu grupā), klases audzinātāja Žanna Dukaļska
 • 10.a klasei (10.–12.klašu grupā), klases audzinātāja Marija Matuseviča

 

 15.11.2018. Konkursa “Ludzas novada Gada cilvēks 2018” laureāti

 “Gada cilvēks izglītībā” – Dzidra Razumejeva, Ludzas pilsētas ģimnāzijas krievu valodas skolotāja 

  “Gada jaunietis” – Ērika Kuzmina, 12.b klases skolniece, Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu domes priekšsēdētāja (avots: http://www.ludza.lv/galerijas/latvijas-simtgades-koncerts-mes-esam-dalina-no-latvijas-18-11-2018-e-kadakovska-foto/)

 

Nominācijas 2017./2018.

gc 2018

Gada skolotājs 2018 - Inese Vorza, angļu un vācu valodas skolotāja, 12.c klases audzinātāja, Erasmus+ projekta "Digitālā un mediju kompetence ilgtspējīgai mūžizglītībai" vadītāja

Gada skolēns 2018 sākumskolā - Einārs Borisovs (4.b)

Gada skolēns 2018 pamatskolā - Elizabete Valeniece (6.c)

Gada skolēns 2018 vidusskolā - Vitālijs Aņisimovs (12.a)

Gada skolēns sabiedriskajā darbā 2018 - Ērika Kuzmina, 11.b klases skolniece

Gada saimnieciskais darbinieks 2018 - Maija Tutina, dežurante

 

Pūces balva par augstāko klases vidējo vērtējumu mācību gadā:

 • 4.a klasei (4.–6.klašu grupā), klases audzinātāja Ilga Taukača
 • 9.c klasei (7.–9.klašu grupā), klases audzinātāja Dagmāra Boicova
 • 12.a klasei (10.–12.klašu grupā), klases audzinātāja Lidija Krokša

Ludzas novada Gada cilvēki 2017

23561656 1mGada cilvēks izglītībā - INETA MISĀNE, Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāja

23722446 1mGada jaunietis - RAIVIS ISAKOVIČS, Ludzas pilsētas ģimnāzijas 12.c klases skolēns

 

Nominācijas 2016./2017.

IMG 4381     IMG 4386

Gada skolotājs 2017 - Lidija Krokša, latviešu valodas un literatūras, krievu valodas skolotāja, 11.a klases audzinātāja

Gada skolotājs aktīvists 2017 - Līga Arcihoviča, latviešu valodas un literatūras, 10.a klases audzinātāja

Gada skolēns 2017 pamatskolā - Agnese Mašņikova, 8.c klases skolniece

Gada skolēns 2017 vidusskolā - Sandis Čerņavskis, 10.a klases skolnieks

Gada skolēns aktīvists 2017 - Raivis Isakovičs, 11.c klases skolnieks

Gada saimnieciskais darbinieks 2017 - Skolas virtuves kolektīvs (vadītāja Ruslana Boldāne)

Mūža ieguldījums - Veronika Putāne, fizikas skolotāja

 

Pūces balvu par augstāko klases vidējo vērtējumu mācību gadā iegūst:

 • 4.b klase (4.–6.klašu grupā), klases audzinātāja Inta Žeikare
 • 7.c klase (7.–9.klašu grupā), klases audzinātāja Ineta Abricka
 • 12.a klase (10.–12.klašu grupā), klases audzinātāja Antoņina Tutina

 Edvins MekssEdvīns Mekšs (10.a) - Ludzas novada konkursā "Ludzas novada Gada cilvēks 2016" ieguvis nomināciju Ludzas novada Gada jaunietis 2016 

Nominācijas 2015./2016.IMG 8870

Gada skolotājs 2016 - Viktors Kuprevičs, mājturības un tehnoloģiju (zēniem), sociālo zinību skolotājs

Gada skolēns 2016 - Māris Lapšovs, 12.b klases skolnieks

Gada saimnieciskais darbinieks 2016 - Zenta Senkāne, apkopēja

Gada skolēns aktīvists 2016 - Gunita Misāne, 12.a klases skolniece

Pūces balvu par augstāko klases vidējo vērtējumu mācību gadā iegūst:

 • 4.b klase (4.–6.klašu grupā), klases audzinātāja Skaidrīte Pule
 • 7.c klase (7.–9.klašu grupā), klases audzinātāja Dagmāra Boicova
 • 12.a klase (10.–12.klašu grupā), klases audzinātāja Juanna Čakše

ValentinaLudzas novada konkursā "Ludzas novada Gada cilvēks" 2015.gadā nominācija "Gada cilvēks izglītībā" piešķirta Valentīnai Abrickai, Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktora vietniecei izglītības jomā. 

Nominācijas 2014./2015.

Nomin 2015

Gada skolotājs 2015 - Dagmāra Boicova, latviešu valodas un literatūras skolotāja, 6.c klases audzinātāja

Gada skolēns 2015 - Sandis Plenkovs, 12.b klases skolnieks

Gada saimnieciskais darbinieks 2015 - Jānis Mikažāns, direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

Skolas direktores specbalva (saldā torte) - Raivim Isakovičam, 9.c klases skolniekam

Pūces balvu par augstāko klases vidējo vērtējumu mācību gadā iegūst:

 • 4.b klase (4.–6.klašu grupā), klases audzinātāja Aija Šarapova
 • 9.c klase (7.–9.klašu grupā), klases audzinātāja Inese Vorza
 • 11.a klase (10.–12.klašu grupā), klases audzinātāja Juanna Čakše

 Nominācijas 2013./2014.

Nomin 2014

Gada skolotājs 2014 - Laila Budreviča, latviešu valodas un literatūras skolotāja, direktora vietniece metodiskajā darbā

Gada skolēns 2014 pamatskolā - Daniels Podoļecs, 6.c klases skolnieks

Gada skolēns 2014 vidusskolā - Marija Lazovska, 12.a klases skolniece

Gada saimnieciskais darbinieks 2014 - Vladislavs Purinovs, sētnieks

Aktivitāte un atbildība - Anna Mašņikova, 11.b klases skolniece, Skolēnu domes priekšsēdētāja

Skolas direktores specbalva (saldā torte) - Gintam Sarkanam, 11.a klases skolniekam, Skolēnu domes priekšsēdētāja vietniekam

Pūces balva – par augstāko klases vidējo balli tiek piešķirta:

 • 5.c klasei (4.–6.klašu grupā), klases audzinātāja Dagmāra Boicova
 • 9.a klasei (7.–9.klašu grupā), klases audzinātāja Irēna Bule
 • 9.c klasei (7.–9.klašu grupā), klases audzinātāja Antoņina Tutina
 • 10.a klasei (10.–12.klašu grupā), klases audzinātāja Juanna Čakše

 Nominācijas 2012./2013.

Nomin 2013

Gada skolotājs 2013 - Inta Žeikare, vēstures skolotāja, 9.b klases audzinātāja

Gada skolēns 2013 - Madara  Cibuļska, 4.b klases skolniece

Gada saimnieciskais darbinieks 2013 - Svetlana Grahoļska, ķīmijas laborante

Uzņēmība un sadarbība - Anna Mašņikova, 10.b klases skolniece

Skolas direktores specbalva (saldā torte) - Ērikam Bimbirulim, 12.a klases skolniekam. Ēriks ir viens no aktīvākajiem, pieklājīgākajiem, sportiskākajiem  skolēnu domes puišiem, šī gada Skolotāju dienas skolas direktora vietas izpildītājs.

Pūces balvu – saldu balvu par sasniegumiem mācībās saņem:

 • 4.a klase (2.–4.klašu grupā), klases audzinātāja Inga Mikuča, vidēja balle 7.72
 • 6.c klase (5.–8.klašu grupā), klases audzinātāja Ieva Eriņa, vidējā balle 7.30
 • 10.b klase (10.–11.klašu grupā), klases audzinātāja Līga Batņa, vidējā balle 7.31

 Nominācijas 2011./2012.

Nomin 2012

Gada skolotājs 2012 - Vija Zavadska, informātikas skolotāja, direktora vietniece informātikas jomā

Gada skolēns 2012 - Edgars Zaezerskis, 12.c klases skolnieks

Gada saimnieciskais darbinieks 2012 - Juris Madalāns, remontstrādnieks

Skolas direktores specbalva (saldā torte) - Evelīnai Oščenkovai, 10.b klases skolniecei

  

Nominācijas 2010./2011.

Nomin 2011

Gada skolotājs 2011 - Dzidra Razumejeva, krievu valodas skolotāja, Ludzas novada labākās klases – 12.b klases audzinātāja

Gada skolēns 2011 - Ilze Zaharāne, 9.b klases skolniece

Gada saimnieciskais darbinieks 2011 - Marija Kuzņecova, garderobiste un apkopēja

Izturība un pacietība - Ēriks Zaharovs, 12.b klases skolnieks, skolas dīdžejs

Skolas direktores specbalva (saldā torte) -  Arīnai Zaharānei, 11.c klases skolniecei