2021./2022. mācību gads Ludzas pilsētas  vidusskolā bijis darbīgs un ražīgs.
Darbā ar talantīgajiem skolēniem tika iegūta 14.vieta valstī starp mazajām skolām, pēc iegūto punktu skaita apsteidzot 14 reitingā iekļautās valsts ģimnāzijas, 19 lielās un 33 mazās skolas. Latvijas skolu reitings darbā ar talantīgajiem skolēniem veidots, izmantojot Ata Kronvalda fonda apkopoto informāciju par Latvijas skolēnu panākumiem rīkotajās valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts atklātajās olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. 2021./2022. mācību gada skolu reitingā ir iekļautas tikai 184 skolas, tai skaitā 33 ģimnāzijas, 48 lielās skolas (mācās vairāk nekā 100 vidusskolēni), un 103 mazās skolas (mācās mazāk nekā 100 vidusskolēni). Tie ir mūsu skolēnu sasniegumi latviešu valodas un literatūras valsts 48. olimpiādē, 21.atklātajā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures valsts olimpiādē, Latvijas Universitātes A.Liepas neklātienes matemātikas skolas atklātajā matemātikas olimpiādē “Tik vai… Cik?”, 23.atklātajā tehnoloģiju un dizaina olimpiādē „K.Skalbes pasaka – Kaķīša dzirnaviņas”. 
Skolu reitingu var apskatīt –  https://www.skolureitings.lv/ 

Visi 11. un 12. klašu skolēni veiksmīgi nokārtojuši centralizētos eksāmenus.
Patiess prieks un gandarījums par skolas 12. klašu skolēnu rezultātiem visos obligātajos eksāmenos – latviešu valodā, angļu (krievu) valodā un matemātikā. Ludzas pilsētas vidusskolas skolēnu rezultāti nav zemāki par vidējiem rādītājiem valstī. Labu vērtējumu saņēmuši arī skolēni, kas kārtoja eksāmenus izvēles mācību priekšmetos – bioloģijā, ķīmijā, Latvijas un pasaules vēsturē. Ar ikdienas darbu mācību gada garumā esam panākuši, ka arī visi CE optimālajā līmenī ir nokārtoti.

16.jūnijā izskanēja triju 9.klašu izlaidums – uzziedējuši un zināšanas un spēkus nākamajiem izglītošanās sapņiem uzņēmuši  63 jaunieši. Savā uzrunā direktors aicināja jauniešus noticēt un sekot sapnim, mudināja vecākus atbalstīt bērnu izvēli.  Priecājamies, ka par savu skolu 28 9.klases absolventi izvēlējās Ludzas pilsētas vidusskolu. Pārējie ir izvēlējušies mācīties Rēzeknes Valsts ģimnāzijā, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, Rēzeknes tehnikumā  – turam par viņiem īkšķus! 

10.jūnijā savu Atvadu balli svinēja, bet 30.jūnijā izglītības dokumentus saņēma un lielajā dzīvē devās trīsdesmit septiņi 12.klašu absolventi. Viņu turpmākie ceļi vedīs gan uz dažādām augstskolām, gan koledžām.

Izglītības iegūšanai 2022./2023.mācību gadā mūsu skolas saimei jau ir pievienojušies nākamie pirmklasnieki, Ludzas Mūzikas pamatskolas, Pildas pamatskolas absolventi, skolēni no Pušmucovas pamatskolas un pat no Rīgas.
Skolēnu uzņemšana mācībām Ludzas pilsētas vidusskolā turpinās. Lai visiem mierīga un skaista vasara! Uz tikšanos jaunajā mācību gadā!