“Skola 2030" jaunā mācību satura ietvaros AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru (SIIC) aicina 8. un 9. klases veikt pētījumus mežā, saistot mācības ar reālo dzīvi ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos. 
Meža pētījumi iespējami dažādās vidēs, kam atbilstoši izstrādāti uzdevumi. 9.b un 9.c klases skolēni izvēlējās koku pētīšanu pilsētvidē. Tāpat, kā mežaudzēm arī citās teritorijās augošiem kokiem ir nepieciešama inventarizācija, lai plānotu to kopšanu. Koku stāvokļa izpētei jāveic datu analīze, nosakot koku augstumu un vitalitāti, kā arī jāpārbauda šie dati dabā, papildus nosakot koku aptuveno vecumu, apkārtmēru, sugu, augšanas apstākļus, koksnes krāju, gaisa piesārņojumu un koka ekoloģisko, ekonomisko, sociālo un kultūrvēsturisko vērtību. Jāsalīdzina vismaz 4 dažādi koki.
Skolēni izvirzīja sasniedzamo rezultātu: Pētīt koku vērtību noteiktā teritorijā, aprakstot koku ekoloģisko, ekonomisko, sociālo un kultūrvēsturisko nozīmi.
Šis pētījums ļāva 9.b un 9.c klases skolēniem pielietot teorētiskās zināšanas praksē un novērtēt to, ka var mācīties ne tikai skolas solā, bet arī dabā.

9.b un 9.c kl. audzinātājas  Renāte Balode un Inese Vorza