21.novembrī mūsu skolā viesojās policijas pārstāvji, lai iepazīstinātu skolēnus ar savas profesijas darba pienākumiem un specifiku. Īpašu interesi izraisīja praktiskas lietas – policijas mašīnas apskate, bruņu vestes pielaikošana u.c. Nepilngadīgo lietu inspektore Valērija Ņikitina pastāstīja par studiju iespējām Valsts policijas koledžā (https:/policijas.koledza.gov.lv/lv).
Skolēni saņēma darba lapas un informatīvos bukletus par drošība internetā, tika informēti par drošības noteikumiem uz ceļa.

PKK Rita Buceniece