Pilsoniskā mēneša ietvaros LPV notika tradicionālā skolēnu ierindas skate. Jaunums -  šogad vidusskolas komandām ir pievienojušās 9. klases. Gatavošanās skatei veicina skolēnu nacionālo un valstisko identitāti, pilnveido fiziskās attīstības iemaņas un prasmes, stiprina klases kolektīva garu. Paldies visiem skates dalībniekiem, vienību komandieriem! Paldies klašu audzinātājiem par skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšanu! 
Apsveicam 10., 12.b., 9.a klašu skolēnus ar iegūtajām godalgotajām vietām!