Pilsonības mēneša ietvaros skolā notika dabaszinību un tehnoloģiju pasākums 7.-8. klasēm "Vai Tu zini, ka...?". Skolēnu grupām bija jāizveido digitāli plakāti, kuros jāattēlo fakti par Latviju dabaszinību un tehnoloģiju jomā (notikumi, atklājumi, sasniegumi utt.). Skolēnu plakātu izvērtēšana notika atbilstoši izvirzītajiem nosacījumiem. Labākie plakāti ir apskatāmi Latvijas gadadienai veltītajā izstādē (1.korpusa 3.stāvā).

Dabaszinību un tehnoloģiju MK vadītāja Anastasija Jermaļonoka