Ludzas pilsētas vidusskolā  bija nepieciešams remonts 1. korpusa ūdens notekām. Kad sazinājāmies ar firmu BLT9 Rēzeknē,  tad firmas līdzīpašnieks Zigurds Rancāns precizēja - vai remontdarbi ir paredzēti  Ludzas pilsētas vidusskolā.  Pēc apstiprinošas atbildes viņš pieteicās apskatīt notekas un tās salabot bez maksas. Nu skolas 1. korpusa 6 notekas atkal ir kārtībā.
Paldies firmai BLT9 un Zigurdam Rancānam personīgi par atbalstu!

Skolas direktors Gunārs Strods