Šodien ir diena, kad noslēdzas vēl viens mācību gads. Šajā mācību gadā piedzīvojām visu – gan priekus, gan skumjas, gan izaicinājumus, gan uzvaras. Bija brīži, kad mācības šķita grūtas un nepārvaramas, bet bija arī brīži, kad piedzīvojām patiesu gandarījumu par paveikto. Un tieši šie brīži – panākumu brīži – ir tie, kas padara mācības jēgpilnas un liek mums tiekties uz arvien jaunām virsotnēm.

Ir apkopoti sekmju rezultāti, piešķirta Pūces balva, noskaidrota gada sportiskākā klase, apsveikti skolēni, kuri ieguvuši visaugstāko vidējo vērtējumu klasē, pasniegtas mācību gada balvas septiņās nominācijās. 

Pūces balva par visaugstāko klases vidējo vērtējumu mācībās piešķirta 5.c klasei (kl.audz.Diāna Sergeiceva). 
Par sportiskāko klasi skolā atzīta 12. klase (kl.audz.Inta Žeikare).

Konkursā "Zaļā josta" visvairāk makulatūras savāca:
I vieta  - 5.a klasei (1597 kg)
II vieta - 7.b klasei (1348  kg)
III vieta - 12. klasei (1186  kg)

Individuālie rezultāti
I vieta - Raienam Vasiļjevam (5.a klase)
II vieta - Marisam Zaharovam (12.klase)
III vieta - Elvitai Budrevičai (11.klase)

Novēlam visiem brīnišķīgu vasaru, kas piepildīta ar piedzīvojumiem, atpūtu un jauniem iespaidiem! Uz tikšanos septembrī!