Gada skolēns vidusskolā 2024 - Laura Mortuzāne (12. klase) 
Gada skolēns pamatskolā 2024 - Annija Streļča (9.c klase)
Skolas lepnums 2024 - Raivo Poikāns (6.b klase)
Gada skolotājs 2024 - Līga Arcihoviča, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Mūža ieguldījums - Velta Pentjuša, matemātikas skolotāja
Atbalsts skolotājiem 2023./2024.mācību gadā - Svetlana Grahoļska, skolas lietvede
Gada saimnieciskais darbinieks 2024 - Juris Pentjušs