No 15.novembra Ludzas pilsētas vidusskolā mācību process atkal tiks organizēts klātienē. 
Skolā atgriezīsies 4. – 12. klašu skolēni. Izglītības iestādē būs jāievēro visi jau līdz šim īstenotie drošības pasākumi – maskas, distancēšanās, telpu vēdināšana, higiēna, testēšana.
Aicinām katru no jums atbildīgi izturēties pret valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, līdz minimumam samazināt fiziskos kontaktus, ievērot visas epidemioloģiskās drošības prasības skolā un mājās. 

1.- 6. klašu izglītojamajiem mācību process notiek pēc klašu sistēmas 2. korpusā. 
7 - 12.klašu izglītojamajiem mācību process notiek pēc klašu sistēmas 1. korpusā.
Fizika, ķīmija, mūzika, krievu/vācu valoda, sports - notiek mācību priekšmetu kabinetos. 

Skolēnu plūsmas organizēšana Ludzas pilsētas vidusskolā
Skolas I korpusā
iekļūšana tiek organizēta 

pa centrālo ieeju,
uz klašu telpām kāpnes pa kreisi 
 pa rezerves izeju,
uz klašu telpām kāpnes pa labi
7.a, 7.b, 7.c, 8.c, 9.b, 11.b, 12.b 8.a, 8.b, 9.a, 9.c, 10., 11.a, 12.a

Skolas II korpusā iekļūšana tiek organizēta 

pa centrālo ieeju,
uz klašu telpām galvenās kāpnes 
pa rezerves izeju,
uz klašu telpām galvenās kāpnes
pa Ludzas peldbaseina ieeju,
uz klašu telpām kāpnes pa kreisi 
 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.b  5.a, 5.b, 4.b  3.a, 4.a, 6.a, 6.b., 6.c

Atgādinām!
Skolēni un pedagogi uz klātienes mācībām ierodas ar negatīvu Covid-19 testu vai vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu.
Skolās turpinās skolēnu iknedēļas testēšana.
Klātienes mācību laikā visi lieto sejas maskas.
Tiek nodrošināta telpu vēdināšana, regulāra uzkopšana, virsmu dezinfekcija un plūsmu kontrole.  
Ēdināšana tiek organizēta katrai klasei atsevišķi vai klases telpā.
Vienā telpā atrodas tikai vienas klases vai kursa izglītojamie.
Ārtelpās un starpbrīžos visi ievēro distanci un nepulcējas.
Izglītības iestādes neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina skolēnu un pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs ārpus izglītības iestādes, piemēram, ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumus un citus pasākumus.
Iekštelpās bez vajadzības neuzturas trešās personas. To klātbūtne iestādē tiek stingri izvērtēta. 
Pakalpojumu sniedzējiem un  trešajām pusēm līdz 15. novembrīm  jāuzrāda pārslimošanas/vakcinācijas sertifikāts vai negatīvs Covid tests. Pēc 15. novembra klātbūtne izglītības iestādē tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 
Pēc iespējas mazāk tiek izmantots sabiedriskais transports. Uz skolu droši var doties (ja attālums atļauj) ar velosipēdu, kājām. Āra nodarbībās laikam atbilstošs apģērbs. 

Kas un kādos gadījumos var nelietot sejas masku?
Nelieto, ja tas nav iespējams logopēdijas nodarbībā specifiska vingrinājuma izpildei.
Var nelietot persona ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ tai trūkst spēju vai iemaņu lietot sejas masku.
Nelieto fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā un sportisti fizisko aktivitāšu laikā sporta pasākumos (šis izņēmums attiecināms uz jebkura veida fiziskajām nodarbībām un  nodarbošanos ar sportu (tai skaitā amatieru sportu un fiziskajām aktivitātēm veselības saglabāšanai un uzlabošanai).
Nelieto mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas procesā.